EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

GAZDÃ LKODÃ S: Scientific Journal on Agricultural Economics

2003 - 2015

From Kà ROLY RÓBERT OKTATÓ-KUTATÓ Kht.
Series data maintained by AgEcon Search ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 59, issue 6, 2015

Sertéstartó gazdaságok eszközellátottságának vizsgálata, különös tekintettel a beruházásokra Downloads
à bel, Ildikó and Hegedűsné Baranyai, Nóra
A pénzügyi elemzés sajátos esetei és kezelésük módszertani kérdései a mezőgazdasági vállalkozásokban Downloads
Tibor Pupos, Horváth, Péter and Szálteleki, Péter
A hungarikumok magyarországi és nemzetközi megítélésének főbb aspektusai az egyetemi hallgatók körében Downloads
Péli, László, Némediné Kollár, Kitti and Tóth, Tamás
Fogyasztói szokások felmérése az étrend-kiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából – demokutatás Downloads
Lehota, József, Németh, Nikolett and Gyenge, Balázs
Agrárinnováció a gyakorlatban – avagy miért ilyen lassú a helyspecifikus növénytermelés terjedése? Downloads
Takácsné, György Katalin
Régi intézmények, új kihívások – a mezőgazdasági tudásrendszer (MTR) Magyarországon Downloads
Nemes, Gusztáv and à gnes Varga

Volume 59, issue 5, 2015

A borkereskedelem versenyképességének elemzése a hagyományos és az újvilági bortermelő országokban Downloads
Balogh, Jeremiás Máté
Sörpiaci helyzetkép Magyarországon: versenyképesség a sörszektorban Downloads
Anita Major
Az adaptív innováció jó példája: a sávművelés megjelenése Magyarországon Downloads
Husti, István and Béres, Klára
A magyarországi paradicsomhajtatás helyzetének értékelése Downloads
Ehretné Berczi, Ildikó, Isépy, Anett, Németh, Szilvia and Varga, Viktória
A fehérjetakarmány-piac kilátásai az EU-ban, különös tekintettel Magyarország fehérjeigényének kielégítésére Downloads
Popp, József, Fári, Miklós, Gabriella Antal and Harangi-Rákos, Mónika

Volume 59, issue 4, 2015

Javítja-e az élelmiszer-ipari KKV-k teljesítményét a szorosabb ellátásilánc- integráció? – egy felmérés eredményei Downloads
Morvai, Róbert and Szegedi, Zoltán
A háztartások természeti erőforrás-felhasználása, különös tekintettel az élelmiszer-fogyasztásra Downloads
Dombi, Mihály, Karcagi-Kováts, Andrea, Bauerné Gáthy, Andrea and Kuti, István
Napelemes rendszerek alkalmazása tehenészetekben Downloads
Pintér, Gábor, Zsiborács, Henrik, Kecskés, Borbála and Pályi, Béla
Közjavak a mezőgazdaságban Downloads
Mészáros, Dóra, Sipos, Balázs, Paulina Jancsovszka and Balázs, Katalin
Húsz év számokban – a legnagyobb magyar mezőgazdasági vállalkozások működésének pénzügyi elemzése Downloads
Etelka Katits and Szalka, Éva
A jövő növényeinek szerepe a növénytermesztés fenntartható fejlődésében Downloads
Bedő, Zoltán and Láng, László

Volume 59, issue 3, 2015

Innováció a szakképzésben, hatása az agrárszakképzésre Downloads
Mezőszentgyörgyi, Dávid and Wayda, Imréné
A jóllét magyarországi indikátorrendszerének elméleti alapjai Downloads
Rita Kelemen and à ron Kincses
A természeti erőforrások fenntarthatósága: mi van, ha nincs? Downloads
Németh, Tamás and Várallyay, György

Volume 59, issue 2, 2015

Vitazáró: hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Downloads
Mészáros, Sándor and Szabó, Gábor
A stratégia, hatékonyság, termelékenység, versenyképesség – és a foglalkoztatottság főbb összefüggései a mezőgazdaságban Downloads
Tibor Pupos, Poór, Judit, Fitos, Gábor and Spilákné Kertész, Márta
A közösségi agrártájvédelmi intézkedések hatásai, konfliktusai a Békés megyei gazdálkodók és a kunhalmok körében Downloads
Rákóczi, Attila and Attila Barczi
A mezőgazdasági üzemszabályozás adaptációs lehetőségei nyugat-európai modellek alapján Downloads
Zsolt Orlovits and Kovács, László
A világ és Magyarország nyúlhústermelése és külkereskedelme Downloads
Szendrő, Katalin
Hatékonyságot és innovációs készséget befolyásoló szempontok vizsgálata a magyar sertéstenyésztésben Downloads
Csörnyei, Zoltán

Volume 59, issue 1, 2015

Gondolatok a termőföldről Downloads
Kalmár, Sándor
Hatékonyság és integráció a magyar mezőgazdaságban. Gondolatok Mészáros Sándor – Szabó Gábor vitaírásához Downloads
Csizmásné Tóth, Judit, Hollósy, Zsolt and Túróczi, Imre
Az uniós intervenciós árszabályozás vizsgálata a hazai gabonapiacon Downloads
Nógrádi, Judit
A világ hústermelésének, kereskedelmének és fogyasztásának tendenciái Downloads
Kozák, János
A kis (családi) gazdaságok helyzete az Európai Unióban Downloads
Burgerné Gimes, Anna

