EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

SESO Working Papers

From University of Antwerp, Faculty of Business and Economics
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Joeri Nys ().

Access Statistics for this working paper series.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


1987014: Technisch rapport over de postenenquête "Dagtaak van de vrouw in Vlaanderen". Project: Sociaal-economisch onderzoek van de beleidsalternatieven inzake gezinsarbeid Downloads
L. Deschamps, W. van Dongen and K. Pauwels
1987013: De waarde van huishoudelijke arbeid. Deel 2: Theorie van de waardevorming en fundamentele problemen van de ekonomische methoden voor de waardebepaling Downloads
W. van Dongen, L. Deschamps and K. Pauwels
1987006: Een scenario van uittreding uit de nucleaire elektriciteitsproduktie in België Downloads
Aviel Verbruggen and Géry Vanlommel
1987005: Model voor de rendabiliteitsanalyse van warmte-kracht toepassingen in bedrijven en instellingen Downloads
Aviel Verbruggen and Chris Buyse
1987004: Modelisatie van de vraag naar elektriciteit en naar warmte in bedrijven en instellingen Downloads
Frank Dierick and Aviel Verbruggen
1987003: De waarde van huishoudelijke arbeid. Deel 1: Beschrijving van praktische toepasbaarheid van de ekonomische methoden voor de waardebepaling Downloads
W. van Dongen, L. Deschamps and K. Pauwels
1987002: Modelling the changing geographical distribution of physicians Downloads
Walter Nonneman and Eddy Van Doorslaer
1987001: Composite commodities, housing characteristics and the Hicksian surplus measures of welfare change Downloads
Bruno De Borger
1986030: Recent evolution of the Antwerp economy: Structural change and urban policy Downloads
Bruno De Borger and Dominique van der Wee
1986018: Beleidsalternatieven inzake gezinsarbeid. Opinies en voorstellen van 17 Vlaamse organisaties Downloads
L. Deschamps, W. van Dongen, K. Pauwels and Marcia de Wachter
1986017: Labour market characteristics, stabilization policy and real wage flexibility Downloads
Andre Van Poeck
1986016: Job creation programs in an international comparison Downloads
Marcia de Wachter and Yolanda Somers
1986015: Institutional constraints on district heating and cogeneration feasibility Downloads
Aviel Verbruggen and Christel Marcelis
1986014: Determinanten van het voorschrijfgedrag van huisartsen in Vlaanderen. Analyse op basis van patiëntensimulaties Downloads
L. Cannoodt
1986013: Orbitale en semi-orbitale scheepvaart in de problematiek van de wereldomvaart Downloads
Evrard M. Claessens
1986012: Beoordeling van investeringsprojecten - Schets van een globaal analysekader Downloads
Aviel Verbruggen, Nicole Nelen and Ingrid van Kerckhove
1986011: The impact of port choice on inland transportation Downloads
Gust Blauwens and Eddy van de Voorde
1986010: TSAF Program Library - no 5 - PACK 3 User's Manual Downloads
Eddy Borghers
1986009: TSAF Program Library - no 4 - PACK 2 User's Manual Downloads
Eddy Borghers
1986008: TSAF Program Library - no 3 - PACK 1 User's Manual Downloads
Eddy Borghers
1986007: TSAF Program Library - no 2 - ARSTU User's Manual Downloads
Eddy Borghers
1986006: TSAF Program Library - no 1 - TSERS User's Manual Downloads
Eddy Borghers
1986004: Publieke voorzieningen: Welvaart, politiek en sanering Downloads
Ilse Janssens, Wim Moesen and Wilfried Pauwels
1986003: Reducing working time for reducing unemployment? A macro-economic simulation study for the Belgian economy Downloads
Joseph Plasmans and Annemie Vanroelen
1986002: Basic cost-size relations in general cargo ships Downloads
Evrard Claessens
1986001: De Belgische werkgelegenheidscrisis in economischgeografisch perspectief Downloads
Guido L. de Brabander and D. van der Wee
1985024: Arbeidsduurverkorting: Een mogelijke oplossing voor (jeugd)werkloosheid? Downloads
Joseph Plasmans and A. Vanroelen
1985023: Investment in energy conservation Downloads
L. Coene
1985022: Discontobeleid, verwachtingen en de wisselmarkt: Een toepassing voor de Belgische discontopolitiek 1979-1985 Downloads
Andre Van Poeck
1985021: Multi-market quantity rationing modelling, with an application on quarterly data of the Belgian manufacturing sector Downloads
Joseph Plasmans
1985011: Some implications of a new distance function for applied welfare economics Downloads
Bruno De Borger and Wilfried Pauwels
1985010: Onderzoek van de voorstellen inzake elektriciteitsdistributie voor Zelzate Downloads
Aviel Verbruggen, Chris Buyse and Nicole Nelen
1985009: Patiënten en hun raadplegingen van huisartsen en specialisten: Een toepassing van het model van Grossman Downloads
Guy Carrin and Diana De Graeve
1985008: Kenmerken en opinies van huisartsen over het voorschrijven en het beleid inzake geneesmiddelen: Beschrijvende studie van een enquête in Vlaanderen Downloads
Luk Cannoodt
1985007: Beroepssegregatie tussen mannen en vrouwen in België van 1960 tot 1978 Downloads
Marcia de Wachter, A.M.E.B. Koot-Du Buy, A. van Mourik and J.J. Siegers
1985006: Measuring welfare changes in quantity constrained regimes Downloads
Wilfried Pauwels
1985005: Specification and estimation of quarterly multi-market disequilibrium models: An application to the Belgian manufacturing sector Downloads
Joseph Plasmans and Valère Somers
1985004: Drug prescribing: A discussion of its variability and (ir)rationality Downloads
Guy Carrin
1985003: De toekomst van de nutsvoorzieningen voor de stad Gent Downloads
Aviel Verbruggen and Chris Buyse
1985002: Gezinsarbeid in focus: Een bibliografie Downloads
Luk Deschamps, Walter van Dongen, Koen Pauwels and Marcia de Wachter
1985001: Export price-taking behavior of small open economies - Under normal conditions of price elasticity Downloads
Andre Van Poeck
1984024: The possibility of demand-oriented housing programs: Some lessons from a simulation exercise Downloads
Bruno De Borger
1984023: The relation between alternative benefit measures for quantity constrained price subsidies Downloads
Bruno De Borger
1984022: Coal versus nuclear, a struggle for power. Evaluation and comparison of major side-effects Downloads
Guido Erreygers
1984021: Interdependent preferences and wife's labor supply Downloads
Ann Carlier
1984020: Ontwikkelingen in het onderzoek naar verblijfsduurvarianties in ziekenhuizen Downloads
Luk Cannoodt
1984019: Position auditing and portfolio planning in foreign trade analysis - A case-study on ASEAN exports to the common market over 1976-1984 Downloads
Evrard Claessens and Peter Innegraeve
1984018: Productivity growth in the paper and paperboard industries: A variable cost approach Downloads
Bruno De Borger and Joseph Buongiorno
1984012: Alternative housing concepts and the benefits of public housing programs Downloads
Bruno De Borger
1984011: From uranium to electricity - Description of major side-effects Downloads
Guido Erreygers
Page updated 2024-07-20
Sorted by numeric handle