EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences)

1995 - 2021

Current editor(s): Tamás Halm

From Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation)
Bibliographic data for series maintained by Odon Sok ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume LXVIII, issue 6, 2021

Hosszú távú versenyegyensúly egy csapatsportliga közgazdasági modelljében (Long-term competitive balance in an economic model of a team sports league) pp. 585-616 Downloads
András Gyimesi
A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképessége és pénzügyi teljesítménye (Modelling and empirical analysis of relations between the competence-based competitiveness and financial performance of Hungarian SMEs) pp. 617-644 Downloads
Gábor Márkus and András Rideg
A gyógyszeripari értéklánc sajátosságai Magyarországon (The characteristics of the pharmaceutical value chain in Hungary) pp. 645-673 Downloads
Tamás Gáspár, Katalin Antalóczy and Magdolna Sass
A hálózatok és a kapcsolatok szerepe az innovációban és a tudás áramlásában. Szisztematikus szakirodalmi áttekintés (The role of networks and partnerships in innovation and knowledge flow - a systematic review of the literature) pp. 674-698 Downloads
Dávid Bilicz
Az illiberalizmus élve boncolása - gondolatok Magyar Bálint és Madlovics Bálint kötete kapcsán. Magyar Bálint-Madlovics Bálint: A posztkommunista rendszerek anatómiája. Egy fogalmi keret. Noran Libro, Budapest, 2021, 906 o (Dissecting the principle of illiberalism. Thoughts in connection with the volume by Bálint Magyar and Bálint Madlovics. Magyar Bálint-Madlovics Bálint: A posztkommunista rendszerek anatómiája. Egy fogalmi keret. Noran Libro, Budapest, 2021, 906 p) pp. 699-704 Downloads
László Csaba

Volume LXVIII, issue 5, 2021

A közoktatási centralizáció hatása a diákok teljesítményére Magyarországon (The effect of school centralisation on student performance in Hungary) pp. 457-489 Downloads
Tünde Lénárd
A kapitalizmus változatai és az ipar 4.0 a visegrádi országokban (Varieties of capitalism and industry 4.0 in the Visegrad countries) pp. 490-514 Downloads
Andrea Éltető and Magdolna Sass
A karriersikeresség vizsgálata a gazdálkodási területen frissen végzettek körében (Examining the career-success dimensions in freshly considered economic spheres) pp. 515-539 Downloads
Norbert Sipos and Brigitta Szabó-Bálint
A kereskedelmi megállapodások szerepe a klímaváltozásban. Szakirodalmi áttekintés (The role of trade agreements in climate change. Systematic literature review) pp. 540-563 Downloads
Jeremiás Máté Balogh
Integrációelmélet és makroökonómia Gondolatok Halmai Péter Mélyintegráció A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája című kötete kapcsán (Integration and macroeconomics. Thoughts on Péter Halmai s Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája. (Deep Integration. The Economy of the Economic and Monetary Union.)) pp. 564-579 Downloads
Olivér Kovács

Volume LXVIII, issue 4, 2021

A koronavírus-járvány első hullámának hatása a foglalkoztatásra és a vállalatok árbevételére (The effect of the first wave of Covid pandemic on employment and firm revenue) pp. 345-374 Downloads
János Köllő and Balázs Reizer
A "nagy ugrás" a felsőoktatásban - Kína a nemzetközi verseny élmezőnyében? (The big leap" in higher education - Has China moved into the lead?) pp. 375-398 Downloads
Andrea Magda Nagy and Ádám Török
Életkori diszkrimináció a magyar munkaerőpiacon. Visszajelzések a fiatalabb, illetve az idősebb nők állásjelentkezéseire (Age discrimination in Hungarys labour market. Job-application responses for younger and older women) pp. 399-420 Downloads
Éva Berde and Mánuel László Mágó
A felelősségteljes innováció és a gazdasági racionalitás kapcsolatrendszere vállalati környezetben (Linkages between responsible innovation and economic rationality in a corporate environment) pp. 421-436 Downloads
Miklós Lukovics and Benedek Nagy
A magyar agrárökonómia kiemelkedő alakjának halálára. Varga Gyula (1938-2020) (The death of an outstanding figure in Hungarian agrarian economics. Gyula Varga, 1938-2020) pp. 437-439 Downloads
Tibor Palánkai
Integráció és integrációelmélet a közgazdaság-tudomány perspektívájából. Halmai Péter: Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 538 o (Integration and integration theory from the viewpoint of economics. Péter Halmai: Mélyintegráció (Deep Integration.)) pp. 440-449 Downloads
István Benczes
Miért népszerű a körforgásos gazdaság az Európai Unióban?. Zora Kovacic, Roger Strand and Thomas Völker: The Circular Economy in Europe. Critical Perspectives on Policies and Imaginaries. Routledge, New York, 2019, 208 o (Why is the circular economy popular in the EU? Zora Kovacic, Roger Strand and Thomas Völker: The Circular Economy in Europe) pp. 450-453 Downloads
Gergely Buda

