EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics

2005 - 2023

Current editor(s): Marek Gruszczyński, Grzegorz Konat

From Warsaw School of Economics
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Grzegorz Konat ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2023, issue 2

Monetary Policy Spillovers to Polish Financial Markets pp. 1-10 Downloads
Magdalena Grothe
Social Capital and Economic Development: PLS-SEM Model pp. 11-27 Downloads
Mateusz Borkowski
Can We Have More Butter and Guns Simultaneously? An Endogeneity Perspective pp. 28-46 Downloads
Rafał Woźniak and Jacek Lewkowicz
Equalisation Grants and Local Taxation: The Case of Poland pp. 47-65 Downloads
Monika Banaszewska
How Much Are Public Spaces Worth? Non-Market Valuation Methods in Valuing Public Spaces pp. 66-89 Downloads
Jagoda Adamus

2023, issue 1

Editorial pp. 1-2 Downloads
Marek Gruszczyński
On the Modelling Method in Adam Smith’s Economic Thought pp. 3-18 Downloads
Łukasz Hardt
The Displacement Effects of Social Security Wealth in a Transition Economy: The Case of Poland pp. 19-40 Downloads
Marcin Wroński
Optimal Labour Income Taxation in Poland: The Case of High-Income Earners pp. 41-65 Downloads
Maciej Dudek, Paweł Dudek and Konrad Walczyk
Ekonomia narracji – początki nowego nurtu pp. 66-81 Downloads
Łukasz Baszczak
Which Capital Structure Theory Explains Financial Behaviour of Small and Medium-Sized Enterprises? Evidence from Poland pp. 82-92 Downloads
Jacek Jaworski and Leszek Czerwonka
Earnings Management amid the COVID-19 Financial Crisis: The Experience of Poland pp. 93-112 Downloads
Joanna Lizińska and Leszek Czapiewski

2022, issue 4

Ukrainian Regional Policy: The Path to European Integration pp. 1-16 Downloads
Aleksandra Nowakowska, Magdalena Michalak, Ihor Lishchynskyy and Mariia Lyzun
A Comparison of German, Swiss, and Polish Fiscal Rules Using Monte Carlo Simulations pp. 17-41 Downloads
Adam Pigoń and Michał Ramsza
Kategoryzacja polskich uczelni akademickich w świetle danych z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów pp. 42-59 Downloads
Marek Rocki
Związek zróżnicowania płac z produktywnością w ujęciu terytorialnym pp. 60-73 Downloads
Damian Mowczan and Jan Sztaudynger
Balance Sheet Theory During COVID-19: The Relationship Between Cash Flow and Investment in Polish Listed Companies pp. 74-88 Downloads
Marian Nehrebecki
“Hard” vs. “Soft” Managerialism: How to Reform Universities and Let Them Remain Universities pp. 89-102 Downloads
Piotr Urbanek

2022, issue 3

Long Shadows of Financial Shocks: An Endogenous Growth Perspective pp. 1-23 Downloads
Marcin Bielecki
Efficiency Determinants of Regional Innovation Systems in Polish Subregions pp. 24-45 Downloads
Dorota Ciołek and Anna Golejewska
Innovation Performance of Foreign Subsidiaries in Post-Transition Economy: Evidence from Poland pp. 46-66 Downloads
Tomasz Gołębiowski, Lidia Danik, Małgorzata Lewandowska and Piotr Zaborek
The Evolution of Fiscal Policy and Public Debt Dynamics: The Case of Sweden pp. 67-83 Downloads
Anna Staszewska-Bystrova and Victor Bystrov
Urban Bioeconomy in Poland: Experience and Potential pp. 84-92 Downloads
Agnieszka Sobol

2022, issue 2

Evaluating Poland’s Family 500+ Child Support Programme pp. 1-19 Downloads
Filip Premik
A Simple Model of Educated Hand-to-Mouth Consumers pp. 20-43 Downloads
Adam Pigoń
Yield Curve Modelling with the Nelson-Siegel Method for Poland pp. 44-56 Downloads
Tomasz Kostyra
Regulation of Usury: Justification, Consequences, and Some Lessons from Polish Experience pp. 57-73 Downloads
Ryszard Kowalski and Grzegorz Wałęga
Dychotomia odczuć bezpieczeństwa w wymiarze społecznym mieszkańców miast w czasie pandemii COVID-19 pp. 74-87 Downloads
Sławomir Kalinowski and Aleksandra Łuczak
Polityki rynku pracy i inne determinanty elastyczności zatrudnienia pp. 88-104 Downloads
Michał Taracha and Krzysztof Mirowski

