EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Working Papers of CELM - Centre of Expertise on Labour Market Monitoring

From KU Leuven, Faculty of Economics and Business (FEB), CELM - Centre of Expertise on Labour Market Monitoring
Bibliographic data for series maintained by library EBIB ().

Access Statistics for this working paper series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


629697: Dé multi-jobber bestaat niet: zowel sterke als kwetsbare profielen Downloads
Boie Neefs and Sarah Vansteenkiste
629696: Raming van de potentiële arbeidsreserve op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). Methodologie tot en met 2016 (Methodologisch rapport) Downloads
Michelle Sourbron and Sarah Vansteenkiste
626231: Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Augustus 2018 Downloads
Wouter Vanderbiesen, Gert Theunissen and Sarah Vansteenkiste
626162: Opleidingsinspanningen in Vlaamse bedrijven stabiliseren Downloads
Michelle Sourbron
626161: Jeugdwerkloosheid in Europa: Vlaanderen in een Europees regionaal vergelijkend perspectief Downloads
Michelle Sourbron and Wim Herremans
626155: Toekomstverkenningen arbeidsmarkt en onderwijs 2050 - Rapportage interviews Downloads
Sarah Vansteenkiste, Lief Vandevoort, Michelle Sourbron, Miet Lamberts, Katleen Pasgang, Heidi Knipprath and Ides Nicaise
625733: NEET-jongeren in Vlaanderen: aandacht voor kansengroepen Downloads
Bart Scholiers and Wim Herremans
625521: Leidt de hoge vervangingsvraag van 50-plussers tot een structurele krapte op de arbeidsmarkt? Downloads
Gert Theunissen, Sarah Vansteenkiste and Luc Sels
625517: Is de toekomstige vraag naar arbeid in alle sectoren even groot? Downloads
Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste, Wouter Vanderbiesen and Luc Sels
625513: Waar kunnen we nog extra arbeidskrachten vinden in Vlaanderen? Downloads
Michelle Sourbron, Sarah Vansteenkiste and Luc Sels
625508: In welke Vlaamse steden en gemeenten is de arbeidsmarkt het krapst? Downloads
Wouter Vanderbiesen, Sarah Vansteenkiste and Luc Sels
591781: Wat als … slechts 10% van de bevolking laaggeschoold zou zijn? Downloads
Luc Sels, Sarah Vansteenkiste and Bart Scholiers
591756: De Vlaams-Nederlandse grenspendel in kaart Downloads
Wouter Vanderbiesen, Daan Goutsmet, Sarah Vansteenkiste, J van der Valk, H Bierings and J Schmitt
591755: Wat als … vrouwen en mannen even actief worden op de arbeidsmarkt? Downloads
Sarah Vansteenkiste, Gert Theunissen and Luc Sels
591751: Wat als … 80% van de Vlaamse tewerkstelling in de dienstensector plaatsvindt? Downloads
Sarah Vansteenkiste, Boie Neefs and Luc Sels
591731: Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Downloads
Wouter Vanderbiesen, Gert Theunissen and Sarah Vansteenkiste
561645: Ontwikkeling ENTRE-Spiegel 2.0 Downloads
Eva Kyndt and Ilke Grosemans
534923: Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het totaal aantal jobs en vestigingen met personeel: update 2013 Downloads
Wouter Vanderbiesen
534921: Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de binnenlandse werkgelegenheid / pendel. Update 2013 Downloads
Wouter Vanderbiesen
534919: Schoolverlatersindicatoren voor Vlaanderen: bronnenstudie en conceptueel kader Downloads
Wim Herremans
534915: Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het arbeidsvolume bij loontrekkenden. Update 2013 Downloads
Wouter Vanderbiesen
534911: Vlaamse arbeidsmarkt op een keerpunt Downloads
Wouter Vanderbiesen
509690: Nog kloof van 30 000 voltijdse jobs te dichten Downloads
Wouter Vanderbiesen
509689: Kansarme kansengroepen in Vlaanderen Downloads
Michelle Sourbron
509688: De vijftig in het vizier: groeipad voor de werkzaamheid van 55-plussers Downloads
Gert Theunissen
509685: Hervorming uittredestelsels. Boost voor tewerkstelling 55-plussers? Downloads
Boie Neefs
509684: Arbeidsmarkt geeft terrein prijs Downloads
Wouter Vanderbiesen
509683: Realisatie werkzaamheidsdoel: (te) ambitieus, maar noodzakelijk Downloads
Gert Theunissen
509682: Hoe groot is de potentiële arbeidsreserve in Vlaanderen? Downloads
Michelle Sourbron and Wim Herremans
509681: Vlaamse arbeidsmarkt voor een kantelpunt? Downloads
Wouter Vanderbiesen
509678: Werkzaamheid migranten: duidelijke progressie, maar kloof blijft groot Downloads
Boie Neefs
509677: De veranderende structuur van de Vlaamse werkgelegenheid Downloads
Wouter Vanderbiesen
509674: Verschuiving van vaste naar flexibele loopbanen? Jobanciënniteit als leidraad Downloads
Boie Neefs and Wim Herremans
500869: An examination of the flexibility demands towards the unemployed Downloads
Sarah Vansteenkiste and Wim Herremans
487569: WSE-projectiemodel sectoren. Concept en methodologie Downloads
Boie Neefs and Wim Herremans
487566: Opleidingsdeelname van werknemers in België: Europese top of flop? Downloads
Wouter Vanderbiesen
487564: Vlaamse bedrijven voeren opleidingsinspanningen op Downloads
Michelle Sourbron and Wim Herremans
487563: Werk aan de winkel Downloads
Gert Theunissen, Wim Herremans and Luc Sels
487561: Vlaanderen, middenmoter op de Europese arbeidsmarkt Downloads
Boie Neefs, Wim Herremans and Luc Sels
487559: Vlaamse arbeidsmarkt op weg naar herstel? Downloads
Wouter Vanderbiesen
487557: Over feminisering en de (verborgen) genderkloof op de Vlaamse arbeidsmarkt Downloads
Ariane Rober and Wim Herremans
487554: Tijdelijke arbeid en afwijkende werktijden relatief weinig verspreid in Vlaanderen Downloads
Wouter Vanderbiesen
487552: Dalende arbeidsdeelname bij Vlaamse jongeren Downloads
Wim Herremans
487550: Terugblik op de Vlaamse arbeidsmarkt. Ontwikkelingen sinds de jaren tachtig Downloads
Wim Herremans, Wouter Vanderbiesen, Ariane Rober, Sarah Vansteenkiste, Boie Neefs, Gert Theunissen, Luc Sels and Michelle Sourbron
Page updated 2019-12-08
Sorted by number, numeric