EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

EY International Congress on Economics II (EYC2015), November 5-6, 2015, Ankara, Turkey

From Ekonomik Yaklasim Association
Bibliographic data for series maintained by Ozan Eruygur ().

Access Statistics for this working paper series.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


235: Measuring Social Sustainability of NUTS-1 Level Regions in Turkey Downloads
Yağmur Kara and Aylin Çiğdem Köne
234: Türkiye Ekonomisinde Toplam Faktör Verimliliği ve Beşeri Sermaye İlişkisi: 1950-2013 Downloads
Mustafa Can Küçüker and Alper Guruz
233: Finansal İstikrar Açısından Makro-İhtiyati Araçların Etkisi: Türkiye Ve Seçilmiş Ülkeler İçin Bir Sistem Gmm Yaklaşımı Downloads
Mehmet Cem Fendoğlu
230: Kredi Arz Şoklarının Reel Ekonomi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Downloads
Nihat Işık, Efe Can Kılınç and Özgür Engeloğlu
229: A Reality Check on the Relationship between Poverty and Income Inequality for Turkey Downloads
Sadullah Çelik and Deniz Şatıroğlu
227: Governance, Development Outcomes and Inequality: A Cross-Country Analysis Downloads
Ayda Polat, Cem Okan Tuncel and Yasemin Bilge
225: Disaggregated Armington Elasticities for Agricultural Sectors of Turkey Downloads
Ünal Töngür
224: Türkiye Tarım Ürünlerinin Avrupa Birliği Ülkelerinin Tarım Ürünleri Karşısındaki Uluslararası Rekabet Gücü Downloads
Sıtkıcan Saraçoğlu
221: The effects of elections on monetary policy in Turkey: An evaluation in terms of Political Business Cycle Theory Downloads
Filiz Eryılmaz
220: Gelir Eşitsizliğinin Tasarruflar Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş Ülkeler Bazinda Bir Analiz Downloads
Eren Yıldırım
219: Risk Algısındaki Ve Risk İştahındaki Değişmelerin Bankacılık Sisteminin Sağlamlığına Etkileri: Türkiye Örneği Downloads
Nimet Varlık and Serdar Varlık
218: Türkiye’de Cari Açık, Büyüme, Kur Ve Sermaye Hareketleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi Downloads
Anıl Akçağlayan
217: Public Procurement of Innovation: Proposal of a New Model Downloads
Mustafa Can
214: Real wages, inflation and labour productivity: The Case of Turkey Downloads
Hasan Bakır and Filiz Eryılmaz
212: 2008 Küresel Sistemik Finansal Krizinde FED ve ECB’nin Para Politikaları Downloads
İsmail Hakkı İşcan
210: Avrupa Birliği Enerji Politikasi Ve Türkiye: Enerji Arz Güvenliği Açisindan Bir Değerlendirme Downloads
Müslüme Narin and Halil Alpay Öznazik
209: Türkiye’nin Makroekonomik Performansı: 1950-2014 Downloads
Eşref Uğur Çelik and Mustafa İsmihan
208: The Nexus of Economic Growth, Military Expenditures and Income Inequality Downloads
Ünal Töngür and Adem Elveren
207: The Relationship Between R&D Expenditures and Economic Growth: Panel Data Analysis 1990-2013 Downloads
Begüm Erdil Şahin
206: Avrupa Birliği’nin Enerji Bağımlılığı Kapsamında İran ile Enerji Diyaloğu Downloads
Younes Gholizadeh
204: Do regional trade agreements actually increase Turkey’s foreign trade? Downloads
Merve Mavuş Kütük and Elif Akbostancı
203: Welfare Effects of Protected Geographical Indications Downloads
Mehmet Tarakcıoğlu
202: Tax competition’s role in economic development Downloads
Zakariya Chabani and Mona Hamed
201: Investment and Loan Growth: Few Questions on Recent Turkish Experience Downloads
Burçhan Sakarya
117: Yeni Uzlaşı Modelinin Eleştirisi, Post Keynesyen Enflasyon Hedeflemesi ve Para Politikası Kuralları Downloads
Huriye Alkın and Sayım Işık
