EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Istanbul Management Journal

2018 - 2019

Current editor(s): Cem Cüneyt Arslantaş

From Istanbul University Business School
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Ertugrul YASAR ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2019, issue 86

Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması pp. 1-23 Downloads
Ali Erbaşi
Technology Orientation: A Reassessment and a Future Research Agenda pp. 25-55 Downloads
Duygu SEÇKİN Halaç
İslami Finansal Okuryazarlık ve Helal Okuryazarlık İlişkisi pp. 57-73 Downloads
Semra TAŞPUNAR Altuntaş
Çokuluslu İşletmelerin Yönetici Kaynakları Üzerine Kavramsal Bir Çalışma pp. 75-95 Downloads
Haldun Şecaattin Çeti̇narslan and Esin Can
Hisse Senedi Getirileri İle Finansal Oranlar Arasındaki İlişkinin Araştırılmasında Bir Panel ARDL Uygulaması pp. 97-112 Downloads
Cemile Özgür
İstanbul’un Trafik Planlama Politikalarının Çevre ve Sosyoekonomik Açıdan Değerlendirmesi pp. 113-126 Downloads
Mesut Samasti, İsmail Önden and Fahrettin Eldemi̇r

2018, issue 85, vol 29

Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması pp. 7-39 Downloads
Çiğdem Vatansever, Nevin Kiliç and Gülesra Di̇nler
Hızlı Otobüs Taşımacılığı İçin İstasyon Lokasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Yaklaşımlar pp. 41-58 Downloads
İsmail Önden, Nurbanu Doğan and Fahrettin Eeldemi̇r
Ulusal Kültür ve Girişimcilik İlişkisinde Kurumların Rolü pp. 59-72 Downloads
Aytuğ Sözüer
Türkiye’de Dördüncü Sanayi Devrimini Beklerken: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma pp. 73-106 Downloads
Davuthan Günaydin
Kamu Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Deming Yönetim Metodu ile Analizi pp. 107-125 Downloads
Esra Çapacioğlu, Necdet Özçakar and Onur Çeti̇n
Davranış Teorilerinin Bireysel, Sosyal ve Normatif Açıdan Kavramlaştırılması: BSN Davranış Modeli ÖnerisiJournal: Istanbul Management Journal pp. 127-186 Downloads
Işıl MENDEŞ Pekdemi̇r and : Aygül Dönmez Turan

2018, issue 84, vol 29

Türk İhracat Şirketleri Sürdürülebilirlik İfadeleri Üzerine Bir İçerik Analizi pp. 1-24 Downloads
Esin Can and Burcu Özgül
Finansal İyilik ve Tükenmişlik İlişkisinin Kuşaklar Bazında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma pp. 31-50 Downloads
Gönen İlkar Dündar, Gülbeniz Akduman and Zeynep Hati̇poğlu
Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilirliğe Etkileri pp. 51-64 Downloads
Kerem Toker
Sipariş Teslim Tarihi Problemi İçin Çok Kriterli ve Çok Yöntemli Karar Destek Sistemi Önerisi pp. 65-78 Downloads
Cemal Aktürk and Sevinç Gülseçen
Stratejik Yönetim Araştırmalarında Türkiye Kapsamı: 2000-2015 Döneminde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelemesi pp. 79-92 Downloads
Duygu TOPLU Yaşlioğlu, Arzu İnan and Aytuğ Sözüer
İşletmelerin BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yer Alma DurumunaGöre Üst Kademe Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi pp. 93-112 Downloads
A. Gözde Gözüm and : G. Pınar Acar
Page updated 2019-10-25