EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Istanbul Business Research

2018 - 2019

Current editor(s): Seda Tolun Tayali

From Istanbul University Business School
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Ertugrul YASAR ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 48, issue 1, 2019

The main aim of this study is determining which consumption motives and personal and social factors affect organic food buying decisions. Ajzen’s Planned Behavior Theory (TPB) is used to explain consumers’ organic food selection behaviors. In addition, the moderating role of uncertainty about organic foods and the mediating role of the price of organic foods were tested. Data were gathered via a survey of consumers of organic foods in Turkey. The research model was tested by Structural Equation Modeling (SEM) via Smart PLS3. The findings showed that consumptions motives of healthiness, easiness, mood, and convenience-price of organic foods motivate consumers to buy organic foods. In addition, environmental concern and negative emotions influence on attitudes towards organic foods and purchase intentions. On the other hand, subjective norms and self-monitoring do not influence attitudes towards organic foods and subsequent purchase intentions. Uncertainty has a moderating effect on the relationship between attitudes and purchase intentions whereas price has no mediating effect on the relationship between attitudes and purchase intentions pp. 1-35 Downloads
Sevtap Ünal, F. Görgün Deveci̇ and Tuğba Yildiz
Individualized HR Practices and Idiosyncratic Deals (I-Deals) and the Expected Positive Individual and Organizational Outcomes pp. 36-63 Downloads
Eda Çalişkan and Alev Torun
Bu araştırmanın temel amacı, yöneticilerin göstermiş olduğu stratejik liderlik davranışlarının çalışanlarda oluşan kurumsal itibar algısı üzerindeki etkisinde kurumsal sosyal sorumluluğun (KSS) rolünü incelemektir. Araştırmada, 2016 yılında Trabzon’da faaliyet gösteren üç özel hastanede görev yapan 517 çalışandan anket tekniği ile veri toplanmıştır ve bu veriler uygun analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda yöneticilerin stratejik liderlik davranışlarının çalışanların kurumsal itibar algısını olumlu yönde etkilediği ve KSS faaliyetlerinin stratejik liderlik ile kurumsal itibar arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü üstlendiği belirlenmiştir pp. 64-83 Downloads
Seda Kizil and Atılhan Nakti̇yok
Türkiye Konut Piyasasında Etkinlik Analizi pp. 84-112 Downloads
Esra Alp and Ünal Seven
The Impact of Underground Economy on the Sustainability of Tax Policy in Turkey pp. 113-143 Downloads
İsmail Kaban and Mustafa Gül
Çokuluslu Şirketlerin Doğrudan Yabancı Yatırım Yer Seçiminde Sektör Taşıma Kapasitesinin Gerekliliği pp. 144-159 Downloads
Çiğdem Baskici and Yavuz Erci̇l

Volume 47, issue 2, 2018

A Qualitative Look into Gendered Entrepreneurship in Turkey pp. 105-123 Downloads
Duygu SECKIN Halac and Tutku SECKIN Celik
Risk and Return Characteristics of Islamic Indices: An Empirical Approach pp. 124-153 Downloads
Mevlüt Camgöz, K. Ahmet Köse and Belkıs Seval
Enflasyon ve Kredi Faizleri Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin Fisher Hipotezi Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Türkiye Uygulaması (2002-2018) pp. 154-182 Downloads
Hakan Telçeken and Süleyman Deği̇rmen
Fama-French Çok Faktör Varlık Fiyatlama Modellerinin Performanslarının Karşılaştırılması: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama pp. 183-207 Downloads
Güler Aras, İlhan Çam, Bilal Zavalsiz and Serkan Keski̇n
The Impact of Underground Economy on the Sustainability of Tax Policy in Turkey pp. 208-232 Downloads
Çiğdem Başfirinci and Mustafa Altintaş
Kaymakamların Algılanan Liderlik Tarzı Çalışanların İş Tatminini Etkiliyor mu? Ampirik Bir Çalışma pp. 233-258 Downloads
Mehmet Nasih Tağ and Duygu Hidiroğlu

Volume 47, issue 1, 2018

Integrating Individual Strategies in the Job Demands-Resources Theory pp. 5-32 Downloads
Evangelia Demerouti
Talaşlı İmalat Sektöründe Nesnelerin İnterneti ve Anlık Veri Analizi Yöntemleri Kullanarak Üretim Etkinliğinin Artırılması pp. 33-45 Downloads
Can Aydin and Bahadır Aktaş
Türk Sermaye Piyasasında Kuşaklar Arasında Yatırımcı ve Portföy Farklılıkları pp. 46-63 Downloads
Aysel Gündoğdu and Şaban Çeli̇k
Mobil Uygulamalarda Oyunlaştırma Kabulünün Tüketicilerin Tutumuna ve Kullanım Niyetlerine Olan Etkisinin Belirlenmesi pp. 64-87 Downloads
Bahman Huseynli and Zehra Bozbay
Keeping up with the Joneses – the Effect of Individual Cultural Values on Conspicuous Consumption pp. 88-100 Downloads
Aslıhan Kiymalioğlu, Eyyüp Yaraş and Duygu AYDIN Ünal
Page updated 2019-10-28