EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

E-LOGOS

1994 - 2020

Current editor(s): Miroslav Vacura

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2012, volume 2012, issue 1

Filosofie a ekonomie. K dílu Karla Engliše , 13 pages Downloads
Barbora Novotná Březovská
Truth, Perspectivism, and Philosophy , 16 pages Downloads
David Simpson
Příspěvek k současné filosofii a metodologii vědy se zaměřením na inter- a transdisciplinární výzkum , 21 pages Downloads
Zdeněk Smutný and Václav Řezníček
Pojetí přirozeného řádu u Locka a Rothbarda , 17 pages Downloads
Ondřej Kostka
Ako a čím sa od seba odlišujú slabo, stredne a silne usmernené procesy , 31 pages Downloads
Robert Burgan
Je biologická evolúcia slabo, stredne alebo silne usmerneným procesom? , 35 pages Downloads
Robert Burgan
The Dualism of Conceptual Scheme and Undifferentiated Reality , 8 pages Downloads
Terence Rajivan Edward
Myšlenkové potenciály šabatu v hospodářské pospolitosti , 18 pages Downloads
Dušan Kučera
Plagiát - selhání jednotlivce či přirozený produkt systému? , 14 pages Downloads
Emanuel Hurych
Společné dobro - realita, nebo fikce? , 22 pages Downloads
Marek Loužek
Časopriestorová lokalizácia vesmírnych civilizácií , 48 pages Downloads
Robert Burgan
Ako (asi) vzniklo ľudské vedomie (a prečo ním disponujú iba ľudia) , 55 pages Downloads
Robert Burgan
Likertovo škálování , 13 pages Downloads
Aleš Rod
Člověk mezi vůlí a determinismem , 17 pages Downloads
Tomáš Sigmund
Nereálné předpoklady ekonomie hlavního proudu jako podmínka matematizace ekonomie , 23 pages Downloads
Lukáš Pfeifer
Idealization and exemplification as tools of philosophy , 15 pages Downloads
Tommi Lehtonen
Kognitivní pohled na umělou inteligenci , 11 pages Downloads
Ondřej Vadinský
Základní struktura stoické metafyziky , 23 pages Downloads
Miroslav Vacura
Model české demokracie a demokratický řád , 25 pages Downloads
Lukáš Bernat
K Englišově kritice Schopenhauerovy filosofie poznání , 21 pages Downloads
Jitka Melzochová and Tomáš Vaverka
Concerning the Solution to the Russell's paradox , 15 pages Downloads
I. M. R. Pinheiro
Concerning the Solution to the Liar Paradox , 14 pages Downloads
I. M. R. Pinheiro
Plato's antifeminism: a new dualistic approach , 14 pages Downloads
Abla Hasan

2011, volume 2011, issue 1

Hayekova kritická reflexe hranic rozumu , 20 pages Downloads
Václav Řezníček
Používání matematických metod v ekonomii a ideální společenský řád , 17 pages Downloads
Jakub Večerník
K pojmu "přirozeného zákona" (bytí lidsky jsoucího) v Hobbesově filosofii , 41 pages Downloads
Vladimír Kyprý
Různé pohledy na otázku: Mohou stroje myslet? , 24 pages Downloads
Ondřej Vadinský
Existuje vôbec jediná časová línia tiahnuca sa priamo až k veľkému tresku? , 36 pages Downloads
Robert Burgan
Relation between Quality of Pleasure and Quantity of Pleasure in J. S. Mill's Theory of Utilitarianism , 18 pages Downloads
Pavel Janda
'Black Conservatism': The Philosophy of Thomas Sowell , 24 pages Downloads
Jack Kerwick
Firstness - As seen from the perspective of Complexity Research , 19 pages Downloads
Manfred Füllsack
Alfred Schütz - Od Husserla k Rakouské ekonomii , 24 pages Downloads
Petr Špecián
Problémy kauzality ve fyzice i mimo ni Planckovým pohledem , 24 pages Downloads
Veronika Nováková
The limits of reductionism in biology: what alternatives? , 19 pages Downloads
Fulvio Mazzocchi
K pojmu "přirozeného zákona" (bytí lidsky jsoucího) v Lockově filosofii , 21 pages Downloads
Vladimír Kyprý
K pojmu nutnosti a náhodnosti (bytí jsoucího); I. část , 11 pages Downloads
Vladimír Kyprý
Weber a Schütz o lidském jednání , 18 pages Downloads
Petr Špecián
Úloha médií ve společenském řádu a demokracii , 30 pages Downloads
Lukáš Bernat
K pojmu nutnosti a náhodnosti (bytí jsoucího); II. část , 11 pages Downloads
Vladimír Kyprý
Teorie poznání Jana Loevensteina , 23 pages Downloads
Tomáš Vaverka
K antropologicko-ontologické valenci a k antropologicko-ontologickým ambivalencím v pojetí "šifer transcendence" ve filosofii K. Jasperse z pohledu fenomenologicko-ontologického a fenomenologicko-antropologického , 23 pages Downloads
Vladimír Kyprý
Hra jako fenomén kultury a estetický zážitek , 28 pages Downloads
Jiří Vaněk
Smích v tematizaci estetiky , 14 pages Downloads
Jiří Vaněk
O Platónově cestě od Erota k Logu , 20 pages Downloads
Miroslav Vlček
Dopis lékaři (1734) od Davida Huma: svědectví o počátcích jeho filosofie a cestě k Traktátu o lidské přirozenosti , 17 pages Downloads
Tomáš Kunca
Přirozený zákon ve filosofii 20. století a jeho zdroje , 20 pages Downloads
Miroslav Vacura
K Humově filosofii náboženství , 38 pages Downloads
Ján Pavlík

2010, volume 2010, issue 1

Rawls' two principles of justice: their adoption by rational self-interested individuals in A Theory of Justice , 7 pages Downloads
Alexandra Dobra
About a logic of measurability , 19 pages Downloads
Arto Mutanen
Humovy ideje filosofie jako vědy a tematizace času , 20 pages Downloads
Tomáš Kunca
The meaning of life together and inter-relationship in business , 17 pages Downloads
Maciej Bazela
Obraz a slovo , 16 pages Downloads
Jiří Vaněk
Několik poznámek k Leninově kritice Empiriokriticismu I , 13 pages Downloads
Karel Pstružina
What does Marx mean by the "fetishism of commodities"? , 8 pages Downloads
Alexandra Dobra
Problematičnost základní teze Humova empirismu , 17 pages Downloads
Petr Špecián
Brněnská ekonomická škola a mezní užitek , 16 pages Downloads
Tomáš Vaverka
Sociálna forma pohybu hmoty (a jej hlavné, štruktúrne prvky) , 19 pages Downloads
Robert Burgan
An Analysis of Black Heterodox Thought , 26 pages Downloads
Jack Kerwick
Philosophy as a Way of Life in Xenophon's Socrates , 14 pages Downloads
Kristian Urstad and Tor Freyr
Ošklivost mezi estetikou a etikou , 13 pages Downloads
Jiří Vaněk
Pojetí lidské přirozenosti u Adama Fergusona , 18 pages Downloads
Pavel Janda
Etika Francise Hutchesona , 23 pages Downloads
Miroslav Vacura
K některým aspektům antického pojetí dějin , 20 pages Downloads
Miroslav Vlček
Page updated 2021-06-15