EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

SESO Working Papers

From University of Antwerp, Faculty of Business and Economics
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Joeri Nys ().

Access Statistics for this working paper series.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


1984010: From coal to electricity - Description of major side-effects Downloads
Guido Erreygers
1984009: Regional differentiation of economic growth in Belgium, 1846-1977 Downloads
Guido L. de Brabander
1984008: The demand for housing attributes and the benefits of public housing programs Downloads
Bruno De Borger
1984007: Un modèle macroéconomique pour les dépenses de soins de santé en Belgique: Estimations et previsions Downloads
Guy Carrin
1984006: Arbeidsduurverkorting, kostenstructuur van de onderneming en tewerkstelling Downloads
Stefan Kesenne and P. Butzen
1984005: Normalized excess measures in characteristic function games Downloads
E. Omey and Wilfried Pauwels
1984004: De kostenstructuur van de Belgische spoorwegen Downloads
Eddy van de Voorde
1984003: The reform of budgetary politics in the U.SA. Some theoretical implications for comparative research Downloads
Guido Dierickx
1984002: Housing demand and the benefits of public housing programs in Belgium: The composite commodity approach Downloads
Bruno De Borger
1984001: Optimum multiple-call routing in shipping logistics. Comprehensive applications of linear programming Downloads
Evrard M. Claessens
1983023: Shipping logistics: A revisitation of applications of linear programming Downloads
Evrard Claessens
1983022: Kostenbeheersing en personeelsstructuur in ziekenhuizen Downloads
Marcia de Wachter and Hilde Spinnewyn
1983021: Het kliëntenprofiel van geestelijke gezondheidscentra: Een econometrische analyse Downloads
Hilde Spinnewyn
1983020: Slagen en falen in de kandidatuursjaren: Een analyse van de slaagpercentages aan de universitaire faculteiten St.-Ignatius Antwerpen, academiejaar 1981-'82 Downloads
Marcia de Wachter
1983015: Comparing the Allen and the direct definition of the elasticity of substitution Downloads
Wilfried Pauwels
1983014: Regional differences in the Belgian labour market (1846-1947) Downloads
Guido L. de Brabander
1983013: Costs and productivity in regional bus transportation in Belgium Downloads
Bruno De Borger
1983008: Financiële analyse van stadsverwarming: Beschrijving van een computer programma met toepassing voor het project Gent Downloads
P. van Speybroeck and Aviel Verbruggen
1983007: Public choice, local budgets and municipalities as open or closed economies Downloads
Willem A. Moesen and Jacques Vanneste
1983006: Correct and incorrect measures of the deadweight loss of taxation Downloads
Wilfried Pauwels
1983005: A maximum likelihood estimation method of a three market disequilibrium model Downloads
Joseph Plasmans and Valère Somers
1983004: Regionale spreiding van huisartsen: Beleid of 'laissez-faire' Downloads
Eddy Van Doorslaer and Walter Nonneman
1983003: Arbeidsaanbod en gezin in crisis Downloads
Marcia de Wachter
1983002: An econometric quantity rationing model for the labour market Downloads
Hilde Meersman and Joseph Plasmans
1983001: Een kostenfunctie voor de Belgische binnenscheepvaart Downloads
Eddy van de Voorde
1982018: Economic evaluation of health care interventions: A review of alternative methods Downloads
Guy Carrin
1982016: Reële wisselkoersvariabiliteit als criterium voor een muntzone Downloads
Juliette Sels
1982015: Gemeentelijke uitgaven en bureaucratische kosten Downloads
Willem A. Moesen and Jacques Vanneste
1982014: The optimal supply and income of physicians - A dynamic analysis Downloads
Wilfried Pauwels
1982013: De arbeidsparticipatiebeslissing van de gehuwde vrouw evolutief bekeken: Econometrische schattingen voor België Downloads
Marcia de Wachter
1982012: An empirical model of the demand for health care in Belgium Downloads
Guy Carrin and Jaak van Dael
1982011: Het lange-termijn arbeidspotentieel in België: Een gezinseconomische benadering Downloads
Marcia de Wachter
1982009: Intra-European inland transportation during the crisis years 1974-1978, a shift-share statistical investigation Downloads
Evrard M. Claessens
1982002: Tendensen in de Belgische nuptialiteit: Een economische analyse Downloads
Marcia de Wachter
1982001: A model of hospital manager behaviour Downloads
Jan C. Bongaerts and Guy Carrin
1981021: Modellen voor de planning en exploitatie van een elektriciteitsonderneming en een warmte-kracht onderneming Downloads
Aviel Verbruggen
1981019: Het gezin en de intergenerationele transmissie van menselijk kapitaal Downloads
Marcia de Wachter
1981018: The optimal supply of qualities under increasing returns to scale Downloads
Wilfried Pauwels
1981017: Wages, wage room and wage room utilization in Belgium Downloads
Hugo Pauwels and Andre Van Poeck
1981011: Het stroommodel: Model voor de simulatie van gedesaggregeerde goederenstromen. Effect van zeehavenkeuze op het energieverbruik in het binnenlands vervoer Downloads
Eddy van de Voorde and Rik Goegebeur
1981009: De Belgische economen: Ivoren toren of toren van Babel Downloads
S. Boute, Guy Carrin, Victor Ginsburgh and Pierre Pestieau
1981004: Determinanten van de Belgische exportprijzen: Onderzoek naar het belang van binnenlandse kostenelementen en buitenlandse concurrentieprijzen in de prijsvorming van de Belgische exportgoederen Downloads
Hugo Pauwels and Andre Van Poeck
1981003: Spoorwegkostenfuncties voor België Downloads
Bruno De Borger and E. Deloddere
1981002: Pijpleidingen en energie Downloads
Rik Goegebeur and Eddy van de Voorde
1981001: Under what conditions is district heating feasible? Downloads
Aviel Verbruggen
1980027: Kostenfuncties voor het intercommunaal vervoer te Antwerpen Downloads
Bruno De Borger and E. Deloddere
1980026: Factoren van toe- en uittreding in de kleinhandel van textielprodukten Downloads
Marc Goormans
1980025: Kosten-batenanalyse van een havenproject te Gent Downloads
Walter Nonneman
1980022: Kostenfuncties voor het openbaar vervoer in België: Een gevalstudie Downloads
Bruno De Borger and E. Deloddere
1980017: Energiebesparingen in het goederenvervoer Downloads
Eddy van de Voorde and Rik Goegebeur
Page updated 2024-07-20
Sorted by numeric handle