EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Ekonomija Economics

2004 - 2015

Current editor(s): Guste Santini

From Rifin d.o.o.
10000.

Bibliographic data for series maintained by Neven Vidakovic ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 22, issue 1, 2015

Fiskalna politika i kriza hrvatskog gospodarstva - u potrazi za rješenjima- pp. 1-22 Downloads
Damir Novotny
Porez na dodanu vrijednost - porez buducnostic pp. 23-52 Downloads
Guste Santini
EU fondovi i Junckerov program kao poticajni alati investicija i ukupnog gospodarskog razvoja pp. 53-74 Downloads
Zvonimir Savic
The Scope, Challenges and Perspective of Croatian Development Policy in the Context of the EU Destiny pp. 75-88 Downloads
Dragoljub Stojanov
Razlozi, mogucnosti i sposobnosti za promjene u ekonomskoj politici u RH pp. 89-114 Downloads
Mladen Vedriš
Kretanje kapitala u Hrvatskoj 2009. - 2015. - Opcije za izbor novog ekonomskog modela Hrvatske - pp. 115-134 Downloads
Neven Vidaković and Dubravko Radosevic
Zaokret iz recesije ka ekonomskom razvoju sa novim tokom reindustrijalizacije u regionu pp. 135-158 Downloads
Sofija Adžic
Growth Anatomy of Croatian Economy pp. 159-216 Downloads
Mirjana Cizmovic, Jelena Jankovic and Milenko Popovic
Kljucni problemi Crne Gore na putu pridruživanja EU pp. 217-230 Downloads
Mimo Draškovic, Lakic Slobodan and Veselin Draškovic
Uzroci i posljedice reprodukovanja institucionalnog vakuuma u državama Jugoistocne Evrope pp. 231-243 Downloads
Nikša Grgurevic

Volume 21, issue 1, 2014

Investicije kao uzrok krize i investicije u novoj ekonomici rasta i pune zaposlenosti pp. 1-26 Downloads
Tihomir Domazet
Hrvatski porezni sustav: Je li u funkciji investiranjac pp. 27-66 Downloads
Branko Parac
Investicije kao pokretac rasta i izlaska iz recesije pp. 67-84 Downloads
Žarko Primorac
Dugovno–deflacijska kriza u Hrvatskoj pp. 85-112 Downloads
Dubravko Radosevic
Globalizacija i investicije - put realizacije kapital-odnosa pp. 113-134 Downloads
Guste Santini
Kapitalizam III i kiberneticki neokolonijalizam pp. 135-160 Downloads
Dragoljub Stojanov
Treba li Hrvatskoj burza vrijednosnih papirac – kriticki osvrt pp. 161-186 Downloads
Aljoša Šestanovic
Regulatorno i konkurentsko okruženje – poticaj ili ogranicenje za investicije pp. 187-208 Downloads
Mladen Vedriš and Nenad Rancic
Kako investirati u uslovima globalizacije studija slucaja za Srbiju pp. 209-249 Downloads
Sofija Adžic

Volume 20, issue 2, 2014

Kritika neoliberalnih mitova i njihove uloge u opisu i rješavanju krizno-recesijskog stanja u privredi pp. 381-416 Downloads
Duro Š. Medic
Ekonomska podjela poreza pp. 417-443 Downloads
Guste Santini
INSTITUCIONALNO PONAŠANJE KAO OSNOVA RACIONALNE EKONOMSKE POLITIKE pp. 445-464 Downloads
Milica Delibašic and Nikša Grgurevic
Svijet finansija pocetkom druge decenije xxi stoleca - neki relevantni aspekt- pp. 465-500 Downloads
Vuk Ognjanovic
Fiskalni deficit, javni dug, kamatna stopa i devizni kurs pp. 501-515 Downloads
Žarko Ristic and Kristijan Ristic
Zašto država u Srbiji nije uspela da uspešno realizuje funkcije upravljanja privrednim razvojem i kako prevazici ovaj problemc pp. 519-528 Downloads
Sofija Adžic
DISKUSIJA TOKOM RASPRAVE NA SKUPU: „ULOGA I ODGOVORNOST DRŽAVE U OSIGURANJU GOSPODARSKOG RASTA“ pp. 529-534 Downloads
Sead Kreso
Diskusija pp. 535-536 Downloads
Soumitra Sharma
JUST TRY HARD ENOUGH pp. 537-538 Downloads
Dragoljub Stojanov
DEVEDESETE - VRIJEME VELIKIH NADANJA I VELIKIH RAZOcARANJA pp. 539-545 Downloads
Dragomir Vojnic

