EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

2006 - 2017

Continued by Information and Communication Sciences Research.

From University of Bucharest, Faculty of Letters, Department of Information and Documentation Sciences
Bibliographic data for series maintained by Dr. Octavia-Luciana Madge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2010, issue 14

Sistemul de informare medicală şi biblioteconomia medicală în Turcia pp. 13-26 Downloads
Huriye Çolaklar, Güssün Güneş and Aytaç Yıldızel
Structuri auxiliare compoziţionale în sistemul Dewey şi C.Z.U.: studiu comparativ pp. 40-47 Downloads
Zenovia Niculescu
Evaluarea calităţii şi performanţei bibliotecilor digitale în România pp. 56-70 Downloads
Elena Tîrziman Agnes Erich
Managementul cunoaşterii în biblioteci pp. 85-91 Downloads
Octavia-Luciana Madge
Rolul biroului în societatea informaţională pp. 99-110 Downloads
Ionel Enache
Educaţia în informare – provocarea majoră a biblioteconomiei contemporane pp. 123-129 Downloads
Mircea Regneală
Impactul culturii informaţionale în mediul educaţional universitar pp. 137-149 Downloads
Agnes Erich and Cristina Popescu
Receptarea Pravilei de la Govora – perspectivă comparativă pp. 162-174 Downloads
Gabriela Rusu-Păsărin
Aspecte din viaţa religioasă a românilor din Peninsula Balcanică - a doua jumătate a secolului al XIX-lea - prima jumătate a secolului XX. Documente de arhivă pp. 187-196 Downloads
Adina Berciu-Drăghicescu

2009, issue 13

Bibliotecile în societatea contemporană – provocări, mutaţii, perspective în context digital pp. 13-22 Downloads
Elena Tîrziman
Ediţii ale Clasificării Zecimale Dewey pp. 33-41 Downloads
Zenovia Niculescu
Cercetarea de marketing în structurile infodocumentare pp. 51-60 Downloads
Ionel Enache
Model strategic pentru implementarea managementului cunoaşterii în structurile infodocumentare pp. 71-88 Downloads
Octavia-Luciana Porumbeanu
Abordare evolutivă a bibliografiei româneşti pp. 106-113 Downloads
Cristina Popescu
Iniţierea studenţilor de la facultăţile de ştiinţe ale vieţii în metodologia cercetării bibliografice informatizate. Biblioteconomie aplicată pp. 122-130 Downloads
Adriana Isvoran
Controverse privind tipărirea primei cărţi în spaţiul românesc. Liturghierul (1508) pp. 140-157 Downloads
Agnes Erich and Niculina Vârgolici

2008, issue 12

Biblioteca Naţională a României: obiective şi perspective în valorificarea patrimoniului cultural pp. 11-23 Downloads
Elena Tîrziman
Îmbunătăţirea serviciilor de biblioteca la Universitatea Ebraică din Ierusalim pp. 38-44 Downloads
Sanda Bercovici
150 de ani în slujba comunităţii medicale: Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” – Bucureşti. Tradiţie şi modernitate pp. 51-60 Downloads
Gheorghe Buluţă, Crina Mihăilescu and Octavia-Luciana Porumbeanu
Personalitatea lui Melvil Dewey pp. 70-76 Downloads
Zenovia Niculescu
Marketingul de bibliotecă în lume pp. 84-91 Downloads
Ionel Enache and Simona Gheorghe
Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale pp. 100-108 Downloads
Octavia-Luciana Porumbeanu
Metode de evaluare a muncii în bibliotecă pp. 118-123 Downloads
Ionel Enache
Promovarea e-learning-ului în mediul universitar pp. 132-139 Downloads
Agnes Erich and Niculina Vârgolici
Bibliografia – imperativ al societăţii informaţionale pp. 148-160 Downloads
Cristina Popescu
Românii de la Muntele Athos între religie şi dictat pp. 174-190 Downloads
Adina Berciu-Drăghicescu

2007, issue 11

Izbucnirea SARS reflectată prin reprezentare bibliometrică: Combinarea asocierii bibliografice cu metoda grupării legăturilor complete pp. 11-36 Downloads
Bo Jarneving
Perspective diferite asupra aceluiaşi mediu - Un studiu al supravegherii mediului la Biblioteca Publică din Stockholm şi la librăria Akademibokhandeln pp. 63-74 Downloads
Mattias Eriksson
Bayerische Staatsbibliothek din München pp. 87-93 Downloads
Mircea Regneală
Marketingul serviciilor de bibliotecă în Europa pp. 101-109 Downloads
Ionel Enache
Library 2.0 Un Nou model de serviciu de bibliotecă pp. 118-123 Downloads
Agnes Erich
Educaţia în societatea informaţională pp. 129-132 Downloads
Octavia-Luciana Porumbeanu
Caracteristici funcţionale ale subdiviziunilor comune din sistemul Dewey pp. 137-145 Downloads
Zenovia Niculescu
Pledoarie pentru bibliografie pp. 155-164 Downloads
Cristina Popescu
B. P. Hasdeu – preţuitor al cărţilor şi documentelor pp. 175-181 Downloads
Adina Berciu-Drăghicescu
Etymologicum Magnum Romaniae, un vis neîmplinit pp. 189-197 Downloads
Jenica Tabacu
Hasdeu - Ipostaze inedite pp. 207-214 Downloads
Olga Bălănescu
Terminologia etnologică românească în opera lui B. P. Hasdeu pp. 222-228 Downloads
Ioana-Ruxandra Fruntelată

2006, issue 9-10

Învăţământul biblioteconomic de ieri şi astăzi pp. 9-15 Downloads
Mircea Regneală
Un studiu bibliometric al literaturii privind cercetarea asupra bibliotecilor publice pp. 23-46 Downloads
Bo Jarneving
Activităţi de cercetare ştiinţifică ale colectivului de informatică aplicată pp. 70-75 Downloads
Elena Tîrziman
Preţul informaţiei în bibliotecă pp. 81-88 Downloads
Ionel Enache
Despre schimbare la nivelul bibliotecilor în era globalizării pp. 97-102 Downloads
Octavia-Luciana Porumbeanu
Website-ul bibliotecii: instrument de marketing în bibliotecile publice judeţene româneşti pp. 109-122 Downloads
Andreea Bugheanu
Universul bibliografic pp. 136-139 Downloads
Zenovia Niculescu
Modul cum reflectă clasificarea bibliografică suedeză societatea - cazul sistemului suedez SAB pp. 144-152 Downloads
Joacim Hansson
Realităţi şi tendinţe în evoluţia bibliografiei literare române pp. 161-174 Downloads
Cristina Popescu
Implicaţiile apariţiei tiparului în spaţiul românesc pp. 189-201 Downloads
Agnes Erich
Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică 1864-1948. Documente de arhivă pp. 208-241 Downloads
Adina Berciu-Drăghicescu
Page updated 2023-10-29