EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-Economic Development (In Russian)

2015 - 2020

From Gaidar Institute for Economic Policy
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Victor Hugues ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2020, issue 21

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 39 Downloads
Alexander Abramov, Alexander Radygin, Andrey Kosyrev, Maria Chernova, Elena Grishina, A. Polynev, A. Shkuropat, Antonina Levashenko, O. Magomedova, Aleksandra Koval, Maria Girich, K. Chernovol, Pavel Trunin, Aleksei Evseev and Farida Iskhakova

2020, issue 19

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 70 Downloads
Konstantin Kazenin, Yuriy Ponomarev, A. Makarov, D. Radchenko, E. Sidorova, K. Borzhyh, Alexander Deryugin, D. Rogozin, M. Vyrskaya, E. Vyugovskaya, Pavel Trunin, Aleksei Evseev and Farida Iskhakova

2020, issue 18

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 84 Downloads
Irina Starodubrovskaya, D. Sitkevich, Konstantin Kazenin, Sergey Belev, Alexey Vedev, Sergey Drobyshevsky, Andrey Kaukin, Alexander Knobel, Evgenia Miller, Pavel Trunin, Alexander Abramov, Alexander Radygin, Andrey Kosyrev, Maria Chernova, Aleksei Evseev, Farida Iskhakova, Antonina Levashenko, Aleksandra Koval, M. Girich, K. Chernovol, Yuriy Ponomarev, A. Makarov, D. Radchenko, E. Sidorova, K. Borzhyh, Alexandra Bozhechkova, Natalia Kornienko and E. Minina

2020, issue 17

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 85 Downloads
Alexander Abramov, Alexander Radygin, Andrey Kosyrev, Maria Chernova, Yu. Leskova, A. Levushkin, Alla Makarentseva, V. Malakhov, A. Motin, Yuriy Ponomarev, A. Makarov, D. Radchenko, E. Sidorova, K. Borzhyh, Antonina Levashenko, Aleksandra Koval, M. Girich, O. Magomedova, K. Chernovol, O. Baeva, Alexander Knobel, E. Dobrolyubova and V. Yuzhakov

2020, issue 16

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 61 Downloads
Antonina Levashenko, Aleksandra Koval, M. Girich, Anes Saule, K. Chernovol, Alexander Abramov, Alexander Radygin, Andrey Kosyrev, Maria Chernova, A. Maksimov, N. Belyakova, Yuriy Ponomarev, A. Makarov, D. Radchenko, E. Sidorova, K. Borzykh, Andrey Kaukin, Pavel Trunin, Aleksei Evseev and Farida Iskhakova

2020, issue 15

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 148 Downloads
Alexander Abramov, Alexander Radygin, Maria Chernova, Andrey Kosyrev, N. Tarasova, S. Pestrikova, Sergey Belev, Tatiana Tishchenko, A. Kurdin, Andrey Shastitko, O. Markova, S. Morozov, Yuriy Ponomarev, A. Makarov, D. Rodchenko, E. Sidorova, K. Borzhyh, Andrey Kaukin, Antonina Levashenko, Aleksandra Koval, Anes Saule, K. Chernovol, Tatiana Flegontova, Olga Ponomareva, Alexander Knobel, N. Pyzhikov, Andrei Zubarev, K. Shilov, D. Rogozin, M. Vyrskaya, V. Vyugovskaya, Pavel Trunin, Aleksei Evseev, Farida Iskhakova, Eugene Goryunov, A. Asmolov, G. Soldatova, Tatiana Maleva, A. Sorokina, T. Aldoshina, S. Chigarkova, Viktor Lyashok and Alexandra Burdyak

2020, issue 14

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 98 Downloads
Antonina Levashenko, Aleksandra Koval, M. Girich, A. Valamat-Zade, K. Chernovol, O. Magomedova, Pavel Trunin, Eugene Goryunov, E. Dobrolyubova, A. Starostina, A. Potapova, D. Rogozin, Aleksei Evseev, Alina Grebenkina, Alexandra Bozhechkova, Farida Iskhakova, Alexander Knobel, Yu. Lapytova, Natalia Kornienko, G. Korolev, Alexander Deryugin, Sergey Belev, Ilya Sokolov, Yuriy Ponomarev, A. Makarov, D. Radchenko, E. Sidorova, K. Borzhyh and Andrey Kaukin

2020, issue 13

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 90 Downloads
Antonina Levashenko, Aleksandra Koval, K. Chernovol, I. Ermokhin, O. Magomedova, Yuri Zaitsev, Alexander Abramov, Alexander Radygin, Maria Chernova, A. Efremov, Andrey Kosyrev, A. Yuzhakov, Pavel Trunin, Aleksei Evseev, Farida Iskhakova, Yuriy Ponomarev, A. Makarov, D. Radchenko, E. Sidorova, K. Borzhyh, Andrey Kaukin, Tatiana Malinina and Nikolai Milogolov

