EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies

2014 - 2022

Current editor(s): Andrzej Zybała, Andrzej Klimczuk

From Warsaw School of Economics
Al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa.
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Andrzej Klimczuk ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 9, issue 4, 2022

Kierunki polityki przestrzennej miast w Polsce a pandemia SARS-CoV-2. Perspektywa medyczna i przestrzenna pp. 17 Downloads
Maciej J. Nowak and Krzysztof Simon
Dilemmas of public participation in policymaking in South Africa pp. 19 Downloads
Samuel Uwem Umoh
I Wrocławski Panel Obywatelski jako przykład zastosowania praktyki deliberacyjnej pp. 20 Downloads
Wojciech Ufel
Artyści współcześni nadal niewidoczni. Konsekwencje braku efektywnej polityki publicznej wobec twórców sztuki w latach 2020-2021 pp. 23 Downloads
Jędrzej Wijas
Instytucje ramowe. Publiczne instytucje kultury jako katalizator metagovernance w polityce kulturalnej pp. 23 Downloads
Piotr Zbieranek

Volume 9, issue 3, 2022

How is the urban governance changing in response to the pandemic? The case of Milan pp. 18 Downloads
Alberto Bortolotti
Changing the media landscape in India under the Modi government: a case study based on the Narrative Policy Framework pp. 18 Downloads
Saroj Kumar Aryal and Simant Shankar Bharti
Wpływ pandemii COVID-19 na regulację działalności młodzieżowych rad w Polsce oraz ocena przyjętych rozwiązań pp. 18 Downloads
Jan Zapolski-Downar
Policy for temporary crisis or sustained structural change in an age of disasters, crises, and pandemics pp. 19 Downloads
Nicola Davis Bivens and DeMond Shondell Miller
Polityka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec uchodźców z Grecji pp. 19 Downloads
Izabela Sienkiewicz
Projektowanie i implementacja polityki publicznej - przegląd podejść teoretycznych pp. 24 Downloads
Klaudia Wolniewicz-Slomka

Volume 9, issue 2, 2022

Recenzja książki: Włodzimierz Anioł, 2020. Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa pp. 4 Downloads
Andrzej Zybała
Funkcjonowanie terminalu ciekłego gazu ziemnego w Świnoujściu podczas pandemii COVID-19 w kontekście polityki energetycznej państwa pp. 14 Downloads
Marcin Sajniak
Comparison of COVID-19 contact-tracing apps in the context of public policy: the cases of Turkey and South Korea pp. 16 Downloads
Munise Tutucu
City diplomacy and public policy in the era of COVID-19: networked responses from the Greek Capital pp. 16 Downloads
Antonios Karvounis
Polityka mieszkaniowa i rynek mieszkaniowy w Polsce - gospodarstwa domowe w czasie pandemii COVID-19 pp. 16 Downloads
Maciej Cesarski
Analiza skuteczności polityki ograniczania pandemii COVID-19 w Polsce i Malezji do połowy 2021 r pp. 18 Downloads
Aleksandra Falba
Business performance during the COVID-19 crisis: a major contribution of entrepreneurial resilience pp. 20 Downloads
Puteri Andika Sari, Wiendy Puspita Sari and Dito Rinaldo
Analyzing sound COVID-19 policy responses in developing countries: the case study of Pakistan pp. 22 Downloads
Usman Chohan

Volume 9, issue 1, 2022

Powszechność w głosowaniu korespondencyjnym w dobie COVID-19. Wybrane zagadnienia pp. 13 Downloads
Piotr Kobylski
Wybory parlamentarne we Wspólnotach Autonomicznych Galicja i Kraj Basków w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 pp. 13 Downloads
Justyna Salamon
Wybrane problemy związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w toku kadencji w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pp. 18 Downloads
Agata Pyrzyńska
The fallacy of 'scientific elections' in the COVID-era: exploring the challenges of managing the 2020-2021 elections in Uganda pp. 20 Downloads
Norman Sempijja and Paula Mora Brito
Pandemic challenges vs. public policy: reflections on the electoral administration in the world's largest democracy pp. 21 Downloads
Hepzibah Beulah C
Wybory korespondencyjne w Bawarii 29 marca 2020 r. a COVID-19. Analiza empiryczna na tle debaty o zasadności organizacji wyborów w czasie pandemii pp. 25 Downloads
Arkadiusz Radwan and Sonia Horonziak
Policy diffusion in federal systems during a state of emergency: diffusion of COVID-19 statewide lockdown policies across the United States pp. 28 Downloads
Sharon Elhadad and Udi Sommer

