EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

E-LOGOS

1994 - 2020

Current editor(s): Miroslav Vacura

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2007, volume 2007, issue 1

Images of the Creative Thinking (Obrazy tvůrčího myšlení) pp. 1-13 Downloads
Libor Drlík
Arousing a Dispute over BioCosmology. A Reply to Stephen Modell pp. 1-39 Downloads
Konstantin S. Khroutski
Vision of the "society of personalities" (Vize "osobnostní" společnosti) pp. 1-6 Downloads
Martin Hemelík
The Social Construction of the Life World pp. 1-6 Downloads
Daniel Wimmer
Kauzalita jako metodologický problém ekonomie pp. 1-11 Downloads
Jan Korda
A Reconnaissance of the Cosmos: A Critical Response to Konstantin S. Khroutski's BioCosmology - Science of the Universal Future pp. 1-14 Downloads
Arthur Saniotis
'Recombinant Nature': Transgenics and the Emergence of Hum-animals pp. 1-20 Downloads
Arthur Saniotis
Society of Personalities (Personalism) (Osobnostní společnost (personalismus)) pp. 7-22 Downloads
František Marek

2006, volume 2006, issue 1

Ontoteologická koncepcia majstra Eckharta z Hochheimu pp. 1-8 Downloads
Jozef E. Murín
Kvantifikace krásy pp. 1-8 Downloads
Pavel Peleška
Identity of Human Clones pp. 1-6 Downloads
Marc Holt
On Hermeneutics pp. 1-6 Downloads
Jessica Rutt
Legitimization of the free market from two aspects: Hayek: Competition as a discovery procedure vs. Coase: The Problem of Social Cost pp. 1-6 Downloads
Viktoria Gerner
Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? pp. 1-6 Downloads
Ondřej Bečev
Expanze povrchnosti pp. 1-6 Downloads
Pavel Trejbal
On "The Morality of Nature" and "The Dark Lantern" of Human Spirit (O "mravnosti přírody" a "temné svítilně" lidského ducha) pp. 1-59 Downloads
Martin Hemelík
"A threefold Classis or Rank of Beings" aneb několik poznámek k jednomu z raně novověkých pokusů o vypracování monistického filosofického postoje (A threefold Classis or Rank of Beings) pp. 1-62 Downloads
Martin Hemelík
Vědomí, obraznost a svoboda - L'imaginaire Jeana-Paula Sartra pp. 1-9 Downloads
Ondřej Horký
K univerzálnej použiteľnosti praxeologickej metódy pp. 1-17 Downloads
Peter Bolcha
Austrian Economics and the Problems of Apriorism pp. 1-73 Downloads
Jan Pavlik
The Colour-Exclusion Problem pp. 1-13 Downloads
Frederik Gierlinger
Husserlovo pojetí znaku (výrazu) a významu na pozadí lingvistického strukturalismu pp. 1-7 Downloads
Marek Vích
BioCosmology - Science of the Universal Future pp. 1-32 Downloads
Konstantin S. Khroutski
The Two Arrows of Efficiency: A Commentary on Konstantin S. Khroutski's BioCosmology - Science of the Universal Future pp. 1-10 Downloads
Stephen M. Modell
Property: Past and Present pp. 1-10 Downloads
Erin Ashley Berry
Was darf ich hoffen? Poznámky ke Kantově Religionsphilosophie pp. 1-12 Downloads
Jozef E. Murín
Otázka po nezmyselnom: Wittgensteinova kritika náboženského jazyka pp. 1-12 Downloads
Jozef E. Murín
Nietzsche a otázka dejín pp. 1-11 Downloads
Štefan Jusko
A Comparative View of Truth pp. 1-4 Downloads
Sara Klimes
BioCosmology - Science of the Universal Future Downloads
K.S. Khroutski
The Two Arrows of Efficiency: A Commentary on Konstantin S. Khroutski's BioCosmology - Science of the Universal Future Downloads
S. M. Modell
The Limits of the Multicultural Society Downloads
Reto Thomas Huber
O Magii Downloads
O. J. Kocina

2005, volume 2005, issue 1

Nietzsche a štýl vo filozofii pp. 1-10 Downloads
Štefan Jusko
Epistemologické problémy neoklasické ekonomie pp. 1-19 Downloads
Petr Gočev
Existentialism Proves Absurdity of Life without God… pp. 1-6 Downloads
Etienne Metras
Imputation and Value in the works of Menger, Böhm-Bawerk and Wieser Downloads
Šimon Biľo
Post-pop. O taoismu, zrušení filosofie a obětním beránkovi Downloads
Hynek Tippelt

2004, volume 2004, issue 1

Kant's Idea of Eternal Peace and the European Union (Kantova idea věčného míru a Evropská unie) , 37 pages Downloads
Ján Pavlík
Co je integrace? (K filosoficko-antropologickým - antropologicko-ontologickým - pojetím integrace lidského bytí vzhledem ke smyslu lidského bytí a ve vztahu k duchu (post)moderní doby) , 20 pages Downloads
Vladimír Kyprý
Nietzsche a vec myslenia , 13 pages Downloads
Štefan Jusko
Decoherentism: the Fourth (and the Last) Scientific Revolution in the 20th Century (Dekoherentismus: 4. (a poslední) revoluce ve fyzice ve XX. Století) , 88 pages Downloads
Ján Pavlík
Ekonomický zákon (bytí lidsky jsoucího) a vědecký zákon ekonomický (bytí lidsky jsoucího) , 9 pages Downloads
Vladimír Kyprý
Determinatio est negatio , 11 pages Downloads
Martin Hemelík
De ente sufficiente , 17 pages Downloads
Martin Hemelík
Zpráva o další studijní cestě aneb Život a doba filosofa B. Spinozy , 12 pages Downloads
Martin Hemelík
Filosofie, askeze, rezignace , 23 pages Downloads
Hynek Tippelt
The Idea of God in Spinoza's Philosophy , 11 pages Downloads
Emmanuel Jousse
Kantova kritika důkazů boží existence , 18 pages Downloads
Michal Vomočil
Schumpeter a budoucnost kapitalismu , 7 pages Downloads
Marek Hudík
Na okraj Kantovy etiky , 11 pages Downloads
Ondřej Hartman
Zdravý rozum Thomase Paina , 8 pages Downloads
Lukáš Dvořák
Inherent Problems with Thomistic Thought , 9 pages Downloads
Edward Simpson
Kant - Sartre a späť , 10 pages Downloads
Peter Bolcha
Informace, ontologie, entropie , 22 pages Downloads
Ján Pavlík
Znalost z pohledu sémiotiky a hermeneutiky, a orientace znalostního managementu (Znalost z pohledu sémiotiky a hermeneutiky, a orientace znalostního managementu) , 23 pages Downloads
Danica Slouková
Page updated 2021-06-15