63: Ricardocu Maliye Politikası ve Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi: Türkiye Örneği (1975-2014) Downloads
Mehmet Songur
39: Cinsiyete Dayalı Bölünmüş İşgücü Piyasası Analizi: Türkiye AB Karşılaştırması Downloads
Havva Serim and Ebru Işık
37: Türkiye'de Bölgelerarası İşsizlik Oranı Farklılıkları ve Beşeri Sermaye Dışsallıkları Downloads
Z. Bilgen Susanlı
34: Binyıl Kalkınma Hedeflerinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Downloads
Rana Eşkinat
33: AB’de Entegre Bir Enerji Piyasası İçin Son Hamle: Enerji Birliği Downloads
Ayşegül Uçkun
32: The Problematic Of Youth Unemployment In Turkey Downloads
Işıl Alkan
31: The Impact of R&D and ICT Investment on Innovation and Productivity: Firm-Level Evidence from Turkey Downloads
Yeşim Gürel Üçğdoruk and Yilmaz Kilicaslan
30: Bankacılık Sektöründe Banka Kırılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler Downloads
Baki Demirel and Nagehan Karanfil
29: Servetin Yoğunlaşması, İktisadi Güç ve Ekonomi İlişkileri: Anglosakson Finansal Hizmetler, Kredi Derecelendirme, Libor ve Media Endüstrilerindeki Oligopolcü Eğilimlerin Pikettyci Açıdan Analizi Downloads
Ersan Bocutoğlu
28: Gelir Düzeyi ve Döviz Kurunun Farklı Teknoloji Düzeyleri Açısından İmalat Sanayisi Dış Ticaretine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme Downloads
Gökhan Özdamar
27: Understading Neoliberal Politics By The Mediation Of Institutional Economics Downloads
İlkben Akansel
26: The Economic Origins Of Neoliberism Downloads
İlkben Akansel
25: How Fragile Is Turkey: A Comparative Study on the Social Impacts of the Global Financial Crisis in Emerging Market Economies Downloads
Pınar Gebeşoğlu
24: Unconventional Monetary Policy Tools and Bank Interest Rates Downloads
Mahir Binici, Hakan Kara and Pınar Özbay Özlü
22: Gender Based Wage Gap in Turkey Downloads
Ömer Limanlı
21: Convergence of Electricity Consumption in Turkey: A Spatial Dynamic Panel Analysis Downloads
Gülsüm Akarsu and Burcu Berke
16: Türkiye’deki Seçilmiş Bazı Mali Göstergeler Üzerine Bir Koşullu Değişen Varyans Çözümlemesi Downloads
Evrim İmer-Ertunga and Şerife Serap Çakar
15: Türkiye Ekonomisi Açısından Hangi Sektörler Kilit Sektör Olarak Kabul Edilebilir?: Girdi-Çıktı Modeli ile Bir Analiz Downloads
Esra Alp
13: The Comparative Impact Analysis of Chinese and Turkish Development Assistance to Ethiopia from a South-South Cooperation Perspective Downloads
Nkwah Akongnwi Ngwa
11: The Effect of Reducing Supply Chain Barriers on Fresh Food Prices: Evidence from a Natural Experiment Downloads
Cevriye Aysoy, Semih Tumen and Duygu Halim Kırlı
10: Türkiye’de Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Markov Switching Yaklaşımı Downloads
Naci Bayrac and Emrah Işık
9: The Link Between Budget Deficits and Income Inequality in Turkey Downloads
Pınar Kaynak and Serdar Sayan
8: Empirical Relation between Real Exchange Rate and Current Account Deficit J Curve Analyses for Turkey Downloads
Ahmet İkiz
7: Outward Foreign Direct Investment and Economic Growth, the Changing Nature of Turkish Economy Downloads
Ahmet İkiz
6: Intellectual property rights and developing countries: The north-south-east model Downloads
Caner Demir and Aykut Lenger
4: Growth Performance of the Turkish Economy: The Role of the Informal Sector Downloads
Ceyhun Elgin and Oguz Oztunalı
3: FDI and Economic Growth in Developing Countries; A Cross Comparison between Egypt and Turkey Downloads
Deena Saleh
Page updated 2024-07-01
Sorted by number, numeric