EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

E-LOGOS

1994 - 2020

Current editor(s): Miroslav Vacura

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2003, volume 2003, issue 1

K ohlasům Spinozovy eticko-ontologické soustavy v českém filosofickém myšlení pp. 1-18 Downloads
Martin Hemelík
Subjektivismus pp. 1-5 Downloads
Ondřej Vašíček
Dobro podle Nicolaie Harmanna pp. 1-5 Downloads
Jan Glas
Studie k homérskému pojetí lidské psychiky a tělesnosti pp. 1-26 Downloads
Hynek Bartoš
What can be answered on the Question about Incentive in Kant? pp. 1-13 Downloads
Jakub Jirsa
ALETHEIA kai LOGOS APOFANTIKOS (Aristotelovo pojetí pravdy IV.) pp. 1-13 Downloads
Miroslav Vlček
René Descartes: Meditace o první filosofii pp. 1-13 Downloads
Filip Malý
Racionalita a moralita pp. 1-8 Downloads
Petra Hlačinová
What Does the Science Achieve? pp. 1-8 Downloads
Karel Pstružina
Nesubstanční ontologie, event a objekt/subjekt pp. 1-8 Downloads
Jan Burian
Nezabiješ! pp. 1-8 Downloads
Jan Tleskač
Böhm-Bawerkova teorie subjektivní hodnoty pp. 1-8 Downloads
Jakub Věk
Objektívna pravdepodobnosť ako DYNAMIS pp. 1-8 Downloads
Peter Bolcha
Hra pp. 1-8 Downloads
Michal Černý
Bringing Forward the Philosophy of Universal Science: A Cosmist Concept pp. 1-17 Downloads
Konstantin S. Khroutski
Ještě k problematice filosofické antropologie jako antropologické ontologie pp. 1-6 Downloads
Vladimír Kyprý
Data, informace, znalosti pp. 1-6 Downloads
Ondřej Šlapák
Hledání objektivní pravdy pp. 1-6 Downloads
Michal Vokatý
Možnosti poznání, gnoseologický optimismus a exaktní vědy pp. 1-6 Downloads
Martin Panuška
Kategorický imperativ a myšlení rozporu s instrumentálním rozumem pp. 1-10 Downloads
Ondřej Horký
Kde je dobro v informaci? pp. 1-10 Downloads
Jaroslav Ježek
K Aristotelovu pojetí logu (Aristotelovo založení "logiky" I.) pp. 1-21 Downloads
Miroslav Vlček
Souhrnná charakteristika informace a sémiotická role subjektu pp. 1-21 Downloads
Danica Slouková
Scestí filosofické etiky - racionální egoismus pp. 1-15 Downloads
David Sojka
Significance of Substance-God Difference in Spinoza's Ethics I pp. 1-14 Downloads
Jakub Jirsa
První čtení Kanta pp. 1-14 Downloads
Zbyněk Švehla
Medzi samovraždou a existenciou Boha (možno aj so zvieraťom) pp. 1-7 Downloads
Peter Bolcha
Konfrontace proklamovaného liberalismu transformačního procesu a liberální ekonomie v pojetí F. A. Hayeka pp. 1-24 Downloads
Jan Korbel
F.W.J. Schelling: Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů Downloads
M. Maloš

2002, volume 2002, issue 1

K výročí kritika pp. 1-8 Downloads
Vladimír Kyprý
K pojetí "šifer transcendence" ve filosofii K. Jasperse z pohledu fenomenologicko-ontologického a fenomenologicko-antropologického pp. 1-17 Downloads
Vladimír Kyprý
Reeckening van Kanssen pp. 1-26 Downloads
Martin Hemelík
ALETHEIA kai LOGOS (Aristotelovo pojetí pravdy II.) pp. 1-16 Downloads
Miroslav Vlček
ALETHEIA kai NOESIS (Aristotelovo pojetí pravdy III.) pp. 1-12 Downloads
Miroslav Vlček
Scientific Methods as Reference Tools of Mind pp. 1-6 Downloads
Karel Pstružina
ALETHEIA kai PROTE FILOSOFIA (Aristotelovo pojetí pravdy I.) pp. 1-15 Downloads
Miroslav Vlček
Bernard Bolzano - etika, filosofie, logika Downloads
M. Kejkula
K problematice celku Downloads
A. Hogenová
Definice pojmů v ekonomii. Příklad peněz Downloads
J. Havel
O podstatě a původu naší kultury Downloads
M. Hovadíková
Smyslové vnímání v Aristotelově spise O duši Downloads
M. Mlynárik
Vybrané aspekty metodologie věd F.A.Hayeka Downloads
R. Jaselský
Mezi filosofií a ekonomií ve stopách Karla Engliše Downloads
M. Tomek
Základní koncepty Aristotelovy a Kantovy etiky Downloads
M. Vacura
Epistemology of Civilised Man Diseases Downloads
K.S. Khroutski

2001, volume 2001, issue 1

Mlčení řeči pp. 1-8 Downloads
Jakub Novotný
Člověk, technika a trh pp. 1-7 Downloads
Jakub Novotný
Vývoj pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii; IV. Kantovo (resp. kantovské) paradigma ve vztahu k paradigmatu dřívější i pozdější klasické novověké filosofie i ve vztahu k její politickoekonomické formě pp. 1-27 Downloads
Vladimír Kyprý
K filosofii výkonu jako důsledku ortotes Downloads
A. Hogenová
Parrhesia a filosofie výkonu Downloads
A. Hogenová
Morální filosofie Adama Smitha Downloads
O. Čapek
Doctor of Tomorrow - Physician, Psychologist, Philosopher: towards the Cosmist-hippocratic Ethics in Biomedicine Downloads
K.S. Khroutski
De Somnio Cum Oculis Apertis Downloads
M. Hemelík
On Hayekian "False Individualism" and its New Sources Downloads
J. Pavlík
Feminismus a společenské vědy Downloads
T. Novák
Platonova Ústava Downloads
R. Komínková
Mohou být Lyotardovy "rozepře" inspirací nové metodologie ve ve společenských vědách? Downloads
O. Čapek
Příspěvek k metodologii vědy od Carla Mengera jako významný podnět pro moderní liberalismus Downloads
J. Vaněk
Východiska metodologie vědy u neoliberálního ekonoma Ludwiga von Mises Downloads
J. Vaněk
Metodologický odkaz Karla Engliše jako český příspěvek k rozvoji liberalismu Downloads
J. Vaněk
Absolutní pravda a relativismus ve společenských hodnotách Downloads
M. Karlíček
Kultura - kouzlo a důsledky rozmanitosti, pouta i křídla lidské bytosti; Umění jako zrcadlo doby Downloads
M. Hovadíková
Morální zakotveni demokratické společnosti? Otázka priority hodnot ve sporu o liberalismus a komunitarismus Downloads
P. Očko
Bytí včas Downloads
P. Vlk
O jinakosti v kontextu myšlení E. Lévinase Downloads
P. Hrachovinová
The Practical Philosophy of T. G. Masaryk Downloads
D. Runkles
Je Methodenstreit minulostí? Downloads
D. Štastný
Jak se prosazovala "Ortotes"? Downloads
A. Hogenová
Conceptual Systems - an Attempt at System Noetics / Discover Yourself Downloads
J. Janata
Page updated 2021-06-18