2020, issue 12

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 89 Downloads
E. Talapina, I. Cheresneva, Pavel Trunin, Aleksei Evseev, Farida Iskhakova, V. Kosarev, Alexander Abramov, Alexander Radygin, Andrey Kosyrev, Maria Chernova, Antonina Levashenko, K. Chernovol, A. Asmolov, G. Soldatova, S. Chigarkova, Tatiana Maleva, A. Sorokina, T. Aldoshina, E. Kornilova, Tatiana Flegontova, Olga Ponomareva, Timur Aliev, K. Proka, Dmitry Loginov, I. Ermokhin, Natalia Barbashova, Anna Komarnitskaya, Elena Semenova and Galina Tokareva

2020, issue 11

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 209 Downloads
Antonina Levashenko, A. Koval, M. Girich, Anes Saule, K. Chernovol, Vladimir Nazarov, N. Sisigina, Nikolay Avxentyev, E. Tsatsura, Sergey Belev, Tatiana Tishchenko, Natalia Polezhaeva, Elena Apevalova, O. Ismagilova, K. Khadzhi, Dmitry Loginov, A. Karavay, Tatiana Maleva, P. Kuznetsova, Vladimir Klimanov, S. Kazakova, A. Safina, B. Ilyukhin, S. Morozov, N. Tarasova, S. Morozova, I. Solovieva, L. Asmolova, E. Kartashova, M. Shekhter, Pavel Trunin, Aleksei Evseev, Farida Iskhakova, Dmitry Kuznetsov, Alexander Knobel, E. Varshaver, Eugene Goryunov, S. Bespalov, V. Maracha, Yuriy Ponomarev, A. Makarov, D. Radchenko, E. Sidorova, K. Borzhyh, Andrey Kaukin, Alexander Abramov, Alexander Radygin, Andrey Kosyrev, Maria Chernova, Yulia Tsareva and Vera Barinova

2020, issue 10

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 211 Downloads
Yuriy Ponomarev, A. Makarov, D. Rodchenko, E. Sidorova, K. Borzykh, Yuri Zaitsev, Alina Grebenkina, Natalia Makeeva, Elena Sinelnikova-Muryleva, Alexandra Bozhechkova, Alexander Knobel, Pavel Trunin, Vasily Uzun, D. Ternovskiy, Aleksei Evseev, F. Ishakova, A. Asmolov, G. Soldatova, Tatiana Maleva, A. Sorokina, T. Aldoshina, Alexey Vedev, Sergey Drobyshevsky, Nikolai Milogolov, Sergey Belev, Anna Komarnitskaya, Tatiana Tishchenko, Nikita Moguchev, Antonina Levashenko, A. Koval, Elena Grishina, E. Tsatsura, Stepan Zemtsov, Eugene Goryunov, Anes Saule, A. Dozhdikov, Nikita Mkrtchian, Alexander Abramov, Alexander Radygin, Maria Chernova, Andrey Kosyrev, Tatiana Mikhailova, Yulia Tsareva and Vera Barinova

2020, issue 9

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 170 Downloads
A. Tischenko, Pavel Trunin, Aleksei Evseev, Eugene Goryunov, F. Ishakova, Elena Grishina, Elena Tsatsura, Vladimir Nazarov, N. Sisigina, Yuriy Ponomarev, D. Radchenko, Natalia Barbashova, Anna Komarnitskaya, Antonina Levashenko, O. Magomedova, M. Girich, K. Rostislav, Natalia Polezhaeva, Elena Apevalova, Andrey Kaukin, Pavel Pavlov, Andrei Zubarev, E. Golovanova, Alla Makarentseva, Ramilya Khasanova, S. Zhuk, A. Asmolov, G. Soldatova, A. Sorokina, M. Agranovich, A. Dreneva, Ilya Lyubimov, Alexander Abramov, Alexander Radygin, Maria Chernova, Andrey Kosyrev, Tsepan Zemtsov, A. Krasnoselskikh, Yulia Tsareva and Vera Barinova

2020, issue 8

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 115 Downloads
Antonina Levashenko, A. Koval, Tatiana Mikhailova, Vladimir Komarov, Tatiana Klyachko, Elena Semenova, Galina Tokareva, Yuriy Ponomarev, A. Makarov, D. Radchenko, E. Sidorova, K. Borzykh, Alexander Knobel, N. Pyzhikov, A. Kutovaya, E. Varshaver, N. Petrov, A. Arkhipova, V. Spiridonov, B. Peigin, Tatiana Lanshina, S. Novikov, Anes Saule, O. Magomedova, K. Cherovol, M. Agranovich, A. Polushkona, Stepan Zemtsov, A. Krasnoselskikh, Yulia Tsareva and Vera Barinova

