EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences)

1995 - 2023

Current editor(s): Tamás Halm

From Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation)
Bibliographic data for series maintained by Odon Sok ( this e-mail address is bad, please contact ).

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume LXX, issue 9, 2023

Keresetek, valorizáció és nyugdíjak - koncepcionális kérdések és statisztikai problémák (Wages and indexation of initial old-age public benefits: conceptual issues and statistical problems) pp. 929-963 Downloads
András Simonovits and Gábor Oblath
A magyar nyugdíjrendszer pontrendszerre való áttérésének vizsgálata (Examining the transition to a points-based pension system) pp. 964-1000 Downloads
József Banyár
Árnyékbankrendszer Magyarországon (Shadow banking in Hungary) pp. 1001-1020 Downloads
Katalin Mérő and András Bethlendi
Gazdasági teljesítmény és látens cserearány-javulás a piacgazdasági átmenet idején Magyarországon (Measuring macroeconomic performance and the hidden improvement of terms for trade in Hungary during the transition to a market economy) pp. 1021-1037 Downloads
Antónia Hüttl
Áttekintés a magyarországi gazdaságtudományi doktori iskolák helyzetéről. Az MTA IX. osztálya Közgazdaság-tudományi Bizottságának és Gazdaságtudományi Bizottságának közös ülése, 2022. október 6 (An overview of the situation of doctoral schools in economics in Hungary. Joint session of the Committee on Economics and the Committee on Economic Sciences of the 9th Division of the Hungarian Academy of Sciences) pp. 1038-1042 Downloads
József Golovics and Miklós Rosta
Az intézmények fejlődése és a fejlődés intézményesülése. Benczes István: Gazdasági növekedés és versenyképesség intézményi perspektívában. Ludovika Kiadó, Budapest, 2022, 264 o (The evolution of institutions and the institutionalisation of development. István Benczes: Economic growth and competitiveness in institutional) pp. 1043-1051 Downloads
Olivér Kovács

Volume LXX, issue 7, 2023

A klímavédelmi események hatása a köztudatra és a tőkepiacra. Empirikus vizsgálat Google-trends- és ETF-adatokon (The impact of climate events on public perception and capital markets. An empirical study on Google trends and ETF data) pp. 713-745 Downloads
Barnabás Timár
A társadalmi felelősségi pontszámok és a működési kockázat kapcsolata kockázati kategóriák szerint (The relationship between the ESG score and operational risk in different risk categories) pp. 746-771 Downloads
Martin Márkus
Korrelációbecslés a forintpiacon (Correlation forecasting on the Hungarian forint market) pp. 772-794 Downloads
Sándor Misik
Az érdemjegy torzító hatása a hallgatói véleményezési rendszerekben. Egy természetes kísérlet eredményei (How to reduce the grade bias in student evaluation systems? A natural experiment) pp. 795-812 Downloads
Zombor Berezvai
Mérhetnénk jobban a csapatok erejét a Bajnokok Ligájában? Fontos megjegyzés az Európai Labdarúgó-szövetség számára (How to better measure team strength in the Champions League. An important message to the European Football Confederation) pp. 813-827 Downloads
László Csató and Gergely Bodnár
Először térben vagy panelban? A térbeli panelmodellek felépítési stratégiájának egy sarkalatos problémája (What to test first: panel or spatial structure? An essential problem of building spatial panel models) pp. 828-846 Downloads
Richárd Farkas and Roland Baczur
Kontrollhely Magyarországon - egy reprezentatív felmérés eredményei (Locus of Control in Hungary: The results of a representative survey) pp. 847-871 Downloads
Ágnes Szabó-Morvai, Hubert János Kiss and Róbert Károlyi
Hol tart a hazai közoktatás? (What is the state of public education in Hungary?) pp. 872-897 Downloads
István Polónyi
Az időskori szegénység és az öngondoskodás összefüggései Európában (Old age poverty and financial awareness in Europe) pp. 898-923 Downloads
Ágnes Vaskövi and Evelin Jászfi

