EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Acta Oeconomica Pragensia

2004 - 2019

Current editor(s): Klára Šimůnková

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2019, issue 3-4, 2019

Experimental Use Of a Market-Based Approach to the Efficient Allocation of Resources within the Government Budget pp. 3-16 Downloads
Vladimír Štípek
Insolvency Forecasting through Trend Analysis with Full Ignorance of Probabilities pp. 17-30 Downloads
Tomáš Poláček and Markéta Kruntorádová
Value Preferences and Frustration in the Workplace pp. 31-44 Downloads
Martina Glaserová
Family Business - Sustainability Model pp. 45-60 Downloads
Petr Svoboda
Crisis Management Process - A Literature Review and a Conceptual Integration pp. 61-77 Downloads
Veronika Vašíčková
Public Transport - Effectivity of Costs and a Specific Case Description pp. 78-84 Downloads
Ondřej Prchal
A Discussion Paper on Accounts Payable Ratio pp. 85-94 Downloads
Cenap Ilter
Bernard Bolzano - Utopian Visionary pp. 95-104 Downloads
Pavel Sirůček and Jaroslav Šetek

Volume 2019, issue 2, 2019

Higher earnings in large firms? Employer size-wage relation in the Czech Republic pp. 3-20 Downloads
Diana Bílková
Hybrid Orientation of Organizational Identity and Its Relation to Particular Organizational Components pp. 21-37 Downloads
Miloslava Hiršová, Lenka Komárková and Petr Pirožek
Financial performance of eponymous firms in the Czech Republic pp. 38-48 Downloads
Ondřej Machek, Martin Machek and Michele Stasa
Inflation and devaluation effects on financial statements: The case of Turkey in 2018 pp. 49-61 Downloads
Cenap Ilter
The Importance of Competency Model Development pp. 62-71 Downloads
Aija Staškeviča

Volume 2019, issue 1, 2019

Early Defect Detection Using Clustering Algorithms pp. 3-20 Downloads
Blanka Bártová and Vladislav Bína
Macroeconomic Cycle Made Visible in Real Terms as Protection against Asset Illusion pp. 21-31 Downloads
Uwe Bergold
Labels Referring to Czech Origin pp. 32-49 Downloads
Martina Korecká
Performance Myopia: The Effect of Pay-For-Performance Incentives on Exploration and Coordination pp. 50-69 Downloads
Věra Králová and Pavel Král
The Relationship between Strategy and Competitiveness in Breweries - A Pilot Study pp. 70-88 Downloads
Iveta Musilová

Volume 2018, issue 4, 2018

PRE-PACKED INSOLVENCIES pp. 3-11 Downloads
Tereza Voráčková, Alexandr Potůček, Filip Sýkora and Jaroslav Schönfeld
Unemployment and economic growth: Is there a relationship in the European Union? pp. 12-29 Downloads
Milen Velev
The Minimum Wage in the Neoclassical and the Behavioural Labour Market Theory pp. 30-41 Downloads
Dagmar Brožová
VALUE ADDED TAX IN REORGANISATION pp. 42-50 Downloads
Václav Žalud and Jan Králíček
Radovan Richta - The Predecessor of the Club of Rome and the 4.0 Vision pp. 51-61 Downloads
Pavel Sirůček and Zuzana Džbánková

Volume 2018, issue 3, 2018

Economic Growth and Health Dynamics with Government Subsidies for Healthcare pp. 3-23 Downloads
Wei-Bin Zhang
HOW TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESS CONTRIBUTES TO GDP GROWTH - THE CASE OF SELECTED EUROPEAN ECONOMIES pp. 24-34 Downloads
Lejla Terzić
Does an Attractive Pension Product Design Sell by Itself? The Experience of the Czech Republic pp. 35-46 Downloads
Jiří Šindelář and Michal Erben
EUROPEAN INDUSTRIES CUSTOMER CENTRICITY ROADMAP STAGE - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ASPECT pp. 47-69 Downloads
Milomir Vojvodic and Christian Hitz
Strategic Philanthropy: Literature Review pp. 70-89 Downloads
Klára Kubíčková