2020, issue 7

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 48 Downloads
Natalia Zubarevich, Yulia Florinskaya, Tatiana Flegontova, Yuri Bobylev, Olga Ponomareva, Andrey Kaukin, Evgenia Miller, Alexander Radygin, Maria Chernova, Marina Larionova, A. Kosyrev, A. Shelepov and A. Sakharov

2020, issue 6

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 23 Downloads
Sergey Sinelnikov-Murylev, Pavel Trunin, Eugene Goryunov, Ilya Sokolov, Galina Tokareva, Elena Semenova, Farida Iskhakova and Aleksei Evseev

2020, issue 5

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 18 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Sergey Zubov, Alla Makarentseva, Ramilya Khasanova, Antonina Levashenko and M. Girich

2020, issue 4

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 26 Downloads
Alexander Knobel, Alexander Firanchuk, Andrey Kaukin, Sergey Belev, Evgenia Miller, Ilya Sokolov, Tatiana Tishchenko and Igor Arlashkin

2020, issue 3

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 21 Downloads
Sergey Tsukhlo, Natalia Shagaida, Viktor Lyashok, E. Dobrolyubova, A. Potapova and Sergey Zubov

2020, issue 2

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 23 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Alexander Knobel, Andrey Kaukin, Natalia Zubarevich, Evgenia Miller and Sergey Zubov

2020, issue 1

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 16 Downloads
Yuri Bobylev, Alexander Knobel, Alexander Firanchuk and Tatiana Mikhailova

2019, issue 17

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 23 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Georgy Idrisov, Yury Pleskachev, Sergey Tsukhlo, Alexander Knobel, S. Zybov and Yuri Zaitsev

2019, issue 16

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 26 Downloads
Ilya Sokolov, Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Andrey Kaukin, Evgenia Miller, Vasily Uzun, Vladimir Nazarov and N. Avxentyev

2019, issue 15

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 18 Downloads
Alexander Knobel, Sergey Tsukhlo, Natalia Zubarevich, Alexey Vedev, Ramilya Khasanova and N. Pyzhikov

2019, issue 14

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 21 Downloads
Alexey Vedev, Tatiana Tishchenko, Alexander Deryugin and Konstantin Kazenin

2019, issue 13

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 15 Downloads
Elena Avraamova, Andrey Kaukin, Viktor Lyashok and Evgenia Miller

2019, issue 12

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 16 Downloads
Yuri Bobylev, Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Sergey Tsukhlo, Yulia Florinskaya and Nikita Mkrtchian

2019, issue 11

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 22 Downloads
Alexander Knobel, Alexander Firanchuk, Andrey Kaukin, Marina Larionova, Evgenia Miller, M. Antonova and A. Potapova

2019, issue 10

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 18 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Sergey Tsukhlo, Alexander Deryugin and Natalia Zubarevich

2019, issue 9

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 19 Downloads
Alexander Knobel, Tatiana Klyachko, Tatiana Tishchenko, Aleksandra Poliakova and Yuri Zaitsev

2019, issue 8

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 19 Downloads
Alexander Knobel, Alexander Firanchuk, Sergey Tsukhlo, Andrey Kaukin, Evgenia Miller and A. Avdonina

2019, issue 7

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 20 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Vasily Uzun, Alexey Vedev, Ramilya Khasanova and A. Lavrischeva

2019, issue 5

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 18 Downloads
Mikhail Khromov, Sergey Tsukhlo, Yulia Florinskaya, Nikita Mkrtchian, Yelena Dobrolyubova, V. Yuzhakov and Nikita Mkrtchyan
Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 24 Downloads
Pavel Trunin, Alexander Knobel, Alexander Firanchuk, Mikhail Khromov, Anna Kiyutsevskaya, Elizaveta Khudko, Tatiana Mikhailova, Ludmila Gadiy and Maria Sherbustanova

2019, issue 4

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 22 Downloads
Yuri Bobylev, Sergey Tsukhlo, Alexander Deryugin and Natalia Zubarevich

2019, issue 3

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 21 Downloads
Sergey Drobyshevsky, Viktor Lyashok, Tatiana Tishchenko and Pavel Pavlov

2019, issue 2

Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-economic Development pp. 26 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Alexander Knobel, Mikhail Khromov, Sergey Tsukhlo, Andrey Kaukin, Alexander Abramov, Evgenia Miller, A. Lavrischeva and A. Zhemkova

