EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Working papers in Real Estate Science and Economics

From Lund University, Division of Real Estate Science
Division of Real Estate Science, Lund University, Box 118, 221 00 Lund, Sweden.
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Fredrik Kopsch ().

Access Statistics for this working paper series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2020:4: Konflikterna i skogen – en analys av regelkonflikter och myndighetsagerande Downloads
Anna Treschow, Ingemar Bengtsson, Eric Norén and Malin Sjöstrand
2020:3: Möjligheter och åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad
Ingemar Bengtsson, Åsa Hansson, Fredrik Kopsch and Malin Sjöstrand
2020:2: Bostadsbrist och kommunens roll i bostadsförsörjningen Downloads
Ingemar Bengtsson
2020:1: Bostäder, befolkningstillväxt och byggande sedan 1950 Downloads
Ingemar Bengtsson
2017:5: Attityder till infrastrukturfinansiering Downloads
Matts Andersson, Karin Brundell-Freij, Lina Jonsson and Katja Vuorenmaa Berdica
2017:4: Förhandling om medfinansiering Downloads
Matts Andersson, Åsa Hansson and Fredrik Kopsch
2017:3: Höghastighetståg och markvärden Downloads
Lina Jonsson, Ingemar Bengtsson, Fredrik Kopsch, Peter Almström and Peter Jörgensen
2017:2: Finansiering av stora infrastrukturinvesteringar Downloads
Matts Andersson, Håkan Berell, Johan Ericson, Klas Ernald Borges, Åsa Hansson and Malin Sjöstrand
2017:1: Finansieringsmetoder för transportinfrastruktur Downloads
Matts Andersson, Karin Brundell-Freij, Johan Ericson, Lina Jonsson, Peter Jörgensen, Peter Almström, Katja Vuorenmaa Berdica, Ingemar Bengtsson, Klas Ernald Borges, Åsa Hansson, Fredrik Kopsch and Malin Sjöstrand
Page updated 2021-06-16
Sorted by number, 4d-year left