EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Acta Informatica Pragensia

2012 - 2019

Current editor(s): Editorial Office

From University of Economics, Prague
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2019, volume 2019, issue 2

Digitally-Powered Human Resource Management: Skills and Roles in the Digital Era pp. 72-87 Downloads
Anastasiia Mazurchenko and Kateřina Maršíková
Analysis of Biometric Data Under the General Data Protection Regulation (Analýza biometrických údajů v kontextu obecného nařízení o ochraně osobních údajů) pp. 88-111 Downloads
Ján Matejka, Soňa Matochová and Josef Prokeš
A Probe Survey of Bitcoin Transactions Through Analysis of Advertising in an On-Line Discussion Forum pp. 112-131 Downloads
Zoltan Ban, Jan Lansky, Stanislava Mildeova and Petr Tesar

2019, volume 2019, issue 1

A Case Study of RFID Technology Application for Protection of Computing Technology Against Theft and Users’ Tendency to Bypass the Protection (Případová studie využití technologie RFID pro zabezpečení výpočetní techniky proti odcizení a tendence uživatelů obcházet zabezpečení) pp. 4-17 Downloads
Dušan Brodani
Data Mining from the Banking Sector´s Data (Dolovanie dát z bankového sektora) pp. 18-37 Downloads
Anna Biceková and Ľudmila Pusztová
Automatic Assistance for Blind People in Electrical Engineering and Informatics (Automatická asistencia pre nevidiacich ľudí pri práci v oblasti elektrotechniky a informatiky) pp. 38-65 Downloads
Milan Hudec

2018, volume 2018, issue 2

A Users’ Awareness Study and Influence of Socio-Demography Perception of Anti-Phishing Security Tips pp. 138-151 Downloads
Abdul Orunsolu, Omorinola Afolabi, Simon Sodiya and Adio Akinwale
Review of Latent Dirichlet Allocation Methods Usable in Voice of Customer Analysis pp. 152-165 Downloads
Lucie Sperkova
Cryptocurrency (Kryptoměny) pp. 166-167 Downloads
Petr Tesař

2018, volume 2018, issue 1

Analyzing Social Media Data for Recruiting Purposes pp. 4-21 Downloads
Lucie Böhmová and David Chudán
Problems with IPv6 Implementation (Problémy zavádění IPv6) pp. 22-39 Downloads
Vladimír Nulíček
Classification and Evaluation of Cloud-Based Testing Tools: The Case Study of Web Applications’ Security Testing pp. 40-57 Downloads
Martin Lněnička and Jan Čapek
Data Mining from Open Fiscal Data (Dolování z otevřených dat o rozpočtech a výdajích) pp. 58-73 Downloads
David Chudán, Vojtěch Svátek, Jaroslav Kuchař and Stanislav Vojíř
An Overview of Approaches Evaluating Intelligence of Artificial Systems (Přehled přístupů k vyhodnocování inteligence umělých systémů) pp. 74-103 Downloads
Ondřej Vadinský
Paraconsistent Many–Valued Logic in GUHA Framework pp. 104-111 Downloads
Esko Turunen
"Vlček's Seminars" About Systems Approaches – Topics 2016/2017: Technological Gluttony, GIS in Transportation and Current Approaches to Scientific Publishing („Vlčkovy semináře“ o systémových přístupech – témata 2016/2017: technologické obžerství, GIS v dopravě a současné způsoby vědeckého publikování) pp. 112-123 Downloads
Veronika Vlčková
Development of Acta Informatica Pragensia Journal and Acknowledgement to Reviewers pp. 124-131 Downloads
Stanislava Mildeová, Zdeněk Smutný and Michal Doležel

2017, volume 2017, issue 2

Definition of Business Rules Using Business Vocabulary and Semantics pp. 100-113 Downloads
Roman Hypský and Jitka Kreslíková
A Lightweight Anti-Phishing Technique for Mobile Phone pp. 114-123 Downloads
Abdul Abiodun Orunsolu, Misturah Adunni Alaran, Adeleke Amos Adebayo, Sakiru Oluyemi Kareem and Ayobami Oke
HACS: A Hybrid Framework for Continuous Flexible and Controlled Architecting pp. 124-137 Downloads
Bentlemsan Khadidja, Bennouar Djamel, Tamzalit Dalila and Hidouci Khaled Walid
Modelling the Effects of a Predictable Money Supply of Bitcoin (Modelování efektů předvídatelné měnové zásoby Bitcoinu) pp. 138-161 Downloads
Jakub Jedlinský and Ingeborg Němcová
Influence of Non-Linearity on Selected Cryptographic Criteria of 8x8 S-Boxes (Vliv nelinearity na vybraná kryptografická kritéria 8x8 S-boxů) pp. 162-173 Downloads
Petr Tesař
Analysis of the Survey Results About University Students' Perception of Benefits of Supporting E-Learning Education (Analýza výsledkov prieskumu vnímania prínosov podporného e-learningové vzdelávania univerzitných študentov) pp. 174-187 Downloads
Michal Stričík and Monika Čonková
The Emergence and Historical Development of Informatics and Computing Disciplines in Selected European Countries and the USA (Ustavení a historický vývoj informatiky a počítačových disciplín ve vybraných evropských zemích a v USA) pp. 188-229 Downloads
Zdeněk Smutný and Michal Doležel
The 25th European Conference on Information Systems (ECIS 2017) (Dvacátá pátá evropská konference o informačních systémech (ECIS 2017)) pp. 230-235 Downloads
Michal Doležel