2019, issue 1

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 17 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Alexander Knobel, Alexander Firanchuk, Alexandra Burdyak and Marina Eliseeva

2018, issue 22

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 19 Downloads
Georgy Idrisov, Yuri Bobylev, Yuliya Florinskaya, Nikita Mkrtchian, Andrey Kaukin, Evgenia Miller and A. Zhemkova

2018, issue 21

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 20 Downloads
Mikhail Khromov, Sergey Tsukhlo, Vasily Uzun and Natalia Zubarevich

2018, issue 20

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 22 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Alexander Knobel, Alexander Deryugin, Tatiana Tishchenko and Yuri Zaitsev

2018, issue 19

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 20 Downloads
Elena Avraamova, Dmitry Loginov, Mikhail Khromov, Sergey Tsukhlo, Andrey Kaukin, Evgenia Miller and Elizaveta Khudko

2018, issue 18

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 22 Downloads
Sergey Drobyshevsky, Maria Kazakova, Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Elena Grishina, Sergey Belev, Tatiana Tishchenko, Alexey Vedev, Anna Komarnitskaya and Elena Tsatsura

2018, issue 17

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 18 Downloads
Pavel Trunin, Mikhail Khromov, Viktor Lyashok, Anna Kiyutsevskaya, Ludmila Gadiy and Maria Sherbustanova

2018, issue 16

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 21 Downloads
Georgy Idrisov, Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Alexander Knobel, Alexander Firanchuk, Vasily Uzun, Natalia Shagaida and Pavel Pavlov

2018, issue 15

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 25 Downloads
Pavel Trunin, Mikhail Khromov, Alexander Deryugin, Viktor Lyashok, Tatiana Tishchenko and Marina Lopatina

2018, issue 14

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 19 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Alexander Knobel, Sergey Tsukhlo, Andrey Kaukin, Natalia Zubarevich, Evgenia Miller and A. Lavrischeva

2018, issue 13

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 20 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Alexander Knobel, Alexander Firanchuk, Mikhail Khromov, Yuliya Florinskaya and Nikita Mkrtchian

2018, issue 12

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 18 Downloads
Pavel Trunin, Sergey Tsukhlo, Anna Kiyutsevskaya, Aleksandra Poliakova and Andrey Polbin

2018, issue 11

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 32 Downloads
Elena Avraamova, Dmitry Loginov, Mikhail Khromov, Alexander Deryugin, Andrey Kaukin, Evgenia Miller, Elizaveta Khudko, Yuri Zaitsev, Timur Aliev and Tatiana Flegontova

2018, issue 10

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 1-24 Downloads
Alexander Knobel, Alexander Firanchuk, Sergey Tsukhlo, Vasily Uzun and Tatiana Tishchenko

2018, issue 9

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 1-20 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Mikhail Khromov, Sergey Belev and Aleksandra Burdyak

2018, issue 8

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 1-25 Downloads
Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Alexander Knobel, Sergey Tsukhlo, Andrey Kaukin, Natalia Zubarevich, Evgenia Miller and Yuri Zaitsev

2018, issue 7

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 1-23 Downloads
Olga Berezinskaya, Alexander Knobel, Alexander Firanchuk, Yuri Tsarev, Andrey Kosarev, N. Sinigina and Vera Barinova

2018, issue 6

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 1-25 Downloads
Yuri Bobylev, Mikhail Khromov, Sergey Tsukhlo, Ramilya Khasanova, Elena Tretiakova and Vasiliy Osmakov

2018, issue 5

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 1-24 Downloads
Alexander Deryugin, Andrey Kaukin, Viktor Lyashok, Sergey Belev, Tatiana Tishchenko and Pavel Pavlov

2018, issue 4

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 1-27 Downloads
Elena Avraamova, Dmitry Loginov, Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Alexander Knobel, Alexander Firanchuk, Mikhail Khromov and Sergey Tsukhlo

2018, issue 3

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 1-30 Downloads
Natalia Shagaida, Andrey Kaukin, Alexander Abramov, Evgenia Miller, Antonina Levashenko, A. Koval and Yuri Danilov

2018, issue 2

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 1-27 Downloads
Sergey Sinelnikov-Murylev, Sergey Drobyshevsky, Alexandra Bozhechkova, Pavel Trunin, Alexander Knobel, Mikhail Khromov, Sergey Tsukhlo and Ramilya Khasanova

2018, issue 1

Monitoring of Russia's Economic Outlook pp. 1-27 Downloads
Yuliya Florinskaya, Nikita Mkrtchian, Natalia Zubarevich, Tatiana Mikhailova, A. Levashenko, A. Koval and S. Aksyuk
Page updated 2020-09-21