EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Working Papers

From University of Aarhus, Aarhus School of Business, Department of Management
The Aarhus School of Business, Fuglesangs Allé 4, DK-8210 Aarhus V, Denmark.
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Helle Vinbaek Stenholt ( this e-mail address is bad, please contact ).

Access Statistics for this working paper series.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2009-1: Literature Review of Enterprise Systems Research Using Institutional Theory: Towards a Conceptual Model Downloads
Per Svejvig
2008-2: Towards Understanding
Erik Maaløe
2008-1: What is CSR? - a review of different theoretical perspectives and case studies of Cheminova and Systematic Downloads
Claus Aagaard, Dion Angelo Valente and Morten Rasmussen
2007-5: Modes of Explanation Downloads
Erik Maaløe
2007-4: Plan, pegepind og situeret handling. Tavs og situeret viden i IT-udvikling Downloads
Anders Lau Mandsholm
2007-3: Rettigheder uden pligter, mål uden formål, velfærd uden omtanke - en kritisk vurdering af Socialdemokraternes og Regeringens forslag til velfærds- og kvalitetsreform Downloads
Verner C. Petersen
2007-2: Distortions of modern management theory - and an attempt to correct them Downloads
Verner C. Petersen
2007-1: Modes of Interpretation Downloads
Erik Maaløe
2006-5: MBTI - distorted reflections of personality? Downloads
Verner C. Petersen
2006-4: The Ship of Fools - a society of selfish individuals Downloads
Verner C. Petersen
2006-3: Mod et balanceret arbejdsbegreb Downloads
Steffen Korsgaard
2006-2: Uddannelse i Entrepreneurship - Universiteternes nye udfordring. En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer Entrepreneurship Education - the New Challenge Facing the Universities. A framework for understanding and development of entrepreneurial university communities Downloads
Per Blenker, Poul Dreisler and John Kjeldsen
2006-1: Overvejelser om forbrugerpolitik fra markedslogik og egeninteresse til informeret og ansvarlig selvregulering Downloads
Verner C. Petersen
2005-13: The otherworldly view of economics - and its consequences Downloads
Verner C. Petersen
2005-12: The Impact of Entry and Competition by Open Source Software on Innovation Downloads
Jürgen Bitzer and Philipp Schröder
2005-11: Effects of foreign presence and affiliate control on the productivity of domestic companies in a transition economy: the case of Polish manufacturing 1993-2002 Downloads
Konrad Pawlik
2005-10: Are Patents used to Suppress Useful Technology?
John Howells
2005-9: Konstruktionen af "ingroup"-strukturer i en koreansk virksomhed - skabelsen af den harmoniske familie? Downloads
Charlotte Jonasson and Jakob Lauring
2005-8: Hverdagsstrategier i charterturismen: En antropologisk analyse af turistproduktets udvikling på Gran Canaria Downloads
Jakob Lauring
2005-7: The export intensity of foreign affiliates in transition economies - the importance of the organization of production Downloads
Jørgen Ulff-Møller Nielsen and Konrad Pawlik
2005-6: Export performance of MNE affiliates in Polish Manufacturing: 1993-2002. A study on knowledge mandate, transfer and absorption Downloads
Konrad Pawlik
2005-5: How knowledge transfer and absorption impact on the profitability of foreign affiliates in Transition Economy? The case of Poland: 1993-2002 Downloads
Konrad Pawlik
2005-4: Increasing role of foreign capital in Polish economy since 1993 Downloads
Konrad Pawlik
2005-3: Inward FDI and credit constraints in the CEEC Downloads
Aleksander Rutkowski
2005-2: Coming to Terms' & 'Truth Downloads
Erik Maaløe
2005-1: EN UNDERSØGELSE AF UDDANNELSE I ENTREPRENEURSHIP - ET STUDIE AF FIRE DANSKE UNIVERSITETSMILJØER Downloads
Kenneth Stenkjær Pedersen, Helle Maibom Færgemann, John Kjeldsen, Poul Dreisler and Per Blenker
2004-13: Emergent Strategisk Ledelse - vejen frem…? Beskrivelse og analyse af emergent strategisk ledelse som teoretisk ledelsesbegreb og praktisk ledelsesværktøj Downloads
Frank Radich, Anders Drejer and Louis Printz
2004-12: Forskellige teoretiske opfattelser af innovation over tid - inden for eller uden for virksomheden? Downloads
Anders Drejer
2004-11: STRATEGIC SCANNING AND LEARNING IN THE NEW COMPETITIVE LANDSCAPE – A LEARNING APPROACH Downloads
Anders Drejer
2004-10: En undersøgelse af uddannelse i entrepreneurship - et studie af fire udenlandske universitetsmiljøer
Poul Dreisler, Per Blenker, John Kjeldsen and Helle Færgemann
2004-9: In Case of Case Research Downloads
Erik Maaløe
2004-8: Coming to Terms - on language, induction, deduction and our uncertain grasp of realities
Erik Maaløe
2004-7: Innovation and the Organisation of Technical Expertise and Work Downloads
John Howelss
2004-6: Academic entrepreneurship - an oxymoron?