Volume LXX, issue 6, 2023

Az energiaárak támogatása Magyarországon - egy egyszerű modell (Subsidizing energy prices in Hungary - a simple model) pp. 589-612 Downloads
András Simonovits, Péter Kotek, Gábor Horváth and Borbála Takácsné Tóth
Adalékok az inflációs folyamatok jobb megértéséhez (Additions to a better understanding of inflationary processes) pp. 613-646 Downloads
Ferenc Laczó
Versenyközgazdászok (Competition economists) pp. 647-671 Downloads
Pál Valentiny and Krisztina Antal-Pomázi
A digitalizáció hatása a vállalati hozzáadott értékre Magyarországon (The effect of digitalization on corporate added value in Hungary) pp. 672-689 Downloads
Zoltán Madari, Áron Dénes Hartvig, Áron Pap, Ágnes Wimmer and Anita Oroszné Csesznák
Miért üresek a labdarúgó-stadionok lelátói? A sportfogyasztástól való tartózkodási skála adaptációja (Why are football stadiums empty? Adaptation of the Constraints on Sport Consumption Scale) pp. 690-708 Downloads
Éva Bácsné Bába and Renátó Balogh

Volume LXX, issue 5, 2023

Társadalmi különbségek a magyarországi gyerekek fogainak állapotában és egészségmagatartásában (Social differences in the dental health and health behaviour of Hungarian children) pp. 453-516 Downloads
Gábor Kertesi, Tamás Hajdu and Petra Fadgyas-Freyler
A kis- és középvállalatok digitális transzformációja - az online jelenlét és a versenyképesség összefüggései (The relationships between the online presence of SMEs and competitiveness) pp. 517-543 Downloads
Miklós Hornyák, Ferenc Kruzslicz and Beatrix Lányi
A vállalkozói döntéshozatali logikák kognitív megközelítése (Entrepreneurial effectuation through the lens of cognitive processes) pp. 544-563 Downloads
Norbert Sipos, Lívia Lukovszki, András Rideg and Zsófia Vörös
Megjegyzések és kiegészítések Dusek Tamás Keynes-esszéjéhez (Comments and additions to the Keynes essay by Tamás Dusek) pp. 564-577 Downloads
György Szakolczai
Viszonválasz Szakolczai Györgynek (Reply to György Szakolczai) pp. 578-583 Downloads
Tamás Dusek

Volume LXX, issue 4, 2023

Kísérletek a nemzeti vagyon újraelosztására Magyarországon a 20. és 21. században (Redistribution attempts of the Hungarian national wealth in the 20th and 21st centuries) pp. 349-364 Downloads
Peter Mihalyi
Újabb hozzászólás az ismét elmaradt minimálbérvitához (A futher comment on the minimum wage debate) pp. 365-380 Downloads
Attila Gáspár and Balázs Reizer
Változó infláció és a nyugdíjak - Magyarország, 2010-2023 (Varying Inflation and Public Pensions: The Case of Hungary, 2010-2023) pp. 381-397 Downloads
András Simonovits
Koronavírus-járvány és versenyszabályozás (Competition policy and the coronavirus pandemic) pp. 398-431 Downloads
Pál Valentiny
A vállalkozások fenntartható tevékenysége. A taxonómiarendelet hatásainak piacelméleti modellezése (Sustainable business activities. Theoretical modelling of the effects of the taxonomy regulation) pp. 432-450 Downloads
Elvira Böcskei and Róbert Somogyi