Volume 2018, issue 2, 2018

New Layout of the Main Network in the Vysočina Region pp. 3-23 Downloads
Martin Černý, Jaroslav Jánský and Ondřej Prchal
THE IMPACT OF MICROFINANCE ON ENTREPRENEURSHIP IN KYRGYZSTAN pp. 24-40 Downloads
Kadyrbek Sultakeev, Kamalbek Karymshakov and Burulcha Sulaimanova
MASS MEDIA COMMUNICATION & COMPANIES' MARKET POSITION: THE CASE OF THE CZECH MORTGAGE MARKET pp. 41-55 Downloads
Daria Gunina, Michal Novák, Tomáš Kincl and Lenka Komárková
POLICY IMPLICATION OF PRICE COLLUSION IN A DUOPOLY MARKET WITH DIFFERENTIATED PRODUCTS pp. 56-67 Downloads
Doriani Lingga and Damiana Simanjuntak
Cyberspace: Global Public Goods? pp. 68-82 Downloads
Gabriela Žáková

Volume 2018, issue 1, 2018

Editorial pp. 3-4 Downloads
Jindřich Špička
Time series forecasting with a prior wavelet-based denoising step pp. 5-24 Downloads
Milan Bašta
IMPLEMENTATION OF THE REFERENCE CLASS FORECASTING METHOD FOR PROJECTS IMPLEMENTED IN A CHEMICAL INDUSTRY COMPANY pp. 25-33 Downloads
Renata Walczak and Tomasz Majchrzak
SURVIVAL ANALYSIS AS A TOOL FOR BETTER PROBABILITY OF DEFAULT PREDICTION pp. 34-46 Downloads
Michal Rychnovský
The Role of Technological Change in Income Inequality in the United States pp. 47-66 Downloads
Elena Deskoska and Jana Vlčková
Nobel Prize Laureate in Economics 2017 pp. 67-72 Downloads
Pavel Sirůček and Zuzana Džbánková

Volume 2017, issue 4, 2017

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: A GRANGER CAUSALITY ANALYSIS pp. 3-12 Downloads
Ly-Pham ThiMinh, Hieu LeMinh and Phung-Tran ThiPhi
The Impulsiveness of the Roma Minority, the Czech Majority and the Psychological, Demographic, and Socioeconomic Correlations (IMPULZIVITA ROMŮ A ČECHŮ A JEJÍ PSYCHOLOGICKÉ, DEMOGRAFICKÉ A SOCIOEKONOMICKÉ KORELÁTY) pp. 13-38 Downloads
Petr Houdek and Nina Rybáková
The Competitiveness of Nations: Development of the Theoretical Basis and the Most Competitive Country in the World in 2016 (Konkurenceschopnost zemí: vývoj teoretického pojetí a nejkonkurenceschopnější země světa za rok 2016) pp. 39-58 Downloads
Eliška Kačírková
European Deposit Insurance and the Bank Resolution System: An Opportunity to Extend the Single Resolution Mechanism (Evropský systém pojištění vkladů a řešení krizí bank: příležitost k rozšíření jednotného mechanismu pro řešení krizí) pp. 59-76 Downloads
Lukáš Marek
Half-Forgotten Personalities of Economic Thought - A. Toffler (ZAPOMENUTÉ POSTAVY EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ - A. TOFFLER) pp. 77-86 Downloads
Pavel Sirůček
Čtvrtá průmyslová revoluce a společnost 5. 0 pp. 87-92 Downloads
Pavel Sirůček

