EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences)

1995 - 2019

Current editor(s): Tamás Halm

From Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation)
Bibliographic data for series maintained by Odon Sok ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume LXVI, issue 4, 2019

Merev vagy rugalmas nyugdíjkorhatár? Áttekintés (Rigid versus flexible retiring age: a survey) pp. 345-375 Downloads
András Simonovits
A növekedési ütem és a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről (The chances of enhancing growth rate and employment) pp. 376-417 Downloads
Tamás Révész, György Boda, Dávid Losonci and Zoltán Fülöp
A regionális kereskedelmi egyezmények létrejöttét meghatározó tényezők (Global drivers of regional trade agreements) pp. 418-433 Downloads
Áron Török and Attila Jámbor
A közismereti tudás és az elkötelezettség hatása a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci esélyeire (General knowledge and commitment as factors in the labour-market chances of those completing vocational-school courses) pp. 434-458 Downloads
Ágnes Makó
Európa választása. A Centre for European Policy Studies Europe's Choice címen megrendezett, 2019. évi Ideas Lab konferenciája (Europe's Choice. A Centre for European Policy Studies: 2019 Ideas Lab conference entitled "Europe's Choice") pp. 459-466 Downloads
Ákos Kengyel
Szigetvári Tamás: Európai integráció és/vagy keleti nyitás. Török külpolitikai és külgazdasági dilemmák a 21. század elején. Typotex, Budapest, 2018, 236 o (Tamás Szigetvári: Europes integration and/or an eastward opening. Turkish foreign policy and foreign economic dilemmas in the early 21st century. Typotex, Budapest, 2018, 236 p) pp. 467-472 Downloads
Dóra Győrffy

Volume LXVI, issue 3, 2019

A chicagonomics és a közgazdaságtan imperializmusa ("Chicagonomics" and the imperialism of economics) pp. 229-255 Downloads
Péter Galbács
Energiaköltségek hatása a feldolgozóipar költség-versenyképességére (Energy costs and cost competitiveness in the manufacturing sector) pp. 256-285 Downloads
Ákos Beöthy, Enikő Kácsor, Bartek-Lesi, Mária, Lajos Kerekes and Péter Kotek
Miről szól(hatna) a felelősségteljes kutatás és innováció?. Rendszerkonform versus transzformatív megközelítés (What is responsible research and innovation about? Contrasting the reform and transformative approaches) pp. 286-304 Downloads
György Pataki, Zoltán Bajmócy, György Málovics and Judit Gébert
Egyetemi vállalkozások Magyarországon - újragondolva? (University spin-off in Hungary - Rethought?) pp. 305-329 Downloads
Katalin Erdős
Útépítés a világáramban. Csaba László: Válság, gazdaság, világ. Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018). Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2018, 256 o (Navigating in the Mainstream. László Csaba: Válság, gazdaság, világ. Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018). Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2018, 256 p) pp. 330-333 Downloads
Katalin Botos
Győrffy Dóra: Trust and Crisis Management in the European Union. An Institutionalist Account of Success and Failure in Program Countries. Palgrave Macmillan, London, 2018, 244 o (Győrffy Dóra: Trust and Crisis Management in the European Union. An Institutionalist Account of Success and Failure in Program Countries. Palgrave Macmillan, London, 2018, 244 p) pp. 334-340 Downloads
László Fikó