Volume LXVIII, issue 3, 2021

A kötelező magánnyugdíjpillér három elemi modellje (Three simple models of the mandatory private pension pillar) pp. 233-250 Downloads
András Simonovits
Költségvetési tanácsok az EU-ban - ölebek, vérebek vagy őrkutyák? (Fiscal councils in the EU: lapdogs, watchdogs or bloodhounds?) pp. 251-281 Downloads
László Jankovics
A monetáris politika hatása a jövedelmi egyenlőtlenségekre (Monetary-policy effects on income inequalities) pp. 282-299 Downloads
Vivien Czeczeli
Amartya Sen és Az igazságosság eszméje (Amartya Sen and the notion of equality) pp. 300-307 Downloads
György Molnár
Szilánkok az üvegplafonból (Splinters from the glass ceiling) pp. 308-331 Downloads
Zsuzsanna Kispál-Vitai and Julianna Németh
Amit minden közgazdaságot tanulónak tudnia kell. John Komlos: A valójában létező gazdaság és az emberarcú kapitalizmus alapjai. Fordította: Máté Katalin. Pallas Athéné Könyvkiadó, Budapest, 2021, 434 o (Amit minden közgazdaságot tanulónak tudnia kell. John Komlos: A valójában létező gazdaság és az emberarcú kapitalizmus alapjai. Fordította: Máté Katalin. Pallas Athéné Könyvkiadó, Budapest, 2021, 434 o) pp. 332-336 Downloads
Patrícia Honvári
Dani Rodrik: A közgazdaságtan menő. A "lehangoló tudomány" erényei és gyengéi. Fordította: Felcsúti Péter, Napvilág Kiadó, Budapest, 2020, 261 o (Dani Rodrik: A közgazdaságtan menő. A "lehangoló tudomány" erényei és gyengéi. Fordította: Felcsúti Péter, Napvilág Kiadó, Budapest, 2020, 261 o) pp. 337-340 Downloads
Olga Takács

Volume LXVIII, issue 2, 2021

Zalai Ernő 1943-2021 (Ernő Zalai 1943-2021) pp. 129-131 Downloads
László Csaba
Az egyén kognitív korlátaitól viselkedésének előrejelezhetőségéig (From the cognitive boundaries of individuals to the predictability of their behaviour) pp. 132-149 Downloads
Iván Bélyácz and Kármen Kovács
A babaváró kölcsön hitelpiaci és reálgazdasági hatásai (The effects of pre-natal baby-support loans on the credit market and the real economy) pp. 150-177 Downloads
Zita Fellner, Anna Marosi and Beáta Szabó
A részmunkaidős foglalkoztatás hatékonyságának empirikus vizsgálata (The efficiency of part-time employment) pp. 178-204 Downloads
Máté Vörös and Diána Ivett Fűrész
Milyen kapcsolatban állnak a közszféra reformjai a gazdaságpolitikai paradigmákkal? (How reforms of the public sector relate to the paradigms of economic policy) pp. 205-222 Downloads
Balázs Tóth
A remeteség (politikai) gazdaságtana. Muraközy László: A koreai rejtély. Remetéből világpolgár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 270 o (The political economy of a hermitage. László Muraközy: A koreai rejtély. Remetéből világpolgár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 270 p) pp. 223-230 Downloads
István Benczes

