EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics

2005 - 2020

Current editor(s): Marek Gruszczyński, Grzegorz Konat

From Warsaw School of Economics
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Grzegorz Konat ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2020, issue 4

Konflikty o ziemię rolną – perspektywa ekonomiczna pp. 5-31 Downloads
Dominika Milczarek-Andrzejewska, Jerzy Wilkin, Renata Marks-Bielska, Adam Czarnecki and Anna Bartczak
The Efficiency of Public and Private Higher Education Institutions in Poland pp. 33-51 Downloads
Łukasz Brzezicki
Wielka chińska transformacja: ze świata trzeciego do pierwszego pp. 53-80 Downloads
Grzegorz Kołodko
Are Central Banks’ Research Teams Fragile Because of Groupthink in the Area of Monetary Policy? – Evidence on Inflation Targeting pp. 81-103 Downloads
Jakub Rybacki
The Sharing Economy and the Behaviour of Young Polish Singles: The Case of BlaBlaCar pp. 105-134 Downloads
Tomasz Zalega
Koncepcje reformy systemu nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa w Polsce pp. 135-157 Downloads
Dominik Aziewicz

2020, issue 3

Student Mobility and Sorting of Students pp. 5-34 Downloads
Paweł Bukowski
A New Instrument for Measuring the Local Causal Effect of Privatisation on Firm Performance pp. 35-52 Downloads
Jan Hagemejer and Joanna Tyrowicz
Macroeconomic, Sectoral and Fiscal Consequences of Decreasing Energy Intensity in the Polish Economy pp. 53-81 Downloads
Michal Antoszewski
Świadczenia pieniężne na rzecz dzieci a podaż pracy kobiet w krajach OECD pp. 83-110 Downloads
Krzysztof Bartosik
Pomiar efektywności zróżnicowanych technologicznie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej pp. 111-137 Downloads
Jerzy Marzec and Andrzej Pisulewski
Regulacja oparta na ryzyku jako refleksyjna strategia regulacyjna pp. 139-151 Downloads
Przemysław Brzuszczak

2020, issue 2

Monitoring Vulnerabilities in the Residential Real Estate Sector in Poland pp. 5-24 Downloads
Magdalena Grothe
Kwantyfikacja zmian luki VAT: podejście ekonometryczne pp. 25-42 Downloads
Karolina Konopczak
Macroprudential and Monetary Policy Rules in a Model with Collateral Constraints pp. 43-69 Downloads
Piotr Żoch
Sektorowe funkcje produkcji - wnioski z modeli panelowych dla Polski pp. 71-94 Downloads
Magdalena Ulrichs and Emilia Gosińska
Ewolucja logiki instytucjonalnej w reformowanym systemie szkolnictwa wyższego w Polsce pp. 95-122 Downloads
Piotr Urbanek
Modele smart city a zarządzanie przestrzenne miast pp. 123-139 Downloads
Sławomira Hajduk

2020, issue 1

Editorial pp. 5-8 Downloads
Marek Gruszczyński
Filar kapitałowy w polskim systemie emerytalnym. Od OFE do PPK pp. 9-54 Downloads
Barbara Błaszczyk
Factors Associated with the Capital Structure of Polish Companies in the Long and Short Term pp. 55-74 Downloads
Natalia Szomko
Podatki i efekty zewnętrzne w modelu Nelsona-Phelpsa z heterogenicznością pp. 75-96 Downloads
Paweł Pietraszko
A Note on Patents and Leniency pp. 97-108 Downloads
Adam Karbowski
Modele predykcji bankructwa i ich zastosowanie dla rynku NewConnect pp. 109-137 Downloads
Lukasz Postek and Michał Thor
Crowdfunding – cechy i typologia pp. 139-152 Downloads
Piotr Majewski

2019, issue 4

Teorie ładu akademickiego pp. 5-30 Downloads
Piotr Urbanek
The Circular Economy in EU Policy as a Response to Contemporary Ecological Challenges pp. 31-51 Downloads
Bernadeta Baran
Market Concentration in the Polish Investment Fund Industry pp. 53-78 Downloads
Dariusz Filip and Tomasz Miziołek
Techniczna sprawność działań proinnowacyjnych w Polsce z perspektywy Unii Europejskiej pp. 79-104 Downloads
Wojciech Nasierowski
Terytorialny wymiar kapitału ludzkiego pp. 105-130 Downloads
Zbigniew Przygodzki
Perception of Tattoos and Piercings in the Service Industry pp. 131-147 Downloads
Jacek Miroński and Rahul Rao

2019, issue 3

Subsidiaries’ dual embeddedness and innovation-related competitive advantage pp. 5-30 Downloads
Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Lewandowska and Małgorzata Rószkiewicz
Health, disability and labor force participation trends in Poland pp. 31-53 Downloads
Paweł Strzelecki
Evaluating an old-age voluntary saving scheme under incomplete rationality pp. 55-94 Downloads
Artur Rutkowski
Teoretyczne rekonstrukcje środowiskowej krzywej Kuznetsa pp. 95-117 Downloads
Lech Gruszecki and Bartosz Jóźwik
Aid, Governance and Public Finance Fraud: Evidence from Zimbabwe pp. 119-144 Downloads
Weronika Krawczyk

