EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Romanian Journal of Economics

1991 - 2022

Current editor(s): Institute of National Economy

From Institute of National Economy
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Valentina Vasile ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 18, issue 1(18), 2004

Sustainable growth in Romania: a fundamental perspective pp. 7-16 Downloads
Ikuro Nagano
Obiective ale parteneriatul public-privat in Romania pp. 17-31 Downloads
Ioan Bratu
Ridicarea calitatii factorului uman din sistemul adminstrativ din Romania pp. 32-42 Downloads
Daniel Untesu
Fenomenul perfectionarii active: un “rau necesar” sau o sansa pentru Romania? pp. 43-53 Downloads
George Georgescu
Unele aspecte privind organizarea si functionarea adminstratiei publice pp. 54-63 Downloads
Florina Popa
Tendinte in configurarea si eficientizarea managementului sectorului public pp. 64-71 Downloads
Mihai Ion
Cooperarea tehnologica internationala pp. 72-82 Downloads
Andreea-Clara Munteanu
Caracteristici ale mobilitatii structurilor profesionale pp. 83-94 Downloads
Florin Pavelescu

Volume 17, issue 2(17), 2003

Evolutia comertului exterior al Romaniei in perioada de tranzitie pp. 7-38 Downloads
Marioara Iordan, Mariana Nicolae-Balan, Mihaela Chilian, Simona Frone and Andreea Vass
Corelatia dintre dinamica cererii interne si a exportului pp. 39-73 Downloads
Florin Pavelescu
Complexitatea comertului exterior si potentialul de dezvoltare economica pp. 74-82 Downloads
Simona Frone
Barierele comerciale si dinamica exporturilor romanesti pp. 83-137 Downloads
Andreea Vass
Competitivitate si specializare in comertul exterior romanesc pp. 137-187 Downloads
Gheorghe Zaman and Valentina Vasile
Influenta comertului in regim de perfectionare activa asupra exporturilor romanesti pp. 187-216 Downloads
Ioan Bratu and Mihai Ion
Contributia cercetarii-dezvoltarii la cresterea exportului-balanta tehnologica de plati- pp. 217-238 Downloads
Steliana Sandu and Andreea-Clara Munteanu
Relatia export-capital uman. Continut. Impact pp. 239-283 Downloads
Steliana Pert and Valentina Vasile
Influenta costului fortei de munca asupra volumului si structurii exportului pp. 284-299 Downloads
Maria Poenaru

Volume 16, issue 1(16), 2003

Din istoria Institutului de Cercetari Economice pp. 9-21 Downloads
Constantin Grigorescu
Dispersia proceselor inflationiste intre sectore si ramuri. Convergente si divergente pp. 22-47 Downloads
Diana Preda
Inflatia, cererea interna si structura activitatii economice pp. 48-74 Downloads
Maria Poenaru, Maria Molnar and Valentina Vasile
Evolutia preturilor interne si internationale pentru unele materii prime si produse de baza pp. 75-105 Downloads
Luminita Chivu, Constantin Ciutacu, Raluca Negut and Paul Mazilescu
Analiza retrospectiva etapizata a factorilor determinanti ai inflatiei in Romania pp. 106-116 Downloads
Constantin Ciutacu and Luminita Chivu
Inflatia si evolutia determinarilor sale in perioada 2000-2002 pp. 117-123 Downloads
Marin Constantin

Volume 15, issue 2(15), 2002

Spre o economie functionala pp. 7-17 Downloads
Steliana Pert
Cerinte de sporire a capacitatii institutiilor adminstratiei publice romanesti pp. 18-32 Downloads
Ioan Bratu
Reforma sistemului sanitar din Romania pp. 33-49 Downloads
Maria Poenaru
Transpunerea legislatiei UE in domeniul protectiei mediului si implicatii pentru economia Romaniei pp. 50-78 Downloads
Victor Platon and Roxana Mazilescu
Cerinte actuale privind relatia stat-piata pp. 79-87 Downloads
Mihai Ion
Tendinte seculare ale economiei romanesti in context european-1990-2000-Decalaje (II) pp. 88-106 Downloads
Gheorghe Dobre

Volume 14, issue 1(14), 2002

Relatiile industriale-un concept in evolutie pp. 7-38 Downloads
Steliana Pert
Coordonate de baza ale economiei de piata moderne functionale si competitive pp. 39-66 Downloads
Ioan Bratu
Conditiile de viata si saracia in Romania-o evaluare multidimensionala pp. 67-94 Downloads
Maria Molnar, Filofteia Panduru and Viorica Duma
Continutul si dinamica reformei sistemului public de pensii pp. 95-102 Downloads
Constantin Grigorescu
Investitiile straine directe-factor de dezvoltare durabila globala pp. 103-114 Downloads
Simona Frone
Avutia nationala a Romaniei in perioada postbelica, 1947-1948 pp. 115-146 Downloads
Victor Axenciuc
Raportul dintre rata cresterii pretului si rata contractiei productiei pe cererea agregata-caz simplificat- pp. 147-149 Downloads
Livia Chisagiu
Tendinte seculare ale economiei romanesti in context european-1990-2000-Evolutii-dinamici-ritmuri (I) pp. 150-157 Downloads
Gheorghe Dobre

Volume 13, issue 2(13), 2001

Criza managementului romanesc in perioada de tranzitie pp. 140-150 Downloads
Ioan Bratu
Identificarea ecuaatiei cererii agregate-caz simplificat-Suport teoretic in fundamentarea politicilor antiinflationiste pp. 151-156 Downloads
Livia Chisagiu
Economia romaneasca in context european pp. 157-162 Downloads
Gheorghe Dobre
Orientari si tendinte in managementul modern pp. 163-170 Downloads
Mihai Ion
Prezent si perspectiva in statistica sociala din Romania pp. 171-191 Downloads
Filofteia Panduru
Capitalul uman in Romania. Progrese si limite pp. 192-218 Downloads
Steliana Pert
Tendinte si particularitati ale investitiilor din Romania in perioda de tranzitie pp. 219-232 Downloads
Simona Popescu
Armonizarea in perspectiva a mecanismelor de functionare a sistemului C-D din Romania cu cele din tarile membre ale UE pp. 233-252 Downloads
Steliana Sandu and Maria Poenaru

Volume 12, issue 1(12), 2001

Piata interna a bunurilor si serviciilor in Romania pp. 6-25 Downloads
Ioan Bratu
Importanta utilizarii unor metode si tehnici in practica manageriala a intreprinderilor pp. 26-34 Downloads
Mariana Caramida
Evolutia Uniunii Europene 1957-2000 pp. 35-39 Downloads
Gheorghe Dobre
Consideratii teoretico-metodologice privind cuantificarea evolutiei eficientei utilizarii factorilor de productie pp. 40-47 Downloads
Florin Pavelescu
Capitalul uman-factor-cheie si efect al dezvoltarii durabile pp. 48-76 Downloads
Steliana Pert
Argumente pro si contra integrarii Romaniei in Uniunea Europeana pp. 77-92 Downloads
Florentina Popescu
Protectia sociala si cheltuielile publice aferente in tari dezvoltate pp. 93-108 Downloads
Maria Poenaru
Tendinte pe plan European in domeniul inovarii pp. 109-123 Downloads
Steliana Sandu
Caracteristici ale sistemelor de protective sociala a somerilor din tarile Uniunii Europene pp. 124-132 Downloads
Constanta Petcu
Page updated 2023-01-26