Volume 8, issue 4, 2021

Instrumenty finansowe w ekonomii społecznej wobec kryzysu związanego z pandemią COVID-19 pp. 18 Downloads
Rafał Krenz
Pracownie badań nad lokalnymi problemami społecznymi pp. 19 Downloads
Beata Ziębińska
Cele i sposoby realizacji polityki społecznej w dobie postępu technologicznego pp. 19 Downloads
Kaja Zapędowska-Kling
Ginące zawody jako konsekwencja zmian technologicznych na polskim rynku pracy pp. 21 Downloads
Monika Kobosko
Prewencja zachowań samobójczych jako zadanie polityki zdrowia publicznego. Doświadczenia Finlandii, inspiracja dla Polski? pp. 24 Downloads
Paulina Adamczyk and Wojciech Woźniak
Bariery formuł deliberacyjnych w świetle badania praktyk budżetowania obywatelskiego w Polsce prowadzonych w okresie pandemii COVID-19 pp. 24 Downloads
Jacek Sroka, Beata Pawlica and Joanna Podgórska-Rykała

Volume 8, issue 3, 2021

Recenzja książki: Jerzy Oniszczuk, 2019. Sztuka rozumienia. Poszukiwania filozofii archaicznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH pp. 7 Downloads
Stanisław Kaźmierczyk
Migracja ukraińskich pracowników w Polsce podczas pandemii COVID-19 pp. 13 Downloads
Mikołaj Bartoszkiewicz
Analysis after Brexit: European integration has started in the areas previously blocked by London pp. 14 Downloads
Mykola Svirniuk
Local spatial policy in Ukraine and Poland pp. 17 Downloads
Maciej J. Nowak, Roman M. Lozynskyy and Viktoriya Pantyley
Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji migrantów w Polsce. Przykład Łomży pp. 17 Downloads
Joanna Zuzanna Popławska and Justyna Gać
Analiza oddziaływania instytucji zarządzania budżetowego na innowacyjność sektora publicznego pp. 17 Downloads
Bartosz Staszewski

Volume 8, issue 2, 2021

Recenzja książki: Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty (red.), 2020. Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar pp. 5 Downloads
Piotr P. Płucienniczak
Wpływ orzeczeń sądów administracyjnych na ochronę ładu przestrzennego w lokalnym planowaniu przestrzennym pp. 16 Downloads
Maciej J. Nowak
Media społecznościowe jako narzędzie aktywizacji osób starszych w okresie pandemii COVID-19. Analiza funkcjonowania na Facebooku organizacji wybranych z czterech polskich miast pp. 16 Downloads
Halina Nadobnik
The pros and cons of rent-seeking: Political rent in various research paradigms pp. 17 Downloads
Stefan Sękowski
Ryzyko polityczne w zarządzaniu długiem lokalnym w Polsce pp. 17 Downloads
Daniel Budzeń

Volume 8, issue 1, 2021

FinTech i FinReg - nowe wyzwania dla systemu regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie pp. 13 Downloads
Łukasz Gębski
Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej pp. 15 Downloads
Piotr Dubicki
Znaczenie państw Maghrebu w polityce Królestwa Hiszpanii przed akcesją do Unii Europejskiej pp. 16 Downloads
Justyna Salamon
The impact of the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (ASOS) on social activation of the elderly in Poland: Findings from a qualitative study pp. 17 Downloads
Małgorzata Michalewska-Pawlak and Monika Klimowicz
Centralne planowanie i lokalne wykonanie: wyzwania wielopoziomowego systemu implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach pp. 18 Downloads
Marek Świstak
Koncepcja koprodukcji wiedzy a tworzenie polityki oparte na dowodach. Analiza literatury przedmiotu pp. 18 Downloads
Wojciech Gędek
Discursive construction of the perception of gender identity: The case of tenants and owners in re-privatization/property restitution in Warsaw pp. 22 Downloads
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Analysis of changes in the retirement insurance system in Poland in 2002-2018 pp. 23 Downloads
Kinga Stęplewska
Page updated 2023-09-20