EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Report Series

From Wageningen University and Research Center, Agricultural Economics Research Institute
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by AgEcon Search ().

Access Statistics for this working paper series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


43078: Land- en tuinbouwcijfers 2008 Downloads
Unknown
43075: Maatschappelijke kostenbatenanalyse voor de visserij: Een verkenning naar een MKBA in een mariene omgeving Downloads
F.C. Buisman and Birgit I. de Vos
43073: Agricultural Economic Report 2008 of the Netherlands; Summary Downloads
Unknown
43072: Import procedures for timber to the European Union; Options for streamlining procedures for legal timber Downloads
Ben M. Kamphuis and Tim Verwaart
43071: Economic assessment of Dutch agricultural research Downloads
Krijn J. Poppe
43070: Kansen en belemmeringen in duurzame ketenvorming; Primair bedrijf in ketens? Downloads
Willy H.M. Baltussen, Elsje B. Oosterkamp, Eveline van Mil and Geoffrey J.L.F. Hagelaar
29142: Natuur en gebieden: tussen regels en praktijk De omgang met bestuurlijke spanningen in drie gebieden Downloads
Trond Selnes, Wiebren Kuindersma and Marcel Pleijte
29141: TOWARDS REGIONAL DIFFERENTIATION OF RURAL DEVELOPMENT POLICY IN THE EU Downloads
Ida J. Terluin and Gabe S. Venema
29140: Ondernemers en de actoren in hun omgeving in beweging: Zoektocht naar rode draden in agrarische transitieprocessen Downloads
Carolien de Lauwere, Jos A.A.M. Verstegen, Jan Buurma, Eric Poot, Peter Roelofs, Jan Willem van der Schans, Maarten Vrolijk and Wim Zaalmink
29139: Impacts of the EU sugar policy reforms on developing countries Downloads
Siemen van Berkum, Pim Roza and Frank van Tongeren
29138: Herziening van het nancieringsstelsel VWA 2006: Een verkennende studie Downloads
Francisca B. Hubeek
29137: The future of the Dutch egg processing industry Downloads
G.M.L. Tacken, Geerte Cotteleer and Peter L.M. van Horne
29136: Adjustment and differences in farm performance; A farm management perspective from the Netherlands Downloads
Krijn J. Poppe and Hans Meijl
29135: Naar een gereedschapskist voor transitiemonitoring: Een verkenning van de bruikbaarheid van methoden, modellen en concepten uit de strategisch management-, diffusie- en sociale netwerkliteratuur Downloads
E. Ten Pierick, Silvia T. Goddijn and Marieke J.G. Meeusen
29134: De functie van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw: Een quickscan naar de functie in de huidige vorm en marktsituatie Downloads
H.A.B. van der Meulen, Gabe S. Venema and R.W. van der Meer
29133: VILLAGE MODELING: A CHINESE RECIPE FOR BLENDING GENERAL EQUILIBRIUM AND HOUSEHOLD MODELING Downloads
Marijke H. Kuiper
29132: International agreements relating to plant genetic resources for food and agriculture and implications for Dutch policy Downloads
Derek Eaton, Electra Kalaugher and Jos Bijman
29131: Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2004 Downloads
E.P. Berger, Jan L. Luijt and M.J. Voskuilen
29130: Market signals for organic farming Downloads
C.J.A.M. de Bont, J. Bolhuis, J.A. Boone, W.H. van Everdingen, J.H. Jager and Katrin Oltmer
29129: The impact on the Netherlands of the Egyptian greenhouse vegetable chain Downloads
Jo H.M. Wijnands
29128: Groei van de biologische landbouw: Kwantitatieve analyse met een systeemdynamisch model Downloads
Coen P.A. van Wagenberg, H.E. Schepers, Marike Boekhoff, Marja J. Hoorweg and Jo H.M. Wijnands
29127: Handelsstromen van pluimveevlees Downloads
G.M.L. Tacken and Peter L.M. van Horne
