EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics

2004 - 2015

From KÁROLY RÓBERT OKTATÓ-KUTATÓ Kht.
Series data maintained by AgEcon Search ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 59, issue 2, 2015

Vitazáró: hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Downloads
Mészáros, Sándor and Szabó, Gábor
A stratégia, hatékonyság, termelékenység, versenyképesség – és a foglalkoztatottság főbb összefüggései a mezőgazdaságban Downloads
Tibor Pupos, Poór, Judit, Fitos, Gábor and Spilákné Kertész, Márta
A közösségi agrártájvédelmi intézkedések hatásai, konfliktusai a Békés megyei gazdálkodók és a kunhalmok körében Downloads
Rákóczi, Attila and Attila Barczi
A mezőgazdasági üzemszabályozás adaptációs lehetőségei nyugat-európai modellek alapján Downloads
Zsolt Orlovits and Kovács, László
A világ és Magyarország nyúlhústermelése és külkereskedelme Downloads
Szendrő, Katalin
Hatékonyságot és innovációs készséget befolyásoló szempontok vizsgálata a magyar sertéstenyésztésben Downloads
Csörnyei, Zoltán

Volume 59, issue 1, 2015

Gondolatok a termőföldről Downloads
Kalmár, Sándor
Hatékonyság és integráció a magyar mezőgazdaságban. Gondolatok Mészáros Sándor – Szabó Gábor vitaírásához Downloads
Csizmásné Tóth, Judit, Hollósy, Zsolt and Túróczi, Imre
Az uniós intervenciós árszabályozás vizsgálata a hazai gabonapiacon Downloads
Nógrádi, Judit
A világ hústermelésének, kereskedelmének és fogyasztásának tendenciái Downloads
Kozák, János
A kis (családi) gazdaságok helyzete az Európai Unióban Downloads
Burgerné Gimes, Anna

Volume 58, issue 6, 2014

Az agrárgazdaság hatékonyságának néhány sajátos aspektusa Downloads
Farkasné Fekete, Mária, Zsolt Balyi and Szűcs, István
Egészségtudatosabb élelmiszer-fogyasztás vizsgálata Zala megyében – A vállalkozások szerepe az egészségmegőrzésben Downloads
Péter, Erzsébet, Németh, Kornél and Kaszás, Nikoletta
„à zlések és borok†– a csongrádi borok pozícionálása Downloads
Kispál, Gabriella
Versenyhelyzet-elemzés a magyarországi tejfeldolgozó szektorban Downloads
Rózsa, Andrea and Tálas, Dorisz
Tíz évvel a csatlakozás után: az új tagországok agrárteljesítményei Downloads
Jámbor, Attila

Volume 58, issue 5, 2014

Gondolatok a „Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban†című vitacikkhez Downloads
Udovecz, Gábor
Az agrárstatisztikai rendszer adatbázisának felhasználási lehetőségei a hatékonyságvizsgálatokban Downloads
Laczka, Éva
Szőlővenyige felhasználásának lehetséges szerepe a lokális közösségi hőenergia-ellátásban beruházásgazdaságossági vizsgálat alapján Downloads
Gonda, Cecília
Helyi élelmiszerek fogyasztói megítélése Downloads
Szente, Viktória, Jasák, Helga, Szűcs, Andrea and Kalmár, Sándor
Az Európai Parlament szerepe a Közös Agrárpolitika 2007 és 2013 közötti többéves pénzügyi keretre vonatkozó jogszabályainak megalkotásában Downloads
Kovács, Attila
A hatékonyság szerepe a magyar étkezési tojástermelés jövedelmezőségében Downloads
Szőllősi, László
A magyar mezőgazdasági gépgyártás helyzete és kilátásai Downloads
Husti, István, Antos, Gábor, Lőrincz, László and Bak, à rpád
Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Downloads
Káposzta, József

Volume 58, issue 4, 2014

Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban - Hozzászólás Mészáros Sándor és Szabó Gábor vitacikkéhez Downloads
Biró, Szabolcs and Rácz, Katalin
Vevőelégedettség-vizsgálat tapasztalatai a mezőgazdasági gépek értékesítési folyamatában Downloads
Boll, Anikó
Történeti ökológiai lábnyom becslése a mezőgazdaság kialakulásától napjainkig Downloads
Szigeti, Cecília and Tóth, Gergely
A biogáztermelés növényi alapanyagainak összehasonlító elemzése Downloads
Gyula Sipos
Makroszintű nemzeti stratégiák konzisztenciavizsgálata a biodiverzitás tükrében Downloads
Ladoneczki, Gábor and Kósi, Kálmán
A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekre vonatkozó áfamértékek csökkentésének lehetősége és hatásai Downloads
Lámfalusi, Ibolya, Péter, Krisztina, Tanító, Dezső and Tóth, Kristóf
Termelői heterogenitás a rövid ellátási láncokban: a piacokon értékesítő gazdák jellemző különbségei Downloads
Benedek, Zsófia, Fertő, Imre, Baráth, Lajos and Tóth, József

