EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

SESO Working Papers

From University of Antwerp, Faculty of Business and Economics
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Joeri Nys ().

Access Statistics for this working paper series.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


1976007: De constructie van regionaal-sectoriële werkgelegenheidsmatrices voor België (1846-1896) Downloads
Guido L. de Brabander
1976006: Extrapolatie in de tijd van de Belgische transportmatrix 1968 Downloads
R. Bellens, Gust Blauwens and L. Broeckx
1976005: Forecasting commuter flows Downloads
Evrard Claessens
1976004: Het debat betreffende de elektriciteitsvoorziening in België Downloads
L. Berlage and I. van Gaelen
1976003: Kwantifikatie van geluidshinder veroorzaakt door het personenverkeer: Deel 1: Data en technische kwantifikatie Downloads
H. Verbruggen
1976002: Existence of positive prices for Sraffa’s basics and non-basics Downloads
Wilfried Parys
1976001: Kosten van het overzees vervoer Downloads
Aviel Verbruggen
1975018: Inkomensprofielen van Belgische arbeiders en bedienden Downloads
Ann Carlier
1975017: Monopoly welfare losses: A methodological note Downloads
Walter Nonneman
1975016: Bijdrage tot de studie van het te installeren vermogen, en van de keuze van produktietechniek voor de elektriciteitsproduktie in België Downloads
Emiel van Broekhoven and Ingrid van Gaelen
1975015: The characterization of Pareto-efficient points in nonlinear vector-maximum problems Downloads
Wilfried Pauwels
1975014: Sabena als publieke onderneming Downloads
Ingrid van Gaelen
1975013: Institutionele van de elektriciteitssector in België Downloads
Ingrid van Gaelen
1975012: Het Belgisch goederenvervoer en de produktie Downloads
R. Bellens, Gust Blauwens and L. Broeckx
1975011: Railway costing procedures: The capital cost of motive power Downloads
Evrard Claessens
1975009: De ruimtelijke distributie van het Belgisch goederenvervoer Downloads
R. Bellens, Gust Blauwens and L. Broeckx
1975008: De geneesmiddelensector in de landen van de E.E.G. der zes Downloads
Marcel Corstjens and René Swinnen
1975007: Enkele elementen in verband met de rendabiliteit van elektriciteitscentrales Downloads
Emiel van Broekhoven and Ingrid van Gaelen
1975003: De modale aandelen in Belgische goederenstromen Downloads
R. Bellens, Gust Blauwens and L. Broeckx
1975002: Economische vooruitzichten voor 1975 Downloads
Emiel van Broekhoven
1975001: Interpreting coefficients in a gravity Downloads
Gust Blauwens
1974005: Aspecten van een overheidspolitiek t.a.v. de distributie Downloads
R Swinnen and H. Verbruggen
1974004: Intensiteit en interdependentie van het sectoriële conjunctuurverloop in België. Een spectraalanalytische benadering Downloads
Eddy Borghers
1974003: Een overzicht van prognosemodellen voor het goederenvervoer Downloads
Gust Blauwens
1974002: Spoorplan '80: België. Voorontwerpstudie met plan Downloads
Evrard Claessens and Emiel van Broekhoven
1974001: Een analyse van management en de corresponderende Nederlandstalige terminologie Downloads
A. van Cauwenbergh and N. van Robaeys
1973014: A new necessary and sufficient condition for the workability and profitability of Leontief systems Downloads
Wilfried Pauwels
1973013: Spreiding en concentratie van de textieldetailhandel in België Downloads
René Swinnen, D. Peeters-Joos and Eddy Borghers
1973012: Toepassing van capaciteitsnormen op de vervoerinfrastructuur Downloads
Gust Blauwens
1973011: De ‘capaciteit’ van vervoerinfrastructuur Downloads
Gust Blauwens
1973010: External diseconomies in urban car transportation Downloads
Jan Busschaert
1973009: Railroads and inland waterways synthesis Downloads
Evrard Claessens, Emiel van Broekhoven and Gust Blauwens
1973008: Programmabeschrijvingen: Deel I Downloads
Eddy Borghers
1973007: Growth, fluctuations and building policy Downloads
Emiel van Broekhoven
1973006: A survey of interregional programming models and a rehabilitation of the potential model Downloads
Gust Blauwens
1973005: Toepassing van een bayesiaanse analyse op een auto-regressieve structuur van de tweede order Downloads
Eddy Borghers
1973004: The cost of time and the demand for passenger transportation Downloads
Jan Busschaert and Emiel van Broekhoven
1973003: Analystische benadering van het bedrijfsproces van de grossier methodologie Downloads
Marcel Corstjens, Diana Joos and René Swinnen
1973002: Cost and supply functions in railroad transportation Downloads
Jan Busschaert and Emiel van Broekhoven
1973001: An econometric model of Belgian inland waterway transportation Downloads
Jan Busschaert and Emiel van Broekhoven
1972011: Some empirical relations between tonnage, dimensions and cargo capacity for a sample of modern ships Downloads
Walter Nonneman
1972009: Port cost functions Downloads
Walter Nonneman
1972008: Kosten-batenanalyse: Toepassing op het Antwerps havenproject Downloads
Walter Nonneman
1972001: The construction cost of quay walls Downloads
Walter Nonneman
1971009: Welzijn en economische politiek Downloads
P.-H. Virenque
1971008: On the optimal output of transportation in an imperfect environment Downloads
Gust Blauwens
1971007: A summary statement of the general linear model with a Førtran program Downloads
Eddy Borghers
1971006: De politieke economie van collectieve voorzieningen Downloads
Emiel van Broekhoven
1971005: De bezettingsgraad in de Belgische zeehavens Downloads
Walter Nonneman
1971004: Een overzicht van de econometrische studies over het gedrag van de consument in België. Met een beknopte bibliografie Downloads
Emiel van Broekhoven
1971003: Een studie van de wettelijke voorschriften inzake capaciteitsbeheersing in wegvervoer en binnenscheepvaart van de EEG Downloads
Jan Busschaert
1971002: Wholesaling activities and economic theory. A survey of the literature Downloads
R. Key
1971001: Schema van een kosten-batenanalyse voor haveninvesteringen Downloads
Gust Blauwens
199021: Government preferences and equilibrium inflation. A simple test of the Barro-Gordon Model Downloads
Freddy Heylen and Andre Van Poeck
Page updated 2024-07-20
Sorted by numeric handle