EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

E-LOGOS

1994 - 2020

Current editor(s): Miroslav Vacura

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2015, volume 2015, issue 2

Aristippus and Xenophon as Plato's contemporary literary rivals and the role of gymnastikè (γυμναστική) pp. 4-11 Downloads
Konstantinos Gkaleas
Cartesian dualism and the study of cultural artefacts pp. 12-18 Downloads
Terence Rajivan Edward
On the Relationship between the Natural Sciences and the Humanities: Brockman's Concept of the "Third Culture" and its Criticism (K problematice vztahu přírodních a humanitních věd: Brockmanovo pojetí "třetí kultury" a jeho kritika) pp. 19-29 Downloads
Libor Benda
A New Conception of Ordinary Objects and the Role of their Identities in Perception pp. 30-46 Downloads
Jacob Caldwell
PLATO, NONVIRTUOUS SOPHISTS AND TRUE PHILOSOPHIC RHETORICS (Platón, nectnostní sofisté a pravá filosofická rétorika) pp. 47-60 Downloads
Jitka Paitlová
Instinct and Ego: Nietzsche's perspective pp. 61-70 Downloads
Khalid Jamil Rawat
Aristotle's Views on Religion and his Idea of Secularism pp. 71-79 Downloads
Anna Makolkin
Svět, tajemství, bohočlověk Člověk jako bytost transcendence u Karla Rahnera a Jana Patočky pp. 80-93 Downloads
Jindřich Veselý
SELLAR'S CONCEPT OF MANIFEST AND SCIENTIFIC IMAGE (Sellarsova koncepce zjevného a vědeckého obrazu) pp. 94-102 Downloads
Miroslav Vacura

2015, volume 2015, issue 1

How Beauty Disrupts Space, Time and Thought: Purposiveness Without a Purpose in Kant's Critique of Judgment pp. 5-14 Downloads
Stuart Dalton
Conservatism vs. Neoconservatism: A Philosophical Analysis pp. 15-27 Downloads
Jack Kerwick
A Direct Object of Perception pp. 28-36 Downloads
Mika Suojanen
Psychofyzický problém v současné psychiatrii: Uplatnění filozofických řešení psychofyzického problému v teoretických konstruktech psychiatrie pp. 37-48 Downloads
Šárka Šafářová
Sexual Desire as an Experience of Alterity pp. 49-58 Downloads
Olaya Fernández Guerrero
Poroba subjektu a nástroje jeho emancipace pp. 59-70 Downloads
Robin Maialeh
Evolution and ethics pp. 71-76 Downloads
Barbora Baďurová
Phenomenological Reduction as a Naïve Consciousness of a Daydreamer (Fenomenologická redukce jako naivní vědomí snivce) pp. 77-91 Downloads
Jan Motal
Sociological hermeneutics and metaphors in social sciences: a problem of demarcation concrete empirical and concrete imaginative concepts (Sociologická hermeneutika a metafory v sociálně-vědním výzkumu: problém demarkace konkrétního empirického a konkrétního imaginativního pojmu) pp. 92-102 Downloads
Ondřej Stulík

