EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

E-LOGOS

1994 - 2020

Current editor(s): Miroslav Vacura

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


1996, volume 1996, issue 1

DE FATO HUMANO (Šabatiánstvi a spinozismus - dva fenomény XVII.století) Downloads
M. Hemelík
A New Way of Science, A New Type of Rationality Downloads
K. Pstružina
Vývoj pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii; II. Pozdější klasická novověká filosofie Downloads
Vladimír Kyprý
Bytí Downloads
T. Bruckner
The Power of the People Downloads
Ch. Bell
Otevřené myšlení a jeho nepřátelé Downloads
V. Dohnal

1995, volume 1995, issue 1

Ke vztahu existenciálně filosofické koncepce člověka a existenciálně filosofické koncepce hodnot pp. 1-11 Downloads
Vladimír Kyprý
DE BONO, MALO, VIRTUTEQUE (Ke Spinozovu pojetí mravního hodnoceni) Downloads
M. Hemelík
Kognitivní vědy a ontologická diference. Svět snů Downloads
K. Pstružina
REM-Sleep and Hypothesis Downloads
K. Pstružina
Příspěvek k mind-body problému Downloads
K. Pstružina
Svět z pohledu počítačů Downloads
J. Štěpán
Markétčina láska Downloads
K. Pstružina
Czech Culture in the Light of European Culture Downloads
K. Pstružina
K některým teoretickým otázkám problematiky "jáství" Downloads
V. Váňa
On the relationship between Art and Technology in Contemporary Music Downloads
B. Becker and G. Eckel
Civilization versus Culture in the Light of Electronic Networking Downloads
K. Pstružina
Lze vyjádřit specifické prostřednictvím všeobecného? Downloads
R. Valenčík

1994, volume 1994, issue 1

Vývoj pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii; I. Raná klasická novověká filosofie pp. 1-26 Downloads
Vladimír Kyprý
Mors Immortalis Downloads
M. Hemelík
De Deo Downloads
M. Hemelík
Hodnoty u F. Nietzscheho Downloads
J. Krist
Nihilismus (Nietzschovství I.) Downloads
J. Krist
O lidském údělu z pohledu existencialismu Downloads
V. Váňa
Zarathustra a věčný návrat stejného Downloads
J. Krist
Vůle k moci Downloads
J. Krist
Nastolení otázky pohybu v řecké filosofii Downloads
M. Vlček
Aristotelův přístup k problematice pohybu Downloads
M. Vlček
Reakce na Parmenidovy závěry o pohybu a Aristotelova koncepce "Fysis" Downloads
M. Vlček
Aristotelovo pojetí pohybu Downloads
M. Vlček
On Patocka's Conception of the "Ideal Genesis"of Language Downloads
J. Pavlík
Neformální sémantický "procesor" lidského vědomí a formální procesor Downloads
J. Křemen
Essay on the Relation between Mind and State Downloads
S. E. Salmony
The existential schizophrenia of Hamlet Downloads
K. Pstružina
Úvahy nad Hamletem Downloads
K. Pstružina
Úvaha o filosofii a počítačích Downloads
K. Pstružina
The Man, the Science and the Progress Downloads
J. Fábry
Člověk, Věda a Pokrok Downloads
J. Fábry
Symbolové a topologické myšlení Downloads
J. Vaněk
Existuje hospodářská etika v postkomunistické společnosti? Downloads
J. Vaněk
Předpoklady vytvoření a naplňování morálního zákona Downloads
V. Váňa
Problém druhého z etického hlediska Downloads
V. Váňa

volume preprint

The Social Contract Theory and Corporation Moral Obligation Downloads
Husein Inusah and Peter Sena Gawu
Max Scheler – Critique of the Notion of Love (Max Scheler – kritika pojmu lásky) Downloads
Štefan Tóth
Page updated 2021-06-12