Volume LXVI, issue 2, 2019

A gondolat erejével?. A közgazdászok szakmai és közéleti dilemmáiról (By the power of thought?. Professional and public dilemmas facing economists) pp. 117-133 Downloads
János Kornai
Közgazdaságtan a jogalkalmazásban (Forensic economics) pp. 134-162 Downloads
Pál Valentiny
Újraiparosodás Kelet-Közép-Európában - újraéledő centrum-periféria munkamegosztás? (Reindustrialization in Central and Eastern Europe: reviving the core and periphery division of labour?) pp. 163-184 Downloads
Imre Lengyel, Benedek Nagy and Beáta Udvari
Az ipar 4.0 hatásainak nyomában - a magyarországi járműipar elemzése (After the effects of Industry 4.0: an analysis of the Hungarian vehicle industry) pp. 185-218 Downloads
Olga Takács, Dávid Losonci and Krisztina Demeter
Varga István, a pragmatikus ember. Személyes gondolatok a Varga Istvánról szóló könyvhöz. Török Róbert: A pragmatikus ember. Dr. Varga István közgazdász élete. Valutacsoda Alapítvány, Budapest, 2018, 175 o (István Varga the pragmatic: personal thoughts on the book about István Varga. Török Róbert: A pragmatikus ember. Dr. Varga István közgazdász élete. Valutacsoda Alapítvány, Budapest, 2018, 175 o) pp. 219-221 Downloads
Árpád Kovács
Borlói Rudolf: Nyugdíjismeretek. Társadalombiztosítási Könyvtár, Gondolat Kiadó, Budapest, 2018. 392 o (Rudolf Borlói: Nyugdíjismeretek (Pension information). Társadalombiztosítási Könyvtár, Gondolat Kiadó, Budapest, 2018. 392 p) pp. 222-226 Downloads
József Banyár and György Németh

Volume LXVI, issue 1, 2019

Előszó (Introduction) pp. 1-3 Downloads
Miklós Rosta
Infrastruktúra-bővítés világversenyek idején. A Mol Bubi esete a FINA világbajnoksággal (Infrastructural investments for international sports events. Network expansion of the MOL Bubi bicycle-sharing system for the FINA World Aquatics Championship) pp. 4-21 Downloads
Barna Bakó, Péter Isztin, Zombor Berezvai and Petra Zsuzsanna Cseke
Az iparágak közti hasonlóság mérésének hálózati módszerei és relevanciájuk a gazdaságfejlesztésben (Network methods for measuring inter-industrial similarity and the relevance of them to economic development) pp. 22-52 Downloads
Károly Kiss, Balázs Lengyel, Laszlo Lorincz, Zoltán Elekes and Zsolt Csáfordi
Ellátási láncok versenyképessége és finanszírozása - gondolatok az optimumról (Competitiveness and finance of supply: thinking about the optimum) pp. 53-71 Downloads
Peter Juhasz, János Száz and Sándor Misik
Hálózati tanulás az ipar 4.0 korában (Network learning in the 4.0 era of industry) pp. 72-94 Downloads
Zs. Roland Szabó, Dóra Horváth and Lilla Hortoványi
A személyes értékesítők hálózatépítési tevékenysége (Networking activities of salespersons) pp. 95-113 Downloads
Ariel Mitev, András Bauer and Mirkó Gáti

Volume LXV, issue 12, 2018

A nemzeti versenyképesség fogalma és támogató intézményi rendszere (The concept of national competitiveness and the institutional system to support it) pp. 1205-1224 Downloads
Attila Chikán, Boglárka Molnár and Erika Szabó
A globális jelzálogpiac helyzete és kihívásai (The state of global mortgage markets and the challenges to them) pp. 1225-1256 Downloads
Szabolcs Pásztor and Levente Kovács
Az állam a kockázati tőkés szerepében (The state in its risk-capital role) pp. 1257-1280 Downloads
Becsky-Nagy, Patrícia and Balázs Fazekas
Nagyvállalatok pénzügyi teljesítményének és társadalmi felelősségvállalásának összefüggései Magyarországon (Relations between financial and non-financial performance in Hungary) pp. 1281-1298 Downloads
Áron Szennay
A méltó emberi élet lehetősége (Human dignity for all) pp. 1299-1319 Downloads
Judit Juhász

