EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

EY International Congress on Economics II (EYC2015), November 5-6, 2015, Ankara, Turkey

From Ekonomik Yaklasim Association
Bibliographic data for series maintained by Ozan Eruygur ().

Access Statistics for this working paper series.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


407: Türkıye Tarımsal Sermaye Stoğunun Hesaplanması Ve İBBS2 Bölgelerıne Dağıtılması Üzerine Bır Çalışma Downloads
Ozan Eruygur and Mustafa Can Küçüker
406: İktisadi Düşüncenin İzleğinde Piketty’i Değerlendirmek Downloads
Gülenay Baş Dinar
310: Doğrudan Etki Ve Öncelik İlkeleri Çerçevesinde Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Ve İktisadi Liberalizm Downloads
Önder Karagözlü
305: Okun Kanunu ve Stokastik Trend Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye’de İstihdam Yaratmayan Büyümenin Dinamikleri Downloads
Banu Tanrıöver and Burhan Biçer
304: The Impact of Innovative New Economy Products on Market Competition: Competition Might Decrease Downloads
Arzdar Kiracı
299: Maliye Politikasının Ekonomik Aktivite Üzerinde Yaratması Muhtemel Etkilere Mali Konsolidasyonlar Bağlamında Bir Bakış Downloads
Hale Kırmızıoğlu
297: Saving: Pool or Residual? Downloads
Gokcer Ozgur
296: Macroeconomic Imbalances and the Eurozone Crisis: The Impact of Credit Expansion on Asset Prices Downloads
Gokcer Ozgur and Emel Memiş
295: Examining Utility Function of “Happiness” Indicator in the Context of Economic Growth and Income Inequality Downloads
Asuman Çukur
293: Financial Development, Capital Accumulation, Productivity and Growth: The Turkish Case Downloads
Seyit Cilasun, Burcu Dinçergök and Mustafa İsmihan
292: Küresel Kriz Sürecinde Değişen Para Politikası: Türkiye Örneği Downloads
N. Hande Sevgi and Nejat Coşkun
291: Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörleri İhracat Talep Fonksiyonu Downloads
Büşra Akın and Kübra Önder
288: A Comparative Analysis of Poverty Status Between Genders in Rural Areas of Turkey Downloads
Mehmet Uğur and Tuğçe Uğur
287: Yoksulluğun Çok Boyutluluğu ve Türkiye İçin Çok Boyutlu Bir Yoksulluk Ölçümü Downloads
Mehmet Uğur
286: How Important Are Nominal Shocks For Real Exchange Rate Fluctuations? Evidence From Inflation Targeting Emerging Market Economies Downloads
Mehmet Ekinci, Fatma Erdem and Zübeyir Kılınç
285: Mapping the Educational Attainment in Turkey Downloads
Alpay Filiztekin and Burhan Karahasan
284: The Return of Fiscal Activism and Distinguishing the Effects of Fiscal Policy Tools Downloads
İbrahim Ünalmış
283: Public Debt and Growth: An Empirical Investigation Downloads
Duygu Canbek
280: Booze and Women: Gendering Labor Market Outcomes of Secular Consumption Patterns in a Muslim Society Downloads
F. Kemal Kızılca
279: Effects of Redistributive Policies on Income Distribution: An Intertemporal CGE Analysis Downloads
Aykut Yakut
278: A Gravity Model of Virtual Water Flows: The Case of Turkey Downloads
Elif Akbostancı, Serap Turut Asik and Gül Tunç
275: Political Economy of Middle-Income Trap Concept Downloads
Semih Gökatalay
273: Remittances as counter-cyclical output stabilizers in the WAEMU Downloads
Ermal Hitaj
272: Türk Rekabet Politikasının Etkinliği Üzerine Değerlendirmeler ve Daha Etkin Bir Rekabet Politikası İçin Öneriler Downloads
Volkan Gürsel
271: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ekonomilerde Dışa Açıklık ve Gelir Dağılımı İlişkisi Downloads
Onur Oğuz
268: Türkiye’de Finansal Entegrasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkisi Downloads
Esra Cebeci
267: Do Institutions Shape Fiscal Policy? Panel Evidence Downloads
Saima Nawaz and Muhammad Idrees Khawaja
266: Unemployment Hysteresis and Structural Change in Europe Downloads
Kurmaş Akdoğan
265: The Causes of Gender Inequality in College Education in Turkey Downloads
M. Kadir Doğan and Tolga Yuret
263: Why Foreign Aid Failed In Sub-Saharan Africa Downloads
Abdow Bashir Ismail
260: Globalization, Chinese Imports, and Skill Premia in a Small Open Economy Downloads
Selva Baziki
258: The Investigation Of Recent Trends In Turkish Current Account Downloads
Hasan Cömert, Umut Unal and Gökay Yüksel
257: Implicit Asymmetric Exchange Rate Intervention under Inflation Targeting Regimes Downloads
Ahmet Benlialper, Hasan Cömert and Nadir Öcal
256: Crude Oil Price Pass-Through to Domestic Prices in Turkey: Asymmetric Nonlinear ARDL Approach Downloads
Harun Öztürkler, Fatih Demir and Serhat Yılmaz
255: An empirical study on Party Switching in Turkey Downloads
Bilge Ozturk Goktuna and Gülen Derya Zayim
254: Türkiye’nin Tarım Ürünleri Ticaretinin Belirleyicileri Downloads
Abreg Çelem and Alper Güzel
253: The Impact of Monetary Policy on Credit Growth: Evidence from Firm Level Micro Data Downloads
Arif Oduncu and Fatih Altunok
252: The Inflationary Effects of Fiscal Policy in Turkey: Evidence from a SVAR Model Downloads
Ayşe Ertuğrul
250: Tarım Kredilerinin Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkisi Downloads
Hacı B. Işık, Efe Can Kılınç and Onur Bilgin
249: Okun Kanununun Geçerliliğinin OECD Ülkeleri İçin Test Edilmesi Downloads
Hacı B. Işık, Efe Can Kılınç and Nazan Şahbaz Kılınç
248: Revisiting Okun’s law for Europe Downloads
Tarkan Çavuşoğlu
247: Tarımda Rekabet Edebilirlik ve Bölgesel Düzeyde Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişimin İncelenmesi Downloads
H. Ozan Eruygur and Taylan Kıymaz
246: Döviz Kuru Değişimi ve İthal Mallarının İç Fiyatlara Geçiş Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Downloads
Nicat Gasım, Hatice Armutçuoğlu and Hakan Kahyaoğlu
244: Dünya ile Türkiye’deki Tarımsal Ürün Fiyatları Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi – Kriz ve Kuraklık Etkileri Downloads
Taylan Kıymaz
243: Modeling the determinants of Agriculture: an assessment and a report of Albania’s current situation with a future perspective Downloads
Zoela Dimo
241: Yoksulluk Tuzaklarını Yeniden Düşünmek Downloads
Murat Tiryakioğlu
240: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sabit İkame Esneklikli Üretim Fonksiyonu’nun Tahmini Downloads
Mehmet Songur
239: Türkiye Elektrik Tüketimi Öngörüsü ve Bu Kapsamda Geliştirilebilecek Politika Önerileri Downloads
Murat Mahmutoğlu and Fahriye Öztürk
237: Piketty's Marx Or Das Capital For The Twenty First Centiury: All That Is Solid Melts Into Air? Downloads
Eren Ahmet
236: Nitelik Uyarlanmış Beşeri Sermaye Hesaplaması: Ülkelerarası Bir Çalışma Downloads
Devran Şanlı
Page updated 2024-06-11
Sorted by number, numeric