Volume LXVIII, issue 1, 2021

Előszó (Preface) pp. 1-6 Downloads
Miklos Rosta
Marx Kornai után (Marx after Kornai) pp. 7-13 Downloads
Amartya Sen
Az intézményi gazdaságtan megújulása (Institutional economics: the state of art and renewal) pp. 14-31 Downloads
László Csaba
Intézmények, tökéletlen racionalitás és tranzakciós költség. Egységes terminológia az új intézményi Nobel-díjasok körében? (Institutions, imperfect rationality and transaction cost. A unified terminology among new institutionalist Nobel laureates?) pp. 32-46 Downloads
József Golovics
Felzárkózási pályák Kelet-Közép-Európában két válság között (Convergence paths in Central and Eastern Europe between two crises) pp. 47-75 Downloads
Dóra Győrffy
Válság és együttműködés. A koronavírus-járvány okozta lehetséges intézményi változások és a kooperatív közszolgáltatások (Crisis and cooperation: possible institutional changes caused by the coronavirus epidemic and co-production) pp. 76-95 Downloads
Márton Katona and Nándor Petrovics
A figyelem ökonómiája. A vevők meghódításának új módszerei és csatornái (Economy of attention - new methods and channels for receiving customers) pp. 96-124 Downloads
Balázs Hámori

Volume LXVII, issue 12, 2020

Állami vagy magántulajdon? Adalékok egy dichotómia értelmezéséhez (Public or private ownership? Some remarks on the interpretation of a dichotomy) pp. 1193-1216 Downloads
Éva Voszka
A javadalmazási rendszerek hatása a magyarországi kis- és középvállalati szektorban (Relations between corporate competencies and the application of remuneration systems in Hungarys SME sector) pp. 1217-1244 Downloads
Gábor Balogh, Norbert Sipos and András Rideg
Hazai vállalatok az értékláncban. Egy feldolgozóipari vállalat beszállítói kapcsolatainak elemzése (Domestic players in the value chain: supplier relationships of a manufacturing company) pp. 1245-1270 Downloads
Dániel Hegedűs and Tamás Vasvári
A magyar festménypiac pénzügyi szemmel (The Hungarian market for paintings, from a financial point of view) pp. 1271-1298 Downloads
Kata Váradi and Eszter Teszárik
Érdekérvényesítés a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon. Peg Murray-Evans: Power in North-South Trade Negotiation. Making the European Unions Economic Partnership Agreements. Routledge, Abingdon-New York, 2019, 164 o (Asserting interests at international trading negotiations. Peg Murray-Evans: Power in North-South Trade Negotiation. Making the European Unions Economic Partnership Agreements. Routledge, Abingdon-New York, 2019, 164 p) pp. 1299-1302 Downloads
Tamás Szigetvári

Volume LXVII, issue 11, 2020

Budapesttől Los Angelesig. Berend T. Iván 90 éves (From Budapest to Los Angeles: Iván T. Berend is 90 years old) pp. 1085-1092 Downloads
László Békesi
A gazdasági várakozások hatása a tőzsdei momentumstratégiára (The impact of economic expectations on the momentum trading strategy) pp. 1093-1111 Downloads
Gábor Neszveda and Balázs Csillag
Munkavégzés a platformalapú gazdaságban. A foglalkoztatás egy lehetséges modellje? (Work on the digital platform economy. Towards a new employment model for the future?) pp. 1112-1129 Downloads
Csaba Makó, Miklós Illéssy and József Pap
A frissdiplomások kompetenciái és a bérek kapcsolata. A kompetenciafejlesztés lehetőségei a felsőoktatásban (The relations between fresh graduate competencies and salaries - opportunities for competence development in higher education) pp. 1130-1153 Downloads
Norbert Sipos, Gabriella Kuráth and Edit Gyarmatiné Bányai
A versenyképesség hatása a logisztikai teljesítményre - különös tekintettel a visegrádi országokra (The effect of competitiveness on logistic performance, notably in the Visegrád countries) pp. 1154-1175 Downloads
Botond Kálmán and Arnold Tóth
Ösztönző állam - hatékonyabb vállalatok. Szerkesztette: Parragh Bianka, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2019, 336 o (Ösztönző állam - hatékonyabb vállalatok (Stimulant state - more effective firms). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2019, 336 p) pp. 1176-1183 Downloads
Elemér Terták
Losoncz Miklós: Brexit. Ugrás az ismeretlenbe. Budapest, Noran Libro, Progress Könyvek, 2020, 134 o (Miklós Losoncz: Brexit. Ugrás az ismeretlenbe (A Jump into the Unknown). Budapest, Noran Libro, Progress Könyvek, 2020, 134 p) pp. 1184-1189 Downloads
István Kőrösi

