EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Details about Atanas Atanasov

E-mail:
Workplace:University of Economics, (more information at EDIRC)

Access statistics for papers by Atanas Atanasov.

Last updated 2019-02-17. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: pat123


Jump to Journal Articles

Working Papers

2018

 1. Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност
  (Intellectual Capital - Basis Of Contemporary Business And Challenge For Financial Reporting)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Фактори, влияещи върху обезценката на репутацията
  (Goodwill Impairment Factors)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 3. Финансово - счетоводни аспекти на търговската репутация
  (Financial and Accounting Aspects of Goodwill)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2017

 1. Интегрираното отчитане – ново предизвикателство в корпоративното Отчитане
  (Integrated Reporting - New Challenge in a Corporate Reporting)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Счетоводното регламентиране на репутацията в България – исторически преглед и анализ
  (The Accounting Regulation of Goodwill in Bulgaria – Historical Overview and Analysis)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 3. Управленски аспекти на счетоводната обезценка на търговската репутация
  (Management Aspects of the Impairment of Goodwill)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2016

 1. Развитие на вижданията за репутацията в българската счетоводна литература
  (Development of the Views About Goodwill in Bulgarian Accounting Literature)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2015

 1. Репутацията във финансовите отчети на българските мобилни оператори - проблеми и поуки
  (Goоdwill in the Financial Statements of Bulgarian Mobile Operators - Problems and Lessons)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2014

 1. Използването на информационните технологии в обучението по счетоводство
  (The Use Of Information Technologies In Accounting Education)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие
  (Non-Financial Information in Financial Statements as an Element of Corporate Social Responsibility and Prerequisite for Sustainable Development)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

Journal Articles

2018

 1. Accounting Aspects of Business Motives for Business Combinations
  Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2018, 7, (2), 107-114 Downloads

2017

 1. Internally-Generated Goodwill - Problems and Approaches to Defining and Measuring It
  Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2017, (2), 100-109 Downloads

2016

 1. Development of the Views About Goodwill in Bulgarian Accounting Literature
  Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2016, (2), 179-190 Downloads View citations (1)
 
Page updated 2019-02-18