Volume 20, issue 1, 2013

HRVATSKA KAO CLANICA EUROPSKE UNIJE: PUT U (NE)POZNATU BUDUCNOST pp. 1-28 Downloads
Sandra Bebek and Guste Santini
Novi ekonomski model uz targetiranje IS - LM pp. 29-54 Downloads
Tihomir Domazet
Privredna kriza u Hrvatskoj, uzroci, obilježja i mogucnosti prevladavanja pp. 55-64 Downloads
Uroš Dujšin
Ekonomska politika u kontekstu Europske Unije - novi model vladinih politika kao pretpostavka održivog ekonomskog rasta pp. 65-90 Downloads
Damir Novotny
Oporezivanje korporativne dobiti u Republici Hrvatskoj - 20 godina labirint pp. 91-130 Downloads
Branko Parac
Financijalizacija periferije Europske unije, kapitalne kontrole i platna bilanca pp. 131-152 Downloads
Dubravko Radosevic
Teritorijalna država, virtualna država i ekonomski razvoj pp. 153-172 Downloads
Dragoljub Stojanov
Aktivnosti i zadaci države neophodni za povecanje konkurentnosti gospodarstva na unutarnjem tržištu Europske unije pp. 173-182 Downloads
Hrvoje Tadin
Ekonomski rast i strukturne reforme pp. 183-216 Downloads
Mladen Vedriš
Pitanja koordinisanosti, integrisanosti i evaluacije sektorskih i prostornih politika - Slucaj Srbije pp. 217-264 Downloads
Sofija Adžic
Institucionalni pluralizam vs. socijalna patologija kao odnos koji objašnjava ulogu države u obezbedenju ekonomskog rasta pp. 265-280 Downloads
Mimo Draškovic and Veselin Draškovic
Gospodarski izazovi i uloga države: slucaj Bosne i Hercegovine pp. 281-298 Downloads
Jasmin Halebic
Zašto Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju relativno visoku kamatnu stopuc pp. 299-334 Downloads
Sead Kreso
Izvori rasta u zemljama bivšim clanicama SFRJ: komparativna analiza pp. 335-378 Downloads
Milenko Popovic and Mirjana Cizmovic

Volume 19, issue 2, 2013

Globalization, Marina Tourism, Management and Business Intelligence pp. 237-254 Downloads
Zdravko Bazdan
Econometric Models or Smoothing Exponential Techniques to Predict Macroeconomic Indicators in Romania pp. 255-272 Downloads
Mihaela Bratu
Kritika metodološkog individualizma pp. 273-296 Downloads
Mimo Draškovic and Veselin Draškovic
Oblikovanje matematickog modela za analizu meduodnosa izmedu odabranih makroekonomskih velicina pp. 297-310 Downloads
Anton Glavinic
Ekonomska teorija na raskrižju ili Put u mega-kapitalizam pp. 311-333 Downloads
Dragoljub Stojanov and Pavle Jakovac
Hrvatska u novom regionalnom okruženju i lokalne/podrucne samouprave u regionalnom razvoju RH pp. 337-344 Downloads
Josip Baotic
Diskusija na skupu u Zagrebu 24.10.2012 pp. 345-348 Downloads
Veselin Draškovic
Diskusija na znanstvenom skupu: Regionalni razvoj - prioritet EU pp. 349-350 Downloads
Zoran Jašic
Hrvatska u novom regionalnom okruženju pp. 351-360 Downloads
Žarko Primorac
Ekonomska znanost i ekonomska politika u svjetlu aktualnog trenutka razvoja pp. 361-377 Downloads
Dragomir Vojnic
Uvodna rijec dekana prof. dr. sc. Željka Šaina pp. 381-382 Downloads
Željko Šain
Promocija knjige prof. dr. sc. Dragoljuba Stojanova: Ekonomska kriza i kriza ekonomske znanosti pp. 383-386 Downloads
Guste Santini
Promocija knjige prof. dr. sc. Dragoljuba Stojanova: Ekonomska kriza i kriza ekonomske znanosti pp. 387-392 Downloads
Veselin Draškovic
Promocija knjige prof. dr. Dragoljuba Stojanova "Ekonomska kriza i kriza ekonomske znanosti: Quo vadis Economics" pp. 393-398 Downloads
Azra Hadžiahmetovic
Ekonomska teorija i ekonomska politika pp. 399-426 Downloads
Fikret Cauševic
Ekonomski imperijalizam i ekonomska kakofonija pp. 427-439 Downloads
Dragoljub Stojanov
Dragoljub Stojanov: Ekonomska kriza i kriza ekonomske znanosti, Rijeka - Ekonomski fakultet, 2013 pp. 443-449 Downloads
Sandra Bebek

Volume 19, issue 1, 2012

Regionalni razvoj – uvjet opstanka eurozone pp. 1-34 Downloads
Sandra Bebek and Guste Santini
Uloga gradova u regionalnom razvoju pp. 35-56 Downloads
Vladimir ?avrak
Preko regije do globalnog tržišta pp. 57-80 Downloads
Tihomir Domazet
Horizontalno partnerstvo u funkciji lokalnog i regionalnog razvoja pp. 81-100 Downloads
Marijana Ivanov
EU on the Verge of Balkanization: the Impact of Economic Theory and Economic Policy on the Future of EU pp. 101-118 Downloads
Dragoljub Stojanov
Regionalni razvoj i gospodarsko pozicioniranje Republike Hrvatske: EU ?lanstvo pp. 119-144 Downloads
Mladen Vedriš
Regionalizacija u Jugo-isto?noj evropi – kako dalje? pp. 145-208 Downloads
Sofija Adži?
Institucionalni nihilizam kao ograni?enje ekonomske politike u državama SEE pp. 209-222 Downloads
Veselin Draškovi? and Mimo Draškovi?
Na putu ka Europskoj uniji – slu?aj Bosne i Hercegovine pp. 223-235 Downloads
Jasmin Halebi?
Page updated 2023-03-26