Volume LXVII, issue 10, 2020

Korai és időskori halálozások különbségei Európában a 2000-es évek első évtizedében (Disparities in Europes premature and old-age mortality in the first decade of the 2000s) pp. 957-992 Downloads
Mária Lackó
Egyetemről a munkaerőpiacra. Felsőoktatási ismeretségek hatása a munkaerőpiaci kilátásokra (From university to working life - the effect peers in higher education have on labour-market outcomes) pp. 993-1028 Downloads
Anna Sebők and Virág Ilyés
Életciklus és törlesztőrészlet. A reálértékben állandó törlesztőrészlet és életciklus-jövedelem alkalmazhatósága a lakáshitelezésben (Life cycle and monthly repayments: the application of constant real monthly repayments and life-cycle income in the case of housing loans) pp. 1029-1056 Downloads
Levente Kovács and Ernő Nagy
A vállalati társadalmi felelősségvállalás megközelítései és a fenntartható fejlődés (How popular approaches to corporate social responsibility relate to sustainable development) pp. 1057-1074 Downloads
Áron Szennay
Posztkommunista kapitalizmusváltozatok - járadékalapú megközelítés. Gondolatok Mihályi Péter és Szelényi Iván két könyvéről (Variants of post-communist capitalism - an annuity-based approach. Some thoughts on the two books by Péter Mihályi and Iván Szelényi) pp. 1075-1082 Downloads
Judit Ricz

Volume LXVII, issue 9, 2020

A dezintegráció gazdaságtana. A brexit esete (The economics of disintegration. The case of Brexit) pp. 837-877 Downloads
Peter Halmai
A sorkatonaság munkaerőpiaci hatásai Magyarországon (The effect of compulsory military service on wages in Hungary) pp. 878-910 Downloads
Balazs Reizer and Buda Háló
Az euró reformja - a keynesi szellemű megoldás (Reform of the euro: the Keynesian solution) pp. 911-929 Downloads
György Szakolczai
Az agrárkereskedelem környezeti hatásainak vizsgálata szisztematikus szakirodalmi áttekintés segítségével (Investigating environmental effects of agricultural trade through a systematic review of the literature) pp. 930-949 Downloads
Jeremiás Máté Balogh and Attila Jambor
Miért (lenne) fontos a közgazdasági elmélettörténet?. Linda Yueh: The Great Economists. How Their Ideas Can Help Us Today. Penguin Books, London, 2019, 357 o (Why has (or would have) the history of economic theory importance?. Linda Yueh: The Great Economists. How Their Ideas Can Help Us Today. Penguin Books, London, 2019, 357 p) pp. 950-954 Downloads
Szabolcs Pasztor

Volume LXVII, issue 7, 2020

A villamosenergia-fogyasztás elhalasztásával kapcsolatos lakossági attitűd felmérése Magyarországon (A survey of popular attitudes to deferment of electricity consumption in Hungary) pp. 657-687 Downloads
Olivér Hortay and László Kökény
Heterogén kereskedési stratégiák hatása a piaci árfolyamokra (The effect of heterogeneous commercial strategies on market exchange rates) pp. 688-707 Downloads
Attila Víg and Zsolt Bihary
A piaci likviditás és a szabályozás kapcsolatának vizsgálata általános egyensúlyelméleti modellkeretben (The effect of regulation on market liquidity: a general equilibrium approach) pp. 708-733 Downloads
Judit Hevér
Miért igazságtalan a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság kvalifikációja? (Why is qualification for the 2020 European association football championship unfair?) pp. 734-747 Downloads
László Csató and Dóra Petróczy
Haknigazdaság - egy dinamikus megbízó-ügynök modell (The gig economy: a dynamic principal-agent model) pp. 748-761 Downloads
Zsolt Bihary and Péter Kerényi
A társasági adókulcs 2017. évi változása Magyarországon. Vállalati adatokon végzett vizsgálat az effektív adóráta alapján (Analysis of the reflection of corporate tax-rate change in 2017 on the effective tax rate, based on panel data from Hungarian firms) pp. 762-786 Downloads
Norbert Sipos, Lívia Lukovszki and Andras Rideg
Független költségvetési intézmények fejlődése a 2008-as válság után (Development of independent fiscal institutions since the crisis of 2008) pp. 787-808 Downloads
András Bethlendi, Csaba Lentner and András Póra
A magyarországi fizikai inaktivitási terhek alakulásának összehasonlító elemzése, 2009-2017 (A comparative analysis of economic burdens of physical inactivity in Hungary in 2009-2017, focusing mainly on ones caused to the budget) pp. 809-830 Downloads
Pongrác Ács, Dávid Paár, Miklós Stocker, Antal Kovács, Márk Hoffbauer and Péter Szabó

