EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Details about Jiri Hlavacek

This author is deceased (2021-12-30).

Access statistics for papers by Jiri Hlavacek.

Last updated 2023-10-20. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: phl6


Jump to Journal Articles Books Chapters

Working Papers

2008

 1. Microeconomic models of externality market, generalized Coase theorem/Mikroekonomické modely trhu s externalitami, zobecněný Coaseho teorém (available in czech only)
  Working Papers IES, Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies Downloads

2006

 1. "Morální hazard" a "nepříznivý výběr" při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití / Moral hazard and adverse selection when survival probability is maximized [available in Czech only]
  Working Papers IES, Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies Downloads
 2. Pojištení vkladu: soucasný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU / Credit Insurance: EU context [available in Czech only]
  Working Papers IES, Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies Downloads
 3. Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von-Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského / Demand for Insurance: Comparison of von Neumann-Morgenstern's and Kahneman-Tverovsky's Approaches [available in Czech only]
  Working Papers IES, Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies Downloads

2005

 1. Nabídková funkce ve vysokoškolském vzdělávání / Supply of university education [available in Czech only]
  Working Papers IES, Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies Downloads

2004

 1. Models of Economically Rational Donator
  Working Papers IES, Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies Downloads
 2. Models of Economically Rational Donators: Altruism Can Be Cruel
  Working Papers IES, Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies Downloads

Journal Articles

2011

 1. Ekonomické kritérium v neziskovém prostředí
  (Economic Criteria in the Nonprofit Environment)
  Politická ekonomie, 2011, 2011, (2), 267-276 Downloads
 2. Generalized Coase Theorem
  Prague Economic Papers, 2011, 2011, (4), 329-347 Downloads

2008

 1. Corporate social responsibility (CSR): Proklamace nebo ekonomická nutnost?
  (Corporate social responsibility (CSR): Only a proclamation or economic necessity?)
  Politická ekonomie, 2008, 2008, (5), 579-597 Downloads View citations (1)
 2. Školné či dotace? (simulace s modely systému vysokých škol)
  (Tuitions or subsidies? (simulations with models of the university system))
  Politická ekonomie, 2008, 2008, (1), 54-66 Downloads

2007

 1. Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského (available in Czech only)
  Czech Economic Review, 2007, 1, (2), 116-134 Downloads
 2. Systém pojištění vkladů v České republice: historie, současný stav a porovnání s Evropskou unií
  (The deposit guarantee-scheme in the Czech republic: history, status quo and comparison with the european system)
  Politická ekonomie, 2007, 2007, (4), 458-472 Downloads

2006

 1. "Principal - Agent" Problem in the Context of the Economic Survival
  (Problém "principál - agent" při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití)
  Acta Oeconomica Pragensia, 2006, 2006, (3), 18-33 Downloads View citations (2)

2005

 1. Cruel Altruism
  Prague Economic Papers, 2005, 2005, (4), 363-374 Downloads

2004

 1. Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku
  (St Petersburg paradox and cardinal utility function)
  Politická ekonomie, 2004, 2004, (1), 48-60 Downloads

2002

 1. Optimum výrobce při stále rostoucích výnosech z rozsahu
  (Producer's optimum under unremitting increase of returns to scale)
  Politická ekonomie, 2002, 2002, (5) Downloads

2000

 1. Zobecněný princip chování firmy v tržní ekonomice
  (Generalized principle of firms behavior in market economy)
  Politická ekonomie, 2000, 2000, (4) Downloads

Books

2014

 1. Generalized Microeconomics
  University of Chicago Press Economics Books, University of Chicago Press

2013

 1. Soudobá ekonomie oèima tøí generací
  IES Occasional publications, Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies

Chapters

2013

 1. IRACIONÁLNÍ EGOISMUS, RACIONÁLNÍ ALTRUISMUS
  Chapter 6 in Soudobá ekonomie oèima tøí generací, 2013
 
Page updated 2024-02-26