Volume LXX, issue 3, 2023

Iparpolitika és akkumulátorgyártás Magyarországon és Svédországban (Industrial Policy and EV Battery Manufacturing in Hungary and Sweden) pp. 245-273 Downloads
Dóra Győrffy
Kizárólag fedezeti céllal (Exclusively for Hedging Purposes) pp. 274-283 Downloads
Ágnes Vidovics-Dancs
A koronavírus-járvány a közgazdasági szakirodalomban. Egy új határterület tudománymetriai elemzése (The coronavirus pandemic in the economics literature. The scientometric analysis of a new discipline) pp. 284-304 Downloads
Ádám Török, Boglárka Konka and Andrea Magda Nagy
Zsörtölődő megjegyzések a Dasgupta-jelentésről Friedrich Hayek elméletének tükrében (Grumbling comments on the Dasgupta report in the light of Friedrich Hayek's theory) pp. 305-321 Downloads
Sándor Kerekes
A gazdaságtudományi doktori iskolák helyzete Magyarországon (The situation of doctoral schools operating in the field of economics and business and management in Hungary) pp. 322-338 Downloads
Gábor Balogh and József Golovics
A személyes tudás megszemélyesítője. Bruce Caldwell-Hansjoerg Klausinger: Hayek. A Life, 1899-1950. The University of Chicago Press, Chicago-London, 2022, 840 o (The personification of personal knowledge. Bruce Caldwell-Hansjoerg Klausinger: Hayek. A Life, 1899-1950. The University of Chicago Press, Chicago-London, 2022, 840 p) pp. 339-345 Downloads
Pál Czeglédi

Volume LXX, issue 2, 2023

Szentes Tamás kilencvenedik születésnapjára (Fort the ninetieth birthday of Tamás Szentes) pp. 113-118 Downloads
István Benczes
Magyarországi városrégiók versenyképességének mérése és elemzése (Measuring and analyzing the competitiveness of urban regions in Hungary) pp. 119-148 Downloads
László Szerb, András Rideg, Miklós Hornyák and Zsófia Krabatné Fehér
Az önvezető járművek elfogadása viselkedés-gazdaságtani szemléletben. A nudge szerepe a fenntartható városi mobilitás kialakításában (Autonomous vehicle acceptance in the context of behavioural economics: the role of nudge in shaping sustainable urban mobility) pp. 149-166 Downloads
Miklós Lukovics and Bence Zuti
A magyar felzárkózási modell ágazati alapú, regionális és időbeli összehasonlító elemzése (Sectoral comparative analysis of the Hungarian catching-up model) pp. 167-191 Downloads
Tamás Tibor Csontos
Az adócsalási hajlandóság empirikus vizsgálata (Willingness to evade tax in Hungary: an empirical analysis) pp. 192-212 Downloads
Norbert Sipos, Lívia Lukovszki, András Rideg and Zsófia Vörös
A technológiai óriásvállalatok hatása a pénzügy-technológiai ökoszisztémákra (The impact of tech giants on fintech ecosystems) pp. 213-232 Downloads
András Bethlendi and Árpád Szőcs
Halmai Péter (szerk.): A Gazdasági és Monetáris Unió jövője. Európai perspektívák. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021 (Halmai Péter (ed.): The future of the Economic and Monetary Union. European perspectives) pp. 233-241 Downloads
Gábor Szűcs

Volume LXX, issue 1, 2023

A szellem óriásának magányossága (The loneliness of the giant of economics) pp. 1-22 Downloads
László Csaba
Társadalmi törésvonalak és gazdasági (ir)racionalitások. A közgazdaságtan szerepe és helye a populizmus kutatásában (Social cleavages and economic (ir)rationalities: The role of economics in populism research) pp. 23-54 Downloads
István Benczes and Krisztina Szabó
A klímasemlegesség ára. Az üvegházhatású gázok csökkentésének költségbecslése HU-TIMES modellel (The cost of (climate) independence - estimating the abatement cost of greenhouse gas emission in Hungary with the HU-TIMES model) pp. 55-81 Downloads
András Mezősi and Viktor Rácz
Digitalizáció és üzleti teljesítmény - hazai feldolgozóipari tapasztalatok (Digitalisation and business performance - focusing on Hungarian manufacturing firms) pp. 82-102 Downloads
László Lőrincz, Dávid Losonci, Krisztina Demeter and Marcell Granát
Fiskális politika az öröklétnek - államadósság: ördög vagy messiás?* Olivier Blanchard: Fiscal Policy Under Low Interest Rates. MIT Press, 2023, 192 o (Fiscal policy for eternity - public dept: devil or messiah? Olivier Blanchard:Fiscal Policy Under Low Interest Rates. MIT Press, 2023, 192 p) pp. 103-110 Downloads
Olivér Kovács

