EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Academic Review of Humanities and Social Sciences

2018 - 2020

Current editor(s): Cevat Bilgin

From Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Yıldırım / Bursa, Turkey.

Bibliographic data for series maintained by Cevat Bilgin ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 3, issue 2, 2020

ETİK PROBLEM OLARAK KURUMLARDA ÖRGÜTSEL KAYIRMACILIK pp. 212-244 Downloads
Mehmet Yazici and Serhat Can
MACRON VE SARKOZY'NİN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ KONUSUNDA SÖYLEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ pp. 245-266 Downloads
Tevfik Karpuzcu
AÇIK KAYNAK İSTİHBARATINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜNÜN ANALİZİ pp. 267-296 Downloads
Elif Ti̇ryaki̇ and Barış Özdal
STRATEJİK YÖNETİM ENSTRÜMANLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ pp. 297-314 Downloads
Kaya Ağin
PORTER ELMAS MODELİ BOYUTLARININ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ULUSLARARASI PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİNE ETKİSİ pp. 315-349 Downloads
Mehmet Sağlam
HUKUKİ YÖNDEN KARŞILIKSIZ ÇEK KAVRAMININ ANALİZİ pp. 350-372 Downloads
Ali Sedat Uluğ
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE DEĞİŞİME DİRENÇ ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME pp. 373-402 Downloads
Utku Tevfik Güleç
MANAGING THE RELATIONSHIP BETWEEN ECRM AND ONLINE CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY IN DIGITAL B2C MARKET; CASE OF TURKISH FASHION COMPANIES pp. 403-418 Downloads
Ashinyi Ateghang Ni̇coli̇ne and Burçin Kaplan
THE ADOPTED MODEL IN THE INSTITUTIONAL ADMINISTRATION OF ZAKAH IN KANO STATE, NIGERIA pp. 419-435 Downloads
Nasir Abdulhameed
MÜKEMMELİYETÇİLİK İLE ÖFKE ARASINDAKİ İLİŞKİDE AKILDIŞI İNANÇLARIN ARACI ROLÜ pp. 436-446 Downloads
Gülşen Karaman, Fatıma Nurefşan Yumuşak and Erdi Bahadir
FİYAT VE YÜKSEK KALİTE ODAKLI TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARI İLE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: SİGORTACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ARASINDA BİR ARAŞTIRMA pp. 447-465 Downloads
Ertuğrul Köse
THE LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN AIRLINE TRANSPORT, EXPORT VOLUME AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM USA pp. 466-482 Downloads
Funda Yağar Egi̇lmez
TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK pp. 483-499 Downloads
Emre Feyzi Çolakoğlu
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARININ ÜRETİM VE NAKİT YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI pp. 500-516 Downloads
İ̇sa Demi̇rkol, İ̇mdat Köksal and Ali Çi̇çek

Volume 3, issue 1, 2020

THE STRUCTURAL ADJUSTMENT PROGRAM (SAP) AND THE POLICY TRANSFORMATION IN TANZANIA pp. 1-15 Downloads
İbrahim Keski̇n and Moh’d Juma Abdalla
EVALUATION OF THE FOREIGN POLICY DEVELOPMENTS OF THE DEMOCRATIC PARTY PERIOD IN TURKISH POLITICAL LIFE pp. 16-35 Downloads
Hasan Acar
SİBER UZAY’DA ÜSTÜNLÜK MÜCADELESİ; AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE RUSYA FEDERASYONU pp. 36-58 Downloads
Osman Gi̇rgi̇n
GELENEKSEL VE POST-MODERN SİYASİ TEMSİL YÖNTEMLERİ: BİR KARŞILAŞTIRMA pp. 59-71 Downloads
Melek Kaymaz Mert
İSLAM GELENEĞİNE GÖRE YÖNETİCİLERİN VE LİDERLERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER pp. 72-96 Downloads
Nilüfer Rüzgar
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE IN NIGERIA AND ITS DETERMINANTS: THE CASE OF NATIONAL HEALTH INSURANCE SCHEME pp. 97-111 Downloads
Olukemi Grace Adebola
ÖRGÜTLERDE MÜKEMMELLİK YAKLAŞIMI OLARAK ALTI SİGMA pp. 112-124 Downloads
Kaya Ağin
ASSESSMENT OF ISTANBUL GRAND AIRPORT (IGA) AS A GLOBAL CARGO BASE BY THE TOPSIS METHOD pp. 125-138 Downloads
Murat Düzgün
ENTREPRENEURSS DECISION PROCESSES ON A NEW BUSINESS INVESTMENT: FEASIBILITY STUDY IN LONDON FLOWER INDUSTRY pp. 139-160 Downloads
Yusuf Gezer and Said Kingir
DETERMINANTS OF EGYPTIAN ARAB INTER-INVESTMENTS: GRAVITY MODEL EVIDENCE pp. 161-178 Downloads
Mohamed Abdelhameed Ahmed and Eid Naaimy Faisal
BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ pp. 179-189 Downloads
Gülin Yazici Çelebi̇ and Bülent Çelebi̇
İŞLETMELERDE KÜRESEL REKABETİ ETKİLEYEN GÜÇLER VE ULUSAL REKABET AVANTAJI AÇISINDAN TURQUALITY UYGULAMASI pp. 190-211 Downloads
Emre Cihad Sönmez, Serdar Pi̇rti̇ni̇ and Göksel Ataman

