EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Working paper series

From Agency for Economic Analysis and Forecasting
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Kiril Vassilev ( this e-mail address is bad, please contact ).

Access Statistics for this working paper series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


121992en: Price Controls and Inflation in Bulgaria, 1991-1992 Downloads
Maria Zhecheva and Neli Mileva
111992bg: Ценовият контрол и инфлацията в България през 1991-1992 година Downloads
Maria Zhecheva and Neli Mileva
101992en: Privatization in Bulgaria Downloads
Reneta Injova
91992bg: Приватизацията в България Downloads
Reneta Injova
81992en: Monetary Policy: Mechanisms and Outcomes Downloads
Nikolai Nikolai Gueorguiev and Nikolai Gospodinov
71992bg: Паричната политика: механизми и резултати Downloads
Nikolai Nikolai Gueorguiev and Nikolai Gospodinov
61992en: Employment and Unemployment in the Process of Stabilization Downloads
Stanimir Barzashki
52003en: Foreign Direct Investments to Bulgaria Downloads
Stefan Petranov
51992bg: Заетостта и безработицата в процеса на стабилизация Downloads
Stanimir Barzashki
42009bg: Ефективност на българската банкова система през двайсетте години на XX век: приложение на метода DEA Downloads
Nikolay Nenovsky, Martin Ivanov and Gergana Mihaylova-Borisova
42006bg: Конструиране на индикатори за българската икономика с обобщени динамични факторни модели Downloads
Iglika Vasileva
42003en: Simulations with the AEAF Мodel Downloads
Anthonie Knoester and Nico van der Windt
41994en: Households and Financial Flows in the Bulgarian Economy Downloads
Maria Zhecheva
41992en: Inflation and the Interest Rate in 1991 Downloads
Maria Zhecheva, Roumen Avramov and Valentin Chavdarov
32010bg: Конвергенция на ценовото равнище между България и ЕС Downloads
Georgi Chukalev
32009bg: Човешки капитал, водещ човешки капитал и доходи от труд: Как образованието определя дохода от труд в икономиката на България? Downloads
Ralitsa Simeonova-Ganeva and Nataliya Panayotova
32006bg: Изследване на конвергенцията на инфлационните равнища между България и ЕС Downloads
Nedyalka Dimitrova
32004en: Съставяне и анализ на финансова сметка за българската икономика. Система на национални сметки Downloads
Gergana Mihaylova-Borisova
32003en: The Need for Economic Models in Economic Policy Making Downloads
Anthonie Knoester and Nico van der Windt
31999en: Budget Constraints of Bulgarian Enterprises, 1996-1997 Downloads
Lubomir Dimitrov
31996bg: Приложение на коинтеграционния анализ Downloads
Ilyan Georgiev, Petia Petrova and Gabriella Stoyanova
31994bg: Домакинствата и финансовите потоци в българската икономика Downloads
Maria Zhecheva
31993en: Some Tests of Random Walk Hypothesis for Bulgarian Foreign Exchange Rates Downloads
Nikolai Gueorguiev
31992bg: Инфлацията и лихвения процент през 1991 г Downloads
Maria Zhecheva, Roumen Avramov and Valentin Chavdarov
22010en: Consumption, Income and Household Wealth Downloads
Georgi Chukalev
22009bg: Паричните режими в посткомунистическите страни. Дългосрочни перспективи Downloads
Nikolay Nenovsky
22008bg: Дългосрочен ефект на застаряването върху публичните финанси в България 2010-2050 Downloads
Dimitar Vasilev and Tsvetan Hadzhiyski
22006bg: Гъвкавост на пазара на труда в България Downloads
Lubomir Dimitrov, Albena Nikolova and Plamena Dimitrova
22005bg: Измерване на потенциалното производство Downloads
Anton Gladnishki
22004bg: Статистически оценки на отклоненията от макроикономическия потенциал. Приложение за икономиката на България Downloads
Kaloyan Ganev
