EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Bulletin of Economic Theory and Analysis

2016 - 2017

Current editor(s): Erginbay Ugurlu

From BETA Journals
Bibliographic data for series maintained by Erginbay Ugurlu ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2, issue 4, 2017

Uluslararası Kalkınma, Devlet ve Toplum pp. 309-327 Downloads
Erdem Yörük
Dış Ticaret-Ekonomik Büyüme İlişkisi: İran Örneğinde Bir Nedensellik Analizi pp. 329-346 Downloads
Bayram Ata and Tevfik Mesut Eren

Volume 2, issue 3, 2017

Asymmetric Relationship between Institutional Quality and Remittance Inflows: Empirical Evidence for Turkey pp. 189-204 Downloads
Şerife Özşahin and Gülbahar Üçler
A Survey on Exchange Rate Pass through in Emerging Markets pp. 205-233 Downloads
Cengiz Tunc
Cobb-Douglas, CES, VES ve Translog Üretim Fonksiyonlarının Tahminleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme pp. 235-278 Downloads
Mehmet Songur and Filiz Elmas Saraç
Tüketici Davranışları ve Sosyal Medya Pazarlaması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma pp. 279-307 Downloads
Muhammed Talha Narcı

Volume 2, issue 2, 2017

The Impact of Imported Energy and Goods Prices on Growth and Trade Balance of a Small Open Economy pp. 99-116 Downloads
Wei-Bin Zhang
The Effect of Foreign Direct Investments and Foreign Trade on Gross Domestic Product: The Case of the Eurasian Countries pp. 117-133 Downloads
Demet Yaman Songur
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Ekonomik Özgürlük, Büyüme ve Kalkınma İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi pp. 135-167 Downloads
Muhammet Buğra Sucu
Khruşev Döneminde Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne Uygulanan Ekonomik Politikalar pp. 169-187 Downloads
Zhanture Zhetibayev

Volume 2, issue 1, 2017

The Macro-Prudential Measures Taken in Turkey Following the 2008-2009 Global Financial Crisis pp. 1-30 Downloads
Tugrul Z. Gover and Alper Oğuz
Vergi Tarifelerinin Matematiksel ve Grafiksel Yorumu pp. 31-62 Downloads
Cihan Yüksel
Sosyal Sermayenin Ekonomik Gelişme Açısından Önemi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Değerlendirme pp. 63-78 Downloads
Burak Sertkaya and Günay Özcan
Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Örneği pp. 79-97 Downloads
Eda Dineri and İsmail Taş

Volume 1, issue 1, 2016

Developmental State: A Theoretical and Methodological Critique pp. 1-12 Downloads
Ömer Mollaer
Nitelik Uyarlanmış Beşeri Sermaye Endeksi 1976-2013 pp. 13-49 Downloads
Devran Sanli
1960-2010 Döneminde Türkiye’den OECD Ülkelerine Gerçekleşen Göçün Çekim Modeli ile Analizi pp. 51-69 Downloads
Gönül Dinçer Muratoğlu and Yusuf Muratoğlu
Finansal Serbestleşme ve Kriz: Türkiye İçin Bir Analiz pp. 71-86 Downloads
Tülin Tunç Deveci and Eylül Ece Demir
Kemer Sıkma Politikaları: Krizden Çıkış Stratejisi mi? pp. 87-122 Downloads
Hikmet Gülçin Beken
Page updated 2018-12-18