Volume LXVII, issue 6, 2020

A tudástermelési függvénytől a fejlesztéspolitikai hatáselemzésig (From the knowledge production function to development policy-impact modelling) pp. 537-556 Downloads
Attila Varga
A magyar járműipar kapcsolati szerkezetének vizsgálata. A német járműipartól való függőség alakulása (Analysis of the relationship structure of Hungary s motor-vehicle sector: The change in dependency on the German sector) pp. 557-584 Downloads
Tamás Sebestyén, Tibor Kiss and Erik Braun
Fesztiválok gazdasági hatáselemzése (An economic impact analysis of Hungarian festivals) pp. 585-631 Downloads
Krisztián Koppány, Katalin Solt and Zsuzsanna Hunyadi
Miként javítható az állami nyugdíjrendszer? Öt lehetséges lépés egy átfogó reformhoz (How can the state pension system be improved? Five possible steps to comprehensive reform) pp. 632-652 Downloads
József Banyár

Volume LXVII, issue 5, 2020

A kínai koronavírus és a magyar gazdaság kitettsége. Mit mutatnak a világ input-output táblák? (The Chinese coronavirus outbreak and the exposure of the Hungarian economy) pp. 433-455 Downloads
Krisztián Koppány
A magyar nyugdíjrendszer középtávú feszültségei (The middle-term tensions of the Hungarian pension system) pp. 456-473 Downloads
András Simonovits
A fogyasztói magatartás elemzése feltételes választási modellekkel - a mangalicakolbász példáján (Analysing consumer behaviour with conditional choice models, with Mangalica sausage as an example) pp. 474-494 Downloads
Péter Balogh, Aron Torok, Péter Czine and Péter Horváth
A jövedelemegyenlőtlenség makrogazdasági hatásai szimulációs megközelítésben (Some macroeconomic effects of income inequalities in a simulation approach) pp. 495-511 Downloads
Miklós Losoncz and Ádám Czelleng
A rejtett gazdaság néhány területének szisztematikus szakirodalmi áttekintése (A systematic literature review of some areas of the hidden economy) pp. 512-532 Downloads
Éva Fenyvesi and Judit Bernadett Vágány

Volume LXVII, issue 4, 2020

Az euró és a szlovák gazdaság (The Euro and the Slovak Economy) pp. 321-351 Downloads
Péter Ákos Bod, Orsolya Pócsik and György Iván Neszmélyi
A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek exportjának diverzifikációjában (Foreign-owned firms and the role of their imports in diversifying Hungarys exports) pp. 352-378 Downloads
Balázs Lengyel and Zoltán Elekes
A tőkepiaci eszközárazási modell három időszakos kiterjesztése (The three-period capital-asset pricing model) pp. 379-393 Downloads
Helga Habis and Laura Perge
A megújuló energiára vonatkozó célok teljesítésének lehetőségei nemzetközi kooperációs mechanizmusok révén (The possible achievements of renewable energy goals through cooperation mechanisms) pp. 394-414 Downloads
Tamás Tóth and Éva Szabina Somossy
Gondolatok az európai integráció fejlődésének következő időszakát meghatározó prioritásokról. Europes Next Stage. A Centre for European Policy Studies 2020. évi Ideas Lab konferenciája. Brüsszel, 2020. március 5-6 (Ideas on the decisive priorities for development of European integration in the coming period. Europes Next Stage. A Centre for European Policy Studies 2020 Ideas Lab conference) pp. 415-421 Downloads
Ákos Kengyel
A közgazdaságtan szellemóriásai. Botos Katalin: A közjó apostolai. Történelemformáló személyiségek a XX-XXI. században. Kairosz, Budapest, 2019, 188 o (The intellectual giants of economics. Katalin Botos: A közjó apostolai. Történelemformáló személyiségek a XX-XXI. században. Kairosz, Budapest, 2019, 188 p) pp. 422-428 Downloads
István Kőrösi