29126: IMPACT OF EU COUNCIL DIRECTIVE 99/74/EC 'WELFARE OF LAYING HENS' ON THE COMPETITIVENESS OF THE EU EGG INDUSTRY Downloads
Peter L.M. van Horne and Nico Bondt
29125: Zicht op agrarische prijzen Downloads
C.J.A.M. de Bont and J. Bolhuis
29124: Kostprijsontwikkeling kuikenblees 2004-2010: Basisjaar 2004 Downloads
Peter L.M. van Horne and Nico Bondt
29123: Product differentiation under the WTO; An analysis of labelling and tariff or tax measures concerning farm animal welfare Downloads
Derek Eaton, J. Bourgeois and Thom Achterbosch
29122: EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP; STATE OF AFFAIRS AND KEY POLICY AND RESEARCH ISSUES Downloads
Marijke H. Kuiper and Crescenzo Dell'Aquila
29121: Europese 'good practices' voor de VWA: De implementatie van EG- verordening 882/2004 in Belgie, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken Downloads
Emiel F.M. Wubben and Francisca B. Hubeek
29120: Voedselveiligheid, ketens en toezicht op controle Downloads
Nico Bondt, S.D.C. Deneux, I. van Dijke, O. De Jong, A. Smelt, Gerben M. Splinter, S.O. Tromp and J.J. de Vlieger
29119: Zicht op de plantaardige biologische keten Downloads
Marieke J.G. Meeusen, Jo H.M. Wijnands, Marja J. Hoorweg, C. Kik, W.A.H. Rossing and O.M. Scholten
29118: Informatienet 2003 in zicht: Totstandkoming en kwaliteit van de steekproef land- en tuinbouwbedrijven van het Bedrijven- Informatienet Downloads
Hans C.J. Vrolijk and Hennie B. van der Veen
29117: Putting nature on the EU political agenda; A review of four policy dossiers Downloads
Teunis van Rheenen, M.A.H.J. van Bavel, C. Graveland and Trond Selnes
29116: PACIOLI 10; EUROPEAN FARMERS AND THE GROWING OF DATA Downloads
Krijn J. Poppe, Andrea Povellato and Karlijn Krijgsman
29115: Best practices voor Vogel- en Habitatrichtlijn Downloads
Janneke Vader and Stijn Reinhard
29114: Nationale 'good practices' voor de VWA: Studie naar drie soortgelijke autoriteiten in Nederland Downloads
Emiel F.M. Wubben and Francisca B. Hubeek
29113: Landeigenaren in Nationale Landschappen Downloads
Greet Overbeek, Sandra M.A. van der Kroon, Hans Leneman and Nadet Somers
29112: Proceedings of the OECD/PACIOLI Workshop on Information Needs for the Analysis of Farm Household Income Issues Downloads
Unknown
29111: Gasvormige stikstofverliezen uit stal en opslag: Verschillen in berekeningsmethoden Downloads
Marga W. Hoogeveen, Harry H. Luesink and Cor van Bruggen
29110: Productiekosten varkensvlees Downloads
Robert Hoste and Nico Bondt
29109: WATER AS AN ECONOMIC GOOD IN IRRIGATED AGRICULTURE: THEORY AND PRACTICE Downloads
Petra J.G.J. Hellegers and Christopher J. Perry
29108: Controlling Campylobacter in the chicken meat chain; Estimation of intervention costs Downloads
Marie-Josee J. Mangen, Krijn J. Poppe and Arie H. Havelaar
29107: Dierenwelzijn in transitie: Thema's rond de implementative van de dierenwelzijnsindex Downloads
Paul T.M. Ingenbleek, Ge B.C. Backus, Menno H.A. Binnekamp, Nico Bondt, Silvia T. Goddijn, Robert Hoste, Victor M. Immink, Elsje B. Oosterkamp and J.J. de Vilieger
29106: AGRICULTURAL ECONOMIC REPORT 2003 OF THE NETHERLANDS: SUMMARY Downloads
Petra Berkhout and Cees van Bruchem
29105: Lokale bedrijvigheid, leefbaarheid en sociale vitaliteit in het landelijk gebied van Friesland: Een casestudy Downloads
Michelle Van der Else-Van der Lans and Piet Rijk
29104: TRADE LIBERALISATION UNDER THE DOHA DEVELOPMENT AGENDA; OPTIONS AND CONSEQUENCES FOR AFRICA Downloads
Thom Achterbosch, Hakim Ben Hammouda, Patrick Osakwe and Frank van Tongeren
29103: LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE FOOD SAFETY CONTROL OF LIVE ANIMALS IN CHINA Downloads
Xiaoyong Zhang and Joop van den Roest