2017, volume 2017, issue 1

Project as a System and its Management (Projekt jako systém a jeho řízení) pp. 4-19 Downloads
Jiří Skalický, Jiří Vacek, Marek Čech and Martin Januška
Bitcoin System pp. 20-31 Downloads
Jan Lánský
Methods for Project Tracking in Creative Environment (Metody sledování projektu v kreativním prostředí) pp. 32-59 Downloads
Eva Šviráková
Systems Approach to Scientific Investigation in Informatics (Systémový přístup k vědeckému zkoumání v informatice) pp. 60-69 Downloads
Stanislava Mildeová and Martin Dalihod
Founder and Pioneer of Systems Theory Ludwig von Bertalanffy: 45th Anniversary of His Death (Zakladatel a průkopník teorie systémů Ludwig von Bertalanffy: Na paměť 45. výročí úmrtí) pp. 70-73 Downloads
Branislav Lacko
Transcendental Dimension of the Reality and Systems (Transcendentální rozměr skutečnosti a systémy) pp. 74-85 Downloads
Miloš Vítek
System Approach in RIPRAN Method (Systémový a procesní přístup v metodě RIPRAN) pp. 86-93 Downloads
Branislav Lacko

2016, volume 2016, issue 2

PETA: Methodology of Information Systems Security Penetration Testing pp. 98-117 Downloads
Tomáš Klíma
Analysis of Cryptocurrencies Price Development pp. 118-137 Downloads
Jan Lánský
A DSL-based Approach to Product Derivation for Software Product Line pp. 138-143 Downloads
Nesrine Lahiani and Djamal Bennouar
Identification of the QRS Complex in the ECG (Identifikácia QRS komplexu v EKG zázname) pp. 144-161 Downloads
Martin Paralič
Evaluation of Cloud Computing Hidden Benefits by Using Real Options Analysis pp. 162-179 Downloads
Pavel Náplava
Information Framework of Critical Infrastructure (Informační rámec kritické infrastruktury) pp. 180-191 Downloads
Stanislava Mildeová, Antonín Dvořák and Pavel Zahradníček
Electronic Payments Profitability Extent Model pp. 192-207 Downloads
Rudolf Vohnout, Zora Říhová and Iva Dostálková
"Vlček Seminars" About the System Approaches at CTU in Prague ("Vlčkovy semináře" o systémových přístupech na ČVUT v Praze) pp. 208-217 Downloads
Veronika Vlčková

2016, volume 2016, issue 1

Intelligent Building with the Assistance for Blind People (Inteligentné budovy s asistentom pre nevidiacich) pp. 4-17 Downloads
Milan Hudec
Lean Startup and Lean Canvas Using for Innovative Product Development (Využití metody Lean Startup a nástroje Lean Canvas pro vývoj inovativního produktu) pp. 18-33 Downloads
Alena Buchalcevová and Tomáš Mysliveček
A Solution to the Square-Rectangle Problem Within the Framework of Object Morphology pp. 34-45 Downloads
Zbyněk Šlajchrt
Conceptual Agent-Based Model for Optimal Power Utilization in Wireless Sensor Networks pp. 46-55 Downloads
Olumide S. Adewale, Ojonukpe S. Egwuche and Samuel A. Oluwadare
Cloud Computing Governance Lifecycle pp. 56-71 Downloads
Soňa Karkošková and George Feuerlicht
Business Rules Definition for Decision Support System Using Matrix Grammar pp. 72-81 Downloads
Eva Zámečníková and Jitka Kreslíková
Predatory Journals, Piracy and New Models of Publishing Scientific Articles (Predátorské časopisy, pirátství a nové modely publikování odborných článků) pp. 82-91 Downloads
Zdeněk Smutný

