EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Istanbul Management Journal

2018 - 2021

Current editor(s): Cem Cüneyt Arslantaş

From Istanbul University Business School
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Ertugrul YASAR ( this e-mail address is bad, please contact ).

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2021, issue 91

Workplace Happiness: A Research on the Effects of Workplace Environment and Psychological Capital pp. 1-24 Downloads
Ahmet Erkuş and Mine Afacan Fındıklı
A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature pp. 25-57 Downloads
Ayşe Merve Urfa, Esin Can, Nur Beder and Yeliz Kavgacı
An Empirical Investigation on Influencer Marketing: the Impact of Content-related, Follower-related and Influencer-related Factors on Consumers’ Purchase Intentions pp. 59-86 Downloads
Sarra Daimi and Aslı Tolunay
Finansal Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi pp. 87-107 Downloads
Ibrahim Can and Refika Bakoğlu
Audit Quality and Rotation: Perception in Turkey pp. 109-122 Downloads
Dilek Kaçmaz and Ahmet Türel

2021, issue 90

The Influence of Green-Transformational Leadership Style on Corporate Sustainability: A Systematic Literature Review and Propositions for Future Studies pp. 1-30 Downloads
Burcu Ozgul
Organizational Conscience in the Service Industry: A Scale Development pp. 31-47 Downloads
Pelin Kanten
Discussions on the Nature of the Scientific Management Approach in the Early Times of U.S. Industry pp. 49-60 Downloads
Burak Kulli
Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Türkiye’de Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirmesi: Milli Emlak Genel Müdürlüğü Uygulaması Örneği pp. 61-90 Downloads
Ilhan Yildirim
Gençlerin Kariyer Gelişiminde E-Mentorluk Sürecinin Etkisi pp. 91-114 Downloads
: Cigdem Vatansever

2020, issue 89

An Investigation of the Effects of Authentic Leadership on Individual Creativity: A Research within Packaging Sector pp. 1-22 Downloads
Ayşe Yeşim Doğanay Gül and Merve Koçoğlu Sazkaya
The Investigation of Generational Differences in the Effect of Transformational Leadership on Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Research in the Pharmaceutical Industry pp. 23-46 Downloads
Özlem Özbek and Serdar Bozkurt
The Joint Effects of Customer and Competitor Orientation on Marketing Performance: A Case of an Industry Leading Firm in Turkey pp. 47-71 Downloads
Tarkan Tunç
Türk Yazınında Uluslararası İşletmecilik: 1990-2019 Yıllarına Dair Bir İçerik Analizi pp. 97-132 Downloads
Kübra Mert
Örgütlerde Meslek İntiharını Önlemeye Yönelik Bir Model Önerisi pp. 133-155 Downloads
Feyza Çağla Oran and Betül Balkan Akan
MOORA ve MOOSRA Yöntemleriyle Akıllı Telefon Seçimi pp. 1557-170 Downloads
Mehmet Hakan Özdemir

2020, issue 88

How and When to Use Which Fit Indices? A Practical and Critical Review of the Methodology pp. 1-20 Downloads
Murat Yaşlioğlu and Duygu TOPLU Yaşlioğlu
The Influence of Advertising on Brand Equity of Chabahar Free Zone Tourism Destination (Iran) pp. 21-55 Downloads
Esen Şahi̇n, Melis Attar and Aboobakr Niavand
The Moderating Effect of Internal Audit in Strategic Planning Implementation Success pp. 57-84 Downloads
Goksel Korkmaz
Cinsiyete Dayalı Tokenizm: Kadın Egemen ve Erkek Egemen Meslekler Üzerinde Nitel Bir Araştırma pp. 85-125 Downloads
Benan KURT Yilmaz and Olca SÜRGEVİL Dalkiliç
Branding and Yemeni Organizations’ Willingness to Pay a Price Premium for Audit Services pp. 127-143 Downloads
Marwan Ghaleb and Burçin Kaplan
Vekâlet Kuramına Göre Türkiye’deki Otellerin Pazara Giriş Stratejilerinin Değerlendirilmesi pp. 145-168 Downloads
Ece ZEYBEK Yilmaz and Göksel ATAMAN Berk
İşletme Üst Düzey Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Algılarının Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma pp. 169-200 Downloads
Aysegül Düzgün
Hemşire Adaylarının Kariyer Planlarında Yaşlı Bakım Hemşireliği ve Diğer Hemşirelik Alanlarına Yönelik Tercihlerinin Çalışma Değerleri Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma pp. 201-221 Downloads
Cem Güney Özveren, Nihal ÜNALDI Baydin, Oya ÇELEBİ Çakiroğlu, Güler Önder and Emrah Önder

2019, issue 89

Toxic Leadership: Systematic Review Based on Studies Made in Turkey pp. 73-96 Downloads
Zihniye Okray and Anjelika Hüseyinzade Şimşek

