EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Details about Ahmet Burçin Yereli

E-mail:
Homepage:http://www.ahmetburcinyereli.com/
Workplace:Malıye Bölumu (Department of Public Economics), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Faculty of Economics and Administrative Sciences), Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe University), (more information at EDIRC)

Access statistics for papers by Ahmet Burçin Yereli.

Last updated 2019-03-09. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: pye99


Jump to Journal Articles

Working Papers

2016

 1. The Effect of Innovation on Productivity: Evidence from Turkish Manufacturing Firms
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (1)

Journal Articles

2019

 1. Estimating Fiscal Space: The Theoretical Framework of Ostry et al. Approach
  Sosyoekonomi Journal, 2019, (27(39)) Downloads

2018

 1. Fiscal Space and Estimating Methods
  Sosyoekonomi Journal, 2018, (26(38)) Downloads
 2. Mükelleflerin Vergiye Direnme Yöntemleri ve Türkiye’de Günah Vergilerindeki Artışların Değerlendirilmesi
  Sosyoekonomi Journal, 2018, (26(35)) Downloads

2017

 1. Economic regulation by judiciary during the Ottoman Era: samples from Istanbul courts between 17th And 18th centuries
  International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 2017, 10, (1), 109-115 Downloads
 2. FDI and Indirect Taxes - Sector Approach: The Case of Turkey
  International Journal of Economics and Financial Issues, 2017, 7, (5), 112-118 Downloads
 3. Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme
  Sosyoekonomi Journal, 2017, (25) Downloads
 4. Ulusal Varlık Fonlarını Anlamak: Fırsat Mı, Tehdit Mi?
  Sosyoekonomi Journal, 2017, (25(34)) Downloads

2016

 1. Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları Nedensellik İlişkisi: 2006-2015 Dönemi İçin Türkiye Örneği
  Sosyoekonomi Journal, 2016, (24(27)) Downloads
 2. Yerel Yönetimlerin Finansmanında Yerel Yönetim Bankacılığı Uygulaması, İller Bankası Örneği ve Türkiye İçin Öneriler
  Sosyoekonomi Journal, 2016, (24(28)) Downloads

2015

 1. Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme
  Sosyoekonomi Journal, 2015, (23(23)) Downloads

2014

 1. Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler
  Sosyoekonomi Journal, 2014, (22(22)) Downloads View citations (1)
 2. Türkiye’deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi
  Sosyoekonomi Journal, 2014, (21(21)) Downloads

2013

 1. Türkiye’de Kredi Kartları Piyasasına Yönelik Kamu Müdahaleleri
  Sosyoekonomi Journal, 2013, (20(20)) Downloads

2007

 1. SHADOW ECONOMY AND PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY IN TURKEY
  Economic Annals, 2007, 52, (173), 85-104 Downloads View citations (2)

1993

 1. Konsolide Bütçe Gelirlerindeki Gelişmelerin İstikrarı Sağlamadaki Rolü
  Iktisat Isletme ve Finans, 1993, 8, (90), 51-63 View citations (1)
 2. Vergilendirme Yetkisi Ve Kamu Kaynaklarının Kullanımı
  Iktisat Isletme ve Finans, 1993, 8, (85), 22-32
 
Page updated 2020-05-30