EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Details about David Procházka

Homepage:https://kfua.vse.cz/prochazka/
Workplace:Fakulta Financí a Účetnictví (Faculty of Finance and Accounting), Vysoká Škola Ekonomická v Praze (University of Economics Prague), (more information at EDIRC)

Access statistics for papers by David Procházka.

Last updated 2023-04-09. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: ppr303


Jump to Journal Articles Edited books Chapters Editor

Working Papers

2019

 1. The Determinants of Disclosures about Intangible Assets by Listed Czech Companies
  Proceedings of International Academic Conferences, International Institute of Social and Economic Sciences Downloads

Journal Articles

2021

 1. Elasticity of Substitution in the Manufacturing Sector in the Czech Republic
  Politická ekonomie, 2021, 2021, (4), 435-456 Downloads
 2. Jsou pravidla finanční fair play spravedlivá a udržitelná? Případ anglické Premier League
  (Are the Financial Fair Play Regulations Fair and Sustainable? Case of English Premier League)
  Politická ekonomie, 2021, 2021, (1), 73-98 Downloads
 3. The Effect of Financial Leverage on Operating Performance: Evidence from the Czech Republic
  Prague Economic Papers, 2021, 2021, (4), 381-401 Downloads

2017

 1. Specifics of IFRS Adoption by Central and Eastern European Countries: Evidence from Research
  Scientific Annals of Economics and Business, 2017, 64, (1), 59-81 Downloads
 2. The Unintended Consequences of Accounting Harmonization in a Transition Country: A Case Study of Management Accounting of Private Czech Companies
  Contemporary Economics, 2017, 11, (4) Downloads

2016

 1. Ekonomické teorie účetnictví: přehled moderních přístupů a jejich reflexe při tvorbě účetních standardů
  (Economic Theories of Accounting: The Review of Modern Approaches and their Relevance for Standard-Setting)
  Politická ekonomie, 2016, 2016, (4), 451-467 Downloads
 2. Forced Adoption of IFRS by Czech Non-Listed Companies: An Assessment of Benefits and Costs
  (Vynucené přijetí ifrs českými nekótovanými podniky: hodnocení přínosů a nákladů)
  Acta Oeconomica Pragensia, 2016, 2016, (2), 46-62 Downloads
 3. SNÍŽENÍ HODNOTY AKTIV – KONKRÉTNÍ PROJEV APLIKACE ZÁSADY OPATRNOSTI V ÚČETNÍCH VÝKAZECH // IMPAIRMENT OF ASSETS - THE CONCRETE MANIFESTATION OF THE PRINCIPLE OF PRUDENCE APPLICATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS
  Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу // Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis, 2008, 11, (2) Downloads
 4. Прийняття Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) у Чеській Республіці та їх вплив на побудову фінансового та управлінського обліку // Adoption of IFRS in the Czech Republic and Its Influence on the Architecture of Financial and Management Accounting
  Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу // Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis, 2009, 14, (2) Downloads

2015

 1. Implementace mezinárodních standardů účetního výkaznictví v České republice a její vliv na zdanění podniků
  (The Adoption of International Financial Reporting Standards in the Czech Republic and Its Impact on Corporate Taxation)
  Politická ekonomie, 2015, 2015, (7), 811-832 Downloads
 2. Is a Full International Accounting Convergence Desirable?
  (Je žádoucí úplná konvergence účetního výkaznictví?)
  Český finanční a účetní časopis, 2015, 2015, (3), 7-23 Downloads
 3. Lobbying on the IASB Standards: An analysis of the Lobbyists’ Behaviour over Period 2006–2014
  Copernican Journal of Finance & Accounting, 2015, 4, (2), 129-143 Downloads

2014

 1. The Failure of Decision Usefulness Approach on an Example of the New Standard for Revenue Recognition
  (Selhání užitečnostního přístupu k formulaci účetních pravidel na příkladu nového standardu pro výnosy)
  Český finanční a účetní časopis, 2014, 2014, (3), 7-19 Downloads View citations (1)
 2. The IFRS Adoption and Its Impact on Financial and Management Accounting
  (Implementace IFRS a její vliv na vzájemné postavení finančního a manažerského účetnictví)
  Český finanční a účetní časopis, 2014, 2014, (1), 50-60 Downloads
 3. The IFRS as Tax Base: Potential Impact on a Small Open Economy
  European Financial and Accounting Journal, 2014, 2014, (4), 59-75 Downloads View citations (5)

2012

 1. Financial Conditions and Transparency of the Czech Professional Football Clubs
  Prague Economic Papers, 2012, 2012, (4), 504-521 Downloads View citations (3)

2011

 1. Proposals of a New Standard for Revenue Recognition: Open Issues
  (Otevřené otázky novelizace účetních standardů pro vykazování výnosů)
  Český finanční a účetní časopis, 2011, 2011, (4), 43-51 Downloads View citations (2)
 2. The Role of Fair Value Measurement in the Recent Financial Crunch
  Prague Economic Papers, 2011, 2011, (1), 71-88 Downloads View citations (3)
 3. The Theoretical Relationships among Foreign Direct Investments, Migration and IFRS Adoption
  European Financial and Accounting Journal, 2011, 2011, (4), 85-100 Downloads View citations (6)

2009

 1. Information on Revenues and Income in the Financial Statements of the Czech Companies
  (Informace o výnosech a zisku v účetních výkazech českých účetních jednotek)
  Český finanční a účetní časopis, 2009, 2009, (1), 6-12 Downloads
 2. The Hicks' Concept of Income and Its Relevancy for Accounting Purposes
  European Financial and Accounting Journal, 2009, 2009, (1), 37-60 Downloads View citations (1)

2007

 1. Institutional View of Accounting
  (Účetnictví pohledem institucionální ekonomie)
  Český finanční a účetní časopis, 2007, 2007, (1), 11-29 Downloads

2006

 1. The possibilities of convergence of an economic and an accounting concept of income
  (Možnosti sbližování ekonomického zisku a účetního výsledku hospodaření)
  Český finanční a účetní časopis, 2006, 2006, (1), 30-49 Downloads
 2. Theory of measurement and its inference to accounting
  (Teorie měření a její konsekvence v účetnictví)
  Acta Oeconomica Pragensia, 2006, 2006, (1), 193-209 Downloads

Edited books

2021

 1. Digitalization in Finance and Accounting
  Springer Proceedings in Business and Economics, Springer View citations (1)

2019

 1. Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting
  Springer Proceedings in Business and Economics, Springer View citations (2)

2018

 1. The Impact of Globalization on International Finance and Accounting
  Springer Proceedings in Business and Economics, Springer View citations (7)

2017

 1. New Trends in Finance and Accounting
  Springer Proceedings in Business and Economics, Springer View citations (5)

Chapters

2019

 1. Is Bitcoin a Currency or an Investment? An IFRS View
  Springer

2018

 1. Financial Performance of Czech Subsidiaries of the EU-Listed Companies
  Springer

2017

 1. Forced IFRS Adoption: Direction of the “EU-15 Parents—CEE Subsidiaries” Links
  Springer

Editor

 1. European Financial and Accounting Journal
  Prague University of Economics and Business
 
Page updated 2023-05-31