EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Working Papers

From Uppsala University, Department of Business Studies
Department of Business Studies, Uppsala University, Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden.

Bibliographic data for series maintained by Sune Karlsson ().

Access Statistics for this working paper series.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2000:2: Some critical notes on learning in the Uppsala internationalization process model Downloads
Mats Forsgren
2000:1: Buying abroad: the case of inward internationalisation processes Downloads
Benjamin Ståhl
1999:6: På resa i Försäkringsland: en rapport från Trygg-Hansa/SEB Downloads
Mikael Gidhagen
1999:5: Invandrarföretag i Sverige: avknoppning och nätverksstrategier Downloads
Akram Bassam
1999:4: Relationshantering i försäkringsmarknadsföring: fem företags erfarenheter Downloads
Mikael Gidhagen
1999:3: Some notes on subsidiary network embeddedness and its effects on the multinational corporation Downloads
Ulf Andersson
1999:2: Some sources of action theory for organization research Downloads
Bo Anderson
1999:1: Ekonomprogrammets allmänna internationella inriktning: utökad studiegång och kapacitetsutnyttjande: kullen ht -93: studenternas fördelning över ekonomiska ämnen Downloads
Lars Frimanson
1998:5: Uncertainty in cooperation between service buyers and sellers Downloads
Kent Eriksson, D. Deo Sharma and Lars Silver
1998:4: Insurance marketing: services and relationships Downloads
Mikael Gidhagen
1998:3: Mutual commitment and experiential knowledge in international business relationships Downloads
Sylvie Chetty and Kent Eriksson
1998:2: Bank managers on developing customer relations Downloads
Kent Eriksson and Jan Mattsson
1998:1: Consumer behavior and the media: a loosely coupled network Downloads
Amjad Hadjikhani
1997:2: A note on the criticisms against the internationalization process model Downloads
Amjad Hadjikhani
1997:1: Bilder av akademin Downloads
Carin B. Eriksson
1996:6: MNCs differ - and so do subsidiaries Downloads
Cecilia Pahlberg
1996:5: Change in organizations: a critique of the dominant assumptions of identity and determinacy Downloads
Hans Hasselbladh
1996:3: Capital budgeting procedures: experiences from major Swedish groups Downloads
Esbjörn Segelod
1996:2: A note on the survey of practice in divisionalized groups Downloads
Esbjörn Segelod
1996:1: Learning through grafting in ventures in new areas Downloads
Esbjörn Segelod
1995:8: Business network connections and the atmosphere of dyadic business relationships Downloads
Désirée Blankenburg Holm and Jan Johanson
1995:7: Förebilder för en svensk personbilsindustri?: utvecklingen i USA och Storbritannien fram till 1939 Downloads
Nils Kinch
1995:6: Business & nonbusiness actors in a turbulent environment Downloads
Amjad Hadjikhani and Gunnar Sjögren
1995:5: Några aspekter på förverkligandet av PAL-reformen inom sjukvården Downloads
Konstantin Lampou and Sven Letvall
1995:4: The capital budgeting manual Downloads
Esbjörn Segelod
1995:3: Resource allocation in divisionalized groups: a survey of major Swedish groups Downloads
Esbjörn Segelod
1995:2: Cultural differences and problems in HQ-subsidiary relationships in MNCs Downloads
Cecilia Pahlberg
1995:1: Att väcka den som sover: om identitet och ledarskap på en anestesi- och intensivvårdsklinik Downloads
Charlotta Levay
1994:8: Management research: a fragmented adhocracy? Downloads
Lars Engwall
1994:7: The inter-connectedness of bonds in buyer-seller relationships: the case of bank servies Downloads
Carl G. Thunman and Nazeem Seyed-Mohamed
1994:6: Mercury's messengers: Swedish business graduates in practice Downloads
Lars Engwall, Elving Gunnarsson and Eva Wallerstedt
1994:5: The invisible hand shaking the visible hand: bank organization in a deregulated environment Downloads
Lars Engwall
1994:4: Degree of integration in some Swedish MNCs Downloads
Ulf Andersson and Mats Forsgren
1994:3: Technology licensing to the Korean coal power generation market: the case of the Swedish multinational enterprise ABB Carbon and its main competitors Downloads
Joong-Woo Lee
1994:2: Förutsättningar för en svensk personbilsindustri: en redogörelse för debatten 1925 Downloads
Nils Kinch
1994:1: Från individspecifika till kulturella föreställningar i organisationer: några synpunkter utifrån ett kognitivt perspektiv Downloads
Konstantin Lampou
1993:15: "Att tillverka på Volvovis": Assar Gabrielsson om Volvos konkurrenskraft Downloads
Nils Kinch
1993:14: The road from dreams of mass production to flexible specialization: American influences on the development of the Swedish automobile industry 1920-1939 Downloads
Nils Kinch
1993:13: Riksdagens behandling av biltullar 1924-1927 Downloads
Nils Kinch
1993:12: Strategisk planering, snabbt fotarbete eller strategisk illusionskonst: om strategier i skolans värld Downloads
Nils Kinch
1993:11: Identitetsuppfattningar: varför och hur skall de studeras? Downloads
Carin Eriksson Lindvall
1993:10: Project marketing and changing relationship Downloads
Amjad Hadjikhani
1993:9: Några aspekter på landstingens tolkning av chefsöverläkarreformen Downloads
Konstantin Lampou and Håkan Bengtsson
1993:8: The development of a strategic position in the Korean industrial turbine networks: a case of the Swedish multinational enterprise ABB Stal Downloads
Joong-Woo Lee
1993:7: Hur formas den skandinaviska ledarstilen? Downloads
Staffan Furusten and Nils Kinch
1993:6: The role of the intermediary in international business relationships: theoretical framework Downloads
Virpi Havila
1993:5: Intermediary and role expectations in international business relationships Downloads
Virpi Havila
1993:4: Bridge over troubled water Downloads
Lars Engwall, Eva Wallerstedt and Staffan Furusten
1993:3: Do entrants evaluate barriers to entry and, if so, how? Downloads
Esbjörn Segelod
1993:1: Managing customer relationships: organizational evolution in the IT firms Downloads
Annalisa Tunisini
Page updated 2024-05-23
Sorted by number, 4d-year left