Volume LXIX, issue 12, 2022

Túl drága az olcsó hitel - a családi otthonteremtési kedvezmény támogatott hitelkamatainak vizsgálata (Cheap loans are too expensive: an examination of interest rates on subsidised housing loans) pp. 1493-1506 Downloads
Bálint Dancsik, Anna Marosi and Beáta Szabó
Egyetemes értékek - piaci célok? A piacorientált szervezeti kultúra az átalakuló magyar felsőoktatásban (Universal values - market f(l)avours? The lecturers perspective on market-oriented organizational culture in the changing world of Hungarian higher education) pp. 1507-1532 Downloads
Richárd Kása, Balázs Heidrich, Tamás Németh and Ákos Jarjabka
Polányi hatása a marketingelméleti iskolákra (The great transformation and its consequences: attracting markets and marketing) pp. 1533-1554 Downloads
József Berács
A 2018-as labdarúgó-világbajnokság hatása a részt vevő labdarúgók értékére (The impact of the 2018 World Cup on the value of participating football players) pp. 1555-1576 Downloads
Dániel Claro and Zsolt Havran
A második világháborút követő gazdasági paradigmaváltáshoz vezető út Franciaországban (Road to the economic paradigm shift in France after World War II) pp. 1577-1596 Downloads
György Kovács and László Bartók
Elmélettörténeten innen és túl... Farkas Beáta: A közgazdasági gondolkodás rövid története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022, 490 o (History of thought and beyond& Beáta Farkas: A short history of economic thought. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022, 490 p) pp. 1597-1604 Downloads
István Benczes

Volume LXIX, issue 11, 2022

Kézdi Gábor (1971-2021) (Gábor Kézdi (1971-2021)) pp. 1245-1254 Downloads
Dániel Horn and Attila Lindner
Idő és pénz a gyermeknevelésben Magyarországon, 1993-2010 (Time and money in raising children in Hungary, 1993-2010) pp. 1255-1297 Downloads
Gábor Kertesi, Gabor Kezdi and Tamás Hajdu
Oktatási reformok hatása kérdőíves adatokon. Befolyásolják-e a reformok a részvételt, a lemorzsolódást és a válaszadást? (Education reforms as instrumental variables for education using survey data: effects on survey participation, attrition and non-response) pp. 1298-1323 Downloads
Anna Adamecz-Völgyi
Várakozások és viselkedések a koronavírus-járvány idején (Expectations and behavior during the coronavirus pandemic) pp. 1324-1344 Downloads
Anikó Bíró and Réka Branyiczki
Hogyan lesz az etnikai előítéletből foglalkoztatási diszkrimináció? A kisvállalatok szerepe (How does ethnic prejudice turn into employment discrimination? The role of small companies) pp. 1345-1376 Downloads
Gábor Kertesi, János Köllő, Lajos Szabó and Róbert Károlyi
Tanári eredményesség és tanár-diák összepárosítás az általános iskolákban. Empirikus mintázatok három magyarországi tankerület adatai alapján (Teacher effectiveness and teacher-student matching in elementary schools. Empirical patterns in three Hungarian school districts) pp. 1377-1406 Downloads
Zoltan Hermann and Hedvig Horváth
Hogyan szálazzuk szét a megfigyelhető változások okait? (Decomposing observable changes into their causes) pp. 1407-1432 Downloads
Anna Naszodi
Különböznek-e a roma és nem roma diákok nem kognitív képességeikben? (Do Roma and non-Roma students differ in their non-cognitive abilities?) pp. 1433-1456 Downloads
Agnes Szabo-Morvai and Hubert Janos Kiss
Csökkenthető-e a diszkrimináció a megosztáson alapuló gazdaságban? Egy magyarországi telekocsioldalon végzett kísérleti kutatás eredményei (Can discrimination be decreased in the new platform economy? The results of an experimental study on a Hungarian car-sharing platform) pp. 1457-1474 Downloads
Gábor Simonovits and Bori Simonovits
Kézdi Gábor publikációi (Gábor Kézdis publication list) pp. 1475-1487 Downloads
Éva Bálint

