EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Catallaxy

2016 - 2017

Current editor(s): Ilona Pietryka

From Institute of Economic Research
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Ilona Pietryka ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2, issue 2, 2017

Wskazniki handlu miedzynarodowego a wybrane aspekty dzialalnoœci Indykpol SA w latach 2011–2016 (International trade indicators and selected aspects of the Indykpol SA activity in the years 2011–2016) pp. 51-58 Downloads
Natalia Dudkiewicz
Bezpieczenstwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekonomiczne (Poland’s energy security in 2010–2015: economic aspects) pp. 59-70 Downloads
Adam Pogorzelski
Bezpieczenstwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekologiczne i prawno-polityczne (Poland’s energy security in 2010–2015: ecological, legal and political aspects) pp. 71-81 Downloads
Adam Pogorzelski
Prywatyzacja branzy telekomunikacyjnej w Polsce a pozycja konkurencyjna Grupy Orange (Privatization process of the telecommunications industry in Poland and the competitive position of the Orange Group) pp. 83-104 Downloads
Maciej Zygadlewicz
Prywatyzacja branzy telekomunikacyjnej w Polsce a sytuacja finansowa Grupy Orange (Privatization process of the telecommunications industry in Poland and the financial position of the Orange Group) pp. 105-129 Downloads
Maciej Zygadlewicz

Volume 2, issue 1, 2017

Determinanty poparcia dla czlonkostwa w Unii Europejskiej (Determinants of support for European Union membership) pp. 5-12 Downloads
Lukasz Wiktor Olejnik
Europejska Unia Rynkow Kapitalowych a zroznicowanie systemow finansowych panstw czlonkowskich (Capital Markets Union and differentiation of financial systems in member states) pp. 13-25 Downloads
Pawel Pisany and Wojciech Dejneka
E-gospodarka: problem regulacji (Digital economy: regulatory issues) pp. 27-35 Downloads
Piotr Wisniewski
Waluty wirtualne w kontekscie teorematu regresji Ludwiga von Misesa (Virtual currencies in the context of the Ludwig von Mises regression theorem) pp. 37-45 Downloads
Anna Wisniewska

Volume 1, issue 1, 2016

Analiza koncentracji sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci w wybranych regionach Polski (Analysis of the concentration of the Polish Classification of Activities sections in selected regions of Poland) pp. 5-16 Downloads
Paulina Piorkowska
Niemiecka polityka socjalna a kryzys migracyjny (Relationship between German social policy and migration crisis) pp. 17-29 Downloads
Maciej Zygadlewicz
Makroekonomiczne determinanty bezrobocia na przykladzie Polski i Stanow Zjednoczonych w latach 2000–2016 (Macroeconomic determinants of unemployment on the example of Poland and United States in years 2000–2016) pp. 31-38 Downloads
Paulina Bernacka
Page updated 2018-07-18