Volume 2, issue 3, 2019

KONUTTA ALTERNATİF FİNANS YÖNTEMİ OLARAK TASARRUFA DAYALI FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ pp. 224-235 Downloads
Mehmet Yazıcı
TÜRKİYE’NİN D-8 ÜLKELERİNE İHRACAT POTANSİYELİNİN ANALİZİ: PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI pp. 236-255 Downloads
Ayberk Şeker
IDENTIFICATIONS OF ABSENT FACTORS TO GENERATE SECOND-ORDER CHANGES IN UNDERGRADUATE STUDENTS ABOUT THE FUTURE LABOR MARKET pp. 256-278 Downloads
Rubén Chávez, Federico González and Beatriz Flores
BULGARİSTAN’DAN GERÇEKLEŞEN DIŞA GÖÇÜN ÜLKEYE SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ pp. 279-296 Downloads
Mustafa Demir
THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE FAILURE OF UJAMAA POLICY pp. 297-313 Downloads
İbrahim Keski̇n and Mohd Juma Abdalla

Volume 2, issue 2, 2019

BİR YUMUŞAK GÜÇ ARACI OLARAK ULUS MARKALAMA: ALMANYA VE TÜRKİYE ULUS MARKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ pp. 65-87 Downloads
Onur Balçi̇ner
DİJİTAL ORTAMDA YAPILAN REKLAM HARCAMALARINA YÖNELİK ALGILAMALARIN TÜKETİCİ-MARKA BAĞLILIĞI BOYUTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ pp. 88-108 Downloads
Dilaysu Çınar
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI: İKİ AŞAMALI HECKMAN YÖNTEMİ pp. 109-123 Downloads
Halil İbrahim Keski̇n
SOFİYYE RİCALİ VE KADIZADELİLER TARTIŞMASININ TOPLUMA YANSIMASI: EVLİYA ÇELEBİ ÖRNEĞİ pp. 124-143 Downloads
Seda Kaya
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TÜRK HİZMET İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE MODEL ÖNERİSİ VE TARTIŞMA pp. 144-167 Downloads
Emre Bilgiç
LOCAL GOVERNMENT AND PARTICIPATION IN GHANA pp. 168-188 Downloads
Sarah Buerkwor Kpentey
SİYASİ KRİZLERİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: RAHİP BRUNSON DAVASI pp. 189-207 Downloads
Yunus Emre Sürmen
CINEMATOGRAPHIC PROJECTION OF THE CAPITALIST SYSTEM IN THE CONTEXT OF DISTOPIC FICTION: SNOWPIERCER MOVIE SAMPLE pp. 208-223 Downloads
Ali Ulvi Özbey and Ceren Gezen

Volume 2, issue 1, 2019

OKUL YÖNETİCİLERİNDE ÖZGÜVEN DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TRABZON ÖRNEĞİ pp. 1-18 Downloads
Mümin GÜl and Burak Hergüner
YAŞLANMA VE MEKÂN İLİŞKİSİ ÜZERİNE: TÜRKİYE'DE YAŞLI ERKEK BİREYLERİN CAMİİ VE KAHVEHANE KULLANIMLARININ ANALİZİ pp. 19-36 Downloads
Şerif Esendemi̇r and Mahmud Mücahid Sağman
FINDING THE ESSENTIAL MEANINGS IN ARCHITECTURE: MARTIN HEIDEGGER, JØRN UTZON AND TURGUT CANSEVER. PHENOMENOLOGICAL APPROACH pp. 34-46 Downloads
Olena Lupalo and Betül Güngörmez Akosman
ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN SİYASAL ONTOLOJİSİ pp. 47-64 Downloads
Mehmet Ulukütük

Volume 1, issue 3, 2018

OTTOMAN TRADE RELATIONS IN THE 19th CENTURY pp. 120-129 Downloads
Anar Muradov
A CANONICAL CORRELATION APPROACH IN DETERMINING GROWTH & DEVELOPMENT AND SOCIAL INCLUSION LINKAGES pp. 130-146 Downloads
Sera Şanlı
COSTLY INDEPENDENCE FOR OIL-RICH AZERBAIJAN: KHOJALY MASSACRE. WHY COULD IT BE CONSIDERED AS GENOCIDE? pp. 147-162 Downloads
Anar Muradov
TIP FELSEFESİ YAPABİLMENİN İMKÂNI ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA pp. 163-189 Downloads
Mehmet Ulukütük

Volume 1, issue 2, 2018

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI VE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ pp. 71-83 Downloads
Ayşe Haşi̇moğlu and Alp Aslandoğan
LAFFER EĞRİSİ İÇİN UYGULAMALI BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ pp. 84-99 Downloads
Handan Kaynar Bilgin
KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL DİNAMİKLERİ AÇISINDAN TÜKETİM pp. 100-109 Downloads
Hülya Eker
SİBER UZAY VE SİBER GÜVENLİĞE MULTİDİSİPLİNER BİR YAKLAŞIM pp. 110-119 Downloads
Soner Çeli̇k

Volume 1, issue 1, 2018

OSMANLI DEVLETİNDE MODERN DÖNÜŞÜM EVRELERİNİN KAMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ pp. 1-16 Downloads
Ersel Kiraz
ÜNIVERSİTE ÖĞRENCiLERiNiN YAŞAM ANLAMI DÜZEYLERiNiN FARKLI DEĞiŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESi pp. 5-61 Downloads
Hümeyra Saraç, Aslı Nur İpek and Fadile Zeynep Çavuş
ULUSLARARASI TİCARETTE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU: TÜRKİYE İÇİN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ pp. 17-30 Downloads
Cevat Bilgin
FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ pp. 31-49 Downloads
Nihal Altun
PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÇOCUKLUK DENEYİMLERİ ALGISININ BELİRLENMESİ pp. 62-70 Downloads
Songül Şahi̇n
Page updated 2023-05-18