EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Ekonomik Yaklasim

1980 - 2014

Current editor(s): Ozan Eruygur

From Ekonomik Yaklasim Association
Bibliographic data for series maintained by Ozan Eruygur ().

Access Statistics for this journal.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 25, issue 93, 2014

Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey pp. 1-20 Downloads
Meltem İnce Yenilmez
Merkez Bankası Döviz Rezervlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği pp. 21-38 Downloads
Emek Aslı Cinel and Nebiye Yamak
Regional Economic Activity in Turkey: A New Economic Geography Approach pp. 39-63 Downloads
Mehmet Burak Turgut
Ulusların Düşüşü Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri pp. 65-76 Downloads
Gönül Dinçer Muratoğlu

Volume 25, issue 92, 2014

Örgütsel Yeniliğin İşletmelerde Bilgi Teknolojileri Kullanımına Etkisi: Türkiye Örneği pp. 1-17 Downloads
Derya Fındık
Türkiye Ekonomisi İçin ARIMA ve Phillips Eğrisi Modellerinin Enflasyon Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması: 1995-2014 pp. 19-53 Downloads
Fahriye Öztürk, Ibrahim Tokatlıoğlu and Hakan Ardor
Kapasite Raporlarına Göre Ankara Sanayisinin Kümelenme Eğilimleri pp. 55-67 Downloads
Atilla Yardımcı
Finansal Kriz Sonrası GIIPS Hazine Bonosu Risk Primi (Spreads) Genişlemesinin Belirleyicileri pp. 69-86 Downloads
Baki Demirel

Volume 25, issue 91, 2014

Time Deficits and Poverty: The Levy Institute Measure of Time and Consumption Poverty for Turkey pp. 1-28 Downloads
Ajit Zacharias, Thomas Masterson and Emel Memiş
Türkiye Ekonomisi İçin Enflasyonun Üçgen Modeli İle Phillips Eğrisi Denklemi Tahmini: 1998-2014 pp. 29-53 Downloads
Hakan Ardor, Ibrahim Tokatlıoğlu and Fahriye Öztürk
Role of the Economics in the EU’s New Vertical Merger Policy: Thoughts on the Merger between Tomtom and Tele Atlas pp. 55-68 Downloads
Ekrem Kalkan
Foreign Direct Investment and International Trade in Turkey: Time-Series-Cross-Section Methods pp. 69-84 Downloads
Erginbay Ugurlu and Yılmaz Bayar

Volume 25, issue 90, 2014

Minskian Yaklaşımla Türkiye’de Finansal Kırılganlık pp. 1-19 Downloads
Seçil Bahçe
Dünya Gıda Krizi Sonrası Dönemde Tarımsal Ürünlerin Rekabet Durumu: Türkiye Örneği pp. 21-48 Downloads
Taylan Kıymaz
Türkiye’de 2008 Krizinin Eksik İstihdama Etkileri pp. 49-69 Downloads
Serdar Acun and Bayram Güneş
Orta Gelir Tuzağından Çıkış pp. 71-90 Downloads
Yusuf Kurtoğlu

Volume 24, issue 89, 2013

YENİ TEŞVİK PROGRAMI: STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME pp. 1-23 Downloads
Calal Taşdoğan
R&D, INNOVATION AND STOCK MARKET PERFORMANCE: A STUDY ON MANUFACTURING FIRMS TRADED IN BORSA ISTANBUL pp. 25-44 Downloads
Burak Dindaroglu and Yekta Takım
İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ pp. 45-71 Downloads
Hakan Ardor and Serdar Varlık
THE GINI ILLUSION OF TURKEY: AN APPROACH TO INEQUALITIES ON THE BASIS OF THE PALMA RATIO pp. 73-109 Downloads
Emine Tahsin

Volume 24, issue 88, 2013

DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ pp. 1-34 Downloads
Gönül Dinçer Muratoğlu
EXPORT DIVERSIFICATION AND COMPETITIVENESS: INTENSIVE AND EXTENSIVE MARGINS OF TURKEY pp. 35-64 Downloads
Seda Ekmen and Güzin Erlat
İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GÜNCEL DİNAMİKLER: TEKNOLOJİ, KÜRESELLEŞME VE İTHAL GİRDİ KULLANIMI pp. 65-100 Downloads
Semih Akçomak
FISCAL DISCIPLINE FOR GROWTH: THE REMEDY OR THE ILLUSION IN THE CONTEXT OF THE EURO AREA CRISIS pp. 101-115 Downloads
Sinan Sönmez

Volume 24, issue 87, 2013

Türkiye’de 2002-2011 Yılları Arasında Katastrofik Sağlık Harcamalarının Yoksulluk Yaratma Kapasitesi pp. 1-36 Downloads
Ibrahim Tokatlıoğlu and Yagmur Tokatlioglu
Türkiye’nin Yakıt Tüketiminde Biyo-dizel Kullanım Hedeflerinin Etki Analizi pp. 37-68 Downloads
Selim Çağatay, Celal Taşdoğan and Reyhan Özeş
Deriving Macro Policy from Income Inequality Decompositions by Subgroups: A Cautionary Discussion pp. 69-84 Downloads
Emel Memiş
A History of Ottoman Economic Thought: Developments Before the Nineteenth Century pp. 85-91 Downloads
Deniz Kılınçoğlu

