EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

UPP Monograph Series

From University of Primorska Press
Series data maintained by Alen Jezovnik ().

Access Statistics for this book series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Analiza turisticnega povprasevanja izbranih izvornih trgov Slovenije Downloads
Helena Nemec Rudez
Aplikacija metodologije casovnih serij na primeru turisticnih cen Downloads
Sergej Gricar and Stefan Bojnec
Dark Tourism. Post-WWI Destinations of Human Tragedies and Opportunities for Tourism Development: Proceedings of International Workshop Downloads
Anton Gosar, Miha Koderman and Mariana Rodela
Dejavniki uspesnosti managementa znanja Downloads
Roberto Biloslavo and Mirela Kljajic-Dervic
Diskurz marketizacije javnega visokosolskega izobrazevanja skozi casopisne clanke Downloads
Armand Faganel and Anita Trnavcevic
Higher Education in Slovenia: Analysis of Demand Downloads
Žiga Čepar
HISTUR mostre – exhibitions Downloads
Tomi Brezovec
Innovative Marketing for Coastal Destinations Downloads
Miha Lesjak (ed.), Aleksandra Brezovec (ed.) and Helena Nemec Rudež
Inovativnost kot kljucni dejavnik uspesnosti podjetja Downloads
Doris Gomezelj Omerzel
Kategorizacija nastanitvenih obratov Downloads
Maja Uran Maravic
Nacrtovanje organizacijske politike ob vkljucevanju zunanjega izvajanja dejavnosti Downloads
Klemen Kavcic and Klemen Boncina
Novel Food Consumption Downloads
Gabriel Lagunes Martínez and Stefan Bojnec
Overcoming the Crisis: Economic and Financial Developments in Asia and Europe Downloads
Stefan Bojnec, Josef C. Brada and Masaaki Kuboniwa
Poti v zaposljivost Downloads
Marija Rok
Potovalna dejavnost v sodobnem okolju Downloads
Helena Nemec Rudez
Sandwich Management Downloads
Sergej Gricar, Barbara Rodica and Stefan Bojnec
Slovenian Researchers at the Crossroads: Analysis and Proposal of Actions to Encourage Greater Efficiency of Scientific Research Activities Downloads
Mitja Ruzzier, Bostjan Antoncic, Elizabeta Zirnstein, Peter Fatur, Tine Nagy, Luka Sesel, Urska Zelic, Peter Slovsa and Spela Stres
Soustvarjanje v turizmu Downloads
Helena Nemec Rudez
Spodbujanje ruralnega turizma Downloads
Gorazd Sedmak, Dora Smolcic Jurdana, Tina Kociper and Tanja Planinc
Spremljanje in primerjava dosezkov hrvaskih in slovenskih hotelov Downloads
Gordana Ivankovic and Mateja Jerman
Spremljanje vedenja turistov Downloads
Emil Juvan, Doris Gomezelj Omerzel and Maja Uran Maravic
Strategic Alliances Between Independent Film Distributors Downloads
Ursa Teslic Coz and Stefan Bojnec
Strateski aspekti upravljanja turistickom destinacijom Downloads
Gorazd Sedmak and Almir Pestek
Subvencije v tehnolosko opremo in uspesnost podjetij Downloads
Sabina Zampa and Stefan Bojnec
Trajnostno upravljanje s pitno vodo v predelovalni dejavnosti Downloads
Melita Moretti and Mirko Markic
Turizem in management Downloads
Katarina Music, Tina Kociper and Marijana Sikosek
Ugotavljanje kakovosti storitev v splosnih knjiznicah Downloads
Igor Podbreznik and Stefan Bojnec
UNESCO forum Downloads
Ales Gacnik
Upravljanje raznolikosti v slovenskih in tujih podjetjih Downloads
Tanja Kosi, Bojan Nastav and Primoz Dolenc
Validacija in verifikacija vsezivljenjskega ucenja Downloads
Marija Rok
Vpliv deleznikov na razvoj nevladnih izobrazevalnih organizacij Downloads
Bojan Mevlja and Klemen Kavcic
Page updated 2017-10-06
Sorted by Name