Volume 58, issue 3, 2014

Hatékonyság és külkereskedelmi versenyképességi vizsgálatok a kelet- és közép-európai országokban: irodalmi áttekintés Downloads
Fertő, Imre and Baráth, Lajos
A mezőgazdasági termelői szervezetek-szövetkezetek jelentőségének és helyzetének változása az EU-csatlakozás után Downloads
Szabó G., Gábor and Barta, István
Vidékfejlesztési támogatások, lehívások, eredmények Downloads
Bíro, Szabolcs and Nemes, Gusztáv
A magyar agrárkereskedelem tíz évvel a csatlakozás után Downloads
Jámbor, Attila and Vásáry, Miklós
Gazdaságok jövedelmezőségének és hatékonyságának változása Downloads
Kapronczai, István, Keszthelyi, Szilárd and Takács, István
A gazdaságszerkezet változása 2000 és 2013 között Downloads
Valkó, Gábor
Elvárások, realitások, lehetőségek – A magyar agrárgazdaság tíz éve az Európai Unióban Downloads
Laszlo Vajda

Volume 58, issue 2, 2014

Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban – Gondolatok Mészáros Sándor – Szabó Gábor vitaírásához Downloads
Popp, József
Kézműves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a nők körében Downloads
Ilona Dogi, Lajos Nagy, Csipkés, Margit and Balogh, Péter
Pálinkafőzdék jövedelem- és kockázatelemzése Downloads
Lakner, Zoltán, Gyula Kasza and à cs, Sándor
: A szőlő- és borágazat jellemzői a szlovén és magyar határ menti területen – Egy kérdőíves felmérés tapasztalatai Downloads
Győriné Kiss, Erika and Poór, Judit
Törpegazdaságok Magyarországon és az Európai Unió déli tagországaiban Downloads
Varga, Éva
Agrárgazdaságunk jelene és jövője Downloads
Kapronczai, István

Volume 58, issue 1, 2014

Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Downloads
Mészáros, Sándor and Szabó, Gábor
A regionális fejlesztés új megközelítésben Downloads
Gáspár, Tamás
Az alternatív élelmiszer-ellátó rendszerek meghatározásának és csoportosításának tényezői Downloads
Kujáni, Katalin
Vidéki gazdaságok a közgazdaságtani irányzatok keresztmetszetében Downloads
Vásáry, Viktória
A gazdaságok hosszú távú fennmaradását valószínűsítő tényezők a mezőgazdaságban Downloads
Valkó, Gábor and à ron Kincses

Volume 57, issue 6, 2013

Agrárdiplomások helyzete a munkaerőpiacon Downloads
Szűcs, Csaba and Zörög, Zoltán
A funkcionális élelmiszerek potenciális fogyasztói és vásárlói csoportjainak felmérése Downloads
Németh-T., Anett, Vincze-Tóth, Judit, Judit Hegyi and Troján, Szabolcs
Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma Downloads
Kovács, Ildikó, Komáromi, Nándor and Rácz, Georgina
: Rövid és hosszú távú ciklikusság a kukorica- és a sertéságazat idősoraiban Downloads
Hegedűsné Baranyai, Nóra
Versenyképességi vizsgálatok a Visegrádi országok közötti agrárkereskedelemben Downloads
Vásáry, Miklós, Kránitz, Lívia, Vasa, László and Zsolt Baranyai
Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének főbb jellemzői a magyar mezőgazdaságban Downloads
Harangi-Rákos, Mónika, Szabó, Gábor and Popp, József
Korunk fő fejlődési tendenciái az élelmiszer-termelésben, különös tekintettel az állati termékekre Downloads
Horn, Péter