2019, issue 87

Kullanıcının Bağlamının Önemi ve Bağlamsal Sorgulama pp. 1-25 Downloads
Mustafa Akin
Güçlendirici Liderliğin Bilgi Paylaşımı Davranışı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Destek Davranışının Aracı Rolü: Bilişim Sektöründe Bir Araştırma pp. 27-48 Downloads
Ender Barış İmamoğlu and Aygül DÖNMEZ Turan
Liderlikte İşlev Dışı Davranış Örüntüleri ve Patolojik Narsisizm: Psikanalitik Kuram Temelli bir Değerlendirme pp. 49-91 Downloads
Seçil Taştan
İBB Spor İstanbul’da Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılık Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Buna Yönelik Bir Uygulama pp. 93-109 Downloads
Arif Çeti̇n and Salih Güney
Mobil Ödeme Kullanımına Yönelik Niyet ve Algıların SosyoDemografik Özelliklere Göre Farklılıklarının İncelenmesi pp. 111-139 Downloads
Cansu Türker and Abdullah Okumuş
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Bağımsız Denetim Sistemi Üzerindeki Etkinliği pp. 141-158 Downloads
Ahmet Alkan and Aslı Türel
Factory and Production Problems to Scientific Management Societies: Legitimacy of the Scientific Management Movement pp. 159-177 Downloads
Burak Külli̇

2019, issue 86

Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması pp. 1-23 Downloads
Ali Erbaşi
Technology Orientation: A Reassessment and a Future Research Agenda pp. 25-55 Downloads
Duygu SEÇKİN Halaç
İslami Finansal Okuryazarlık ve Helal Okuryazarlık İlişkisi pp. 57-73 Downloads
Semra TAŞPUNAR Altuntaş
Çokuluslu İşletmelerin Yönetici Kaynakları Üzerine Kavramsal Bir Çalışma pp. 75-95 Downloads
Haldun Şecaattin Çeti̇narslan and Esin Can
Hisse Senedi Getirileri İle Finansal Oranlar Arasındaki İlişkinin Araştırılmasında Bir Panel ARDL Uygulaması pp. 97-112 Downloads
Cemile Özgür
İstanbul’un Trafik Planlama Politikalarının Çevre ve Sosyoekonomik Açıdan Değerlendirmesi pp. 113-126 Downloads
Mesut Samasti, İsmail Önden and Fahrettin Eldemi̇r

2018, issue 85, vol 29

Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması pp. 7-39 Downloads
Çiğdem Vatansever, Nevin Kiliç and Gülesra Di̇nler
Hızlı Otobüs Taşımacılığı İçin İstasyon Lokasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Yaklaşımlar pp. 41-58 Downloads
İsmail Önden, Nurbanu Doğan and Fahrettin Eeldemi̇r
Ulusal Kültür ve Girişimcilik İlişkisinde Kurumların Rolü pp. 59-72 Downloads
Aytuğ Sözüer
Türkiye’de Dördüncü Sanayi Devrimini Beklerken: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma pp. 73-106 Downloads
Davuthan Günaydin
Kamu Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Deming Yönetim Metodu ile Analizi pp. 107-125 Downloads
Esra Çapacioğlu, Necdet Özçakar and Onur Çeti̇n
Davranış Teorilerinin Bireysel, Sosyal ve Normatif Açıdan Kavramlaştırılması: BSN Davranış Modeli ÖnerisiJournal: Istanbul Management Journal pp. 127-186 Downloads
Işıl MENDEŞ Pekdemi̇r and : Aygül Dönmez Turan

2018, issue 84, vol 29

Türk İhracat Şirketleri Sürdürülebilirlik İfadeleri Üzerine Bir İçerik Analizi pp. 1-24 Downloads
Esin Can and Burcu Özgül
Finansal İyilik ve Tükenmişlik İlişkisinin Kuşaklar Bazında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma pp. 31-50 Downloads
Gönen İlkar Dündar, Gülbeniz Akduman and Zeynep Hati̇poğlu
Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilirliğe Etkileri pp. 51-64 Downloads
Kerem Toker
Sipariş Teslim Tarihi Problemi İçin Çok Kriterli ve Çok Yöntemli Karar Destek Sistemi Önerisi pp. 65-78 Downloads
Cemal Aktürk and Sevinç Gülseçen
Stratejik Yönetim Araştırmalarında Türkiye Kapsamı: 2000-2015 Döneminde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelemesi pp. 79-92 Downloads
Duygu TOPLU Yaşlioğlu, Arzu İnan and Aytuğ Sözüer
İşletmelerin BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yer Alma DurumunaGöre Üst Kademe Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi pp. 93-112 Downloads
A. Gözde Gözüm and : G. Pınar Acar
Page updated 2022-11-26