Volume LXV, issue 11, 2018

Szubsztantív vagy ökológiai racionalitás?. A pénzillúzió esete (Substantive or ecological rationality?. A case of the money illusion) pp. 1097-1114 Downloads
János Vincze
Keresletvezérelt lakáspiaci modell a lakáshitelezést szabályozó makro prudenciális eszközök tanulmányozására (A demand-led model of the housing market for studying the macro-prudential means of regulating housing loans) pp. 1115-1153 Downloads
Bence Mérő and Nikolett Vágó
Gazdag szegények. Időráfordítási hajlandóság a környezeti javak értékelésében (The wealthy poor - "willingness to spend time" in evaluating environmental benefits) pp. 1154-1171 Downloads
Tamás Kocsis and Szerényi Zsuzsanna Marjainé
A háziorvosi prevenciós tevékenység össztársadalmi költségei (The social costs of comprehensive prevention programmes conducted by general practitioners) pp. 1172-1186 Downloads
Norbert Buzás, István Márton Kiss and Magor Papp
Kiegészítő megjegyzések László Csaba A magánnyugdíjpénztári rendszer "elszámolása" című tanulmányához (Additional notes on Csaba Lászlós paper "Reckoning up" the private pension system) pp. 1187-1190 Downloads
Péter Mihályi
Voszka Éva: Az állami tulajdon pillanatai. Gazdaságtörténeti és tudománytörténeti nézőpontok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018, 406 o (Éva Voszka: Moments in state ownership. Some viewpoints of economic history and the history of science. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018, 406 o) pp. 1191-1200 Downloads
Mihály Laki

Volume LXV, issue 10, 2018

A kockázatalapú bankszabályozás előretörése és visszaszorulása - az ösztönzési struktúrák szerepe (The emergence and decline of risk-based bank regulation the role of incentive structures) pp. 981-1005 Downloads
Katalin Mérő
A hiszterézis közgazdasági jelentőségéről posztkeynesi szemléletben (The economic relevance of hysteresis from a post-Keynesian perspective) pp. 1006-1047 Downloads
Miklós Váry
Konvergencia vagy divergencia. Merre tart Kelet-Közép-Európa és a FÁK mezőgazdasága? (Convergence versus divergence: Where is agriculture in Central and Eastern Europe and the CIS countries heading?) pp. 1048-1066 Downloads
Csaba Csáki and Attila Jambor
Digitális átalakulás és fenntarthatóság. A technológiaoptimista környezetgazdászok és a pesszimista ökológiai közgazdászok közötti vita újraindítása (Digital transformation and environmental sustainability - Re-opening the debate between techno-optimistic and techno-pessimistic environmental economists) pp. 1067-1088 Downloads
Andrea Szalavetz
Nyári Műhely. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 2018. augusztus 9-10 (Summer Workshop. Hungarian Academy of Sciences Institute of Economic Sciences, Budapest, 9-10 August 2018) pp. 1089-1094 Downloads
Gabor Korosi

Volume LXV, issue 9, 2018

A magánnyugdíjpénztári rendszer "elszámolása" ("Reckoning up" the private pension system) pp. 861-902 Downloads
Csaba László
Miért kell a nyugdíj-valorizálást és -indexálást pontrendszerrel felváltani? (Why should valorisation and indexing pensions be replaced by a points system?) pp. 903-922 Downloads
Andras Simonovits
Az euróövezet válságrendezése a liberális kormányköziség elméletének értelmezésében (Crisis management in the Euro Zone from the perspective of liberal inter-governmentalism) pp. 923-948 Downloads
István Benczes
Az önvezető autók és a felelősségteljes innováció (Self-driving vehicles and responsible innovation) pp. 949-974 Downloads
Miklós Lukovics, Beáta Udvari, Bence Zuti and Béla Kézy
Simai Mihály: A harmadik évezred nyitánya. A zöld fejlődés esélyei és a globális kockázatok. Corvina Kiadó, Budapest, 2017, 374 oldal (Mihály Simai: A harmadik évezred nyitánya. A zöld fejlődés esélyei és a globális kockázatok (Overture to the third millennium. The chances of green development and global risks). Corvina Kiadó, Budapest, 2017, 374 oldal) pp. 975-978 Downloads
István Dobozi

