EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században V.

From Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Alexandra Vécsey ().

Access Statistics for this chapter series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


A beruházások eloszlásának lehetséges okai Magyarországon Downloads
Bereczk Ádám
Beruházási projekt kockázatok primer kutatási eredmények tükrében Downloads
Szilágyi Tibor Pál
A hazai vállalkozások által alkalmazott finanszírozási stratégiák egy kérdõíves kutatás eredményeinek tükrében Downloads
Agnes Csiszarik-Kocsir
Beszállító értékelés folyamatának elemzõ kutatása Downloads
Pató Gáborné Dr. Szûcs Beáta, Kopácsi Evelin and Kreiner Barbara
Agrárvállalkozások kintlévõségének képzõdése és hatékony kezelése Downloads
Nagy Imre Zoltán
Magyarországon mûködõ magyar és vietnámi családi vállalkozások összehasonlító elemzése Downloads
Marosi Ildikó and Duong Van Thinh
Employer Branding: Milyen a jó munkáltató? Downloads
Fodor Mónika
Intern kommunikáció jellemzõinek vizsgálata empirikus kutatási eredmények tükrében Downloads
Saáry Réka
A szervezeteken belüli tudásterjedés hálózatelméleti modellezése Downloads
Szilágyi Gyõzõ Attila
Kis- és középvállalatok méretbéli növekedésének hatása a szervezeti struktúrára Downloads
Bogáth Ágnes
Kis- és Középvállalkozások lehetõségei napenergia és szélenergia hasznosítására, költségeik csökkentése érdekében Downloads
Németh Gyula
Az értékteremtés lehetséges formái az innovációk innovációjának korszakában Downloads
Varga János
Innovatív ötlet: források és feltételek Downloads
Derecskei Anita and Regina Reicher
Jó élni és vállalkozni a világ legökohatékonyabb országaiban? Downloads
Szigeti Cecília and Tóth Gergely
A gabonakereskedelmi szektor kockázatai a 21. században Magyarországon Downloads
Ottó Csaba
Szponzorok az olaj- és gázipari beruházások projektfinanszírozásban a 2014-es adatok alapján Downloads
Agnes Csiszarik-Kocsir
A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége – egyidõben készült kutatások összevetése Downloads
Vécsey Alexandra
Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia – Egy valóra vált álom? Downloads
Vécsey Alexandra
A hazai kkv politika az európai célok tükrében Downloads
Borbás László
A kis- és középvállalkozások fejlesztési lehetõségei Romániában Downloads
Borzán Anita
A Gyõri Jármûipar Körzet ágazati aggregált teljesítményének becslése Downloads
Kovács Norbert, Koppány Krisztián and Szabó Dániel Róbert
Versenyen túli kooperáció – Természeti rendszerek tanulságai a gazdaság számára Downloads
Szûcs Krisztina and Tóth Gergely
Szemléletváltás a közszférában – Reform és versenyképesség Downloads
Parragh Bianka
Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Downloads
Szabó Zsolt Mihály
A gazdasági proaktivizmus hiánya a hazai gazdaságban és a válságkezelésben Downloads
Varga János and Agnes Csiszarik-Kocsir
Page updated 2017-11-21
Sorted by Page