EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

SESO Working Papers

From University of Antwerp, Faculty of Business and Economics
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Joeri Nys ().

Access Statistics for this working paper series.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


1980016: Kosten- en aanbodsfuncties in vervoerbedrijven: Een empirische discussie Downloads
Evrard M. Claessens
1980015: A disequilibrium analysis of the commodity market, employment and the hours of work Downloads
Hilde Meersman and Joseph Plasmans
1980014: Het schaduwloon van de thuiswerkende vrouw: Een empirische studie gebaseerd op het arbeidsparticipatiegedrag Downloads
Ann Carlier
1980013: Prijsvorming en competitiviteitsanalyse: Een voorstudie van de Belgische metaalverwerkende nijverheid Downloads
Andre Van Poeck and Hugo Pauwels
1980012: Benefits of dredging through reduced tidal waiting Downloads
Walter Nonneman
1980011: Statistical cost functions for dry bulk carriers Downloads
Bruno De Borger and Walter Nonneman
1980010: Determinanten van de gemeentelijke uitgaven Downloads
Willem A. Moesen and Jacques Vanneste
1980009: Time allocation and the linear expenditure system Downloads
Stefan Kesenne
1980006: Arbeidsparticipatie- en arbeidsaanbodbeslissingen: Een literatuuroverzicht Downloads
Marcia de Wachter
1980005: Goederen- en arbeidsmarkt in onevenwicht. Een micro- en macro-economische analyse Downloads
Hilde Meersman
1980004: Substitution in consumption, an application to the allocation of time Downloads
Stefan Kesenne
1980003: Theorie van het menselijk kapitaal: Een analyse van de inkomenscapaciteit over de levenscyclus Downloads
Ann Carlier
1980002: De concurrentie tussen binnenscheepvaart en spoorwegen in België Downloads
Eddy Deloddere
1980001: Alternatieve inkomsten en anti-cyclisch toe- en uittredingspatroon in de detailhandel Downloads
Marc Goormans
1979020: Milieu-effectenrapportering in de Verenigde Staten Downloads
P.-H. Virenque
1979018: Raming van de bruto emissies van afbreekbaar organisch materiaal Downloads
Hugo Pauwels
1979017: Budgettaire autonomie. De lokale versus de federale variant Downloads
Willem A. Moesem and Jacques Vanneste
1979016: Comprehensive health planning Downloads
I. van Gaelen
1979013: De distributiewet van 29 juni 1975: Haar toepassing en gevolgen Downloads
Marc Goormans
1979012: The cyclically neutral budget and Belgian stabilization policy in the seventies Downloads
Willem A. Moesen
1979010: Hospital utilization in Belgium Downloads
L. Criel and Walter Nonneman
1979009: Een predictieve theorie voor overheidsdotaties Downloads
Willem A. Moesen
1979008: Determinants of health status Downloads
I. van Gaelen and Walter Nonneman
1979006: Simulation of queueing systems: A didactical note Downloads
Bruno De Borger and Walter Nonneman
1979004: Decomposability, Sraffa's price system and the standard commodity Downloads
Wilfried Parys
1979002: Concurrentie en alternatieve inkomsten in het eliminatieproces van kleine winkelbedrijven Downloads
Marc Goormans
1979001: Budgetsaldi en de anticyclische bijdrage van de budgettaire politiek in België 1953-1977 Downloads
K. Cool and Willem A. Moesen
1978011: Eerste verkenning van de geschiedenis van het economisch onderwijs en onderzoek in België 1885-1973 Downloads
Emiel van Broekhoven
1978010: Suburbanisatie, transportmogelijkheden en inkomensevolutie Downloads
Bruno De Borger
1978007: Congestie en vervoerswijzekeuze een dynamische benadering van intermodale evenwichtsvorming Downloads
Gust Blauwens and A. Fyens
1978006: Arbeidsparticipatie van de vrouw: De relatieve inkomensbenadering Downloads
Ann Carlier
1978004: A general framework for comparative statics analysis Downloads
Wilfried Pauwels
1978003: De vraag naar personenwagens in België Downloads
Bruno De Borger
1978002: Gezinsgrootte, consumptie & welvaart Downloads
Ann Carlier
1978001: Het effect van grote distributievestigingen op traditionele kanalen Downloads
M. Goormans
1977008: De keuze tussen herstelling of vervanging van een personenauto Downloads
Gust Blauwens
1977005: De regionalisatie, nieuwe opgave voor de Openbare Financiën Downloads
Sylvain Plasschaert
1977004: The concept of consumer’s surplus: A general and unifying treatment Downloads
Wilfried Pauwels
1977002: De intermodale evenwichtsvorming Downloads
Gust Blauwens
1977001: Werklozensteun: Een hervormingsvoorstel Downloads
Walter Nonneman
1976018: The allocation of labour and wage-income policies Downloads
Walter Nonneman and Marcia de Wachter
1976016: On the maximum rate of profits Downloads
Wilfried Parys
1976015: Railway costing procedures: The cost of track-maintenance Downloads
Evrard Claessens
1976014: Objectieven van het vervoerbeleid Downloads
Gust Blauwens
1976013: De grossierderij algemene voeding in België Downloads
Marc Goormans and René Swinnen
1976012: Overcapaciteit in de binnenvaart: Een eenvoudig model ter bepaling van de overcapaciteit Downloads
Walter Nonneman
1976011: Een literatuuroverzicht van de nieuwe consumptietheorie en haar toepassingen Downloads
Ann Carlier
1976010: Bedrijfseconomische aspecten van de spoorwegplanning Downloads
Evrard Claessens
1976009: De grossierderij in ijzerwaren in België Downloads
D. Peter-Joos and René Swinnen
1976008: De grossierderij in farmaceutische produkten in België Downloads
Marcel Corstjens, Ph. Naert, René Swinnen and Marcel Weverbergh
Page updated 2024-07-20
Sorted by numeric handle