Volume LXV, issue 7, 2018

Előszó. A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület 11. konferenciája, Budapest, 2017. december 18-19 (Introduction. 11th Conference, Hungarian Society of Economics) pp. 685-686 Downloads
István Kónya, Peter Benczur, Agnes Szabo-Morvai, Robert Lieli and Adam Reiff
A részvénytartás spektrális kockázata hosszú távon (On the spectral measure of risk in holding stocks in the long run) pp. 687-700 Downloads
Péter Csóka, Zsolt Bihary and Gábor Kondor
Menedzserösztönzők hatása a vállalati fedezésre (Manager incentives-based model of corporate hedging) pp. 701-710 Downloads
Barbara Dömötör and Zsolt Bihary
Portfólióallokáció csődveszély esetén, korlátolt felelősség mellett (Portfolio allocation in case of failure risk in the presence of limited liability) pp. 711-725 Downloads
Zsolt Bihary and Attila András Víg
A korábbi munkatársak bérekre gyakorolt hatása (The influence of previous employment on wages) pp. 726-767 Downloads
István Boza and Virág Ilyés
Az adósságelengedés modellezése kooperatív játékelmélettel (Modelling debt relief using cooperative game theory) pp. 768-779 Downloads
Péter Csóka
Elszámolóházak alapbiztosítéki követelményeinek számítási módszertana (Numerical methodology in the basic insurance requirements of clearing houses) pp. 780-809 Downloads
Kata Váradi and Sára Kata Ladoniczki
Jövedelmi és termelési elszámolás makrogazdasági megközelítésben (Income and production calculations in a macro approach) pp. 810-830 Downloads
Tamás Mellár
Hogyan tervezzük a nyugdíjjáradék-függvényt, ha a halandóság a kereset csökkenő függvénye? (Designing pension-benefit schedules when longevities increase with wages) pp. 831-846 Downloads
Andras Simonovits
Közgazdasági Nobel-emlékdíj-konferencia. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-tudományi Bizottság, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2018. április 12 (Conference on the Nobel Prize for Economics) pp. 847-851 Downloads
Hubert Janos Kiss
Doktoranduszhallgatók VI. Nyári Műhelye. MKE-PTE KTK, Pécs, 2018. május 25-26 (6th Summer Conference of Doctoral Students) pp. 852-853 Downloads
István Kónya, Peter Benczur, Agnes Szabo-Morvai, Robert Lieli and Adam Reiff

Volume LXV, issue 6, 2018

A kibocsátási rés becslése többváltozós állapottérmodellekben. Szuperhiszterézis és további empirikus eredmények (Estimating output gap in multivariate state space models. Super-hysteresis and further empirical evidence) pp. 557-591 Downloads
Tamás Mellár and Kristóf Németh
Bérelőrejelzések - prediktorok és tanulságok (Wage forecasts predictors and lessons) pp. 592-618 Downloads
János Vincze and Olga Takács
Pató Pál úr modellezése. Irracionalitás az intertemporális döntéshozatalban (Pál Pató-style modelling. Irrationality in inter-temporal decision-making) pp. 619-631 Downloads
Helga Habis and Laura Perge
Néhány gondolat a labdarúgás rangsorolási szabályairól a 2018. évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezője kapcsán (Some ideas on ranking rules in association football in the light of the European qualifiers for the 2018 world championship) pp. 632-649 Downloads
László Csató and Dóra Petróczy
Uber és taxi egymás mellett - új piaci modellek hagyományos árdiszkriminációval (Uber and taxi firms side by side. The Ublyft" business model with traditional price discrimination) pp. 650-666 Downloads
Éva Berde
"Kornai-láz" a Közgázon. Beszámoló a Kornai János 90. születésnapja alkalmából szervezett eseménysorozatról, 2018. január-február ("Kornai fever" at the Economics University. Report on the events to mark the 90th birthday of János Kornai) pp. 667-676 Downloads
Ádám Kerényi
A demokrácia értékéről és más kutatási témákról. Kornai János záró megjegyzései a tiszteletére rendezett konferencián (The value of democracy and other research subjects. János Kornais concluding remarks at the conference held in his honour) pp. 677-682 Downloads
János Kornai