Volume 24, issue 86, 2013

Responding to the Changing Shape of the World Economy: Consumer-Spending and Export Developments in Turkey in a Comparative Perspective pp. 1-28 Downloads
Joerg Mayer
İhracatta Pazar Kompozisyonundaki Değişimin Dış Talep Göstergesine Etkisi pp. 29-53 Downloads
Hayrettin Kaplan and Feridun Tur
Stock – Watson Eşbütünleşme Analizi Yardımıyla Altın Fiyatları Mekanizması Üzerine pp. 55-81 Downloads
Gönül Akıncı, Merter Akıncı and Ömer Yılmaz
Oren Yiftachel’in Etnokrasi Modeli Üzerine pp. 83-117 Downloads
Diren Çakmak

Volume 23, issue Special, 2012

Türkiye Borsa Yatırımcısının Temettü Refleksi pp. 1-12 Downloads
İsmail Bulmuş
Finansal Şişkinliğin Arka Planı pp. 13-38 Downloads
Şiir Yılmaz
1980’lerden Küresel Krize Dünya Ekonomisi pp. 39-76 Downloads
Tuba Ongun
The Comparative Advantage of Turkish Exports Vis-à-Vis the European Union and OECD Countries, 1990-2000 pp. 77-106 Downloads
Güzin Erlat and Haluk Erlat
Euro Bölgesinde Borç Krizi Sorunu Ve Çözüm Önerileri pp. 107-132 Downloads
Baki Demirel and Gülen Arslan
Modern Dünya-Sistemi Analizi Ve Dış Ticaret pp. 133-160 Downloads
Filiz Elmas
Küresel Gıda Krizi: Üçüncü Gıda Rejimi, Küresel Sermaye Ve Gelişmekte Olan Ülkeler pp. 161-194 Downloads
Sibel Çaşkurlu
Keynes’in Likidite Tercihi Kuramı’nda Finans Motifi İle Para Talebinin Önemi ve Etkileri pp. 195-220 Downloads
Hakan Ardor and Serdar Varlık
Beyannameye Tâbi Mükelleflerin Gerçekleştirdiği Gelir Vergisi Kaçakçılığı: Boyutlarının Tahmini; İktisadi Sonuçları ve Bir Reform Önerisi pp. 221-268 Downloads
Kemal Çakman and Halit Doğan
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Durumu Üzerinde Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkileri pp. 269-282 Downloads
Bedriye Saraçoğlu, Seher Sulku and Senay Acikgoz

Volume 23, issue 85, 2012

Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries pp. 1-22 Downloads
Erkan Erdil and Burak Karagöl
Borç Krizindeki GIIPS pp. 23-56 Downloads
Belgin Akçay
Yeni Açık Ekonomi Makroiktisat Teorisi ve Para Politikasının Uluslararası Boyutları pp. 57-82 Downloads
Alpaslan Akçoraoğlu
Türk Bankacılık Sektörü İçin Bir Etkinlik Analizi: 2003-2007 pp. 83-120 Downloads
Fatih Dikmen

Volume 23, issue 84, 2012

Türkiye’de Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Borç Krizindeki Yunanistan İle Bir Karşılaştırma pp. 1-38 Downloads
Belgin Akçay
An Input-Output Analysis of Rising Imports in Turkey pp. 39-54 Downloads
Alper Duman and Gul Ertan Ozguzer
Küresel Kriz ve Kültürün Finansmanı: AB Örneği ve Türkiye Hakkında Genel Bir Değerlendirme pp. 55-80 Downloads
Berna Uymaz
İstanbul Kuyumculuk Kümesi Yenilik ve Tasarım Kapasitesi pp. 81-102 Downloads
Bilge Köroğlu

Volume 23, issue 83, 2012

Fertility, Employment and Capital Accumulation: A Case Study For Turkey pp. 1-36 Downloads
Senay Acikgoz
Büyüme: Neyin Büyümesi? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme pp. 37-68 Downloads
Mustafa Durmuş
Türkiye Ekonomisi İçin NAIRU Tahmini pp. 69-91 Downloads
Ozlem Yigit and Attila Gökçe
Hitit Kanunlarında Hayvanlarla İlgili Maddeler Üzerine Bir Değerlendirme pp. 93-106 Downloads
Özlem Gavaz
Düzeltme/Errata pp. 107-107 Downloads
No Authors

Volume 23, issue 82, 2012

Sürdürülebilir Borçlanmanın Eleştirisi: Başka Bir Sürdürülebilirlik Olgusu ve Türkiye Örneği pp. 1-22 Downloads
Burak Gurbuz
Bütçe Açıklarının Cari İşlemler Dengesi Üzerine Etkileri: İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi pp. 23-49 Downloads
Metin Bayrak and Omer Esen
Türkiye'de Emek Kesiminin Kamu Bütçesi Karşısındaki Konumu: 2004-2010 pp. 51-77 Downloads
Yakup Karabacak
Türkiye'de Kamu Sektörü Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi pp. 79-98 Downloads
Ömer Altunç and Celil Aydın
Dostoyevski'nin İktisadi Yaklaşımı ve İktisadi Aklın Eleştirisi pp. 99-128 Downloads
Ceyhun Gürkan and Mustafa Öziş
Page updated 2024-04-09