2015, volume 2015, issue 3

It Leaks More Than You Think: Fingerprinting Users from Web Traffic Analysis pp. 206-225 Downloads
Xujing Huang
Security Measures in Automated Assessment System for Programming Courses pp. 226-241 Downloads
Jana Šťastná, Ján Juhár, Miroslav Biňas and Martin Tomášek
Practice of Digital Forensic Investigation in the Czech Republic and ISO/IEC 27037:2012 (Praxe digitálního forenzního vyšetřování v České republice a norma ISO/IEC 27037:2012) pp. 242-257 Downloads
Jaromír Veber, Zdeněk Smutný and Ladislav Vyskočil
Modification of Steganographic Algorithm Using LSB and a Set of Stegomedia (Modifikácia steganografického algoritmu využívajúceho LSB použitím množiny stegomédií) pp. 258-275 Downloads
Branislav Madoš and Mária Feková
A Fine-Grained Data Access Control System in Wireless Sensor Network pp. 276-287 Downloads
Boniface K. Alese, Sylvester O. Olatunji, Oluwatoyin C. Agbonifo and Aderonke F. Thompson
Using of Sound-Based Communication in the Process of Malware Distribution without Connectivity to Network Services (Využitie komunikácie na báze zvuku v distribúcii škodlivého softvéru bez prístupu k sieťovým službám) pp. 288-301 Downloads
Ján Hurtuk
Verifiable Distribution of Material Goods Based on Cryptology pp. 302-309 Downloads
Radomír Palovský
Android Access Control Extension pp. 310-317 Downloads
Anton Baláž, Branislav Madoš and Michal Ambróz
A Few Ideas for Creating Passwords (Několik myšlenek k tvorbě hesel) pp. 318-325 Downloads
Petr Strossa and Radomír Palovský
Security Management - Systems Approach (Bezpečnostní management - systémový přístup) pp. 326-335 Downloads
Milan Kný
Selected Trends of the Cybercrime (Vybrané trendy kybernetické kriminality) pp. 336-348 Downloads
Josef Požár

2015, volume 2015, issue 2

AHP Model for the Big Data Analytics Platform Selection pp. 108-121 Downloads
Martin Lněnička
Proposal of Decision-making Model Using the DeLone and McLean's Information System Success Model Together with the AHP pp. 122-139 Downloads
Radek Němec and František Zapletal
Measures of quality of process models created in BPMN (Míry kvality procesních modelů vytvořených v notaci BPMN) pp. 140-153 Downloads
Radek Hronza, Josef Pavlíček and Pavel Náplava
Color Mapping on Common Use-Cases in a Web Application (Mapování barev na typické případy užití ve webové aplikaci) pp. 154-173 Downloads
Jiří Hradil and Vilém Sklenák
Modified Ishikawa Diagram as a Tool for Knowledge-Mapping of Agronomic Practices (Modifikovaný Ishikawa diagram jako nástroj znalostního mapování agronomických postupů) pp. 174-181 Downloads
Petr Kedaj and Josef Pavlíček
Predatory Open Access Publishers and other Dangers to Today's Scientific Community (Predátorští vydavatelé s otevřeným přístupem k obsahu a další nebezpečí pro současnou vědeckou komunitu) pp. 182-200 Downloads
Zdeněk Smutný and Václav Řezníček

2015, volume 2015, issue 1

Current State of Agile Methodologies Worldwide and in the Czech Republic (Současný stav používání agilních metodik ve světě a v ČR) pp. 4-17 Downloads
Martin Tománek
Measures of Quality in Business Process Modelling (Míry kvality v procesním modelování) pp. 18-29 Downloads
Radek Hronza, Josef Pavlíček, Richard Mach and Pavel Náplava
Generated Report of the ORD BORM Model pp. 30-43 Downloads
Jakub Tůma, Marek Pícka and Petr Hanzlík
Context Sources and their Processing in Company Security pp. 44-51 Downloads
Libor Měsíček
Evaluation of Web GIS Applications and their Development Tools Using AHP (Hodnocení Web GIS aplikací a nástrojů pro jejich tvorbu pomocí AHP) pp. 52-63 Downloads
Miroslav Pásler
Traffic Accident, System Model and Cluster Analysis in GIS (Dopravní nehoda, systémový model a shluková analýza v prostředí GIS) pp. 64-79 Downloads
Veronika Vlčková and Pavel Hrubeš
Influence of Organization Management on Systems of Performance Measurement and Management Control pp. 80-89 Downloads
Zora Říhová
Usability of Public Administration Electronic Forms (Použitelnost elektronických formulářů veřejné správy) pp. 90-101 Downloads
Miloslav Hub and Michal Chudoba
Page updated 2020-05-25