EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Details about Karel Brůna

E-mail:
Workplace:Fakulty Financí a Účetnictví (Faculty of Finance and Accounting), Vysoká Škola Ekonomická v Praze (University of Economics Prague), (more information at EDIRC)

Access statistics for papers by Karel Brůna.

Last updated 2019-11-30. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: pbr726


Jump to Journal Articles

Working Papers

2019

 1. Credit supply constraint and external solvency: The case of the Czech Republic
  Proceedings of International Academic Conferences, International Institute of Social and Economic Sciences Downloads

Journal Articles

2019

 1. Constraints in the Supply of Credit in an Open Transition Economy under New Basel III Requirements: The Case of the Czech Republic
  Eastern European Economics, 2019, 57, (1), 70-85 Downloads

2018

 1. Inflation Targeting and Variability of Money Market Interest Rates Under a Zero Lower Bound
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 2018, 68, (6), 519-539 Downloads

2017

 1. Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III
  (Credit Supply Constraint of Solvent Open Economy within Implementation of Basel III Capital Requirements)
  Politická ekonomie, 2017, 2017, (2), 141-160 Downloads

2016

 1. Systemic Liquidity Shocks and Banking Sector Liquidity Characteristics on the Eve of Liquidity Coverage Ratio Application - The Case of the Czech Republic
  Journal of Central Banking Theory and Practice, 2016, 5, (1), 159-184 Downloads View citations (1)

2015

 1. Ekonomické a regulatorní podmínky řízení likvidity v bankovním sektoru České republiky v kontextu aplikace poměru likvidního krytí
  (Economic and Regulatory Conditions of Liquidity Management in the Czech Banking Sector in the Context of Application of Liquidity Coverage Ratio)
  Politická ekonomie, 2015, 2015, (6), 689-713 Downloads

2014

 1. Dynamika změny stavu zásob a její synchronizace s cyklem úspor a importu v české republice v letech 1999-2012
  (A Dynamics of Inventories and Its Synchronization with a Cycle of Savings and Import in the Czech Republic in 1999-2012)
  Politická ekonomie, 2014, 2014, (5), 605-629 Downloads

2013

 1. Interpretace variability úrokových sazeb v rámci zprostředkovatelského modelu optimální úrokové marže
  (An Interpretation of Interest Rates Variability in Dealer´s Model of Optimal Interest Margin)
  Politická ekonomie, 2013, 2013, (3), 299-320 Downloads
 2. Koncept udržitelnosti negativní čisté investiční pozice a jeho aplikace na příkladu České republiky v letech 1999-2011
  (A Concept of Sustainability of Negative Net International Investment Position and Its Application to the Case of the Czech Republic in 1999-2011)
  Politická ekonomie, 2013, 2013, (1), 67-90 Downloads

2012

 1. Banking system liquidity absorption and monetary base backing in the context of exchange rate policy in the Czech Republic, Poland and Hungary
  Post-Communist Economies, 2012, 24, (2), 257-275 Downloads

2011

 1. An Analysis of Costs and Revenues of Net Foreign Investment Position in Advanced and Transitive Countries
  (Analýza podmínek obsluhy čisté investiční pozice v rozvinutých a tranzitivních ekonomikách)
  Český finanční a účetní časopis, 2011, 2011, (3), 22-31 Downloads

2010

 1. Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systémů České republiky, Polska a Maďarska
  (Central Bank´s Foreign Exchange Reserves Accumulation and Dynamics of Banking System Liquidity Absorption: The Case of the Czech Republic, Poland and Hungary)
  Politická ekonomie, 2010, 2010, (6), 723-746 Downloads
 2. Monetary Policy Implementation and Liquidity Management of the Czech Banking System
  European Financial and Accounting Journal, 2010, 2010, (3), 15-41 Downloads

2009

 1. Měnová politika a predikce variability úrokových sazeb na peněžním trhu
  (Monetary policy and prediction of variability)
  Politická ekonomie, 2009, 2009, (3), 361-382 Downloads

2008

 1. Monetary policy stabilisation, changes in the banking system and interest rate pass-through: the Czech Republic 1999-2006
  Post-Communist Economies, 2008, 20, (4), 413-429 Downloads

2007

 1. Měnová politika, změny trendové inflace a nestabilita úrokových relací: analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu změn repo sazby české národní banky
  (Monetary policy, trend inflation changes and volatility of interest rates relations: an analysis of long-term interest rate dynamics in the context of changes in czech national bank repo rate)
  Politická ekonomie, 2007, 2007, (1), 3-22 Downloads
 2. OPEN MARKET OPERATIONS AND THE PRICE OF LIQUIDITY: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1998 AND 2004
  The International Journal of Business and Finance Research, 2007, 1, (1), 90-103 Downloads
 3. Úrokový transmisní mechanismus a řízení úrokové marže bank v kontextu dezinflační politiky České národní banky
  (The interest rate transmission mechanism and the management of interest margin in the context of Czech national bank disinflation policy)
  Politická ekonomie, 2007, 2007, (6), 829-851 Downloads

2006

 1. Disinflationary Monetary Strategy and Instability of the Forward Yield Curve: The Case of the Czech Republic, 1999-2005
  Post-Communist Economies, 2006, 18, (4), 459-478 Downloads
 2. Glenn Rudebusch's View on the Targeting of Short-Term Interest Rates
  (Cílování krátkodobých úrokových sazeb pohledem Glenna Rudebusche)
  Český finanční a účetní časopis, 2006, 2006, (1), 163-169 Downloads

2005

 1. Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky
  (The stabilization mechanism of ultra short-term interest rates in the context of Czech national bank's repo tenders)
  Politická ekonomie, 2005, 2005, (4), 459-476 Downloads

2004

 1. Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky
  (An analysis of PRIBOR interest rates sensitivity to changes in Czech national bank repo rate)
  Politická ekonomie, 2004, 2004, (5), 601-621 Downloads View citations (3)

2003

 1. Nedokonalá konkurence, náklady cenových změn a neúplná racionalita jako zdroje nominální cenové rigidity v nové keynesovské makroekonomii
  (Imperfect competition, menu costs and near rationality as a source of the nominal price rigidity in the new keynesian macroeconomics)
  Politická ekonomie, 2003, 2003, (6), 901-914 Downloads

2002

 1. Problém účinnosti měnové politiky v lucasově teorii phillipsovy křivky
  (The problem of efficiency of monetary policy in lucas theory of phillips curve)
  Politická ekonomie, 2002, 2002, (5) Downloads

2001

 1. Proces dezinflace v Československu a České republice v letech 1989 - 1999
  (The process of disinflation in Czechoslovakia and the Czech Republic in 1989 through to 1999)
  Politická ekonomie, 2001, 2001, (1) Downloads

1999

 1. Fiskální multiplikátor v malé otevřené ekonomice v režimu pevného měnového kursu
  (Fiscal multiplier in the small open economy under fixed exchange rates)
  Politická ekonomie, 1999, 1999, (4) Downloads
 
Page updated 2020-07-24