EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

IES Occasional publications - chapters

From Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Natalie Svarcova ().

Access Statistics for this chapter series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Ch 1 ÚVODNÍ SLOVO JIŽ EMERITNÍHO ØEDITELE INSTITUTU EKONOMICKÝCH STUDIÍ
Michal Mejstrik
Ch 2 TEORIE PRAVIDEL - ZLATÝ STØEVÍÈEK POPELKY PRO GENERACI VNUKÙ
Karel Kouba
Ch 3 POHLED ZPÌTNÝM ZRCÁTKEM - VZNIK INSTITUTU EKONOMICKÝCH STUDIÍ FSV UK
Karel Pulpan
Ch 4 ZDROJE IDENTITY A ÈESKÉ TRADICE TEORETICKÉ EKONOMIE
Vladimir Benacek
Ch 5 ÚVAHA O PARADIGMATU EKONOMIE JAKO SOCIÁLNÍ VÌDY
Lubomir Mlcoch
Ch 6 IRACIONÁLNÍ EGOISMUS, RACIONÁLNÍ ALTRUISMUS
Jiri Hlavacek
Ch 7 JAK POSUNOUT EKONOMII BLÍŽE ÈLOVÌKU
Michal Bauer and Julie Chytilová
Ch 8 CO OÈEKÁVÁ VEØEJNOST OD EKONOMICKÉ TEORIE?
Ludek Rychetnik
Ch 9 EU OÈIMA PRVNÍHO JEAN MONNET PROFESORA: KRIZE JE ŠANCE?
Ludek Urban
Ch 10 EKONOMICKÁ POLITIKA A POLITICKÁ EKONOMIE DNES
Martin Gregor
Ch 11 EKONOMETRIE - EXAKTNÍ ÈI SPOLEÈENSKÁ VÌDA?
Jan Amos Visek
Page updated 2023-06-15
Sorted by Chapter number