EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Working Papers

From Institute of Economic Research
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Adam P. Balcerzak ( this e-mail address is bad, please contact ).

Access Statistics for this working paper series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2/2016: A Spatial SAR Model in Evaluating Influence of Entrepreneurship and Investments on Unemployment in Poland Downloads
Michal Pietrzak and Adam Balcerzak
1/2016: Bitcoin as an example of a virtual currency Downloads
Anna Wisniewska
168/2015: Ewolucja pogladow Miltona Friedmana, a ocena polityki pienieznej Fed i EBC w okresie kryzysu finansowego Downloads
Maciej Ryczkowski
167/2015: Analiza powiazan pomiedzy rynkami kapitalowymi wybranych krajow grupy wyszehradzkiej Downloads
Adam Balcerzak, Marcin Faldzinski, Michal Pietrzak, Tomas Meluzin and Marek Zineker
166/2015: Social system of production in Germany – a model for future? Downloads
Michal Moszynski
165/2015: Quality of Institutions and Total Factor Productivity in European Union Downloads
Adam Balcerzak and Michal Pietrzak
164/2015: The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations Downloads
Marcin Faldzinski and Michal Pietrzak
163/2015: Quality of Institutions for Global Knowledge-based Economy and Convergence Process in the European Union Downloads
Adam Balcerzak and Michal Pietrzak
162/2015: Ordoliberalism and the macroeconomic policy in the face of the euro crisis Downloads
Michal Moszynski
161/2015: Research and Development Expenditures and Quality of Life in European Union Countries Downloads
Adam Balcerzak and Michal Pietrzak
160/2015: Institutional Conditioning of the German Labour Market in the Face of the Global Economic Crisis 2008-2009 Downloads
Michal Moszynski
159/2015: Uwarunkowania instytucjonalne niemieckiego rynku pracy wobec swiatowego kryzysu gospodarczego 2008-2009 Downloads
Michal Moszynski
158/2015: Spoleczny system produkcji w Niemczech – model na przyszlosc? Downloads
Michal Moszynski
157/2015: Ordoliberalizm a polityka makroekonomiczna w obliczu kryzysu strefy euro Downloads
Michal Moszynski
156/2015: Human Development and Quality of Institutions in Highly Developed Countries Downloads
Adam Balcerzak and Michal Pietrzak
155/2015: Bitcoin as a virtual currency Downloads
Anna Wisniewska
154/2015: Russian economy in the face of the global decline of crude oil prices Downloads
Michal Wilinski and Agnieszka Wilinska
153/2015: The effects of economic asymmetry in European Union in the context of international capital flows Downloads
Dominik Sadlakowski
152/2015: Global products price differential between countries in the context of European Union trade regulations. The case of e-commerce markets Downloads
Andrzej Pestkowski
151/2015: The position of BRIC’s countries in the modern global economy Downloads
Amanda Muranska
150/2015: Global raw materials issues and their impact on polish economy Downloads
Katarzyna Idzkowska
149/2015: Socio-economic disparities in the European Union countries Downloads
Agata Gadek
148/2015: Impact of Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) to the contemporary economy Downloads
Agnieszka Drews
147/2015: Conditions of functional ICT structure in network organization Downloads
Piotr Adamczewski
146/2015: Determinanty aktywowania w bilansie nakladow na prace rozwojowe w przedsiebiorstwach prowadzacych dzialalnosc badawczo-rozwojowa Downloads
Marek Żukowski and Anna Białek-Jaworska
145/2015: Dispersion of inflation expectations in the European Union during the global financial crisis Downloads
Jan Acedanski and Julia Włodarczyk
144/2015: Maturity of strategic management in organizations Downloads
Anna Witek-Crabb
143/2015: Shadow banking we wspolczesnym systemie finansowym Downloads
Aneta Waszkiewicz
142/2015: Decomposing the net efficiency of Active Labor Market Programs Downloads
Dominik Sliwicki
141/2015: Management of projects risk with Business Intelligence Downloads
Jiri Kriz, Lenka Smolikova and Vladena Stepankova
140/2015: Procesy globalizacji a reguly fiskalne dotyczace dlugu i deficytu w Unii Europejskiej Downloads
Katarzyna Smolny
139/2015: Innovation in contemporary economies Downloads
Elzbieta Pohulak-Zoledowska
138/2015: Polityka gospodarcza w warunkach globalizacji. Szanse i zagrozenia Downloads
Pawel Piatkowski
137/2015: Regional innovation programs’ sustainability under risk and uncertainty Downloads
Liudmila Nikolova, Dmitriy Rodionov and Irina Rudskaia
136/2015: Regional specialisation as an endogenous factor in the development of Poland’s provinces Downloads
Dorota Milek and Paulina Nowak
135/2015: Sovereign debt crisis of euro zone countries Downloads
Slawomir Miklaszewicz
134/2015: Monetary valuation of intellectual human capital in innovative activity Downloads
?arina Fedotova, Olga Loseva and Olga Kontorovich
133/2015: Unia Gospodarcza i Walutowa a teoria optymalnych obszarow walutowych: proba projektowania rynku? Downloads
Michal Jarmolovic
132/2015: Social capital as a key driver of productivity growth of the economy: across-countries comparison Downloads
Elzbieta Janton-Drozdowska and Maria Majewska
131/2015: Reasons for the changes of the concepts of human nature in the economics exemplified on the contemporary trends[1] Downloads
Anna Horodecka
130/2015: Dostosowania na rynku finansowym w Chinach po globalnym kryzysie finansowym Downloads
Katarzyna Glinka
129/2015: Rady fiskalne jako element koncepcji fiscal governance w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej Downloads
Ryta Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk and Renata Budlewska
128/2015: Internet peer production and unauthorized copying of intellectual property via BitTorrent network Downloads
Slawomir Czetwertynski
127/2015: Analysis of monthly rates of return in April and correlation analysis of monthly rates of return in April on the example of selected world stock exchange indices Downloads
Krzysztof Borowski
126/2015: Corporate Bankruptcy and Survival on the Market: Lessons from Evolutionary Economics Downloads
Katarzyna Boratynska
125/2015: R&D tax incentives in industry: empirical study among small and medium electronics manufacturing enterprises Downloads
Nina Bockova
124/2015: Small and medium enterprises and the support policy of local government Downloads
Mieczyslaw Adamowicz and Aldona Machla
123/2015: Europe 2020 Strategy Implementation. Grouping the Countries with the Application of Natural Breaks Method Downloads
Adam Balcerzak
122/2015: Europe 2020 Strategy and Structural Diversity Between Old and New Member States. Application of zero-unitarizatin method for dynamic analysis in the years 2004-2013 Downloads
Adam Balcerzak
121/2015: Wplyw efektywnosci instytucji w kontekscie gospodarki opartej na wiedzy na jakosc zycia w Unii Europejskiej. Badanie panelowe dla lat 2004-2010 Downloads
Adam Balcerzak and Michal Pietrzak
Page updated 2021-09-16
Sorted by number, 4d-year right