EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics

2005 - 2013

from KÁROLY RÓBERT OKTATÓ-KUTATÓ Kht.
Series data maintained by AgEcon Search ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 57, issue 6, 2013

Agrárdiplomások helyzete a munkaerőpiacon Downloads
Szűcs, Csaba and Zörög, Zoltán
A funkcionális élelmiszerek potenciális fogyasztói és vásárlói csoportjainak felmérése Downloads
Németh-T., Anett, Vincze-Tóth, Judit, Judit Hegyi and Troján, Szabolcs
Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma Downloads
Kovács, Ildikó, Komáromi, Nándor and Rácz, Georgina
: Rövid és hosszú távú ciklikusság a kukorica- és a sertéságazat idősoraiban Downloads
Hegedűsné Baranyai, Nóra
Versenyképességi vizsgálatok a Visegrádi országok közötti agrárkereskedelemben Downloads
Vásáry, Miklós, Kránitz, Lívia, Vasa, László and Zsolt Baranyai
Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének főbb jellemzői a magyar mezőgazdaságban Downloads
Harangi-Rákos, Mónika, Szabó, Gábor and Popp, József
Korunk fő fejlődési tendenciái az élelmiszer-termelésben, különös tekintettel az állati termékekre Downloads
Horn, Péter

Volume 57, issue 5, 2013

Statisztikai adatigények értékelése mezőgazdasági termelők körében Magyarországon Downloads
Vágó, Szabolcs, Varga, Éva and Bertalan Kruppa
Mezőgazdasági termelők értékesítési csatornaválasztási döntéseinek vizsgálata, különös tekintettel a közvetlen értékesítésre Downloads
Csíkné Mácsai, Éva and Lehota, József
Mezőgazdasági termelők árinformációs igényeinek felmérése Magyarországon Downloads
Stummer, Ildikó and Tikász, Ildikó
A bioenergia szerepe az energiaellátásban Downloads
Popp, József
A horizontális és vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelem meghatározó tényezői: Bulgária és Románia esete Downloads
Jámbor, Attila
A közfoglalkoztatás tapasztalatai és eredményei két észak-alföldi városban Downloads
Szabó, Andrea
A magyarországi hústermékek világpiaci pozíciójának alakulása Downloads
Poór, Judit

Volume 57, issue 4, 2013

Online kérdőíves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerzőinek körében Downloads
Fehér, András, Szabó G., Gábor and Szakály, Zoltán
Egy speciális védjegy, a Nemzeti Parki Termék védjegy lehetséges szerepe fogyasztói felmérés eredményei alapján Downloads
Andrea Benedek
A funkcionális tejtermékek fogyasztói megítélése regionális összehasonlítás tükrében Downloads
Zsanett Sebesy, Antal Tenk and Sántha, Tamás
A magyarországi agrártermelés versenyképességének növelése termelési rendszeren keresztül Downloads
Erdeiné Késmárki-Gally, Szilvia, Fenyvesi, László and Mondovics, János
A moduláció magyarországi alkalmazásának várható hatása a közvetlen támogatásokra – Modellszámítások a 2012. támogatási év értékei alapján Downloads
Vásáry, Miklós
Változások az európai gabonatermelésben 2000 és 2010 között Downloads
Fehér, István and Kiss, István
A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon 2014–2020 között: kötelező elemek és a döntéshozók mozgástere Downloads
Norbert Potori, Kovács, Máté and Vásáry, Viktória

Volume 57, issue 3, 2013

A magyarországi TÉSZ-ek gazdasági szerepének vizsgálata számviteli megközelítés alapján Downloads
Dudás, Gyula and Juhász, Anikó
A géphasználati együttműködések, avagy a „virtuális üzemek†elmélete és gyakorlata a magyar mezőgazdaságban Downloads
Takács, István and Zsolt Baranyai
A szövetkezet átalakulása befektetői tulajdonú társasággá – elkerülhetetlen jövő? Downloads
Kispál-Vitai, Zsuzsanna
Magyar szövetkezeti hitelintézetek szerepe az agrárfinanszírozásban Downloads
Attila Moizs
Közjavak, szövetkezet Downloads
Szabó, Zoltán
Az agrártermelés értékesítési láncai Magyarországon és Erdélyben 1945 előtt Downloads
Hunyadi, Attila Gábor
Gondolatok az élelmiszer-gazdasági szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségéről Downloads
Szabó G., Gábor

Volume 57, issue 2, 2013

A fenntarthatóság és a versenyképesség közös pontjai, kölcsönhatásai Downloads
Gór, Arnold
A zöld növények napsugárzás-hasznosítása és az élelmiszer-termelés Downloads
Varga-Haszonits, Zoltán and Varga, Zoltán
Különböző súlyban vágott charolais növendék bikák hizlalási, vágási és csontozási eredményei Downloads
Harangi, Sándor, Béri, Béla and Popp, József
Közös lónak valóban túros a háta?! – avagy a magyar géphasználati együttműködések vizsgálatának néhány tapasztalata Downloads
Zsolt Baranyai, Zoltan Kovacs and Vásáry, Miklós
A V4-es országok marhahústermelőinek versenyesélyei az Európai Unió piacain Downloads
Kornelia Meszaros
Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra Downloads
Harangi-Rákos, Mónika
Változások néhány növénytermelési ágazat hatékonysági tartalékaiban Magyarország uniós tagsága idején Downloads
Felkai, Beáta Olga, Ibolya Lamfalusi and Tibor Varga