Volume LXV, issue 5, 2018

A "túl elméleti" tőzsdeügynök: David Ricardo és az Alapelvek kétszáz éve ("Too theoretical" a stockjobber: 200 years of David Ricardo and his principles) pp. 449-483 Downloads
Aladár Madarász
Tőkepiaci unió vagy szabadságharc? (Capital-market union or a fight for freedom?) pp. 484-498 Downloads
László Csaba
A magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai - helyzetkép és alapvető dilemmák (The spatial limits of economic growth in Hungary: An overview and some dilemmas) pp. 499-524 Downloads
Imre Lengyel and Attila Varga
Szekvenciális fogyasztói termékválasztás döntési kontinuuma (The decision-making continuum of sequential consumer-product choices) pp. 525-550 Downloads
Tamás Tarján and Zoltán Veres
Akinél a gyakorlat jövő időben szólt az elmélethez. P. T. Bauer: A Hungarian in Cambridge. Konferencia P. T. Bauer munkásságáról. Budapest, 2018. március 17 (For whom practice meant a future in theory: P. T. Bauer: A Hungarian in Cambridge) pp. 551-554 Downloads
Szabolcs Pásztor

Volume LXV, issue 4, 2018

Erdős Tibor kilencvenedik születésnapjára (Tibor Erdőss ninetieth birthday) pp. 341-345 Downloads
Zoltán Bara
Coase-kép másképp: középpontban a közszolgáltatások (Coase otherwise: Public utilities) pp. 346-381 Downloads
Pál Valentiny
A birtoklási hatás megnyilvánulásának háttere és következményei. A kilátáselmélet alkalmazása fogyasztási döntésekre (Background and consequences of the endowment effect. Applying prospect theory to consumer decision-making) pp. 382-401 Downloads
Iván Bélyácz and Karmen Kovacs
Nemzetköziesedés a válság után - a magyar kis- és középvállalatok exportjára ható tényezők (Internationalisation since the crisis - factors affecting exports by small and medium-sized Hungarian enterprises) pp. 402-425 Downloads
Andrea Éltető and Beáta Udvari
Újra sínen az európai gazdaság? Europe - Back on track. A Centre for European Policy Studies Ideas Lab konferenciája (Europe back on track? Centre for European Policy Studies Ideas Lab conference) pp. 426-433 Downloads
Ákos Kengyel
Központi bankár a pénzügyi válság középpontjában. Ben S. Bernanke: Volt merszünk cselekedni. Emlékirat egy válságról és utóéletéről. Fordította Felcsuti Péter, Napvilág Kiadó, Budapest, 2017, 551 oldal (Central bankers at the centre of the financial crisis. Ben. S. Bernanke: The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and Its Aftermath) pp. 434-440 Downloads
Péter Ákos Bod
David Ricardo: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei és Válogatás egyéb írásokból és parlamenti beszédekből. Madarász Aladár bevezetőjével. Fordította: Atkári János, Napvilág Kiadó, Budapest, 2017, 563 o (David Ricardo: On the Principles of Political Economy and Taxation and Selection of Other Writings and Parliamentary Speeches) pp. 441-446 Downloads
Márta Hild