Volume LXIX, issue 10, 2022

Erdős Tibor (1928-2022) (Tibor Erdős (1928-2022)) pp. 1109-1113 Downloads
László Csaba
A közfoglalkoztatottak jellemzői (The characteristics of public workers) pp. 1114-1156 Downloads
Lajos Szabó
Élettartamrés, indexálás és korspecifikus nyugdíjeloszlás (The longevity gap, indexation and age-specific distribution of pensions) pp. 1157-1169 Downloads
András Simonovits
Méltányos és méltánytalan különbségek az egyéni döntéshozatalban (Fair and unfair differences in individual decision making) pp. 1170-1194 Downloads
Antal Ertl
A hazai kis- és középvállalati szektor vállalatértékelési sajátosságai (Specialities in the valuation of Hungarian SMEs) pp. 1195-1212 Downloads
András Takács and Patrik Várkonyi
A bioetanol-termelés gazdasági és fenntarthatósági vetületei (Economic and sustainability aspects of bioethanol production) pp. 1213-1241 Downloads
Tamas Mizik

Volume LXIX, issue 9, 2022

Az inflációs célt követő rendszer hozzájárulása az infláció mérsékléséhez Magyarországon (The contribution of the inflation targeting system to reducing inflation in Hungary) pp. 989-1008 Downloads
Tibor Bareith and József Varga
A kelet-közép-európai startupok romló kilátásai a nemzetközi kockázatitőke-piacon (Eastern European start-ups looking for international venture capital) pp. 1009-1030 Downloads
Judit Karsai
Váltóalapú likviditásteremtés (Creating liquidity with bills of exchange) pp. 1031-1047 Downloads
Zsuzsanna Novák, Zsuzsanna Szalay and Géza Szathmáry
Keynes sikerességének és népszerűségének okai Keynes életrajzai szerint (Keynes success and popularity according to Keynes biographies) pp. 1048-1072 Downloads
Tamás Dusek
A nemzetgazdasági és regionális konvergencia mozgatórugói és váltómozgása az Európai Unióban (The drivers of and shifts in national and regional convergence in the European Union) pp. 1073-1097 Downloads
Krisztián Kertész
A Dasgupta-jelentés: fenntarthatóság, biodiverzitás és vagyoni szemléletű gazdasági fejlődés. Partha Dasgupta: The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. HM Treasury, London, 2021 (Partha Dasgupta: The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review) pp. 1098-1104 Downloads
Antal Ferenc Kovács

