EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Working Papers of Macroeconomic Modelling Seminar

From Institute for Economic Forecasting
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Corina Saman ( this e-mail address is bad, please contact ).

Access Statistics for this working paper series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


233002: Funcţia de autocorelaţie parţială ciclică şi aolicaţii la modelele SARMA clasice şi ierarhice Downloads
Daniel Ciuiu
233001: Metodologie pentru evaluarea elasticitătii productiei agricole in raport cu fertilizatorii si pesticidele Downloads
Corina Saman, Bianca Pauna and Cecilia Alexandri
202900: Some microeconomic landmarks of the transition process in Romania Downloads
Cezar Mereuta
172804: Impactul factorului de inflamare a erorilor (VIF) asupra valorilor calculate ale testului Student în cazul regresiilor lineare multiple Downloads
Florin Pavelescu
170803: Bayesian Inference for Linear Regression Downloads
Daniel Ciuiu
162703: Volatilitatea prețurilor la produsele din carne de bovine și porcine porcine (Volatility of prices for beef and swine meat in Romania) Downloads
Corina Saman
162702: Foreign Direct Investment and Sustainable Development. A Regional Approach for Romania Downloads
Mihaela Simionescu
162701: Testarea proprietatilor predictive ale modelelor macroeconomice prin utilizarea simulărilor stohastice. Influenta numarului de observatii asupra restrangerii intervalului de prognoza Downloads
Bianca Pauna
132604: Acuratetea prognozei si dinamica modelelor SARIMA: studiu de caz cursul de schimb Ron-Usd Downloads
Corina Saman
132603: Factorii modelatori ai valorilor calculate ale Testului Student in cazul unei regresii liniare cu trei variabile explicative Downloads
Florin Pavelescu
132602: THE ASSESSMENT AND IMPROVEMENT OF THE ACCURACY FOR THE FORECAST INTERVALS Downloads
Mihaela Bratu
132601: Restatement of the I-O Coefficient Stability Problem Downloads
Emilian Dobrescu
122504: Modelarea PIB-ului potential. Probleme intampinate in estimare Downloads
Bianca Pauna
122503: Problema stabilitatii estimarilor econometrice si metode robuste de regresie ortogonala Downloads
Corina Saman
122502: Interdendenta dintre tipul de colinearitate si valorile calculate ale testului Student in cazul unei regresii lineare cu doua variabile explicative Downloads
Florin Pavelescu
122501: Model de analiza comparativa a principalilor indici de performanta economica si sociala ai tarilor Uniunii Europene Downloads
Cezar Mereuta
112402: Aplicatii ale metodei regresiei ortogonale in conomie Downloads
Corina Saman
112401: Sectoral Structure and Economic Growth Downloads
Emilian Dobrescu
102302: Consideratii privind eficienta adaugării unei noi variabile explicative intr-un model de regresie liniara Downloads
Florin Pavelescu
102301: Particularitati ale repartitiilor cotelor de piata ale companiilor active pe pietele clasificate, din perspectiva gradelor de concentrare Downloads
Cezar Mereuta
092203: Cuantificarea incertitudinii folosind tehnicile de simulare stohastică Downloads
Bianca Pauna
092202: Influenta Incertitudinii Macroeconomice asupra Investitiilor - analiza empirica in cazul Romaniei Downloads
Corina Saman
092201: Asymmetries in the exchange rate pass-through into Romanian price indices Downloads
Bogdan-Octavian Cozmanca and Florentina Manea
092102: Exchange rate pass-through into Romanian price indices. A VAR approach Downloads
Bogdan-Octavian Cozmanca and Florentina Manea
092101: Analiza riscului în evaluarea oportunitatilor internationale de investitii. Perspective în modelarea si previzionarea volatilitatii utilizate în estimarea riscului Downloads
Marius Matei
092001: Modelarea alocării resurselor in interiorul gospodăriei Downloads
Bianca Pauna
091902: Discriminarea salarială în România – evoluţie şi explicaţii Downloads
Catalin Pauna
091901: Tehnici neparametrice Downloads
Bianca Pauna
081803: Factorii determinanti ai valorii testului Student aplicat unei regresii liniare. O necesara corectie a metodologiei de calcul standard Downloads
Florin Pavelescu
081802: On Jarque-Bera normality test Downloads
Daniel Ciuiu
081801: Venitul national brut Downloads
Ion Ghizdeanu and Veronica Tudorescu
081701: Estimations regionales et departementales du Nombre de recours au generaliste dans l'Enquete Decennale Sante 2002/2003 Downloads
Marius Stefan, Jean-Jacques Droesbeke and Jean-Claude Deville
071505: Modelarea si evaluarea impactului investitiilor directe, nationale si internationale asupra pietii muncii si evolutiei macroeconomice din Romania - Sinteza documentara Downloads
Liana Pecican
071504: Modelarea si evaluarea impactului investitiilor directe, nationale si internationale asupra pietii muncii si evolutiei macroeconomice din Romania - Metode VAR si VEC Downloads
Bianca Pauna
