EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Journal of Innovative Business and Management

2013 - 2016

Current editor(s): dr.Rasto Ovin

From DOBA Faculty
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Tatjana Gorjup Hlade ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 8, issue 2, 2016

Izhodišèa za pripravo spletne oglaševalske akcije Downloads
Tina Vukasoviæ and Henrik Söke
Organizacijska kultura in klima v storitvenem podjetju Downloads
Tina Škerget
Konkretizacija nekaterih dilem delodajalca po prejemu Sklepa o izvršbi za delavca Downloads
Ksenija Saje
Primer izboljšave trajnostnega ravnanja z naravnimi viri Downloads
Vesna Kavre and Tomislav Rozman
Marketing perspectives in sustainable tourism Montenegro Downloads
Darko Lacmanoviæ

Volume 7, issue 2, 2015

Analiza in zasnova programske rešitve vodenja evidenc na uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov Downloads
Miran Skobe and Tomislav Rozman
Ukrepi za zmanjšanje zdravstvenega absentizma v Finanèni upravi Republike Slovenije Downloads
Vanja Tajnšek and Andrej Raspor
Prednosti in izzivi virtualne mobilnosti Downloads
Nataša Ritonija and Anita Maèek
Izobraževanje delavcev – med pravico in dolžnostjo Downloads
Ksenija Saje
Intervju z dekanom DOBA Fakultete profesorjem Rastom Ovinom Downloads
Petra Cajnko
Družbena odgovornost prakse odnosov z javnostmi za vkljuèevanje deležnikov Downloads
Pedja Ašanin Gole

Volume 7, issue 1, 2015

Brezposelnost v Sloveniji z vidika insider-outsider teorije Downloads
Nuša Lazar and Rasto Ovin
Gibanje napitnin v prihodkih natakarjev in krupjejev Downloads
Andrej Raspor
Ali podjetje s podroèja informacijskih tehnologij prav tako potrebuje sistem CRM? Downloads
Špela Turšiè and Tomislav Rozman
The Happiness Model Downloads
Vesna Leme
Inicijalno definiranje ponude proizvoda kroz zadovoljstvo potrošaèa Downloads
Tina Vukasoviæ and Nives Mikuliæ

Volume 6, issue 3, 2014

Motivacijski dejavniki v javni organizaciji v èasu varèevalnih ukrepov Downloads
Tatjana Uršiè and Metka Nežiè
Dejavniki odloèanja in zvestobe potrošnikov v procesu nakupa izdelkov izbrane blagovne znamke Downloads
Tina Vukasoviæ and Vanja Junc
Uvedba virtualnega uènega okolja na Srednji šoli Doba Downloads
Andreja Markaè Hleb
Mogu li business intelligence alati pokrenuti mala i srednja poduzeæa u republici Hrvatskoj? Downloads
Borko Mikiæ and Tomislav Rozman
Pomen menedzmenta znanja za razvoj inovacij v slovenskih podjetjih Downloads
Tina Vukasoviæ and Klemen Godicelj
Finanèna ocena naložbene priložnosti z uporabo dinamiènih metod neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti na primeru vlaganja v komunalno infrastrukturo Downloads
Zdenka Radek
Menedzment intelektualne lastnine za mlade podjetnike Downloads
Nina Ošlak

Volume 6, issue 1-2, 2014

Povezanost zadovoljstva zaposlenih z odnosom do kakovosti kot dela organizacijske klime v izbrani organizaciji Downloads
Dominik Žužman and Irena Žužman
Pomembna znanja in sposobnosti, ki odlikujejo uspešnega tržnika Downloads
Tina Vukasoviæ
Poznavanje poslanstva, vizije in vrednot organizacije kot dobra podlaga za doseganje njene uspešnosti Downloads
Danijela Miladinoviæ
Dejavniki marketinške kulture in zadovoljstvo udeležencev organizacij – trgovinska dejavnost Downloads
Ivan Ropar and Melita Moretti
Organizacijska klima v obravnavani organizaciji Downloads
Dominik Žužman, Irena Žužman and Melita Moretti

Volume 5, issue 1, 2013

Worldwide converging developments in distance education Downloads
Herman van den Bosch
Page updated 2017-06-28