22003en: The AEAF Model: A Medium Term Annual Model of the Bulgarian Economy Downloads
Ognian Gerdzikov, Anton Gladnishki, Tsvetan Hadzhiyski, Mincho Karavastev, Anthonie Knoester, Gergana Mihaylova-Borisova, Albena Nikolova, Plamena Petrova, Milen Troskov, Stefan Tsvetkov, Andrei Vasilev, Dimitar Vasilev, Iglika Vasileva and Nico van der Windt
22002en: The Balassa-Samuelson Effect in the Bulgarian Economy Downloads
Georgi Chukalev
22002bg: Управление на капиталовите потоци в България Downloads
Tsvetan Manchev
21999bg: Бюджетните ограничения на фирмите през 1996-1997 г Downloads
Lubomir Dimitrov
21998bg: Динамика на работната заплата в България и перспективи Downloads
Lubomir Dimitrov
21996en: State-owned Enterprises Behaviour in Transition Economies and Inflation (The Case of Bulgaria 1991-1995) Downloads
Mariela Nenova-Amar and Alfredo Canavese
21995en: Agriculture and Agrarian Policy in 1994 Downloads
Neli Mileva
21994en: Unemployment in Bulgaria, 1991-1993 Downloads
Lubomir Dimitrov
21993en: Wage Controls: the Bulgarian Experience in 1991/1992 Downloads
Mariella Nenova-Amar
21993bg: Регулиране на работната заплата: опитът на България през 1991-1992 г Downloads
Mariela Nenova
21992en: The 1991 Budget and Some Policy Implications in 1992 Downloads
Mariela Nenova-Amar
12010en: Cyclicality of Fiscal Policy over the Business Cycle: an Empirical Study on Developed and Developing Countries Downloads
Bogdan Bogdanov
12009en: Monetary Regimes in Post-Communist Countries. Some Long-Term Reflections Downloads
Nikolay Nenovsky
12009bg: Директен и индиректен подход за прогнозиране на инфлацията в България Downloads
Kalina Dimitrova
12008en: Efficiency of the Bulgarian Banking System: Traditional Approach and Data Envelopment Analysis Downloads
Nikolay Nenovsky, Petar Chobanov, Gergana Mihaylova-Borisova and Darina Koleva
12007bg: Потребление, Доход и богатство на домакинствата Downloads
Georgi Chukalev
12006bg: Външната търговия на България с ЕС - конкурентоспособност на износа и ефекти от търговската либерализация върху вноса Downloads
Desislava Velinova
12005bg: Есе за финансовата криза Downloads
Tsvetan Manchev
12004en: Statistical estimates of the deviations from the macroeconomic potential. An application to the economy of Bulgaria Downloads
Kaloyan Ganev
12004bg: Агрегирана производствена функция на България в условия на преход Downloads
Anton Gladnishki
12002en: Management of Capital Inflows in Bulgaria Downloads
Tsvetan Manchev
12002bg: Ефектът Balassa-Samuelson в България Downloads
Georgi Chukalev
12000en: Inflation Under a Currency Board Arrangement. Factor Analysis Downloads
Georgi Chukalev
12000bg: Инфлацията в България след въвеждането на паричен съвет. Анализ на факторите Downloads
Georgi Chukalev
11999bg: Свободна търговия или протекционизъм. Конкуренцията като антиинфлационен фактор Downloads
Radoslav Krastev
11998en: Free Trade Versus Protectionism. Promoting Competition in Bulgaria as an Anti-Inflationary Factor Downloads
Radoslav Krastev
11996bg: Поведението на държавните предприятия и инфлация Downloads
Mariela Nenova-Amar and Alfredo Canavese
11995bg: Селското стопанство и аграрната политика през 1994 г Downloads
Neli Mileva
11994bg: Безработицата в България, 1991-1993 г Downloads
Lubomir Dimitrov
11993en: Monetary Policy in 1992: Instruments and Results Downloads
Kamen Genov
11993bg: Паричната политика през 1992 г.: инструменти и резултати Downloads
Kamen Genov
11992bg: Изпълнение на бюджета през 1991 и изводи за бюджетната политика през 1992 г Downloads
Mariela Nenova-Amar
Page updated 2024-02-24
Sorted by number, numeric part