Volume LXVII, issue 3, 2020

Globális közjavak és davosi magaslatok - Simai Mihály 90 éves (Global public goods and Davos prominencies - Mihály Simai at 90) pp. 217-224 Downloads
István Magas
Rendszerszintű kockázat rendszerszintű erkölcs nélkül. Kiegészítések a pénzügyi válságok etikai magyarázatához (Systemic risk without systemic ethics. Supplements to the ethical explanation of financial crises) pp. 225-243 Downloads
Bálint Dancsik
A differenciált árazással kapcsolatos ösztönzőkről (Incentives related to differential pricing) pp. 244-262 Downloads
Krisztina Antal-Pomázi
A földrajzi árujelzők gazdaságtana - az empirikus bizonyítékok (The economics of geographical indicators - empirical evidence) pp. 263-288 Downloads
Aron Torok and Zalán Márk Maró
A magyar népességpolitikai intézkedések tényezői és várható hatásai (Factors and expected outcomes of pro-birth policy interventions) pp. 289-308 Downloads
Judit Sági and Csaba Lentner
Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok - Amerika a XIX-XXI. században. Szerkesztette: Horváth Emőke és Lehoczki Bernadett. LHarmattan Kiadó, Budapest, 2019, 368 o (America and the world: Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok - Amerika a XIX-XXI. században (Diplomacy and international relations - America in the 19th-21st centuries. Edited by Emőke Horváth and Bernadett Lehoczki. LHarmattan Kiadó, Budapest, 2019, 368 p) pp. 309-315 Downloads
Annamaria Artner

Volume LXVII, issue 2, 2020

Mennyit ér a likviditás?. A magyar bankrendszer likviditáskeresleti függvényének becslése (How much are reserves worth? Estimating interbank liquidity demand in Hungary) pp. 113-139 Downloads
Pál Péter Kolozsi and Gábor Horváth
A hitelminősítői bejelentések fertőző hatásai és a hitelértékelési kiigazítás (Rating migration, credit risk contagion and Credit Valuation Adjustment) pp. 140-163 Downloads
Péter Boros
Versengő együttműködés versus összejátszás, avagy hálózati szintű csalás? (Coopetition versus collusion, or fraud at network level?) pp. 164-180 Downloads
György Jóna
Gazellák az iparpolitika tükrében, II (Gazelles and industrial policy, Part II) pp. 181-205 Downloads
Olivér Kovács
Lehet-e még valami újat mondani a gazdaságpolitikáról?. Dombi Ákos (szerk.): Gazdaságpolitika a 21. században. Az állami szerepvállalás kézikönyve. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2019, 215 o (Can anything new be said about economic policy? Ákos Dombi, ed., Gazdaságpolitika a 21. században (Economic policy in the 21st century). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2019, 215 p) pp. 206-212 Downloads
Elemér Terták

Volume LXVII, issue 1, 2020

Termékdifferenciálás kétoldalú piacokon (Product differentiation on bilateral markets) pp. 1-13 Downloads
Barna Bakó and Diána Horváth
Szimultán Hotelling-modell Cobb-Douglas-hasznosságfüggvénnyel (A simultaneous Hotelling model with a Cobb-Douglas utility function) pp. 14-30 Downloads
József Kelemen
A jelen felé torzított preferenciák. A türelmetlenségből eredő fogyasztási döntések okai, megnyilvánulásai és következményei (The causes, manifestations and consequences of consumption decisions resulting from impatience due to present-biased preferences) pp. 31-53 Downloads
Karmen Kovacs
Gazellák az iparpolitika tükrében, I (Gazelles and industrial policy, Part 1) pp. 54-87 Downloads
Olivér Kovács
Kis pénz, nagy teljesítmény?. A hazai tudományos kutatás versenyképességéről (High performance for little money?. On competitiveness in Hungarian scientific research) pp. 88-102 Downloads
György Bőgel and Laszlo Matyas
Kér-e egy kávét az orosz elnök?. Kovács Lajos Péter (szerk.): Közel Európa távol. Éghajlat Kiadó, Budapest, 2019, 358 o (Would the Russian President like a coffee?. Lajos Péter Kovács, ed.: Közel Európa távol (Nearby Europe far away.) Éghajlat Kiadó, Budapest, 2019, 358 p) pp. 103-107 Downloads
Ádám Török
Page updated 2021-06-23