EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

1989 Annual Conference, September 25-27, Bloemfontein, South Africa

From Agricultural Economics Association of South Africa (AEASA)
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by AgEcon Search ().

Access Statistics for this working paper series.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


314754: Land reform and food consumer risk Downloads
F. Wilson
314753: Die sosio-ekonomiese impak van waterbeperkings vir verskillende gebiede en verskillende gebruiks/verbruiksgroepe ven water in die RSA Downloads
M.F. Viljoen and J. Van Zyl
314752: Die optimum oordragvoorraad vir mielies in Suid-Afrika Downloads
J. Van Zyl, A. Callow and J.S. Stapelberg
314751: Stategies for economic co-operation and development in Southern Africa: 1990-2020 Downloads
C.J. Van Rooyen and Nick Vink
314750: Die effektiwiteit van rente-subsidies op oorlaatskulde en nuwe produksiekrediet aan boere in die Noordwes-Vrystaat Downloads
T. Swart and J. Launscher
314749: Organizational structuring of agricultural development institutions Downloads
H.J.P. Steyn
314748: Die optimale vervanging van trekkers in die RSA landbou Downloads
J.S. Stapelberg and J. Van Zyl
314747: Ekonomiese aspekte van veeproduksiestelsels in die Noord-Drakensbergweigebied Downloads
H.A. Minnaar
314746: Die beraming van die geweegde gemiddelde koste van kapitaal met verwysing na besproeiingsboere in die Vanderkloof Staatswaterskema Downloads
J.A. Meiring and L.K. Oosthuizen
314745: Economics of land degradation in South Africa Downloads
C.C. McKenzie
314744: Simulated responses to changes in relative prices and off-farm employment levels: Some policy implications for KwaZulu Downloads
M.C. Lyne, G.F. Ortmann and Nick Vink
314743: Securitization: The visability of the secondary market for farm mortgages Downloads
M.P. Lamont
314742: n Kwantitatiewe perspektief op die informele sektor Downloads
M.A. Kirsten
314741: Die ekonomiese impak van besproeiingslandbou in die Suidwes-Vrystaat - 'n toepassing van streeksinset-uitsettabelle Downloads
Johann Kirsten and J. Van Zyl
314740: Diversifikasie met suiwel: Kan dit risiko winsgewend beperk? Downloads
J.J. Kamfer
314739: Doeltreffende benutting van stropers in die Swartland Downloads
G.J. Joubert
314738: Reducing risks in African smallholder agriculture through agroforestry Downloads
J.M. Erskine
314737: Implications of the expansionary monetary policy for the maize and beef sectors of South Africa Downloads
V.Y. Dushmanitch and M.A.G. Darroch
314736: Risk associated with the transfer of conservation tillage technology to small scale farmers Downloads
A. De Villiers and Charles Machethe
314735: Die ekonomiese regverdigbaarheid van veevertakkings op lae potensiaal akkerbougronde Downloads
F.J. De Jager and J. Van Zyl
314734: Food security and structural adjustment: Empirical evidence on the food price dilemna in South African Downloads
G.K. Coetzee and J. Van Zyl
314733: Prosedure en probleme by die gebruik van 'n gewasgroei simulasiemodel Downloads
J.H.F. Botes and L.K. Oosthuizen
314732: Benaderingswyses in die bapaling van alternatiewe boerderymoontlikhede op die laer-Visirivier Staatswaterskema van die Oranjerivierprojek Downloads
G.R. Backeberg and D.B. Louw
314731: Beskouiinge oor die keuse van 'n doelfunksie vir die beplanning van kommersiele besproeiilingsboerdery Downloads
G.R. Backeberg
314730: Methods of estimating simultaneous-equation models - OLS, 2SLS, 3SLS Downloads
M. Darroch
314729: Risk and the emergence of small farmers in South Africa Downloads
M. De Klerk
314728: Farm management within a strategic framework Downloads
Vernon Eidman
314727: Die haalbaarheid van risiko kwantifisering in beleidsontwikkeling en toepassing Downloads
Blignaut C.S.
314726: Versekerbare risiko's in die landbou Downloads
I. Van Rooyen and P.J. Gouws
314725: Die aard en omvang van risiko's in die RSA landbou Downloads
J. Van Zyl
314724: Die risiko van markorientasie in die landbou Downloads
P.J. Haasbroek
314723: Quantifying and managing risk in agriculture Downloads
Vernon Eidman
314722: Landoukrag Downloads
F.C. Fourie
314721: Die risiko van irrelevansie noodaak 'n alternatiewe paradigma vir die Suid-Africaanse Landbou-ekonoom Downloads
W. E. Kassier and T.E. Kleynhans
314720: Toekomstige politiek-ekonomiese scenario's en die implikasies daarvan vir die landbou Downloads
P. Le Roux
314719: Agricultural restructing in Southern Africa: The combination of the Developing Agricultural Sector Downloads
C. J. Van Rooyen
314718: Front matter Downloads
Unknown
Page updated 2024-04-20
Sorted by number, numeric