Volume LXV, issue 3, 2018

Kornai János és a neoklasszikus versus intézményi közgazdaságtan (János Kornai and neoclassical vs. institutional economics) pp. 229-239 Downloads
Jozsef Moczar
Kis- és középvállalkozások pénzügyi sérülékenysége (Financial vulnerability among Hungarian small and medium-sized enterprises) pp. 240-258 Downloads
Ágnes Győri
Megosztás megosztottság nélkül - az Airbnb és a budapesti szálláshelypiac átalakulása (Shared but not divided: Airbnb and transformation of the accommodation market in Budapest) pp. 259-286 Downloads
András Jancsik, Gábor Michalkó and Márta Csernyik
Bűnök és büntetések - tanulságok a közgazdaságtani irodalomból (Crimes and punishments: Insights from economic literature) pp. 287-302 Downloads
Péter Isztin
Beruházási támogatások, újraiparosodás és a globális értékláncok (Investment subsidies, reindustrialization and global value chains) pp. 303-324 Downloads
Róbert Csoma
Nyári Műhely. MTA Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 2017. augusztus 14-16 (Summer Workshop of the Hungarian Academy of Sciences Institute of Economic Sciences, Budapest, 1416 August 2017) pp. 325-334 Downloads
Gabor Korosi
Helyreigazítás a Megtakarítás és adózás egy önkéntes nyugdíjrendszerben - az ágensalapú modellezés felé című cikkhez (Correction to the article entitled Saving and taxation in a voluntary pension system: Towards an agent-based model") pp. 335-336 Downloads
Andras Simonovits and Balázs Király

Volume LXV, issue 2, 2018

Palánkai Tibor nyolcvanéves (Tibor Palánkai at eighty) pp. 117-121 Downloads
István Benczes
Az európai növekedési modell kifulladása (Exhaustion of the European economic model) pp. 122-160 Downloads
Péter Halmai
A hitelértékelési kiigazítás tőketartalékolásának új szabályozása (New regulation of the Credit Valuation Adjustment for capital reserves) pp. 161-184 Downloads
Péter Boros
A hatósági árcsökkentés lakossági energiafelhasználásra gyakorolt hatásának vizsgálata indexdekompozícióval (Analysing the effects of utility-cost reduction on household energy consumption, using index decomposition) pp. 185-205 Downloads
Tekla Sebestyénné Szép
Magyarországról indított közösségi finanszírozású kampányok. A Kickstarter-platform esete (Kick-starter campaigns launched from Hungary) pp. 206-225 Downloads
Mónika Kuti, Mónika Galambosné Tiszberger and Enikő Czigler

Volume LXV, issue 1, 2018

Az intézményi gazdaságtan és a főáram (Institutional economics and the mainstream) pp. 1-23 Downloads
László Csaba
Időben változó Taylor-szabály a hazai monetáris politika jellemzésére (A time-varying parameter Taylor rule for Hungarian monetary policy) pp. 24-43 Downloads
Zoltán Schepp, Gallusz Abaligeti and Kristóf Németh
A közgazdaságtan felszabadítása. A neoklasszikus ortodoxia és az intézményi közgazdaságtan közötti ellentét néhány módszertani kérdése (Freedom for economics. Some methodological aspects of the neoclassical v. institutional controversy) pp. 44-65 Downloads
Péter Galbács
Hogyan értékelte alá a tb-nyugdíj "optimális" szintjét Feldstein 1985-ben? (How did Feldstein undervalue the "optimal" level of social-security benefits?) pp. 66-73 Downloads
Andras Simonovits
A tervezett magatartás elméletének alkalmazása a vállalkozói hajlandóság alakulásának magyarázatára (Applying the theory of planned behaviour to explaining the evolution of entrepreneurship) pp. 74-101 Downloads
Andrea S. Gubik, Richárd Kása and Szilveszter Farkas
Az Euró bevezetése Magyarországon. Az euró bejövetele a magyarokhoz. A 25 éves GKI születésnapi konferenciája. Budapest, 2017. november 22 (Introducing the euro in Hungary. The euros arrival among the Hungarians Conference for the 25th anniversary of GKI) pp. 102-106 Downloads
Ádám Czelleng
A gazdasági növekedés és fejlődés múltja, jelene, jövője a Szaharától délre. Biedermann Zsuzsánna-Kiss Judit (szerk.): Szubszaharai Afrika gazdasága a 21. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2017, 396 o (The past, present and future of economic growth and development south of the Sahara Zsuzsánna Biedermann and Judit Kiss (eds): Szubszaharai Afrika gazdasága a 21. században (The economy of Sub-Saharan Africa in the 21st century)) pp. 107-112 Downloads
Katalin Kis
Page updated 2019-05-20