EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Fiscaoeconomia

2017 - 2018

From Tubitak Ulakbim JournalPark (Dergipark)
Bibliographic data for series maintained by Emre Atsan ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2018, issue 4

Classification of Organizations’ Level of Glass Ceiling Within the Frame of Contingencies: A Comparative Example from Education and Health Sectors Downloads
Numan Aksoy
Events in Turkey and the Brics Countries in Technology and Human Capital Economy: Panel Data Analysis Downloads
Ceren PEHLİVAN Ali ŞEN
An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion Downloads
Emre ATSAN Recep KAHRAMAN
An Alternative Instrument Negative Interest for Economic Growth: An ARDL Analysis Approach Downloads
Okyay UÇAN Ayşe Ergin ÜNAL
Evaluation of Endogeneity of Money Supply under Inflation Targeting Implementation in Turkey Downloads
Baki Demi̇rel
The Status of Women in the Turkey’s Development Process within the Context of Development Plans Downloads
Asuman ALTAY Esin ASLANPAY ÖZDEMİR
Feminist Economics and Its Critics from a Historical Perspective Downloads
Hülya Derya
The Longest Decade of the Empire’s Treasury: 1853-1856 Crimean War and Ottoman State Finances Downloads
Cem Akin
Problematic of Distribution in Economics Literature Downloads
Aslı Ceren Saral
Remittances and Poverty Reduction in Somalia Downloads
Abdiqadar Abdignani MOHAMED Erol BULUT

2018, issue 3

Speaking Economists are Debating Turkey's Problems Downloads
Hale Kirmizioğlu
The Consequences of Crisis After 80’s to Turkey’s Economy Downloads
Zübeyir Turan
Subcontracting as a New Employment Form in Turkey (2000-2016) Downloads
Fevzi ENGİN Mehmet ARI
Turkish Household Electricity Consumption Structure: Electrical Appliances and Energy Efficiency Downloads
Isil Selcuk
The Assessment of Economic Relations over Energy Sector Between After Independence of Caspian Region Countries and Turkey Downloads
Emre ATSAN Erdem Utku EKE
Crypto Money Bitcoin: Price Estimation with ARIMA and Artificial Neural Networks Downloads
Eyyüp Ensari Şahi̇n
Performance Measurement of Pension Investment Funds in Turkey: Comparing Performance of Traditional and Islamic Pension Investment Funds Downloads
Zafer ADALI Mustafa UYSAL
Mind Games in International Strategic Economy: Exchange Wars and Stratagems Downloads
Fatih Yücel
The Interaction between Oil Price and Financial Stress: Evidence from the U.S. Data Downloads
Onur Polat
The Relations Between Unemployment and Entrepreneurship in Turkey: Schumpeter or Refugee Effect? Downloads
Şükrü Apaydin

2018, issue 2

Subtleties in the Standoff Downloads
Romar Correa
The Late Capitalist Development in the Context of Internationalization of Capital: A Theoretical Framework Downloads
Demet ÖZMEN YILMAZ Koray R. YILMAZ
The Political Economy of the Transformation of the Russian State from 1990s to 2000s: Towards A Neo-Authoritarian Regulative State Model Downloads
Emek Yildirim
From Developmental and Industrialization to Neoliberal Premature Deindustrialization Downloads
B. Ali Eşi̇yok
The New Generation (Late Neoclassical) Theories in Economics, the Transformation of the State and the Reflection to the Development Paradigm Downloads
Uğur Eser
Economic Nationalism and Developmentalism Downloads
Luiz Carlos Bresser-Pereira