2014, volume 2014, issue 1

Combating Rationalism and 'Blackism' in the Thought of Black Conservative George S. Schuyler , 21 pages Downloads
Jack Kerwick
Dopis o nekonečnu , 30 pages Downloads
Martin Hemelík
Inkorporace metodologického singularismu do metodologie ekonomie , 15 pages Downloads
Dominik Stroukal
NONEXISTENCE - A comparative-historical analysis of the problem of nonbeing , 25 pages Downloads
Michael D. Bakaoukas
Prečo nie je možné vylepšiť, ale len definitívne nahradiť a prekonať človeka , 15 pages Downloads
Robert Burgan
Populační teorie Thomase Malthuse , 19 pages Downloads
Marek Loužek
Vliv filosofického myšlení na rozvoj společnosti ve starověku a středověku , 20 pages Downloads
Pavel Procházka
K Rousseauově "teorii společenské smlouvy" z pohledu antropologicko-nomologického (ve srovnání s antropologicko-nomologickým pohledem na "teorii společenské smlouvy" Hobbesovu a Lockovu i v jiných srovnáních) , 19 pages Downloads
Vladimír Kyprý
Infinitism and Dispositional Beliefs , 11 pages Downloads
Husein Inusah
Věda v 21. století: dynamický kognitivní systém , 16 pages Downloads
Martina Chalupská
Definování areté v Platónově dialogu Menón , 15 pages Downloads
František Weis
Introducing Husserl's Phenomenology from an Aristotelian Point of View , 16 pages Downloads
Khalid Jamil Rawat
O společenských vědách bez identity , 16 pages Downloads
Kamil Fleissner
Používání experimentu jako vědecké metody ve vědě ekonomické , 13 pages Downloads
Pavla Chmelová
Systém kategorií u stoiků , 28 pages Downloads
Miroslav Vacura
Heideggerův pohyb mimo doménu vůle, mimo sféru metafyziky k naladění ne-chtění , 17 pages Downloads
Jiří Olšovský
Aristotle's Theory of 'Sleep and Dreams' in the light of Modern and Contemporary Experimental Research , 46 pages Downloads
Christina S. Papachristou
Political Reluctance: On the Noble Lie in Plato's Republic , 31 pages Downloads
Olof Pettersson
Oscillations Between Barbarism and Civilization , 18 pages Downloads
Anna Makolkin
Against 'Racisms': An Invidious Concept Under Fire , 17 pages Downloads
Jack Kerwick
The Thorny Path to Eternal Peace , 37 pages Downloads
Marc Herbermann
Godel on the mathematician's mind and Turing Machine , 11 pages Downloads
Inês Hipólito

2013, volume 2013, issue 1

Jedinečnost v zájmu vědy: hermeneutické poznámky ke konjekturálnímu paradigmatu pp. 1-12 Downloads
Jan Motal
O Planckově víře, nejen v soulad vědy s náboženstvím pp. 1-12 Downloads
Veronika Nováková
Kant's Understanding of the Imagination in Critique of Pure Reason pp. 1-12 Downloads
Milos Rastovic
Základní struktura Plótínovy metafyziky pp. 1-24 Downloads
Miroslav Vacura
Hume, Masaryk, Brentano: skepticismus vs pravděpodobnost I pp. 1-30 Downloads
Ján Pavlík
Kritické zamyšlení nad metodou zkoumání rakouské školy pp. 1-10 Downloads
Zdeněk Pikhart
To the Interpretation of Spontaneous Order pp. 1-10 Downloads
Petr Špecián
Makroekonómia a mylné usudzovanie z časti na celok pp. 1-18 Downloads
Miroslav Titze
Post keynesiánská makroekonomická metodologie a její odlišnosti od hlavního proudu ekonomie pp. 1-18 Downloads
Jiří Štekláč
From Marginal Utility to Revealed Preference pp. 1-19 Downloads
Marek Hudík
Občanská společnost z pohledu pluralisty pp. 1-15 Downloads
Marek Loužek
Inštitúcie a organizácie vo filozofii a etike - historické inštitucionálne metamorfózy fundamentov pp. 1-17 Downloads
Richard Geffert
Epistemologie dat v současné vědě pp. 1-17 Downloads
Jindřich Mynarz
Úvod do dějepisu jako společenské vědy pp. 1-14 Downloads
Vladimír Kyprý
Vzájemný vliv vědecko-technického pokroku a kvality společenského zřízení pp. 1-14 Downloads
Vladimír Štípek
Od polovzdělanosti k nevzdělanosti pp. 1-21 Downloads
Vladimír Kyprý
Homo economicus - překonaný předpoklad? pp. 1-21 Downloads
Jitka Melzochová
Hayekova teorie lidské mysli pp. 1-38 Downloads
Pavel Potužák
Příspěvek k pojetí jazyka u Francise Bacona a Jana Amose Komenského I pp. 1-16 Downloads
Jitka Kuncová
Filosofický problém svobodné vůle pp. 2-24 Downloads
Ondřej Havlíček
Page updated 2021-06-13