Volume LXIX, issue 7, 2022

Gyorsjelentés - lassú árfolyam? A gyorsjelentés utáni árfolyamsodródás vizsgálata a magyar részvénypiacon (Post-earnings announcement drift on the Hungarian stock market) pp. 801-824 Downloads
Gábor Neszveda and Balázs Csillag
Egyoldali párosítási piacok nehézségi eredményei magasabb dimenzióban (Hardness results of one-sided matching markets in higher dimensions) pp. 825-840 Downloads
Gábor Kondor
Hogyan számszerűsíthető az ösztönzéskompatibilitás? Esettanulmány a sport világából (Quantifying incentive compatibility: a case study from the world of sports) pp. 841-852 Downloads
László Csató and Dóra Petróczy
A magyar háztartások viselkedési jellemzői a tudatos hulladékgazdálkodásban (Behavioural characteristics of the actual participation of Hungarian households in conscious waste management) pp. 853-868 Downloads
Olivér Hortay, László Kökény and Eszter Bogáromi
Hány fecske csinál nyarat? A nem teljes hálózati szerkezet és az attitűd hatása az együttműködésre (How many swallows make a summer? The impact of incomplete network structure and attitude on cooperation) pp. 869-901 Downloads
Tamás Sebestyén and Emese Braun
Nyugdíjstratégiai alternatívák, 2023-2029 (Pension strategy alternatives, 2023-2029) pp. 902-928 Downloads
András Simonovits
A kisvállalati termék- vagy szolgáltatásinnováció erőforrás-alapú megközelítése (A resource-based view of small business product/service innovation) pp. 929-961 Downloads
Norbert Sipos, Lívia Lukovszki and András Rideg
A nemzetgazdasági konvergencia mozgatórugói az Európai Unióban (Drivers of national economic convergence in the European Union) pp. 962-980 Downloads
Krisztián Kertész
Kelet-Közép-Európa gazdasága a koronavírus járvány után - folytatódik-e a felzárkózás?. Mátyás László (szerk.): Emerging European Economies after the Pandemic: Stuck in the Middle-Income Trap? Springer, Cham, 2022, 627 o (László Mátyás (ed.): Emerging European Economies after the Pandemic: Stuck in the Middle-Income Trap?) pp. 981-985 Downloads
Dóra Győrffy

Volume LXIX, issue 6, 2022

A decentralizált villamosenergia-rendszerek fejlődésének nemzetközi és hazai szempontjai (International and domestic aspects of decentralized electricity system development) pp. 697-720 Downloads
Tamás Tóth, Éva Szabina Somossy and Péter János Horváth
Környezeti és költségvetési szempontok szorításában. A renacionalizálás mint az EU közös agrárpolitikájának lehetséges reformiránya (Under environmental and budgetary constraints: renationalisation as a potential long-term direction of reforming the EU Common Agricultural Policy) pp. 721-738 Downloads
Ákos Kengyel
A magyar családi mikro-, kis- és középvállalatok erőforrásai és képességei (Resources and capabilities of Hungarian family-owned firms) pp. 739-757 Downloads
Norbert Sipos, Lívia Lukovszki, András Rideg and Anna Róza Varga
A koronavírus-járvány kezelése a külföldi tulajdonú magyarországi vállalatoknál (The effects and handling of the Covid-19 pandemic by foreign-owned firms in Hungary) pp. 758-780 Downloads
Magdolna Sass, Zoltán Gál, Andrea S. Gubik, Ágnes Szunomár and Gábor Túry
A magyar felsőfokú közgazdaság-tudományi oktatás helyzete. Az MTA IX. osztálya Közgazdaság-tudományi Bizottságának ülése, 2022. január 13 (The state of Hungarian higher education in economics. The meeting of the Committee of Economics in the IX. Section of the Hungarian Academy of Sciences) pp. 781-786 Downloads
Miklós Rosta
Quo Vadis Európa? - avagy az európai gazdasági integráció helyzete és kilátásai. Halmai Péter: Európai gazdasági integráció. Dialóg Campus, Budapest, 2020, 315 oldal (Quo Vadis Europe? - the state and prospects of European economic integration. Péter Halmai: European economic integration) pp. 787-796 Downloads
István Kőrösi

