EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Journal of Agribusiness and Rural Development

(32) - (40)

From University of Life Sciences, Poznan, Poland
Bibliographic data for series maintained by AgEcon Search ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


(40), issue 2

Strategiczne czynniki rozwoju determinantami bezpieczeństwa finansowego firmy Downloads
Danuta Mierzwa and Dominik Mizerny
SIGNIFICANCE OF PRODUCTION DIVERSIFICATION IN ENSURING FINANCIAL SECURITY OF FARMS IN POLAND Downloads
Agnieszka Kurdyś-Kujawska
WASTE MANAGEMENT IN POLAND (2012–2013) – SPATIAL ANALYSIS Downloads
Karol Kukuła
Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników Downloads
Agnieszka Kubot and Wawrzyniec Czubak
DETERMINANTS OF CHOICE OF ECOLOGICAL FOOD ACCORDING TO CONSUMERS FROM THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP Downloads
Magdalena Konieczny and Ryszard Dziekan
Typologia krajów świata ze względu na sytuację żywnościową ludności Downloads
Małgorzata Kołodziejczak and Andżelika Andrzejewska
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CSR CONCEPT Downloads
Magdalena Kaźmierczak
Poziom i jakość życia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Konwergencja czy dywergencja? Downloads
Grażyna Karmowska and Mirosława Marciniak
SELECTED QUALITY SIGNS OF FOOD PRODUCTS IN POLAND, LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS Downloads
Anna Kapała, Stanisław Minta and Bożena Tańska-Hus
GMOs IN THE POLISH FRUIT AND VEGETABLES CONSUMER AWARENESS Downloads
Lilianna Jabłońska, Stanisław Żuchowski and Dawid Olewnicki
MANAGEMENT OF UNSAFE FOOD RECALL Downloads
Justyna Górna
ENVIRONMENTAL EXTERNALITIES AND FOOD SECURITY Downloads
Joanna Buks, Agnieszka Obiedzińska and Konrad Prandecki
DIFFERENTIATION OF DISTRICTS OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP WITH RESPECT TO CHOSEN SOCIAL PROBLEMS Downloads
Jadwiga Bożek
Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce Downloads
Anna Bieniasz and Dorota Czerwińska-Kayzer
INDICATOR ANALYSIS IN THE PROCESS OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT FOR THE WHOLESALE FOODSTUFF SECTOR Downloads
Rafał Balina, Mirosława Marzena Nowak and Sławomir Juszczyk
Konwergencja wynagrodzeń realnych na obszarach wiejskich w Polsce Downloads
Piotr Adamczyk

(39), issue 1

MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE Downloads
Artur Zimny and Robert Jurczak
ECOLOGICAL INVESTMENTS AS AN ELEMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: CASE STUDY OF AGRIBUSINESS COMPANIES Downloads
Izabela Wielewska
Zagrożenia funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w aspekcie zmian regulacji prawnych Downloads
Katarzyna Sojka
Znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej gospodarstw agroturystycznych Downloads
Michał Roman
CONSUMER ATTITUDE AND BEHAVIOUR TOWARDS FOOD WASTE Downloads
Monika Radzymińska, Dominika Jakubowska and Katarzyna Staniewska
IMPORTANCE OF AGRICULTURE WITHIN THE STRUCTURE OF EMPLOYMENT AND PRODUCTION IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES Downloads
Jakub Piecuch and Łukasz Paluch
THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE RURAL POPULATION OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP Downloads
Łukasz Paluch and Jakub Piecuch
PROFITABILITY AND EFFICIENCY ANALYSIS OF SMALLHOLDER BROILER PRODUCTION IN MOPANI DISTRICT OF LIMPOPO PROVINCE, SOUTH AFRICA Downloads
Isaac Oluwatayo, Tanya A. Machethe and Mmapatla P. Senyolo
THE USE OF EU SUPPORT BY ORCHARDS OWNERS IN FARMS IN THE GRÓJEC COUNTY, ON THE BASIS OF THE CONDUCTED SURVEY Downloads
Dawid Olewnicki and Magda Marzec
Rola i znaczenie cross-compliance w dopłatach bezpośrednich dla rolników w latach 2015–2020 Downloads
Bartosz Mickiewicz
Zachowania żywieniowe pracowników restauracji sieci McDonald’s Downloads
Ewa Michota-Katulska, Magdalena Zegan and Mariola Grzebuła
Finansowo-techniczna ocena efektywności funkcjonowania wybranych podmiotów łańcucha gospodarki żywnościowej Downloads
Małgorzata Krotowska and Danuta Mierzwa
Szanse i zagrożenia dla rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w wieloletnich ramach finansowych 2014–2020 w Polsce w dziedzinie edukacj Downloads
Iwona Kowalska
ORGANIZATION AND RESULTS OF AGRICULTURAL HOLDINGS REALIZING INVESTMENTS SUBSIDIZED WITH PUBLIC FUNDS Downloads
Zofia Kołoszko-Chomentowska and Barbara Wojsznis
SPECIALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL HOLDINGS Downloads
Zofia Kołoszko-Chomentowska
DRIVING AND LIMITING FACTORS IN THE FARM MANAGEMENT BY YOUNG FARMERS IN THE CONTEXT OF SURVEY RESEARCH Downloads
Barbara Kiełbasa
ECOLOGICAL ETHICS. VALUES AND NORMS IN LOCAL RURAL COMMUNITIES Downloads
Włodzimierz Kaczocha and Jan Sikora
Wiedza mieszkańców Darłowa i Wrześni z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi Downloads
Monika Jakubus, Joanna Jordanowska and Natalia Tatuśko
Prawne gwarancje funkcjonowania związków zawodowych rolników indywidualnych w Polsce Downloads
Jakub Gołaś
Efekt następcy w procesie sukcesji indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce Downloads
Michał Dudek
Uwarunkowania aktywności społeczno-gospodarczej podmiotów sektora MSP na terenach przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego Downloads
Zbigniew Brodziński and Katarzyna Brodzińska
CONCENTRATION OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL DISTRICTS OF THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP Downloads
Wioletta Bieńkowska-Gołasa
Determinanty rentowności kapitału własnego banków spółdzielczych w Polsce Downloads
Anna Bieniasz
Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – wyniki badań w ujęciu lokalnym i regionalnym Downloads
Grażyna Adamczyk-Łojewska and Adam Bujarkiewicz