2018, issue 1

Yükseköğretimdeki Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar Kavram Olarak Politika Transferi Downloads
Cenay Babaoğlu
Mali Kural Kavramı ve Politika Çerçevesi Downloads
N. Hande Sevgi̇
Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Tüketici Güven Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği Downloads
İsmail Canöz
The Relationship Between Young Populations, Life Expectancy at Birth, Number Of Doctors and Health Expenditure in Turkey: An Econometric Application Downloads
Tuğay Günel
Linear and Non-Linear Causality Tests of Stock Price and Real Exchange Rate Interactions in Turkey Downloads
Zafer ADALI Gözde YILDIRIM
Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Downloads
Merter AKINCI, Haktan SEVİNÇ, Ömer Yilmaz
Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri Downloads
Banu TANRIÖVER Z. Eray ESER
Türkiye’de Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılmasının Tüketim Harcamaları Üzerine Etkisi Downloads
Özal Çi̇çek
Marksist Emperyalizm Teorileri Üzerine Bir Değerlendirme Downloads
Yeliz SARIÖZ Gökten

2017, issue 3

Normalization of Monetary Policy After Global Crisis: What is Normalization? Downloads
N. Hande Sevgi̇
Art! In What Sense? Downloads
Burçak İSMET Özsoy
Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyokütle Üretiminin Dünyada ve Türkiye’de Durumu Downloads
Sıtkıcan Saraçoğlu
Post-Truth Döneminde Epikuros’ta Mutluluk ve Dostluk Kavramlarını Yeniden Düşünmek Downloads
Yavuz Yildirim
Dramın Boyutlarının Ölçümü: Terörizmin Sosyo-Ekonomik Belirleyicilerinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Analizi Downloads
Merter AKINCI, Gönül YÜCE AKINCI, Ömer Yilmaz
Does FDI Affect Social Protests Level?: Panel Granger Causality Test Downloads
Deniz Güverci̇n
Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Fiyat-Kazanç Oranını Etkileyen Değişkenlerin Mars Yöntemi İle Belirlenmesi Downloads
Serhat YÜKSEL, İsmail CANÖZ, Zafer Adali
Exchange Rate Volatility and Trade Flows Downloads
Ali Eren Alper
Doğu Karadeniz’de Çay Tarımında Çalışan Gürcü İşçilerin Çalışma Koşulları Üzerine Gözlemler Downloads
Fevzi Engi̇n

2017, issue 2

Kitap Tanıtımı: Rod Hill ve Tony Myatt, İktisat: Eleştirel Ders Kitabı: Eleştirel Düşünürün Mikroiktisat Klavuzu Downloads
Serdar Dumlupinar
Küreselleşmeyle Birlikte İş Kazalarının Değişen Yüzü: İş Cinayetleri Downloads
Tuğçe Sayi̇s
Ticaret Savaşları ve Dünya Ekonomisine Etkileri Downloads
Nuran Ertürk
TR5 (Batı Anadolu) Bölgesinin İnovasyon Performans Kapasitesi Üzerine Bir Uygulama Downloads
Erhan DUMAN Zeynep KARAÇOR
Yabancılaşma: Bir Özgürleşme Sorunu Downloads
O. İnan Şenses
FAVAR (Factor-Augmented Vector Autoregression) Modeli Literatür Taraması Downloads
Dündar Murat DEMİRÖZ Bige KÜÇÜKEFE
Hükümet Programları Üzerinden Türkiye’nin Mekânsal Stratejilerinin İzini Sürmek Downloads
Saadet Aydin

2017, issue 1

John Maynard Keynes (1925): Bir liberal miyim? Downloads
Yavuz Yayla
Küresel Zincirlere Eklemlenme: Türkiye'de Kapitalizmin Gelişme Dinamikleri ve KOBİ'ler Downloads
Cihan Öztürk
Neoliberal Sağlık Politikalarının Etkinlik Analizi Downloads
Fatoş Öcal
Çin Yatırım Şirketi (CIC) Özelinde Finansal Küreselleşmede Devlet Sermayesi: Ulusal Varlık Fonları Downloads
Orhan Şi̇mşek
The Properties Of The Shadow Banking In China Downloads
Zafer Adali
Kalkınma Performanslarına Göre Hükümetler: Türkiye 1923-2002 Downloads
Önder Balci
Sosyal Hakların Ekonomik Açıdan İrdelenmesi Downloads
İzzettin Önder
Page updated 2018-11-12