2019, issue 2

Czy wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2005 -2015 był korzystny dla ubogich? pp. 5-39 Downloads
Tomasz Panek
Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej pp. 41-63 Downloads
Anna Krajewska
Uwarunkowania i długookresowe implikacje Strategii dla Polski pp. 65-93 Downloads
Grzegorz W. Kołodko
Efektywność techniczna i produktywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych pp. 95-125 Downloads
Jerzy Marzec, Andrzej Pisulewski and Artur Prędki
Ryzyko systemowe oraz reputacyjne w działalności agencji ratingowych pp. 127-148 Downloads
Paweł Niedziółka
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Indii pp. 149-174 Downloads
Grzegorz Bywalec

2019, issue 1

Editorial pp. 5-7 Downloads
Marek Gruszczyński
Assessment of Energy-Related Technological Shocks Within a CGE Model for the Polish Economy pp. 9-45 Downloads
Michal Antoszewski
Międzynarodowy handel usługami polskich przedsiębiorstw pp. 47-67 Downloads
Łukasz Matuszczak
Polityka klastrowa a działalność innowacyjna przedsiębiorstw pp. 69-86 Downloads
Katarzyna Kładź-Postolska
Ocena ratingowa a koszt obsługi długu publicznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2005–2017 pp. 87-109 Downloads
Paweł Tobera
Nadzór korporacyjny a efektywność kosztowa banków notowanych na GPW pp. 111-133 Downloads
Emilia Klepczarek
The Dynamics of Unemployment in Poland from 1992 to 2017 pp. 135-149 Downloads
Andrzej Pisulewski

2018, issue 4

Czy niski udział płac w PKB prowadzi do stagnacji? Hipoteza niedostatecznego popytu konsumpcyjnego pp. 5-34 Downloads
Adam Koronowski
Wpływ potencjalnych zmian składników popytu finalnego na gospodarkę Polski. Analiza na podstawie modelu WM-1 pp. 35-50 Downloads
Aleksander Welfe and Piotr Karp
Rynek pracy w modelu nowej syntezy neoklasycznej ze sztywnościami płac nominalnych pp. 51-92 Downloads
Przemysław Włodarczyk
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy kraju goszczącego pp. 93-124 Downloads
Czesława Pilarska
Job Expectations of Millennials in Poland, Germany and Chile pp. 125-153 Downloads
Jacek Miroński and Małgorzata Gawlik
Czynniki makroekonomiczne a spłacalność kredytów konsumpcyjnych pp. 155-177 Downloads
Marcin Sztaudynger
Should the Government Provide Jobs for Everyone? Societal Expectations and Their Impact on Labour Market Institutions and Outcomes pp. 179-210 Downloads
Michał Pilc

2018, issue 3

Od regionu do terytorium – reinterpretacja znaczenia przestrzeni w procesach rozwoju gospodarczego pp. 5-22 Downloads
Aleksandra Nowakowska
Zaufanie w gospodarce współdzielenia pp. 23-48 Downloads
Katarzyna Czernek, Dagmara Wójcik and Paweł Marszałek
Wpływ polityki fiskalnej na PKB w krajach Unii Europejskiej spoza strefy euro pp. 49-74 Downloads
Agata Szymanska
Determinanty transakcyjnej rezerwy płynności w spółkach giełdowych w Polsce pp. 75-102 Downloads
Fryderyk Mirota and Natalia Nehrebecka
Konwergencja i nierówności dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej pp. 103-124 Downloads
Agnieszka Baer-Nawrocka
Determinants of E-Commerce Turnover in Europe: Consumer Protection Matters pp. 125-141 Downloads
Tamara Bińczak, Filip Kaczmarek and Jakub Rybacki

2018, issue 2

Determinanty i implikacje poszerzania strefy euro. Kwestia polska pp. 5-28 Downloads
Grzegorz Kołodko and Marta Postuła
Nowe uwarunkowania polityczne i ekonomiczne przystąpienia przez Polskę do strefy euro pp. 29-47 Downloads
Witold Małecki
Kolejny etap ewolucji koncepcji i praktyki regulacji ekonomicznej pp. 49-72 Downloads
Andrzej Szablewski
Implications of Transitory and Permanent Changes in Tax Rates for Poland pp. 73-97 Downloads
Janusz Jabłonowski
Mechanizmy decyzyjne w przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych pp. 99-128 Downloads
Elżbieta Duliniec
Efektywność i skuteczność studiów doktoranckich w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce pp. 129-159 Downloads
Łukasz Brzezicki and Piotr Pietrzak
Efektywność funkcjonowania urzędów wojewódzkich w Polsce w ujęciu nieparametrycznym pp. 161-179 Downloads
Szczepan Figiel, Jacek Michalak and Anna Rutkowska

2018, issue 1

Editorial pp. 5-8 Downloads
Marek Gruszczyński
Prawa ceteris rectis w ekonomii pp. 9-31 Downloads
Lukasz Hardt
The Evolution of the Economic Man. From Homo Oeconomicus to Homo Moralis pp. 33-57 Downloads
Aneta Kargol-Wasiluk, Anna Wildowicz-Giegiel and Marian Zalesko
Crowdfunding - zjawisko, problemy, regulacja pp. 59-86 Downloads
Maria Lissowska
International Aspects and Challenges of Digital Transformation pp. 87-102 Downloads
Marta Götz, Małgorzata Bartosik-Purgat and Barbara Jankowska
Tendencje zmian cen na światowym rynku ropy naftowej po 2000 roku pp. 103-135 Downloads
Robert Socha and Piotr Wdowiński
Determinanty wydatków na zdrowie w gospodarstwach domowych w Polsce pp. 137-157 Downloads
Błażej Łyszczarz
Tworzenie jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej pp. 159-181 Downloads
Maciej Czaplewski
Page updated 2021-01-15