EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Academic Review of Humanities and Social Sciences

2018 - 2019

Current editor(s): Cevat Bilgin

From Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Yıldırım / Bursa, Turkey.

Bibliographic data for series maintained by Cevat Bilgin ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2, issue 3, 2019

KONUTTA ALTERNATİF FİNANS YÖNTEMİ OLARAK TASARRUFA DAYALI FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ pp. 224-235 Downloads
Mehmet Yazıcı
TÜRKİYE’NİN D-8 ÜLKELERİNE İHRACAT POTANSİYELİNİN ANALİZİ: PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI pp. 236-255 Downloads
Ayberk Şeker
BULGARİSTAN’DAN GERÇEKLEŞEN DIŞA GÖÇÜN ÜLKEYE SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ pp. 279-296 Downloads
Mustafa Demir

Volume 2, issue 2, 2019

DİJİTAL ORTAMDA YAPILAN REKLAM HARCAMALARINA YÖNELİK ALGILAMALARIN TÜKETİCİ-MARKA BAĞLILIĞI BOYUTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ pp. 88-108 Downloads
Dilaysu Çınar
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TÜRK HİZMET İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE MODEL ÖNERİSİ VE TARTIŞMA pp. 144-167 Downloads
Emre Bilgiç

Volume 1, issue 3, 2018

OTTOMAN TRADE RELATIONS IN THE 19th CENTURY pp. 120-129 Downloads
Anar Muradov
A CANONICAL CORRELATION APPROACH IN DETERMINING GROWTH & DEVELOPMENT AND SOCIAL INCLUSION LINKAGES pp. 130-146 Downloads
Sera Şanlı

Volume 1, issue 2, 2018

LAFFER EĞRİSİ İÇİN UYGULAMALI BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ pp. 84-99 Downloads
Handan Kaynar Bilgin
KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL DİNAMİKLERİ AÇISINDAN TÜKETİM pp. 100-109 Downloads
Hülya Eker

Volume 1, issue 1, 2018

OSMANLI DEVLETİNDE MODERN DÖNÜŞÜM EVRELERİNİN KAMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ pp. 1-16 Downloads
Ersel Kiraz
ÜNIVERSİTE ÖĞRENCiLERiNiN YAŞAM ANLAMI DÜZEYLERiNiN FARKLI DEĞiŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESi pp. 5-61 Downloads
Hümeyra Saraç, Aslı Nur İpek and Fadile Zeynep Çavuş
ULUSLARARASI TİCARETTE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU: TÜRKİYE İÇİN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ pp. 17-30 Downloads
Cevat Bilgin
FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ pp. 31-49 Downloads
Nihal Altun
Page updated 2020-03-29