Volume LXIX, issue 5, 2022

Előszó. A zöldátmenet támogatása - az energiapiaci szabályozás új irányai (Foreword. Supporting the green transition - new approaches to energy market regulation) pp. 545-546 Downloads
Péter János Horváth
A naperőművek nagykereskedelmi piaci árakra és a hagyományos technológiákra gyakorolt hatása Magyarországon (The merit order effect of photovoltaic electricity generation in Hungary) pp. 547-571 Downloads
Ágnes Csermely
A magyar Metár-tenderek nemzetközi ár-összehasonlító elemzése (International price comparison of Hungarian renewable tenders) pp. 572-596 Downloads
Éva Szabina Somossy
Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer költségeinek előrejelzése (Forecasting the costs of the Hungarian Energy Efficiency Obligation Scheme) pp. 597-624 Downloads
Péter Vedres and Örs István Ringhoffer
Szabályozási tesztkörnyezet az energetikában: innováció és szabályozás (Regulatory sandboxes in the energy sector: innovation and regulation) pp. 625-642 Downloads
Zoltán Pék
A biodízel-termelés gazdasági és fenntarthatósági vizsgálata szakirodalom-elemzéssel (Systematic literature review on the economic dimension and sustainability aspects of biodiesel production) pp. 643-669 Downloads
Tamas Mizik and Gábor Gyarmati
Energiahatékonysági klaszterek létrehozása és működtetésének lehetőségei osztrák és német példák alapján (Possibilities for establishing and operating learning energy efficiency networks based on Austrian and German examples) pp. 670-691 Downloads
Boglárka Barsi, Orsolya Farkas, Mihály Lados and Eszter Szemerédi

Volume LXIX, issue 4, 2022

Bérfelzárkózás Magyarországon - fikció vagy valóság? (Wage catch-up in Hungary: myth or reality?) pp. 425-450 Downloads
István Dedák
A pénzelmélet megújulása válságok idején (The renewal of monetary theory in times of crisis) pp. 451-479 Downloads
Istvan Abel and Miklós Losoncz
Az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás meghatározó tényezői a világgazdaságban (Determinants of per capita carbon dioxide emissions at the global level) pp. 480-501 Downloads
Jeremiás Máté Balogh
Innovatívabbak-e a termelékeny és az exportáló vállalatok? Egy magyar feldolgozóipari minta elemzése (Are productive and exporting companies more innovative? Analysis of a sample of Hungarian medium and large manufacturing firms) pp. 502-516 Downloads
János Kiss
Atipikus foglalkoztatás az autóiparban (Atypical forms of employment in the automotive industry) pp. 517-535 Downloads
Ákos Essősy
Miért kívül? Miért belül?. Arató Krisztina-Koller Boglárka-Pelle Anita (szerk.):The Political Economy of the Eurozone in Central and Eastern Europe: Why In, Why Out? Routledge, London-New York, 2022, 288 o. https://doi.org/10.4324/9780429261411 (Why In, Why Out?. Arató Krisztina-Koller Boglárka-Pelle Anita (szerk.): The Political Economy of the Eurozone in Central and Eastern Europe: Why In, Why Out? Routledge, London-New York, 2022, 288 o. https://doi.org/10.4324/9780429261411) pp. 536-542 Downloads
István Benczes

Volume LXIX, issue 3, 2022

Előszó. A Világgazdasági Tanszék, Gál Péter és Magas István professzorok köszöntése (Foreword. Honouring the Department of World Economy, and Professors Péter Gál and István Magas) pp. 293-298 Downloads
Mihály Simai
Egységes valuta az európai integráció perspektívájában (The single currency in the context of European integration) pp. 299-313 Downloads
Tibor Palánkai, István Benczes and István Kollai
A kelet-közép-európai kis- és középvállalkozások versenyképességi környezete az Európai Unióban (The competitiveness of Central and Eastern European small and medium-sized enterprises in the European Union) pp. 314-338 Downloads
Viktória Endrődi-Kovács and Sándor Gyula Nagy
Transzformáció és a populizmus a visegrádi országokban (Transformation and populism in the V4 countries) pp. 339-366 Downloads
Gábor Vigvári
Kelet-Közép-Európa a digitális selyemúton? Lehetséges politikai gazdaságtani magyarázatok (Central and Eastern Europe on the Digital Silk Road? Possible political economic explanations) pp. 367-388 Downloads
Ágnes Szunomár and Carlos Raul Lima da Frota Araujo
A többdimenziós szegénység mérése - latin-amerikai tapasztalatok (Measurement of multidimensional poverty: Latin American experiences) pp. 389-412 Downloads
Judit Ricz and Ágnes Deák
Könnyelmű verdikt az államadósság fölött. Eichengreen, B.-El-Ganainy, A.-Esteves, R.-Mitchener, K. J.: In Defense of Public Debt. Oxford University Press, 313 o (A frivolous verdict on public debt. Eichengreen, B.-El-Ganainy, A.-Esteves, R.-Mitchener, K. J.: In Defense of Public Debt. Oxford University Press, 313 p) pp. 413-418 Downloads
Olivér Kovács

