EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Ekonomista

2021 - 2024

From Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Tomasz Kwarcinski ().

Access Statistics for this journal.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2024, issue 1

Od redaktora naczelnego pp. 5-6 Downloads
Marian Gorynia
The false start of disinflation – evidence from the major European economies pp. 7-23 Downloads
Jakub Rybacki, Marcin Klucznik and Dawid Sułkowski
An investigation of the interlinkages between green growth dimensions, the energy trilemma, and sustainable development goals: Evidence from G7 and E7 economies pp. 24-53 Downloads
Lejla Terzić
Similar or different? A comparison of Austrian and feminist economics pp. 54-72 Downloads
Alicja Sielska, Arkadiusz Sieroń and Ryszard Kubisz
Przemiany systemów pieniężnych – od kruszcu do walut cyfrowych pp. 73-92 Downloads
Paweł Marszałek
Recenzja książki Bazylego Czyżewskiego i Łukasza Kryszaka Sustainable Agriculture Policies for Human Well-Being. Integrated Efficiency Approach, Springer Nature Switzerland AG 2022, ss. 256 pp. 93-96 Downloads
Karolina Pawlak
Recenzja książki pt. Procesy konwergencji i dywergencji w Europie. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Borowcowi, pod redakcją Ewy Pancer-Cybulskiej, Bernadety Baran i Ewy Szostak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2022, ss. 190 pp. 97-99 Downloads
Ireneusz Jaźwiński
Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w świetle osiągnięć Claudii Goldin pp. 100-114 Downloads
Baha Kalinowska-Sufinowicz

2023, issue 4

Poziom i zróżnicowanie regionalne PKB Polski w okresie międzywojennym pp. 349-367 Downloads
Witold Orłowski
Rozwój w ujęciu współczesnej ekonomii ewolucyjnej pp. 368-386 Downloads
Anna Wziątek-Kubiak
Integracja rynków ubezpieczeniowych – przykład krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej pp. 387-402 Downloads
Marzanna Lament and Sławomir Bukowski
Rational altruism vs. moral foundations: What drives Polish youth to help Ukrainian refugees? pp. 429-453 Downloads
Tomasz Kwarciński, Iana Okhrimenko and Katarzyna Ostasiewicz
Recenzja książki pt. „System z Bretton Woods i jego dziedzictwo. Od pieniądza złotego do cyfrowego” pod redakcją Ryszarda Bartkowiaka, Janusza Ostaszewskiego i Zbigniewa Polańskiego (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022) pp. 454-458 Downloads
Marek Dąbrowski
Czesław Skowronek, "Sytuacja finansowa polskiego sektora przedsiębiorstw. Wybór artykułów opublikowanych w latach 2000-2022", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2022, 416 ss pp. 459-462 Downloads
Bogumiła Mucha-Leszko and Magdalena Kąkol
Claudia Goldin – jak historia służy wyjaśnieniu nierówności na współczesnym rynku pracy pp. 463-470 Downloads
Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

2023, issue 3

The soundness of returning to manufacturing through the lens of productivity accounting pp. 253-274 Downloads
Dariusz Kotlewski
Going digital and intangible: intangible investments effects on a company’s success pp. 275-294 Downloads
Eva Erjavec
Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce – cele i uwarunkowania efektywności działania pp. 295-314 Downloads
Katarzyna Szarzec
Ewolucja kapitalizmu a idea naturalnego porządku ekonomicznego pp. 315-332 Downloads
Bogusław Fiedor
Rozważania wokół książki Stanisława Czai i Bogusława Fiedora Oblicza polskiego etatyzmu gospodarczego pp. 333-340 Downloads
Piotr Szymaniec and Lech Kurowski
Recenzja monografii: Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności, red. Marian Gorynia, Joanna Kuczewska i Alojzy Z. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2022 (245 s.) pp. 341-343 Downloads
Adam Ambroziak