29102: TRADE PREFERENCES FOR DEVELOPING COUNTRIES Downloads
Thom Achterbosch, S. de Bruin and Frank van Tongeren
29101: Regionale anticipatie Mestbeleid op Kaderrichtlijn Water Downloads
Aris Gaaff and M.J. Koning
29100: Ruimte voor elkaar: Een essay over decentralisatie in het natuurbeleid Downloads
Trond Selnes and Wiebren Kuindersma
29099: Consumentenbeleid dat op de toekomst is voorbereid Bespiegelingen van betrokkenen Downloads
Hans Dagevos, Sandra M.A. van der Kroon and Elvi E.C. van Wijk-Jansen
29098: The seed sector in the Netherlands; An overview of production, trade and related institutions Downloads
Ben M. Kamphuis
29097: Hoe vertrouwd wordt natuur in Nederland? Allochtonen actief in en met natuur Downloads
Nadet Somers, Sandra M.A. van der Kroon and Greet Overbeek
29096: The EU at the world market; An impact assessment of the Uruguay Round Agreement on Agriculture Downloads
Siemen van Berkum and Pim Roza
29095: PACIOLI 13; Microeconomic Data on Farm Diversification, Rural Businesses and the Intra-generational Transfer Downloads
Unknown
29094: Kostprijsontwikkeling consumptie- eieren 2004-2012: Basisjaar 2004 Downloads
Peter L.M. van Horne and Nico Bondt
29093: CHINA'S FOOD ECONOMY IN THE EARLY 21ST CENTURY; DEVELOPMENT OF CHINA'S FOOD ECONOMY AND ITS IMPACT ON GLOBAL TRADE AND ON THE EU Downloads
Frank van Tongeren and Jikun Huang
29092: THE CAP MID TERM REVIEW AND THE WTO DOHA ROUND; ANALYSES FOR THE NETHERLANDS, EU AND ACCESSION COUNTRIES Downloads
Markus Lips
29091: STANDARD GROSS MARGINS IN THE NETHERLANDS Downloads
C.J.A.M. de Bont, W.H. van Everdingen and Boudewijn Koole
29090: PACIOLI 11; NEW ROADS FOR FARM ACCOUNTING AND FADN Downloads
Krijn J. Poppe
29089: Cattle trade and the risk of importing animal diseases into the Netherlands Downloads
Thom Achterbosch and Dorte D.V. Dopfer
29088: AGRICULTURAL POLICY, LAND USE AND ENVIRONMENTAL EFFECTS: STUDIES IN QUANTITATIVE RESEARCH SYNTHESIS Downloads
Katrin Oltmer
29087: Energie in de glastuinbouw van Nederland Ontwikkelingen in de sector en op de bedrijven tot en met 2004 Downloads
A. van der Knijff, J. Benninga, C.E. Reijnders and J.K. Nienhuis
29086: Agricultural economic report 2005 of the Netherlands: summary Downloads
Petra Berkhout and Cees van Bruchem
29085: Vision of animal organic chains in 2004 Downloads
Marieke J.G. Meeusen, Jo H.M. Wijnands, Aize Kijlstra and Marike Boekhoff
29084: HORTUS; Modelling HORTicultural Use and Supply Downloads
Frank H.J. Bunte and Michiel A. van Galen
29083: POLICIES FOR AGRICULTURE IN POLAND AND THE NETHERLANDS; CONTRIBUTIONS TO A POLICY DIALOGUE Downloads
Siemen van Berkum and Kees de Bont
29082: AGRICULTURAL ECONOMIC REPORT 2004 OF THE NETHERLANDS: SUMMARY Downloads
Petra Berkhout and Cees van Bruchem
29081: A framework for analysing corporate social performance; Beyond the Wood model Downloads
E. Ten Pierick, Volkert Beekman, C.N. van der Weele, Marieke J.G. Meeusen and R.P.M. de Graaff
29080: Rural areas under urban pressure; Case studies of rural-urban relationships Downloads
Unknown
29079: Dutch AG-MEMOD model; A tool to analyse the agri-food sector Downloads
Myrna van Leeuwen and Andrzej A. Tabeau
29078: Integration of small area estimation and mapping techniques; Tool for Regional Studies Downloads
Hans C.J. Vrolijk, Wietse Dol and Tom Kuhlman
29077: "Zorgen dat...' Verbeteren van de concurrentiekracht van bedrijven in de open teelten Downloads
Gerben M. Splinter, Ria Derkx, Noen Jukema and Gondy Peppelman
29076: NATURE MANAGEMENT, LANDSCAPE AND THE CAP Downloads
Floor M. Brouwer and Frans E. Godeschalk
Page updated 2022-11-26
Sorted by number, numeric