Volume 57, issue 1, 2013

A fedezeti szint érzékenységvizsgálata kereskedőházas finanszírozási struktúrában ga-bonatermények példáján keresztül Downloads
Peter Sutak
Osztalékfizetési politika a különböző méretű mezőgazdasági vállalkozásoknál Downloads
Maria Belovecz and Eva Borszeki
A versenyképesség és szociális kohézió kapcsolata az Európai Unióban (2007–2013) Downloads
Zoltan Eperjesi
A magyar vidékfejlesztés mozgástere 2013 után Downloads
Szabolcs Biro, Katalin Racz and Erika Szekely
Kiútkeresés az agrárinnovációban Downloads
Istvan Husti

Volume 56, issue 6, 2012

Magyarország élelmiszer-gazdasági export-versenyképességének elemzése Downloads
Aniko Juhasz and Hartmut Wagner
Mezőgazdasági egyéni vállalkozók adóterhének alakulása Magyarországon (2000–2010) Downloads
Andrea Gaspar
A világ libahústermelésének és –kereskedelmének alakulása az elmúlt évtizedekben Downloads
Janos Kozak
A Közös Agrárpolitika reformja – új lehetőség a felzárkózásra? Downloads
Anna Torone Dunay
Szerződéses kapcsolatok az élelmiszerláncban és a szerződések kikényszeríthetősége Downloads
Imre Fertő and Lajos Zoltan Bakucs

Volume 56, issue 5, 2012

Az agrár-közgazdaságtan és a bioökonómia: a 28. Nemzetközi Agrárközgazdasági Konferencia tapasztalatai Downloads
Attila Jambor and Aron Torok
A CO2-adó bevezetésének várható hatása Magyarországon Downloads
Nikoletta Sipos
Az uniós iskolatej- és iskolagyümölcs-program tapasztalatai Magyarországon Downloads
Ildiko Stummer, Anett Isepy, Daniel Mandi-Nagy and Noemi Nemeth
A kiskereskedelmi árak elemzése néhány édesvízi haltermék hazai piacán Downloads
Laszlo Szathmari, Zsanett Sebesy and Csaba Palko
Adalékok a megújuló energiaforrásokra alapozott projektek fenntarthatósági értékeléséhez Downloads
Mihaly Dombi, Istvan Kuti and Peter Balogh
A mezőgazdasági vállalkozások vagyon- és tőkestruktúrájának tendenciái, a kapcsolódó sajátosságok kezelésének szükségessége Downloads
Marta Spilakne Kertesz
Nyertes és vesztes gazdaságok Magyarországon Downloads
Gabor Udovecz, Csaba S. Pesti and Szilard Keszthelyi

Volume 56, issue 3, 2012

A klímaváltozás eddigi és várható következményei Afrika mezőgazdaságában Downloads
Ferenc Erdosi
Főbb hazai növénytermesztési ágazatok gazdasági értékelése a 2011-es termelési év adatai alapján Downloads
Istvan Kiss
Támogatási lehetőségek kihasználása vidéken, zalai példákon Downloads
Agnes Csanadi and Csaba Sarudi
A műtrágya és a növényvédő szerek felhasználásának üzemszintű vizsgálata néhány fontosabb növénytermesztési ágazatban Downloads
Szabolcs Vago, Eva Varga, Valeria Boldog and Bertalan Kruppa
A piacok szerepe és lehetőségei a hazai élelmiszer-ellátási láncban Downloads
Dorottya Szabo and Aniko Juhasz
Fenntarthatósági irányzatok összehasonlítása Downloads
Sandor Meszaros and Istvanne Hajdu
Az agrárgazdaság nemzetgazdasági szerepe az ágazati kapcsolatok mérlege alapján Downloads
Gabor Kemeny, Ibolya Lamfalusi and Dezso Tanito

Volume 56, issue 2, 2012

A magyar élelmiszer-gazdaság 2011. évi helyzete (A Vidékfejlesztési Minisztérium által az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről összeállított Jelentés rövidített változata) Downloads
Anonymous
Stratégiai ágazat-e az élelmiszer-gazdaság? (Műhelyvita-összegzés) Downloads
Orsolya Toth and Robert Gary
A Nemzeti Vidékstratégiáról és a Darányi Ignác Tervről Downloads
Jozsef Viski and Zsolt Czene
Az ukrajnai munkavállalók munkavállalási jellemzői Magyarországon Downloads
Miklos Pakurar, Judit Olah and Bela Cehla
Gondolatok egy üzemszabályozási törvény indokoltságáról Downloads
Mihaly Kurucz
Merre tart a világ mezőgazdasága? Változó prioritások a világ agrártermelésében Downloads
Csaba Csaki

Volume 56, issue 1, 2012

A világ kacsahústermelése és -piaca Downloads
Janos Kozak
A korszerű agrárgazdaság alapja a tudomány Downloads
Laszlo Gazdag
Túl sok agrárszakembert képzünk? Downloads
Zoltan Lakner
Integrált információs rendszerek a mezőgazdasági vállalkozásokban Downloads
Zoltan Zorog and Tamas Csomos
A tudás alkalmazása a magyarországi szőlőtermelésben és borászatban (Egy empirikus felmérés tapasztalatai) Downloads
Jozsef Toth
Szolgáltatások igénybevétele a hajdúsági családi gazdaságokban Downloads
Dora Nagy-Demeter and Gabor Koncz
A magyarországi természeti erőforrások állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényezők Downloads
Tamas Palvolgyi and Maria Csete
Magyar érdekek a közös agrárpolitika jövőjében Downloads
Attila Jambor
KAP 2014–2020: a közvetlen támogatások javasolt új rendszerének hatásvizsgálata Magyarországon Downloads
Jozsef Popp, Gergely Papp, Mate Kovacs and Norbert Potori
Page updated 2015-04-19