(38), issue 4

Motywy wyboru żywności przez konsumentów soków – badania pilotażowe Downloads
Katarzyna Włodarska, Katarzyna Pawlak-Lemańska, Tomasz Górecki and Ewa Sikorska
Wybrane aspekty ekonomiczne opracowania nowych technologii produkcji żywności bioaktywnej Downloads
Olga Stefko and Magdalena Zielińska-Dawidziak
PROW 2007–2013 jako narzędzie polityki ukierunkowanej terytorialnie Downloads
Joanna Rakowska
Zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w zależno- ści od położenia wobec miast Downloads
Luiza Ossowska
PROFITABILITY AND MARKETING EFFICIENCY OF MAIZE IN KWANDE LOCAL GOVERNMENT AREA OF BENUE STATE, NIGERIA Downloads
Zacharias Ternenge Nyiatagher and Ali Ocholi
Przedsiębiorcze działania mieszkańców wsi Downloads
Monika Mularska-Kucharek
IMPORTANCE OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL AND CLIMATE SCHEME WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION SYSTEM (IN THE LIGHT OF THE POLISH RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 2014–2020) Downloads
Bartosz Mickiewicz and Wojciech Gotkiewicz
A COMPARATIVE STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS OF IRRIGATED AND RAIN-FED POTATO FARMS IN EASTERN ETHIOPIA Downloads
Kumilachew Alamerie Melesse and Musa Ahmed
Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008–2013 Downloads
Renata Marks-Bielska, Wiesława Lizińska and Izabela Serocka
Zasoby i produktywność pracy przemysłu spożywczego krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontek- ście konkurencyjności sektora Downloads
Katarzyna Łukiewska
PROFESSIONAL ACTIVITY OF WORKING-AGE INHABITANTS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP Downloads
Władysława Łuczka and Lidia J Jabłońska-Porzuczek
THE USE OF SERVICES ON FARMS IN POLAND (BASED ON THE FADN DATA)* Downloads
Małgorzata Kołodziejczak
Zmiany w uprawach pomidorów do przetwórstwa w Polsce w kontekście mechanizmu Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw Unii Europejskiej Downloads
Sylwia Kierczyńska
FINANCIAL EXCLUSION OF THE RURAL POPULATION IN POLAND Downloads
Ryszard Kata, Alina Walenia and Damian S. Pyrkos
Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia Downloads
Franciszek Kapusta
Postawy osób starszych z terenu Wielkopolski wobec żywności funkcjonalnej w zależności od ich aktywności życiowej – badania pilotażowe Downloads
Anna Jędrusek-Golińska, Krystyna Szymandera-Buszka, Katarzyna Waszkowiak, Marek Goliński and Ewa Jędrzejowska
Wpływ wybranych czynników społeczno-demografi cznych i ekonomicznych na preferencje i zachowania studentów na rynku produktów mleczarskich Downloads
Karolina Jąder
Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN) Downloads
Aleksander Grzelak
THE REALIZATION OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SCHEME IN THE AREA OF NATURA 2000 IN THE VALLEY OF BIEBRZA RIVER Downloads
Wojciech Gotkiewicz and Bartosz Mickiewicz
Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w Polsce w latach 2006– 2013 Downloads
Zbigniew Gołaś
SOURCES OF GROWTH IN SOUTH AFRICAN SOURCES OF GROWTH IN SOUTH AFRICAN AGRICULTURE – A CORPORATE FINANCE PERSPECTIVE Downloads
Joseph Chisasa
ECONOMIC ZONING AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURAL SUPPORT FOR REGIONAL AGRICULTURAL MARKETS IN UKRAINE: THEORETICAL APPROACH Downloads
Vasyl Chemerys and Vitaliy Krupin
Produkcja zbóż w wybranych krajach Unii Europejskiej – uwarunkowania strukturalne i polityczne Downloads
Agnieszka Baer-Nawrocka and Ewa Kiryluk-Dryjska
ASSESSING INCOME EFFECT OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES: A CASE STUDY OF COMMUNITY-BASED AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT PROJECT IN KWARA STATE (NIGERIA) Downloads
Adewumi Matthew Olaniyi, Abraham Falola and Odunlade Adefemi Oluwadamilola
Page updated 2018-06-21