Volume 58, issue 6, 2014

Az agrárgazdaság hatékonyságának néhány sajátos aspektusa Downloads
Farkasné Fekete, Mária, Zsolt Balyi and Szűcs, István
Egészségtudatosabb élelmiszer-fogyasztás vizsgálata Zala megyében – A vállalkozások szerepe az egészségmegőrzésben Downloads
Péter, Erzsébet, Németh, Kornél and Kaszás, Nikoletta
„à zlések és borok†– a csongrádi borok pozícionálása Downloads
Kispál, Gabriella
Versenyhelyzet-elemzés a magyarországi tejfeldolgozó szektorban Downloads
Rózsa, Andrea and Tálas, Dorisz
Tíz évvel a csatlakozás után: az új tagországok agrárteljesítményei Downloads
Jámbor, Attila

Volume 58, issue 5, 2014

Gondolatok a „Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban†című vitacikkhez Downloads
Udovecz, Gábor
Az agrárstatisztikai rendszer adatbázisának felhasználási lehetőségei a hatékonyságvizsgálatokban Downloads
Laczka, Éva
Szőlővenyige felhasználásának lehetséges szerepe a lokális közösségi hőenergia-ellátásban beruházásgazdaságossági vizsgálat alapján Downloads
Gonda, Cecília
Helyi élelmiszerek fogyasztói megítélése Downloads
Szente, Viktória, Jasák, Helga, Szűcs, Andrea and Kalmár, Sándor
Az Európai Parlament szerepe a Közös Agrárpolitika 2007 és 2013 közötti többéves pénzügyi keretre vonatkozó jogszabályainak megalkotásában Downloads
Kovács, Attila
A hatékonyság szerepe a magyar étkezési tojástermelés jövedelmezőségében Downloads
Szőllősi, László
A magyar mezőgazdasági gépgyártás helyzete és kilátásai Downloads
Husti, István, Antos, Gábor, Lőrincz, László and Bak, à rpád
Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Downloads
Káposzta, József

Volume 58, issue 4, 2014

Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban - Hozzászólás Mészáros Sándor és Szabó Gábor vitacikkéhez Downloads
Biró, Szabolcs and Rácz, Katalin
Vevőelégedettség-vizsgálat tapasztalatai a mezőgazdasági gépek értékesítési folyamatában Downloads
Boll, Anikó
Történeti ökológiai lábnyom becslése a mezőgazdaság kialakulásától napjainkig Downloads
Szigeti, Cecília and Tóth, Gergely
A biogáztermelés növényi alapanyagainak összehasonlító elemzése Downloads
Gyula Sipos
Makroszintű nemzeti stratégiák konzisztenciavizsgálata a biodiverzitás tükrében Downloads
Ladoneczki, Gábor and Kósi, Kálmán
A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekre vonatkozó áfamértékek csökkentésének lehetősége és hatásai Downloads
Lámfalusi, Ibolya, Péter, Krisztina, Tanító, Dezső and Tóth, Kristóf
Termelői heterogenitás a rövid ellátási láncokban: a piacokon értékesítő gazdák jellemző különbségei Downloads
Benedek, Zsófia, Fertő, Imre, Baráth, Lajos and Tóth, József

Volume 58, issue 3, 2014

Hatékonyság és külkereskedelmi versenyképességi vizsgálatok a kelet- és közép-európai országokban: irodalmi áttekintés Downloads
Fertő, Imre and Baráth, Lajos
A mezőgazdasági termelői szervezetek-szövetkezetek jelentőségének és helyzetének változása az EU-csatlakozás után Downloads
Szabó G., Gábor and Barta, István
Vidékfejlesztési támogatások, lehívások, eredmények Downloads
Bíro, Szabolcs and Nemes, Gusztáv
A magyar agrárkereskedelem tíz évvel a csatlakozás után Downloads
Jámbor, Attila and Vásáry, Miklós
Gazdaságok jövedelmezőségének és hatékonyságának változása Downloads
Kapronczai, István, Keszthelyi, Szilárd and Takács, István
A gazdaságszerkezet változása 2000 és 2013 között Downloads
Valkó, Gábor
Elvárások, realitások, lehetőségek – A magyar agrárgazdaság tíz éve az Európai Unióban Downloads
Laszlo Vajda

Volume 58, issue 2, 2014

Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban – Gondolatok Mészáros Sándor – Szabó Gábor vitaírásához Downloads
Popp, József
Kézműves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a nők körében Downloads
Ilona Dogi, Lajos Nagy, Csipkés, Margit and Balogh, Péter
Pálinkafőzdék jövedelem- és kockázatelemzése Downloads
Lakner, Zoltán, Gyula Kasza and à cs, Sándor
: A szőlő- és borágazat jellemzői a szlovén és magyar határ menti területen – Egy kérdőíves felmérés tapasztalatai Downloads
Győriné Kiss, Erika and Poór, Judit
Törpegazdaságok Magyarországon és az Európai Unió déli tagországaiban Downloads
Varga, Éva
Agrárgazdaságunk jelene és jövője Downloads
Kapronczai, István

Volume 58, issue 1, 2014

Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Downloads
Mészáros, Sándor and Szabó, Gábor
A regionális fejlesztés új megközelítésben Downloads
Gáspár, Tamás
Az alternatív élelmiszer-ellátó rendszerek meghatározásának és csoportosításának tényezői Downloads
Kujáni, Katalin
Vidéki gazdaságok a közgazdaságtani irányzatok keresztmetszetében Downloads
Vásáry, Viktória
A gazdaságok hosszú távú fennmaradását valószínűsítő tényezők a mezőgazdaságban Downloads
Valkó, Gábor and à ron Kincses
Page updated 2017-11-07