2022, issue 1

Editorial pp. 1-4 Downloads
Marek Gruszczyński
Aging, Migration and Monetary Policy in Poland pp. 5-30 Downloads
Marcin Bielecki, Michal Brzoza-Brzezina and Marcin Kolasa
Crowding Out of Informal Economy Labour Supply by Unconditional Child Benefits pp. 31-43 Downloads
Janusz Jabłonowski
Wpływ podatku środowiskowego na emisję gazów cieplarnianych w państwach Grupy Wyszehradzkiej pp. 66-78 Downloads
Bartosz Jóźwik and Antonina Gavryshkiv
Zróżnicowanie składów zarządów i rad nadzorczych polskich spółek akcyjnych pp. 79-95 Downloads
Katarzyna Szarzec, Bartosz Totleben and Dawid Piątek
Locating Financial Capability Within Capability Approach – Theoretical Survey pp. 96-106 Downloads
Tomasz Potocki

2021, issue 4

90 Years of Gospodarka Narodowa pp. 5-22 Downloads
Grzegorz Konat and Anna Jarosz-Nojszewska
Performance Evaluation of Airports During the COVID-19 Pandemic pp. 23-53 Downloads
Yusuf Ersoy
Brexit: wybrane implikacje ekonomiczne dla Polski pp. 55-82 Downloads
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska and Łukasz Ambroziak
Reakcja Unii Europejskiej na COVID-19 jako wypełnienie braków w konstrukcji Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej pp. 83-102 Downloads
Mateusz Szczurek
Liberalne reformy gospodarcze lat 90. XX wieku w Indiach. Przebieg i próba oceny pp. 103-124 Downloads
Michał Zaremba
Initial Monetary Policy Response to the COVID-19 Pandemic in Inflation Targeting Economies pp. 125-165 Downloads
Joanna Niedźwiedzińska

2021, issue 3

When Competence Hurts: Revelation of Complex Information pp. 5-23 Downloads
Joanna Franaszek
CSR in Clusters: Cluster Social Responsibility pp. 25-46 Downloads
Aleksandra Zaleśna and Agnieszka Predygier
The Wage Premium on Higher Education: Evidence from the Polish Graduate Tracking System pp. 47-61 Downloads
Marek Rocki
Zmiany strukturalne a wydajność pracy w krajach Europy Środkowej pp. 63-96 Downloads
Alina Szewc-Rogalska and Tomasz Jakiel
Przeciwdziałanie korupcji za pomocą nowoczesnych technologii – analiza skuteczności rozwiązań e-government pp. 97-124 Downloads
Stanisław Cichocki and Aleksandra Nagańska
Struktura branżowa pracujących w Polsce w latach 1995–2019 – szacunki oparte na schemacie przejścia pomiędzy PKD-2004 i PKD-2007 pp. 125-144 Downloads
Ewa Kusideł and Elżbieta Antczak

2021, issue 2

On the Relationship Between Civil Liberties and Socio-Economic Development in Post-Socialist States pp. 5-29 Downloads
Anna Lewczuk
Firm-Size Distribution in Poland: Is Power Law Applicable? pp. 31-49 Downloads
Piotr Gabrielczak and Tomasz Serwach
Firm’s Network Position and Business Performance pp. 51-66 Downloads
Krzysztof Fonfara, Łukasz Małys and Milena Ratajczak-Mrozek
Świadomość funkcjonowania crowdfundingu pp. 67-90 Downloads
Kamil Gemra and Piotr Hościłowicz
Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych pp. 91-120 Downloads
Łukasz Jabłoński
Transgraniczność jako cecha usług nowofalowych. Przykład pogranicza polsko-białoruskiego pp. 121-143 Downloads
Marzenna Błaszczuk-Zawiła and Elżbieta Skąpska

2021, issue 1

Editorial pp. 5-8 Downloads
Marek Gruszczyński
Direct Participation in Poland Compared with Other European Countries pp. 9-31 Downloads
Andrzej Zybała
The Impact of Foreign Shocks on the Polish Economy pp. 33-52 Downloads
Anna Sznajderska
Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19 pp. 53-86 Downloads
Piotr Banaszyk, Przemysław Deszczyński, Marian Gorynia and Krzysztof Malaga
Rating implikowany a koszt finansowania banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pp. 87-109 Downloads
Marcin Borsuk and Błażej Lepczyński
Czy mamy stagnację innowacji w polskim przemyśle? pp. 111-134 Downloads
Andrzej Jasiński
Female Labour Force Participation in Saudi Arabia and its Determinants pp. 135-152 Downloads
Mary Agboola
Page updated 2023-09-29