EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Details about Valerijs Skribans

Workplace:Ingenerekonomikas Fakultāte (Faculty of Engineering Economics), Rīgas Tehniskā Universitāte (Riga Technical University), (more information at EDIRC)

Access statistics for papers by Valerijs Skribans.

Last updated 2015-09-25. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: psk49


Working Papers

2010

 1. Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde
  (System dynamic model development for the Latvian energy sector)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии
  (Housing model in the post socialistic countries on the example of Latvia)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 3. Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики
  (Development of Macroeconomic Equilibrium Model with the System Dynamics Method)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2009

 1. Būvniecības nozares prognozēšanas modelis
  (Construction branch forecasting model)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (5)
 3. Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku
  (Influence of the Crisis and 2009 Tax Policy Changes on the Latvian Economy)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (8)
 4. Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (1)
 5. Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā
  (Latvian building industry resources problems in European Union)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 6. Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana
  (System Dynamic Modelling of the Strategic Development of Agriculture)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 7. Modelling crediting volume by using the system dynamic method
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (11)
 8. Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии
  (Influence of Labour Migration on Latvia's Labour Market)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2008

 1. Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi
  (Modelling of the new product introduction into market, using system dynamics method)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (6)
 2. Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis
  (Latvian construction branch development forecasting model)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2007

 1. Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā
  (Salary conjuncture of economic and management professions experts in Latvia)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (3)

2003

 1. Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (6)

2002

 1. Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika
  (Construction industry forecasting model and it development method)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (2)
 2. Construction industry forecasting model
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (7)
 3. Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā
  (Business forecasting methods)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (2)

2001

 1. Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos
  (Construction economy analysis in the new economic)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (1)
 2. Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas
  (The new economic and new markets: general principles and developing problems)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (3)

2000

 1. Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā
  (Construction materials and construction influential factors in Latvia)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (2)
 
Page updated 2023-11-11