2023, issue 2

The new protectionism between the USA and China and international trade policy amid worldwide geopolitical turbulence pp. 125-151 Downloads
Puślecki Zdzisław
Determinanty posiadania samochodu w Polsce: wyniki modelowania w ujęciu przestrzennym w latach 2005 i 2019 pp. 152-173 Downloads
Robert Kudłak, Wojciech Kisiała and Bartłomiej Kołsut
Sektorowe zróżnicowanie efektu interwału akcji spółek z GPW w dobie pandemii COVID-19 pp. 174-194 Downloads
Bartłomiej Lisicki
Kontrowersje wokół wpływu nowoczesnych technologii na zatrudnienie i bezrobocie pp. 195-216 Downloads
Łukasz Arendt and Eugeniusz Kwiatkowski
Systemy dodatkowego oszczędzania na starość. Przesłanki, cele i znaczenie ekonomiczne pp. 217-244 Downloads
Barbara Błaszczyk
Recenzja książki Dariusza Kiełczewskiego Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju – między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną pp. 245-248 Downloads
Bogusław Fiedor

2023, issue 1

Od redaktora naczelnego pp. 5-6 Downloads
Marian Gorynia
Jerzy Wilkin (1947-2023). Ekonomista i filozof, badacz wsi pp. 8-13 Downloads
Łukasz Hardt and Dominika Milczarek-Andrzejewska
The shock of war: do trade relations impact the reaction of stock markets to the Russian invasion of Ukraine? pp. 14-27 Downloads
Katarzyna Czech, Michał Wielechowski and Richard Barichello
Declared non-buyers of organic food: A study of young British and Polish consumer profiles pp. 28-50 Downloads
Aleksandra Kowalska, Julia Wojciechowska-Solis, Milena Bieniek, Monika Ratajczyk and Louise Manning
Introducing the open innovation model in Polish biopharmaceutical companies: major drivers and barriers pp. 51-77 Downloads
Małgorzata Runiewicz-Wardyn and Joanna Lesniowska
Experiments in Modern Economics – Expansion and Technological and Institutional Innovations in the U.S pp. 78-101 Downloads
Beata Woźniak-Jęchorek
Grzegorza W. Kołodko Świat w matni. Czwarta część trylogii oraz Wojna i pokój - lektura w czasie trudnym pp. 102-116 Downloads
Marek Ratajczak
Anna Matuszczak: Ewolucja kwestii agrarnej a środowiskowe dobra publiczne, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2020 pp. 117-119 Downloads
Józef Zegar

2022, issue 4

Witold Kwaśnicki (1952–2022) Ekonomista, liberał, człowiek pp. 414-416 Downloads
Mateusz Machaj
Does minimum wage affect inflation? pp. 417-436 Downloads
Aleksandra Majchrowska
The Role of Pension Funds on Capital Market Growth in the New EU Member States pp. 437-454 Downloads
Gazmore Rexhepi and Burim Gashi
What we know and what we do not know about social security finance and macroeconomic stabilization? Evidence from EU countries pp. 455-483 Downloads
Alina Klonowska and Barbara Pawełek
Jak powiązać prywatyzację i rozwój filara kapitałowego w systemie emerytalnym – propozycja pp. 484-508 Downloads
Aleksander Grad, Jakub Karnowski and Andrzej Rzońca
Opowieść o kapitalizmie inwigilacji. Zapiski na marginesie pp. 509-525 Downloads
Anna Ząbkowicz
Konrad Raczkowski, Friedrich Schneider, Joanna Węgrzyn (2020). Ekonomia Systemu podatkowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (401 s.) pp. 526-531 Downloads
Czesław Skowronek
Konferencja jubileuszowa z okazji 60-lecia Instytutu Ekonomii Międzynarodowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 18 listopada 2021 roku pp. 532-533 Downloads
Elena Pawęta
Komunikat Sądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2022 roku pp. 534-534 Downloads
Jerzy Wilkin