Volume 57, issue 5, 2013

Statisztikai adatigények értékelése mezőgazdasági termelők körében Magyarországon Downloads
Szabolcs Vago, Eva Varga and Bertalan Kruppa
Mezőgazdasági termelők értékesítési csatornaválasztási döntéseinek vizsgálata, különös tekintettel a közvetlen értékesítésre Downloads
Csíkné Mácsai, Éva and Lehota, József
Mezőgazdasági termelők árinformációs igényeinek felmérése Magyarországon Downloads
Stummer, Ildikó and Tikász, Ildikó
A bioenergia szerepe az energiaellátásban Downloads
Popp, József
A horizontális és vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelem meghatározó tényezői: Bulgária és Románia esete Downloads
Jámbor, Attila
A közfoglalkoztatás tapasztalatai és eredményei két észak-alföldi városban Downloads
Szabó, Andrea
A magyarországi hústermékek világpiaci pozíciójának alakulása Downloads
Poór, Judit

Volume 57, issue 4, 2013

Online kérdőíves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerzőinek körében Downloads
Fehér, András, Szabó G., Gábor and Szakály, Zoltán
Egy speciális védjegy, a Nemzeti Parki Termék védjegy lehetséges szerepe fogyasztói felmérés eredményei alapján Downloads
Andrea Benedek
A funkcionális tejtermékek fogyasztói megítélése regionális összehasonlítás tükrében Downloads
Zsanett Sebesy, Antal Tenk and Sántha, Tamás
A magyarországi agrártermelés versenyképességének növelése termelési rendszeren keresztül Downloads
Erdeiné Késmárki-Gally, Szilvia, Fenyvesi, László and Mondovics, János
A moduláció magyarországi alkalmazásának várható hatása a közvetlen támogatásokra – Modellszámítások a 2012. támogatási év értékei alapján Downloads
Vásáry, Miklós
Változások az európai gabonatermelésben 2000 és 2010 között Downloads
Istvan Feher and Istvan Kiss
A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon 2014–2020 között: kötelező elemek és a döntéshozók mozgástere Downloads
Norbert Potori, Kovács, Máté and Vásáry, Viktória

Volume 57, issue 3, 2013

A magyarországi TÉSZ-ek gazdasági szerepének vizsgálata számviteli megközelítés alapján Downloads
Dudás, Gyula and Juhász, Anikó
A géphasználati együttműködések, avagy a „virtuális üzemek†elmélete és gyakorlata a magyar mezőgazdaságban Downloads
Takács, István and Zsolt Baranyai
A szövetkezet átalakulása befektetői tulajdonú társasággá – elkerülhetetlen jövő? Downloads
Kispál-Vitai, Zsuzsanna
Magyar szövetkezeti hitelintézetek szerepe az agrárfinanszírozásban Downloads
Attila Moizs
Közjavak, szövetkezet Downloads
Szabó, Zoltán
Az agrártermelés értékesítési láncai Magyarországon és Erdélyben 1945 előtt Downloads
Hunyadi, Attila Gábor
Gondolatok az élelmiszer-gazdasági szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségéről Downloads
Szabó G., Gábor

Volume 57, issue 2, 2013

A fenntarthatóság és a versenyképesség közös pontjai, kölcsönhatásai Downloads
Gór, Arnold
A zöld növények napsugárzás-hasznosítása és az élelmiszer-termelés Downloads
Varga-Haszonits, Zoltán and Varga, Zoltán
Különböző súlyban vágott charolais növendék bikák hizlalási, vágási és csontozási eredményei Downloads
Harangi, Sándor, Béri, Béla and Popp, József
Közös lónak valóban túros a háta?! – avagy a magyar géphasználati együttműködések vizsgálatának néhány tapasztalata Downloads
Zsolt Baranyai, Zoltan Kovacs and Vásáry, Miklós
A V4-es országok marhahústermelőinek versenyesélyei az Európai Unió piacain Downloads
Kornelia Meszaros
Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra Downloads
Harangi-Rákos, Mónika
Változások néhány növénytermelési ágazat hatékonysági tartalékaiban Magyarország uniós tagsága idején Downloads
Felkai, Beáta Olga, Ibolya Lamfalusi and Tibor Varga

Volume 57, issue 1, 2013

A fedezeti szint érzékenységvizsgálata kereskedőházas finanszírozási struktúrában ga-bonatermények példáján keresztül Downloads
Peter Sutak
Osztalékfizetési politika a különböző méretű mezőgazdasági vállalkozásoknál Downloads
Maria Belovecz and Eva Borszeki
A versenyképesség és szociális kohézió kapcsolata az Európai Unióban (2007–2013) Downloads
Zoltan Eperjesi
A magyar vidékfejlesztés mozgástere 2013 után Downloads
Szabolcs Biro, Katalin Racz and Erika Szekely
Kiútkeresés az agrárinnovációban Downloads
Istvan Husti
Page updated 2015-11-25