Volume 2017, issue 3, 2017

Strategic Forces in the Czech Brewing Industry from 1990-2015 pp. 3-38 Downloads
Stanislav Tripes and Jiří Dvořák
National Economic Analysis of Agricultural and Church Restitutions in the Czech Republic (Národohospodářská analýza zemědělských a církevních restitucí v ČR) pp. 39-56 Downloads
Karel Zeman
Tax Enforcement of Execution and Insolvency Proceedings (Vymáhání daňových nedoplatků exekucí a insolvenčním řízením) pp. 57-67 Downloads
Tomáš Kouba
Global Public Goods: The Case for the Global Earth Observation System of Systems (Globální veřejný statek na příkladu Systému systémů globálního pozorování Země) pp. 68-83 Downloads
Miloslav Machoň
Half-Forgotten Personalities of Economic Thought - J. K. Galbraith (Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení - J. K. Galbraith) pp. 84-92 Downloads
Pavel Sirůček
Book Review (Knižní recenze: Učebnice makroekonomické analýzy - povinná literatura nejen pro studenty ekonomie) pp. 93-97 Downloads
Ondřej Šíma

Volume 2017, issue 2, 2017

International Trade Students' Stereotypes (Stereotypy studentů mezinárodního obchodu) pp. 3-16 Downloads
Kamila Matysová
A Model of Donor Behaviour in the Czech Republic (Model dárcovského chování v České republice) pp. 17-33 Downloads
Marie Hladká and Vladimír Hyánek
Debt Relief in the Czech Republic - Analysis of Income, Overall Debt and Creditor Structure of the Debtors (Oddlužení v České republice - příjmy dlužníků, výše jejich dluhu a struktura věřitelů) pp. 34-44 Downloads
Jan Hospodka, Ondřej Buben, Jiří Šimůnek and Monika Randáková
Measuring of National Competitiveness - Comparative Analysis of Visegrad Countries, Germany and Austria in Modified Porter's SD Model and 9F Model (Měření národní konkurenceschopnosti - komparace výsledků zemí V4, Německa a Rakouska v Porterově SD modelu a 9F modelu) pp. 45-69 Downloads
Marta Nečadová
Real Interest Rate Channel from the Point of View of Chosen Theories of Investment (Kanál reálné úrokové míry z pohledu vybraných teorií investic) pp. 70-84 Downloads
Lukáš Kučera
Monetary Integration in the 1960s (Európska menová integrácia v šesťdesiatych rokoch 20. storočia) pp. 85-97 Downloads
Miriam Jankalová and Radoslav Jankal
Half-Forgotten Personalities of Economic Thought - J. C. L. S. Sismondi (Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení - J. Ch. L. S. Sismondi) pp. 98-106 Downloads
Pavel Sirůček
Martin Mandel a Jaroslava Durčáková: Mezinárodní finance a devizový trh pp. 107-108 Downloads
Jiří Fárek

Volume 2017, issue 1, 2017

Industrial Policy of BRICS Countries as an Instrument of State Capitalism (Průmyslová politika zemí BRICS jako nástroj státního kapitalismu) pp. 3-21 Downloads
Martina Jiránková
Cash in the Czech Republic: Trend Analysis 2003-2015 (Oběživo v České republice: analýza vývojových trendů 2003-2015) pp. 22-35 Downloads
Zbyněk Revenda
Analysis of the Sustainable Growth Indicator in the Area of Climate Change from the Point of View of Europe 2020 Strategy Performance (Analýza indikátoru udržitelného rozvoje v oblasti klimatických změn z hlediska plnění strategie Evropa 2020) pp. 36-50 Downloads
Dagmar Blatná
Causality Illusion and Overconfidence in Predicting (Quasi)Stochastic Financial Events (Iluze kauzality a nadměrná důvěra ve schopnost predikce (kvazi)náhodných finančních událostí) pp. 51-63 Downloads
Petr Houdek, Petr Koblovský, Jan Plaček and Luboš Smrčka
Economic Rationality in the Ultimatum Game (Ekonomická racionalita ve hře Ultimatum) pp. 64-78 Downloads
Jan Fiala, Oldřich Starý, Helena Fialová, Adéla Holasová and Martina Fialová
Half-Forgotten Personalities of Economic Thought - O. R. Lange (Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení - O. R. Lange) pp. 79-88 Downloads
Pavel Sirůček
Page updated 2024-05-18