2022, issue 3

Alfred Edward Janc (1951–2021) pp. 283-289 Downloads
Krzysztof Waliszewski
Wpływ wyborów politycznych na ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pp. 290-306 Downloads
Marek Szymański and Grzegorz Wojtalik
Determinants of the Agricultural Budget in Poland in the Light of Its Relation to GDP and State Budget Expenditure pp. 307-325 Downloads
Andrzej Czyżewski, Ryszard Kata and Anna Matuszczak
Fair Trade a nowa rzeczywistość pocovidowa trzeciej dekady XXI w pp. 326-348 Downloads
Magdalena Śliwińska
Znaczenie wybranych aspektów umiędzynarodowienia szkoły wyższej w opinii nauczycieli akademickich pp. 349-366 Downloads
Dorota Teneta‑Skwiercz
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego i jej miary pp. 367-390 Downloads
Janina Kotlińska, Helena Żukowska, Maria Zuba‑Ciszewska, Anna Mizak and Anna Krawczyk‑Sawicka
Polemika do artykułu: S. Stępień, J. Polcyn, M. Borychowski, Determinanty zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce („Ekonomista”, 2021, nr 1) pp. 391-395 Downloads
Szczepan Figiel
Odpowiedź na polemikę pp. 396-401 Downloads
Sebastian Stępień, Michał Borychowski and Jan Polcyn
Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię, Janina Godłów‑Legiędź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 204 pp. 402-407 Downloads
Marek Ratajczak

2022, issue 2

Od redaktora naczelnego pp. 139-139 Downloads
Marian Gorynia
Jerzy Osiatyński (1941–2022) pp. 140-150 Downloads
Aleksander Sulejewicz
Jedna trzecia wieku posocjalistycznej transformacji ustrojowej pp. 151-171 Downloads
Grzegorz Kołodko
Czynniki emocjonalne ograniczające inwestycje w europejskich krajach OECD pp. 172-189 Downloads
Adam Noga, Andrzej Koźmiński, Katarzyna Piotrowska and Krzysztof Zagórski
Selected Models of Institutional Change in Theory and Practice pp. 190-212 Downloads
Jakub Sukiennik, Sławomir Czetwertyński and Marcin Brol
Pandemia COVID‑19 z perspektywy finansów – przenikanie się świata realnego i wirtualnego pp. 213-234 Downloads
Jan Solarz and Krzysztof Waliszewski
Przesłanki za wykorzystaniem rachunkowości wzrostu gospodarczego w badaniu specjalizacji regionalnych pp. 235-258 Downloads
Dariusz Kotlewski
Wokół strategii rozwoju rolnictwa w Polsce (na marginesie książki J.S. Zegara Zarys długookresowej strategii rozwoju rolnictwa w Polsce ) pp. 259-271 Downloads
Andrzej Czyżewski
Piotr Urbanek: Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym. Teorie, instytucje, efektywność (rec. Bogusław Fiedor) pp. 272-277 Downloads
Bogusław Fiedor

2022, issue 1

O ekonomii normatywnej i pozytywnej w perspektywie założenia o chaotyczności zjawisk ekonomicznych pp. 7-22 Downloads
Michał Mrowiec
The Impact of Supply Bottlenecks on Investment Efficiency pp. 23-40 Downloads
Jan Sztaudynger and Jan Sztaudynger
Expenditure of Poland’s Agricultural Budgets in the Context of Selected Macroeconomic Relations pp. 41-66 Downloads
Andrzej Czyżewski, Ryszard Kata and Anna Matuszczak
Scientific Achievements of Economic Academic Workers in Poland: Bibliometric Analysis pp. 67-93 Downloads
Jakub Kubiczek, Wojciech Derej and Angelika Kantor
Choosing a Field of Education: Signaling, Mismatch, and Equilibrium Shifting pp. 94-113 Downloads
Joanna Franaszek
Empiryczna rewolucja. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 2021 r.: David Card, Joshua Angrist, Guido Imbens pp. 114-126 Downloads
Dominik Buttler
Polska w Unii Europejskiej – od stowarzyszenia do piętnastoletniego członkostwa. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, pod redakcją naukową A.A. Ambroziaka i A.D. Szypulewskiej-Porczyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 644 pp. 127-134 Downloads
Bogumiła Mucha-Leszko and Czesław Skowronek
Page updated 2024-06-07