071503: Modelarea si evaluarea impactului investitiilor directe, nationale si internationale asupra pietii muncii si evolutiei macroeconomice din Romania - Metodologia Error Correction Models - cerinte privind seriile de date Downloads
Cornelia Scutaru
071502: Modelarea si evaluarea impactului investitiilor directe, nationale si internationale asupra pietii muncii si evolutiei macroeconomice din Romania - Metodologie pentru estimarea unor modele neuronale Downloads
Corina Saman
071501: Modelarea si evaluarea impactului investitiilor directe, nationale si internationale asupra pietii muncii si evolutiei macroeconomice din Romania - Modele macroeconomice - studiu de sinteza Downloads
Lucian Albu
071403: Metode statistice de masurare a perceptiei componentelor IPC si a inertiei acestei perceptii in Romania Downloads
Elena Pelinescu and Andrei Dospinescu
071402: Algoritmi genetici Downloads
George Mateescu, Corina Saman and Mihai Buneci
071401: Utilizarea bilanturilor contabile in analiza si prognoza macroeconomica Downloads
Ion Ghizdeanu, Cristian Stanica and Carmen Ristea
071302: Analiza SWOT a industriei prelucratoare romanesti in perioada 1998-2004, din perspectiva cresterii economice Downloads
Cezar Mereuta
071301: Potentialul de crestere economica pe termen mediu Downloads
Ion Ghizdeanu and Veronica Tudorescu
061202: Metode de estimare a cursului valutar de echilibru Downloads
Mugur Nicolae Popescu
061101: Model de determinare a cursului valutar - Cazul Romaniei Downloads
Mugur Nicolae Popescu
061003: Model de predictie pentru inflatie folosind retelele neuronale Downloads
Corina Saman
061002: Algoritmi genetici de optimizare Downloads
George Mateescu
061001: Intelligent Systems in Business. Neural Networks. (Part.I) Downloads
Dumitru Nastac
050901: Schema generalalizata a lui Manoilescu privind schimbul international de bunuri - o prezentare generala Downloads
Vasile Dogaru
050802: Intelligent Systems in Business - Introduction Downloads
Dumitru Nastac
050801: Folosirea pachetului MathCad in analiza statistica Downloads
George Mateescu, Corina Saman and Mihai Buneci
050702: Utilizarea metodei VAR pentru analiza modului in care elasticitatea cererii fata de venituri influenteaza reactia cererii la socuri survenite in venituri Downloads
Andrei Dospinescu
050701: Combinarea prognozelor in functie de eficienta lor pe termen mediu si lung prin utilizarea factorilor de pondere. Analiza comparativa Downloads
Andrei Dospinescu
050603: Realizarea paginilor Web Downloads
George Mateescu, Corina Saman and Mihai Buneci
050602: Determinarea output-gap si a dinamicii socurilor inflationiste. Cazul Romaniei Downloads
Cornelia Scutaru and Cristian Stanica
050601: Anticipatiile rationale si eficienta politicii monetare. Unele dezvoltari teoretice recente Downloads
Silviu Cornea
040503: Caracteristici nominale si reale ale ciclurilor de afaceri din economia Romaniei Downloads
Petre Caraiani
040502: Modelul economic SAM-MEGA - prezentare generala a blocurilor modelului Downloads
Cristian Stanica
040501: Competitivitatea economica si cursul de schimb in Romania Downloads
Elena Pelinescu
040401: O reinterpretare a metodologiei standard de estimare a parametrilor modelului de regresie liniara Downloads
Florin Pavelescu
040305: Efecte ale extinderii UE spre est in mai 2004 asupra tarilor candidate Downloads
Andreea Vass
040304: Simulare de politici pe termen mediu in economia romanesca cu ajutorul unui model RMSM Downloads
Cristian Stanica
040303: Modelarea participarii firmelor si angajatilor in economia formala si informala Downloads
Bianca Pauna
040302: Modelarea proceselor de clusterizare in domeniul economic si social - Schimbari structurale in economia romaneasca de tranzitie Downloads
Cornelia Scutaru and Ionel Florescu
040301: Un scenariu dezirabil pentru economia Romaniei in perioada 2004-2010 (estimari de macromodel) Downloads
Emilian Dobrescu
040203: Aplicatii privind exprimarea PIB-ului potential trimestrial Downloads
Cristian Stanica
040202: FEER: Un posibil model pentru Romania Downloads
Elena Pelinescu
040201: Probleme privind estimarea NAIRU in perioada tranzitiei Downloads
Lucian Albu
030104: Estimarea produsului intern brut potential Downloads
Ion Ghizdeanu and Marian Neagu
030103: Scenarii multianuale utilizind un model redus de tip RMSM pentru prognoza principalilor indicatori macroeconomici din Romania - Sinteza Downloads
Mariana Nicolae-Balan, Lucian Albu, Dalina Andrei, Cristian Stanica and Marioara Iordan
030102: Analize si prognoze anuale si pe termen mediu pe baza modelului "Dobrescu" - Sinteza Downloads
Cornelia Scutaru, Marioara Iordan, Marin Dumitru, Stelian Stancu, Roxana Ciumara and Petre Fomin
030101: Probleme privind modelarea ciclurilor economice. Abordari teoretice - Sinteza Downloads
Lucian Albu, Petre Caraiani, Marioara Iordan and Mariana Nicolae-Balan
Page updated 2024-02-21
Sorted by numeric handle