Volume LXIX, issue 2, 2022

A kompetenciaeredmények hatása a munkaerőpiaci sikerességre (The effect of competence results on job-market success) pp. 177-198 Downloads
János Köllő, Júlia Varga, András Semjén, Zoltan Hermann, Daniel Horn and Anna Sebők
A Nemzeti Eszközkezelő szerepe a nem fizető adósok lakhatásának megőrzésében (The role of the Hungarian National Asset Management Agency Ltd. in the preservation of non-performing debtors housing) pp. 199-229 Downloads
Zita Fellner, Anna Marosi and Beáta Szabó
A puha költségvetési korlát szindrómája a hivatásos labdarúgásban. Kitekintés a nemzetközi és a magyarországi sajátosságokra (The soft-budget constraint in professional football syndrome. A view of international and Hungarian characteristics) pp. 230-254 Downloads
Zsolt Havran and Krisztina András
Inkluzív kormányzás az ipar 4.0 korában - Japán példája (Inclusive governance in the age of Industry 4.0 - The example of Japan) pp. 255-277 Downloads
Olivér Kovács
Szabó Kálmán - egy korszak meghatározó személyisége. Emlékezés a népi kollégistára, a közgazdászra, a rektorra, a reformerre és a munkatársra (Kálmán Szabó - a decisive figure in his period. Recollections as a peoples colleger, an economist, a rector, a reformer and colleague) pp. 278-282 Downloads
Éva Filepné Nagy
Operációkutatás a sportok profitabilitásáért. László Csató: Tournament Design. How Operations Research Can Improve Sports Rules? Palgrave Pivots in Sports Economics, Palgrave Macmillan, 2021, 175 o (Operation studies on the profitability of sports. László Csató: Tournament Design. How Operations Research Can Improve Sports Rules? Palgrave Pivots in Sports Economics, Palgrave Macmillan, 2021, 175 p) pp. 283-288 Downloads
Zsombor Szádoczki

Volume LXIX, issue 1, 2022

Előszó (Preface) pp. 1-2 Downloads
László Csaba
Gazdasági rendszerelmélet és általános egyensúlyelmélet (Economic systems theory and general equilibrium theory) pp. 3-19 Downloads
János Kornai
Bürokratikus és piaci koordináció (Bureaucratic and market coordination) pp. 20-33 Downloads
János Kornai
A privatizáció elvei Kelet-Európában (The principles of privatisation in Eastern Europe) pp. 34-56 Downloads
János Kornai
A rendszerparadigma (The system paradigm) pp. 57-74 Downloads
János Kornai
A puha költségvetési korlát - I (The soft budget constraint I) pp. 75-93 Downloads
János Kornai, Eric Maskin and Gérard Roland
A puha költségvetési korlát - II (The soft budget constraint II) pp. 94-132 Downloads
János Kornai, Eric Maskin and Gérard Roland
Innováció és dinamizmus. Kölcsönhatás a rendszerek és a technikai haladás között (Innovation and dynamism. The reciprocal effect between systems and technical advance) pp. 133-173 Downloads
János Kornai
Page updated 2023-09-30