Sannie Fisker
2004-5: Internationalisering og organisationsudvikling gennem udstationering - et casestudie
Jakob Lauring
2004-4: Mangfoldighedsledelse i Danmark - en undersøgelse af konkrete fordele og komplikationer ved tilstedeværelsen af kulturel mangfoldighed
Jakob Lauring
2004-3: Emerging organisations – An experiment to investigate the emergence of an organisation
Björk Sigurgeirsdóttir, Ingibjörg Sigursardóttir, Jelle Wichman and Lotte Gydesen
2004-2: Truth - A Concept of Imagination with Many Faces
Erik Maaløe
2004-1: En diskussion af strategiteoriens udvikling - i går, i dag, i morgen
Anders Drejer and Louis Printz
2003-9: Ledelse og selvorganiserende praksis
Christian Hansen
2003-8: Forretningsudvikling - defineret og set i sin rette kontekst
Anders Drejer
2003-7: SOCIAL CAPITAL IN ORGANIZATIONS – BEYOND STRUCTURE AND METAPHOR Downloads
Christian Waldstrøm
2003-6: Metaforer, organisationer og værdier Downloads
Christian Hansen
2003-5: The management of innovation and patterns in technological development
John Howells
2003-4: Innovation and the exploitation of intellectual property law
John Howells
2003-3: Financial techniques, institutions and innovation
John Howells
2003-2: COMPETITION DERIVED FROM INNOVATION AS A SUBSTITUTION THREAT
John Howells
2003-1: Praktiske øvelser med udgangspunkt i fangernes dilemma Downloads
Poul Bonde Jensen
2002-2: The Innovator's dilemma revisited. The Home Communication Concept (HCC)
Arne Stjernholm Madsen and John Ulhøi
2002-1: Linking: Modern Societies, Entrepreneurship and Networks. And, Presenting Two Methods to Evaluate Networks
Henrik Knudsen
2001-5: Leadership and Management Theories Revisited Downloads
Mona Toft Madsen
2001-4: Gender Differences and Informal Networks in a Scandinavian Context Downloads
Christian Waldstrøm
2001-3: Eco-economic theory building: Implications for researching small and medium-sized enterprises Downloads
Aharon Factor
2001-2: Informal Networks in Organizations - A literature review Downloads
Christian Waldstrøm
2001-1: Trends and patterns in contemporary management in smaller companies: The Danish Perspective Downloads
John Ulhøi and Henning Madsen
2000-8: Efter 1990'ernes miljøledelse - hva' så? Downloads
John Ulhøi and Páll M. Rikhardsson
2000-7: Making the leap of faith - part 2: From modern management to spirited, value-based leadership
Verner C. Petersen
2000-6: Industrial Symbiosis in an Extended Perspective Downloads
Inger Bojsen Nehm and John Ulhøi
2000-5: Making the leap of faith. Part 1. From hierarchy to self-organization
Verner C. Petersen
2000-4: Technological competition, creative destruction and the competitive process
John Howells
2000-3: Identity, Space and Politics: The Europeanization Process Between Necessity and Personal Choice. A case study of the Danish and the Italian Customs Administration Downloads
Patrizia Venturelli Christensen
2000-2: Containing the runaway logic - from voices of concern to responsible entrepreneurship
Verner C. Petersen
2000-1: The response of old technology incumbents to technological competition - Does the sailing ship effect exist?
John Howells
Page updated 2024-07-16
Sorted by number, 4d-year left